გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გერსამია, თ. ჯანიაშვილი, თ. გაბუნია, თ. ზედგინიძე, რ. ძიძიგური. ასინქრონული ელექტრული მანქანების სტატორის საგრაგნილე-საიზოლაციო ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია სპეციალური ტექნოლოგიური დანადგარების შექმნის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2012წ. ცენტრის დირექტორი პროფესორი. # 014-11. ელექტრომექანიკის სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი.

გ. კაიშაური, მ. ჩაჩანიძე, ნ. ლომთაძე, თ. შამათავა, მ. კობახიძე. აქტინიდიის ტექნო–ქიმიური მაჩვენებლების შესწავლა მისი შემდგომი გადამუშავების მიზნით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი. 2011-2011წ. ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

მ. წეროძე. ახალი ზესალი მასალით შექმნილი ინსტრუმენტი და მისი გამოყენება მშენებლობაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ხელმძღვანელი. #17. სტუ "ალმასების და კომპოზიციური მასალების" სამეცნიერო ცენტრი.

ვ. ლოლაძე, შ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგვლელი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. -2010წ. . . .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი. ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგლავი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება. სტუ. 0-2011წ. . . .

მ. სანიკიძე, ვ. გოგილაშვილი, ე. მეძმარიაშვილი. ახალი ტრანსფორმირებადი ძალოვანი რგოლის კონსტრუქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მენეჯერი. #32. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.

ზ. გედენიძე, ა.მოწონელიძე, ვ.დვალიშვილი. ახალნორვეგიული მეთოდით მშენებარე მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სიმტკიცის ანალიზი ღირებულების მინიმიზაციისა და საიმედობის უზრუნველყოფის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. N41. .

რ. კლდიაშვილი. ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები (ბად-ი) დიეტური და ჭარბი წონის საწინააღმდეგო ალტერნატილი კვების პროდუქტებისათვის. სტუ-ის სამეცნიერო-თეორიული და გამოყენებითი პროექტის კონკურსში გამარჯვებული (სამეცნიერო-თეორიული გრანტი). -2010წ. . . სტუ.

გ. ძნელაძე. ბიომეტრული ტექნოლოგიების კვლევა და გამოყენება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. გრანტი # 19. .

მ. ბედინეიშვილი. ბიომეტრული ტექნოლოგიების კვლევა და გამოყენება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012-2012წ. შემსრულებელი. . .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., სემიონოვი რ., ძაგანია თ.. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა. სტუ. 2014-2015წ. პროფესორი. 77. ფადიურაშვილი ვ..

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ვ. პირმისაშვილი. ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. . 0-2012წ. . . .

ა. სონღულაშვილი. გადასახადები და ბიუჯეტი საქართველოში საბჭოთა რეჟიმის პერიოდში (1921-1991). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2016წ. ძირითადი პერსონალი. . .

თ. ცაბაძე. გადაწყვეტილებათა მიღების ახალი მეთოდი ექსპერტების არამკაფიო შეფასებების საფუძველზე. სტუ. 0-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტი № 88,. სტუ.

მ. ახობაძე. გადაწყვეტილების მიღების კომპიუტერული სისტემა საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავებისათვის. სტუ-ს გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის საპროექტო წინადადება . 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. № 074-13. .

დ. ბლუაშვილი, ოლღა სესკურია, ვაჟა გელეიშვილი, სულხან გველესიანი, ნათია ინანაშვილი, ვერა აბზიანიძე. გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია- მუზეუმის ინფორმაციული ბანკის და ახალი კოლექციების (მოსაპირკეთებელი და სანახელავო ქვების) შექმნა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ასოცირებული პროფესორი. 80. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის გეოლოგიის დეპარტამენტი.

ც. ბასილაშვილი, გრიგოლია გ., ცომაია ვ.. გლობალური დათბობის პირობებში მდ.ალაზნის სავეგეტაციო პერიოდისა და მისი ცალკეული თვეების ჩამონადენის, მაქსიმალური და მინიმალური წყლის ხარჯების ცვლილების შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011-2011წ. საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი. ჰმი/000/11. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. წვერავა, ლ.გვასალია, ე. შენგელია, თ. ფალავანდიშვილი. გრანტი. ,,აჭარის მცირე მდინარეების წყლის ხარისხისხის რეგულირება წარმოების ნარჩენების გამოყენებით”. საქართველოს სახელმწიფო სამეცნიერო ტექნიკური კომიტეტი, . 0-2006წ. . . .

მ. წვერავა, ლ. გვასალია. გრანტი. ,,რთული შედგენილობის, მრავალფუნქციური სასუქის მიღება ადგილობრივი გლაუკონიტური ფოსფორიტების ბაზაზე”. . სტუ. 0-2011წ. . . .