გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . ფერადი ლითონებისა და შენადნობების მომინანქრების ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები. სტუ. 2011-2011წ. ლაბორანტი . #43 . სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

გ. მჭედლიშვილი. ფიტოგენეტიკური რესურსის მარაგებიდან მძიმე ლითონების და რადიონუკლეიდების გამომტანი მცენარეების დიფერენცირება შემდგომში ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულის მისაღებად”. სტუ. 2013-2014წ. პროექტის მენეჯერი. . .

ფერაძე თ., ბერბერაშვილი თ., კოტიაშვილი ლ.. ფორმის მახსოვრობის და ზედრეკადობის ეფექტების შესწავლა ტიტანის უნიკელო შენადნებში ფართო ტემპერატურულ ინტერვალში მედიცინაში გამოყენების მიზნით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. 48. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. გორგაძე, ფერაძე თ., ბერბერაშვილი თ., კოტიაშვილი ლ. ფორმის მახსოვრობის ეფექტისა და ზედრეკადობის ეფექტების შესწავლა ტიტანის უნიკელოშენადნებში ფართო ტემპერატურულ ინტერვალში გამოყენების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მეცნიერ-მკვლევარი. №48 ((((((((№060-10))))))))))). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი .

ნ. ნასყიდაშვილი. ქ. თბილისის დახურული ნაგავსაყრელების გავლენა ზედაპირულ წყლებზე. სტუ. 2011-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი . . საზოგადოება ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. ინწკირველი, ნ. ბუაჩიძე, მ. ტაბატაძე. ქ. თბილისის დახურული ნაგავსაყრელების გავლენა ზედაპირულ წყლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 8/4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ.ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი. ქ.თბილისის დახურული ნაგავსაყრელების გავლენა ზედაპირულ წყლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ქიმიური ანალიზების კოორდინატორი. GTU-8/4. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ.ტაბატაძე, ლ.შავლიაშვილი, ლ. ინტსკირველი. ქ.თბილისის დახურული ნაგავსაყრელების გავლენა ზედაპირულ წყლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. #8/4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ა. ედიბერიძე, თ. ჯაგოდნიშვილი, ლ. ჩხაიძე, ბ. ცხადაძე. ქართული დერივაციული, კომპოზიტური და სინტაგმატური სიტყვაფორმების ფრაზეოლოგიური თვისებები და მათი კომპიუტერული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2011წ. მენეჯერი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე. ქართული ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა (მორფოლოგიური დონე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, რ. ჩოგოვაძე, მ. ჩხაიძე, რ. ხუროძე, ზურაბ წვერიკმაზაშვილი. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების კომპიუტერული ამომცნობი სისტემის აგება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-2010წ. მენეჯერი. . .

თ. გერკეული. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით . საგრანტო თემა № 2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეცნიერ თანამშრომელი. 0-0წ. . 2010–2010 წ. . .

. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით. საგრანტო თემა N 2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-2010წ. . . .

მ. შვანგირაძე. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მენეჯერი. # 2. მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის მიმართულება.

დ. ჩომახიძე, პროფესორი დ.ჯაფარიძე. ღონისძიებები სტუ-ს ელექტრო მომარაგების გაუმჯობესებისათვის. სტუ. 0-2011წ. მონაწილე. . ენერგეტიკის ფაკულტეტი.

გ. გოგია. ღრმა ბურღვის მექატრონული პლაზმური დანადგარის თეორიული საფუძვლებისა და ტექნიკური პროექტის დამუშავება. . 2010-წ. . . სტუ.

გ. გოგია. ღრმა ბურღვის მექატრონული პლაზმური დანადგარის მოდელის ძირითადი საპროექტო პარამეტრების საანგარიშო ალგორითმებისა და პროგრამის შექმნა, დამზდება, გამოცდა და კვლევა. . 2011-წ. . . .

თ. ჯიქია, ი. შეყილაძე, უ. ზვიადაძე. ყაზბეგ–ლაგოდეხის ტექტონიკური ზონის თიხა–ფიქლების ბუნებრივი გამოსავლების გეოლოგიური დახასიათება და კალორიული თვისებების შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. -წ. მეცნიერ თანამშრომელი. 39. ი. შეყილაძე.