გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გახოკიძე. ,,აფხაზეთი განსაკუთრებული სტატუსით საქართველოს სახელმწიფოში“, . სტუ. 2017-0წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პოლიტიკისა და სამართლის ინსტიტუტი.

ნ. ლომიძე. ,,აფხაზეთი–საქართველო ძიებანი შერიგებისათვის ''. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015-2015წ. ექსპერტი. . სტუ–ს კონფლიკტების დარეგულირების პოლიტიკური,სამართლებრივი და ეკონომიკური დარეგულირების კვლევითი ცენტრი.

ზ. ღვინიაშვილი. ,,კიბეზე მავალი სატრანსპორტო საშუალება სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის“.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. მეცნიერთანამშრომელი. . საქართვლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ,,კონფლიქტების დარეგულირების პრეცედენტები და აფხაზეთის განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი სტატუსის მოდელირება“. სტუ. 2016-2016წ. მენეჯერი. 08/03/2016. სტუ-სთან თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე „კონფლიქტების დარეგულირების სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური კვლევების ცენტრი”.

ჯ. გახოკიძე. ,,კონფლიქტების დარეგულირების პრეცედენტები და აფხაზეთის განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი სტატუსის მოდელირება“,. სტუ. 2016-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . თვითდაფინანსების პრინციპით მომუშავე „კონფლიქტების დარეგულირების სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური კვლევების ცენტრი” .

ნ. ლომიძე. ,,კონფლიქტების შიდა სახელმწიფოებრივი რეგულაციის ეფექტურობის შეფასების კოგნიტური მოდელის დამუშავება სოციალური,პოლიტიკური,და ეკონომიკური განვითარების ფაქტორების გათვალისწინებით''. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016-2016წ. ექსპერტი. . სტუ–ს ინფორმარიკისა და მარტვის სისტემების ფაკულტეტის მდგრადი განვიტარების კვლევითი ცენტრი.

გ. კალანდაძე. ,,პოლიტიკური პარტიების სამართალი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2020-2021წ. პროექტის მონაწილე. . .

ე. ბულაური. -“საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებში პათოგენური დაავადებისადმი რეზისტენტული უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების კოლექციის შენახვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ნ. კუციავა, მზია ანდღულაძე. -„ნავთობიდან საბაზო ზეთების მიღება და ნამუშევარი ძრავული და ტრანსფორმატორული ზეთების რეგენერაცია’. . 0-2011წ. . N60. .

ე. მიმინოშვილი. .. Development of methods of nanostructured materials productina and characterization of their structuresen sitive parameters in the Republic Center for Structure Researches.. . 2010-2010წ. წამყვანი მეცნ.მუშაკი. No.38. .

გ. მიქიაშვილი. 1. ვებ–დიზაინი 3D ინტერნეტისათვის. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი.. 032-13. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი.

L. Chkhartishvili. 14th Int. Symp. Boron, Borides & Rel. Comp. (June 9–14, 20o2, St Petersburg, Russia) – ISBB'02. Georgian Technical University. 2002-2002წ. Participant. . .

გ. ლეჟავა. 1999 წ. პროექტისათვის: “ოპტოელექტრონული პროცესორი”.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი. 1999-1999წ. მენეჯერი. გრანტი № 1,45. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ლეჟავა. 2002-2003 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პროექტისათვის: “ჰიბრიდული ასოციატიური გამოთვლითი მოწყობილობის დამუშავება სწავლების, კლასიფიკაციის, განზოგადების და ინსაიტის მეტაპროცედურების რეალიზაციისათვის”.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი. 2002-2003წ. . გრანტი № 1,32.02 . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

მ. მილაშვილი. 3. „საქართველოს კლიმატური პირობებისათვის CAD სისტემებთან თავსებადი მრავალწლიანი დეკორატიული ნარგავებისა და მწვანე მშენებლობის ობიექტების ილუსტრირებული ელექტრონული კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენა.“ . “სტუ. სამეცნიერო გრანტი. . 2013-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი.. პროექტი N 29 2013-2014.წ.წ. . სტუ.

გ. ლოლაძე, ზ. ლომიძე. 3D სტერეოსკოპული გადაღება-გადაცემისთვის ავტომატიზირებული მართვის სისტემის შექმნა საქართველოში ტელე-კინო ინდუსტრიის განსავითარებლად.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. სტუ-ს სამეცნიერო გრანტი №089-13. .

G. Gogia. An energetically effective, tecnically simple and stabile-acting plazma-arc furnace having pawer- supply with a rectangular characteristoc. . . 2012-2015წ. . BNL-72-0393. .

ი. ფავლენიშვილი. axali tipis funqciurad radientuli polimeruli Masalebis miReba da maT bazaze Optikuri elementebis Seqmna . . 0-2013წ. . . saq. teqnikuri unti, rusTavelis erovnuli samecniero fondi.

თ. ძიგრაშვილი, . ნ. მაისურაძე, ე. ქუთელია, თ.კუკავა, ო.წურწუმია, თ.ეთერაშვილი, ნ.ჯალაბაძე. Development of methods of nanostructured materials productina and characterization of their structuresen sitive parameters in the Republic Center for Structure Researches.. სტუ. 2010-2010წ. წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი. # 38. სტუ, სტრუქტურულ კვლევათა რესპ. ცენტრი.

G. Lezhava. Development of Robot Systems for Selective Tea Picking. International Science and Technology Center (ISTC). 2000-2003წ. Project manager: Lezhava Goderdzi . G-62-2-00 . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.