გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  216 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ,,აფხაზეთი განსაკუთრებული სტატუსით საქართველოს სახელმწიფოში. სტუ, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017-2019წ. მონაწილე. . სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პოლიტიკისა და სამართლის ინსტიტუტი.

ჯ. გახოკიძე. ,,აფხაზეთი განსაკუთრებული სტატუსით საქართველოს სახელმწიფოში“, . სტუ. 2017-0წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პოლიტიკისა და სამართლის ინსტიტუტი.

ნ. ლომიძე. ,,აფხაზეთი–საქართველო ძიებანი შერიგებისათვის ''. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015-2015წ. ექსპერტი. . სტუ–ს კონფლიკტების დარეგულირების პოლიტიკური,სამართლებრივი და ეკონომიკური დარეგულირების კვლევითი ცენტრი.

ზ. ღვინიაშვილი. ,,კიბეზე მავალი სატრანსპორტო საშუალება სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის“.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. მეცნიერთანამშრომელი. . საქართვლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ,,კონფლიქტების დარეგულირების პრეცედენტები და აფხაზეთის განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი სტატუსის მოდელირება“. სტუ. 2016-2016წ. მენეჯერი. 08/03/2016. სტუ-სთან თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე „კონფლიქტების დარეგულირების სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური კვლევების ცენტრი”.

ჯ. გახოკიძე. ,,კონფლიქტების დარეგულირების პრეცედენტები და აფხაზეთის განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი სტატუსის მოდელირება“,. სტუ. 2016-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე „კონფლიქტების დარეგულირების სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური კვლევების ცენტრი” .

ნ. ლომიძე. ,,კონფლიქტების შიდა სახელმწიფოებრივი რეგულაციის ეფექტურობის შეფასების კოგნიტური მოდელის დამუშავება სოციალური,პოლიტიკური,და ეკონომიკური განვითარების ფაქტორების გათვალისწინებით''. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016-2016წ. ექსპერტი. . სტუ–ს ინფორმარიკისა და მარტვის სისტემების ფაკულტეტის მდგრადი განვიტარების კვლევითი ცენტრი.

ე. ბულაური. -“საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებში პათოგენური დაავადებისადმი რეზისტენტული უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების კოლექციის შენახვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ნ. კუციავა, მზია ანდღულაძე. -„ნავთობიდან საბაზო ზეთების მიღება და ნამუშევარი ძრავული და ტრანსფორმატორული ზეთების რეგენერაცია’. . 0-2011წ. . N60. .

ე. მიმინოშვილი. .. Development of methods of nanostructured materials productina and characterization of their structuresen sitive parameters in the Republic Center for Structure Researches.. . 2010-2010წ. წამყვანი მეცნ.მუშაკი. No.38. .

L. Chkhartishvili. 14th Int. Symp. Boron, Borides & Rel. Comp. (June 9–14, 20o2, St Petersburg, Russia) – ISBB'02. Georgian Technical University. 2002-2002წ. Participant. . .

გ. ლოლაძე, ზ. ლომიძე. 3D სტერეოსკოპული გადაღება-გადაცემისთვის ავტომატიზირებული მართვის სისტემის შექმნა საქართველოში ტელე-კინო ინდუსტრიის განსავითარებლად.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. სტუ-ს სამეცნიერო გრანტი №089-13. .

G. Gogia. An energetically effective, tecnically simple and stabile-acting plazma-arc furnace having pawer- supply with a rectangular characteristoc. . . 2012-2015წ. . BNL-72-0393. .

თ. ძიგრაშვილი, . ნ. მაისურაძე, ე. ქუთელია, თ.კუკავა, ო.წურწუმია, თ.ეთერაშვილი, ნ.ჯალაბაძე. Development of methods of nanostructured materials productina and characterization of their structuresen sitive parameters in the Republic Center for Structure Researches.. სტუ. 2010-2010წ. წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი. # 38. სტუ, სტრუქტურულ კვლევათა რესპ. ცენტრი.

. NJHUYTR. . 0-0წ. . . .

თ. მათითაიშვილი, E.Elizbarashvili, I.Lagvilava. Polyazomethine macrocycles – organic nanocontainers . Georgian Technical Universiti. 6-2011წ. Main investigator. Project #42. Georgian Technical Universiti, Organic Chemistry.

. Polyazomethine macrocycles – organic nanocontainers . Georgian Technical Universiti. 6-2011წ. Main investigator. Project #42. Georgian Technical Universiti.

მ. ვეფხვაძე. Si-ის ფოტოელემენტის დამზადების ტექნოლოგიის თვითღირებულების შემცირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) გამოყენებითი გრანტი. 2013-2014წ. პროექტის მენეჯერი. №049-13. სტუ, ფიზიკის დეპარტამენტი.

თ. დავითაშვილი. Studing of influence of non-stationary background processes on development of local processes. Georgian Technical University. -2011წ. Research supervisor. . .

ი. ბერძენიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, В.Г. Горделадзе, Т.Г. Гвалия. Эмалевый шликер. Грузинский технический университет. -1992წ. . 1765128 А1. .