გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

null, ვ.მაისურაძე და სხვ. სიახლეები არასკალარული ოპტიმიზაციის თეორიაში და დიფერენციალური თამაშები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. . ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ს. ხიზანიშვილი. სოციოლოგიური კვლევები და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების ასპექტები (განათლება, მეცნეირება, კომეციალიზაცია). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. სოციოლოგ-მკვლევარი. . სტუ.

ქ. სალუქვაძე. სტუ-ის "გრანტი #029-13 საქართველოს კლიმატური პირობებისათვის cad-სისტემებთან თავსებადი მრავალწლიანი დეკორატიული ნარგავებისა და მწვანე მშენებლობის ობიექტების ილუსტრირებული ელექტრონული კატალოგ- კლასიფიკატორის შედგენა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეცნიერების დეპარტამენტი. 2014-2014წ. საგრანტო ჯგუფის წევრი. გრანტი #029-13. .

რ. სამხარაძე, მ. კიკნაძე. სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა სასწავლო პროცესში (ვიდეო ლექციების სასწავლო კურსების შექმნა C# ენის ბაზაზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. სრული პროფესორი. #35. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. გორგაძე, ჭირაქაძე მერაბი, ხიზანიშვილი შორენა. ტალღის ენერგიის გარდამქმნელის ახალი მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის საპროექრო წინადადება №317-2015-2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის ცენტრი.

კ. ოდიშარია, ნანი არაბული, ზაალ მიქაძე, თეიმურაზ ჭუმბურიძე. ტექნიკური კომპლექსების, სისტემების საიმედოობის გათვლისა და ეფექტურობის მაჩვენებლების პროგნოზირების თანამედროვე მეტოდების დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის ხელმზღვანელი. 9. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. სამსონია. ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგომომარაგების მენეჯმენტის ოპტიმალური მოდელის შემუშავება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. . . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ.კეკელიძე. ტიხრული კერამიკა (მინა), მხატვრული მინანქრები და ფერწერული საღებავები მტკიცე სტრუქტურის აქცეპტორ-პიგმენტების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2011წ. ხელმძღვანელი, მენეჯერი. სტუ-ს პროექტი #1. .

თ. ბერბერაშვილი, გ. გოდერძიშვილი, პ.კერვალიშვილი. უპილოტო სატრანსპორტო საშუალებების ავტონომიური პლატფორმების დაცვა ქვანტური კრიპტოგრაფიის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2013წ. ხელმძღვანელი. 55. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. დინუაშვილი, ზ.კიკნაძე, ლ.ბერიძე. ურბანული განვითარების ობიექტებზე (ტერიტორია და შენობა-ნაგებობები) მზის ენერგეტიკული ზემოქმედების CAD სისტემებთან შეთავსებადი ალგორითმების სისტემის დამუშავება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მენეჯერი. . .

მ. დინუაშვილი, ზ.კიკნაძე. ურბანული განვითარების ობიექტებზე გარემოს ენერგეტიკული ზემოქმედების თვალსაჩინო ვიზუალიზაცია (ქალაქის აერაციული რეჟიმის კომპიუტერული იმიტაცია). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის მენეჯერი. . .

ლ. მძინარიშვილი. უწყვეტი კოჰომოლოგიები და ფიბრაციები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 27. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. მძინარიშვილი. უწყვეტი ჰომოლოგია, უწყვეტი კოჰომოლოგია და ამოკვეთის აქსიომა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 10. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . ფერადი ლითონებისა და შენადნობების მომინანქრების ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები. სტუ. 2011-2011წ. ლაბორანტი . #43 . სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

გ. მჭედლიშვილი. ფიტოგენეტიკური რესურსის მარაგებიდან მძიმე ლითონების და რადიონუკლეიდების გამომტანი მცენარეების დიფერენცირება შემდგომში ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულის მისაღებად”. სტუ. 2013-2014წ. პროექტის მენეჯერი. . .

ფერაძე თ., ბერბერაშვილი თ., კოტიაშვილი ლ.. ფორმის მახსოვრობის და ზედრეკადობის ეფექტების შესწავლა ტიტანის უნიკელო შენადნებში ფართო ტემპერატურულ ინტერვალში მედიცინაში გამოყენების მიზნით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. 48. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. გორგაძე, ფერაძე თ., ბერბერაშვილი თ., კოტიაშვილი ლ. ფორმის მახსოვრობის ეფექტისა და ზედრეკადობის ეფექტების შესწავლა ტიტანის უნიკელოშენადნებში ფართო ტემპერატურულ ინტერვალში გამოყენების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მეცნიერ-მკვლევარი. №48 ((((((((№060-10))))))))))). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი .

ნ. ნასყიდაშვილი. ქ. თბილისის დახურული ნაგავსაყრელების გავლენა ზედაპირულ წყლებზე. სტუ. 2011-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი . . საზოგადოება ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. ინწკირველი, ნ. ბუაჩიძე, მ. ტაბატაძე. ქ. თბილისის დახურული ნაგავსაყრელების გავლენა ზედაპირულ წყლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 8/4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ.ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი. ქ.თბილისის დახურული ნაგავსაყრელების გავლენა ზედაპირულ წყლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ქიმიური ანალიზების კოორდინატორი. GTU-8/4. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.