გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  216 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. საბაშვილი. ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე რკალური შედუღების უნივერსალური საელექტროდო დანაფარის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-0წ. ასოც. პროფესორი. 83. სტუ. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

ნ. სამსონია. ადგილობრივი წარმოების ენერგორესურსების მოთხოვნის საპროგნოზო პარამეტრების განსაძღვრა. სტუ. 2010-2010წ. . . .

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, ნ.არახამია. ავტოსამრეცხაოების ამდინარე წყლებში შემცველი ნავთობპროდუქტებისა და სხვა ქიმიურად ტიქსიკური ნივთიერებების დამჭერი კომპაქტური მოწყობილობა-ფილტრი. სტუ. გრანტი 18, გვ 57,თბილისი. 0-2010წ. მიმართულების ხელ-ლი, სრ. პროფ.. № 18. სამშენებლო ფაკ-ტი, ჰიდროინჟნერიის დეპ-ტი, .

რ. კოკილაშვილი, თ. ჩახუნაშვილი, ნ. გასვიანი. ალუმინის დაბალტემპერატურული დანაფარების ინოვაციური ტექნოლოგია. სტუ. 2013-2014წ. . გრანტი - №023. .

მ. გაბრიჩიძე. ანტიბაქტერიული ნანოვერცხლის საწარმო ტექნოლოგიის დანერგვა და მარკეტინგი. სტუ. 2009-2011წ. პროექტის მენეჯერი. . ელექტროქიმიური ინჟინერინგის მიმართულება.

თ. აგლაძე, მ. გაბრიჩიძე, მ. დონაძე, და სხვ.. ანტიბაქტერიული ნანოვერცხლის საწარმო ტექნოლოგიის დანერგვა და მარკეტინგი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. სულაძე. არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალების (აფდმ) მიღება და თვისებების შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. №51. სილიკატების ტექნოლოგიის მიმართულება.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალების (აფდმ) მიღება და თვისებების შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ხელმძღვანეელი. №51. სტუ, სილიკატების ტექნოლოგიის მიმართულება.

თ. ჯიქია. არიდული კლიმატის ზონებში ბუნებრივი მასალებით მცენარეული საფარის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 75. ასოცირებული პროფესორი თამაზ ჯიქია.

გ. მიქიაშვილი, ბადრი გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკის და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ბ. გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკისა და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. ასოც.პროფესორი. 2010/37. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი.

ე. გერსამია, თ. ჯანიაშვილი, თ. გაბუნია, თ. ზედგინიძე, რ. ძიძიგური. ასინქრონული ელექტრული მანქანების სტატორის საგრაგნილე-საიზოლაციო ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია სპეციალური ტექნოლოგიური დანადგარების შექმნის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2012წ. ცენტრის დირექტორი პროფესორი. # 014-11. ელექტრომექანიკის სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი.

გ. კაიშაური, მ. ჩაჩანიძე, ნ. ლომთაძე, თ. შამათავა, მ. კობახიძე. აქტინიდიის ტექნო–ქიმიური მაჩვენებლების შესწავლა მისი შემდგომი გადამუშავების მიზნით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი. 2011-2011წ. ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ვ. ლოლაძე, შ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგვლელი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. -2010წ. . . .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი. ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგლავი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება. სტუ. 0-2011წ. . . .

მ. სანიკიძე. ახალი ტრანსფორმირებადი ძალოვანი რგოლის კონსტრუქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მენეჯერი. #32. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.

ზ. გედენიძე, ა.მოწონელიძე, ვ.დვალიშვილი. ახალნორვეგიული მეთოდით მშენებარე მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სიმტკიცის ანალიზი ღირებულების მინიმიზაციისა და საიმედობის უზრუნველყოფის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. N41. .

რ. კლდიაშვილი. ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები (ბად-ი) დიეტური და ჭარბი წონის საწინააღმდეგო ალტერნატილი კვების პროდუქტებისათვის. სტუ-ის სამეცნიერო-თეორიული და გამოყენებითი პროექტის კონკურსში გამარჯვებული (სამეცნიერო-თეორიული გრანტი). -2010წ. . . სტუ.