გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  258 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, ალექსანდრე ვაშალომიძე, ტარიელ ფუტკარაძე. ქართული ტექსტის გახმოვანება და II საფეხურის ქართული სინტაქსური მართლმწერი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011-2012წ. პროექტის თანახელმძღვანელი. №103. ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი.

თ. გერკეული. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით . საგრანტო თემა № 2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეცნიერ თანამშრომელი. 0-0წ. . 2010–2010 წ. . .

. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით. საგრანტო თემა N 2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-2010წ. . . .

მ. შვანგირაძე. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მენეჯერი. # 2. მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის მიმართულება.

ლ. მახარაძე. ღია წესით მშენებარე მიწისქვეშა ნაგებობების სამშენებლო ქვაბულებისა და ფუნდამენტების ზედაპირული და გრუნტის წყლებისაგან დაცვის მეთოდოლოგიის დამუშავება. . 2014-0წ. . . .

დ. ჩომახიძე, პროფესორი დ.ჯაფარიძე. ღონისძიებები სტუ-ს ელექტრო მომარაგების გაუმჯობესებისათვის. სტუ. 0-2011წ. მონაწილე. . ენერგეტიკის ფაკულტეტი.

გ. გოგია. ღრმა ბურღვის მექატრონული პლაზმური დანადგარის თეორიული საფუძვლებისა და ტექნიკური პროექტის დამუშავება. . 2010-წ. . . სტუ.

გ. გოგია. ღრმა ბურღვის მექატრონული პლაზმური დანადგარის მოდელის ძირითადი საპროექტო პარამეტრების საანგარიშო ალგორითმებისა და პროგრამის შექმნა, დამზდება, გამოცდა და კვლევა. . 2011-წ. . . .

თ. ჯიქია, ი. შეყილაძე, უ. ზვიადაძე. ყაზბეგ–ლაგოდეხის ტექტონიკური ზონის თიხა–ფიქლების ბუნებრივი გამოსავლების გეოლოგიური დახასიათება და კალორიული თვისებების შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. -წ. მეცნიერ თანამშრომელი. 39. ი. შეყილაძე.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე, მ.კეკელიძე. შავი ზღვის წყლის კომპლექსური გადამუშავება სამედიცინო და ტექნიკური მასალების მისაღებად და მათი კვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016-2016წ. ხელმძღვანელი. №4б . .

ა. წაქაძე. შენობა-ნაგებობების მონიტორინგის და დიაგნოსტიკის კომპლექსური მეთოდოლოგიის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. 071-13. .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ლ. სამხარაძე, ლ. სივსივაძე. შენობა–ნაგებობების მრავალშრიანი ენერგოდამზოგი შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ახალი ტექნოლოგია. სტუ–ს გრანტი. 0-2014წ. . . .

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ლ. სამხრაძე, ლ. სივსივაძე. შენობობა-ნაგებობების მრავალსრიანი ენერგოდამზოგი შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ახალი ტექნოლოგია.. . 0-2014წ. . . .

შ. ნაჭყებია. შიდასაუნივერსიტეტო გრანტები მეცნიერებისა და საინჟინრო საქმის ისტორიაში.. სტუ . -2011წ. . #66. .

რ. თურმანიძე, null. ცვალებადი დახრის კუთხის მქონე სპირალურღარიანი მჭრელი იარაღების დამზადების ტექნოლოგიის შემუშავება და საწარმოო ხაზის გაწყობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. გრანტის ხელმძღვანელი. #45. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,მ.კანდელაკი. ძირითადი საბაზრო ეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზირების მეთოდების კვლევა ნეირონული ქსელების გამოყენების თვალსაზრისით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2001-2002წ. შემსრულებელი. პროექტი 1.29.19. .

მ. მეტრეველი. წიგნი „თბილისის ბუნებრივი რესურსები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2012წ. ავტორი თავისა „თბილისის ტურისტული რესურსები“. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

გ. წურწუმია, ნ. ქოიავა, გ.გორელიშვილი, პ. ნიკოლეიშვილი. წყალბადის პეროქსიდის და ოზონის გენერატორების შექმნა. სამხრეთ კორეის სამრეწველო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი და ჩუნგბუკის ეროვნული უნივერსიტეტი. 2006-2009წ. უფ. მეც. თანამშრომელი . ჩუნგბუკის ეროვნული უნივერსიტეტის და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი გრანტი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.