გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Lezhava. Development of Robot Systems for Selective Tea Picking. International Science and Technology Center (ISTC). 2000-2003წ. Project manager: Lezhava Goderdzi . G-62-2-00 . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ლეჟავა. Development of Robot Systems for Selective Tea Picking. International Science and Technology Center (ISTC). 1998-1999წ. menejer. G-62 . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ლეჟავა. development, manufacture and testing of a working model of a system for selective tea picking. Science and Technology Center in Ukraine (STCU). 2007-2009წ. Project manager: Lezhava Goderdzi . № 3868 (2007 – 2009 . Institute of cybernetic.

. NJHUYTR. . 0-0წ. . . .

თ. მათითაიშვილი, E.Elizbarashvili, I.Lagvilava. Polyazomethine macrocycles – organic nanocontainers . Georgian Technical Universiti. 6-2011წ. Main investigator. Project #42. Georgian Technical Universiti, Organic Chemistry.

. Polyazomethine macrocycles – organic nanocontainers . Georgian Technical Universiti. 6-2011წ. Main investigator. Project #42. Georgian Technical Universiti.

მ. ვეფხვაძე. Si-ის ფოტოელემენტის დამზადების ტექნოლოგიის თვითღირებულების შემცირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) გამოყენებითი გრანტი. 2013-2014წ. პროექტის მენეჯერი. №049-13. სტუ, ფიზიკის დეპარტამენტი.

თ. დავითაშვილი. Studing of influence of non-stationary background processes on development of local processes. Georgian Technical University. -2011წ. Research supervisor. . .

ი. ბერძენიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, В.Г. Горделадзе, Т.Г. Гвалия. Эмалевый шликер. Грузинский технический университет. -1992წ. . 1765128 А1. .

ზ. საბაშვილი. ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე რკალური შედუღების უნივერსალური საელექტროდო დანაფარის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-0წ. ასოც. პროფესორი. 83. სტუ. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

ნ. სამსონია. ადგილობრივი წარმოების ენერგორესურსების მოთხოვნის საპროგნოზო პარამეტრების განსაძღვრა. სტუ. 2010-2010წ. . . .

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, ნ.არახამია. ავტოსამრეცხაოების ამდინარე წყლებში შემცველი ნავთობპროდუქტებისა და სხვა ქიმიურად ტიქსიკური ნივთიერებების დამჭერი კომპაქტური მოწყობილობა-ფილტრი. სტუ. გრანტი 18, გვ 57,თბილისი. 0-2010წ. მიმართულების ხელ-ლი, სრ. პროფ.. № 18. სამშენებლო ფაკ-ტი, ჰიდროინჟნერიის დეპ-ტი, .

მ. წეროძე. ალმასური ინსტრუმენტის ინჟინერია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-0წ. ხელმძღვანელი. #41. სტუ "ალმასების და კომპოზიციური მასალების" სამეცნიერო ცენტრი.

რ. კოკილაშვილი, თ. ჩახუნაშვილი, ნ. გასვიანი. ალუმინის დაბალტემპერატურული დანაფარების ინოვაციური ტექნოლოგია. სტუ. 2013-2014წ. . გრანტი - №023. .

მ. გაბრიჩიძე. ანტიბაქტერიული ნანოვერცხლის საწარმო ტექნოლოგიის დანერგვა და მარკეტინგი. სტუ. 2009-2011წ. პროექტის მენეჯერი. . ელექტროქიმიური ინჟინერინგის მიმართულება.

მ. გაბრიჩიძე, მ. დონაძე, და სხვ.. ანტიბაქტერიული ნანოვერცხლის საწარმო ტექნოლოგიის დანერგვა და მარკეტინგი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. სულაძე. არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალების (აფდმ) მიღება და თვისებების შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. №51. სილიკატების ტექნოლოგიის მიმართულება.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალების (აფდმ) მიღება და თვისებების შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ხელმძღვანეელი. №51. სტუ, სილიკატების ტექნოლოგიის მიმართულება.

თ. ჯიქია. არიდული კლიმატის ზონებში ბუნებრივი მასალებით მცენარეული საფარის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 75. ასოცირებული პროფესორი თამაზ ჯიქია.