გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბადრი გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკის და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ბ. გორგილაძე, გ. მიქიაშვილი. არქიტექტურული ინფორმატიკისა და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. ასოც.პროფესორი. 2010/37. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი.

ე. გერსამია, თ. ჯანიაშვილი, თ. გაბუნია, თ. ზედგინიძე, რ. ძიძიგური. ასინქრონული ელექტრული მანქანების სტატორის საგრაგნილე-საიზოლაციო ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია სპეციალური ტექნოლოგიური დანადგარების შექმნის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2012წ. ცენტრის დირექტორი პროფესორი. # 014-11. ელექტრომექანიკის სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი.

გ. კაიშაური, მ. ჩაჩანიძე, ნ. ლომთაძე, თ. შამათავა, მ. კობახიძე. აქტინიდიის ტექნო–ქიმიური მაჩვენებლების შესწავლა მისი შემდგომი გადამუშავების მიზნით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი. 2011-2011წ. ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

მ. წეროძე. ახალი ზესალი მასალით შექმნილი ინსტრუმენტი და მისი გამოყენება მშენებლობაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ხელმძღვანელი. #17. სტუ "ალმასების და კომპოზიციური მასალების" სამეცნიერო ცენტრი.

ვ. ლოლაძე, შ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგვლელი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. -2010წ. . . .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ვ. პირმისაშვილი. ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგლავი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება. სტუ. 0-2011წ. . . .

მ. სანიკიძე, ვ. გოგილაშვილი, ე. მეძმარიაშვილი. ახალი ტრანსფორმირებადი ძალოვანი რგოლის კონსტრუქცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. #32. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი.

ზ. გედენიძე, ა.მოწონელიძე, ვ.დვალიშვილი. ახალნორვეგიული მეთოდით მშენებარე მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სიმტკიცის ანალიზი ღირებულების მინიმიზაციისა და საიმედობის უზრუნველყოფის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. N41. .

რ. კლდიაშვილი. ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები (ბად-ი) დიეტური და ჭარბი წონის საწინააღმდეგო ალტერნატილი კვების პროდუქტებისათვის. სტუ-ის სამეცნიერო-თეორიული და გამოყენებითი პროექტის კონკურსში გამარჯვებული (სამეცნიერო-თეორიული გრანტი). -2010წ. . . სტუ.

გ. ძნელაძე. ბიომეტრული ტექნოლოგიების კვლევა და გამოყენება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. გრანტი # 19. .

მ. ბედინეიშვილი. ბიომეტრული ტექნოლოგიების კვლევა და გამოყენება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012-2012წ. შემსრულებელი. . .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., სემიონოვი რ., ძაგანია თ.. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა. სტუ. 2014-2015წ. პროფესორი. 77. ფადიურაშვილი ვ..

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ვ. პირმისაშვილი. ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. . 0-2012წ. . . .

ა. სონღულაშვილი. გადასახადები და ბიუჯეტი საქართველოში საბჭოთა რეჟიმის პერიოდში (1921-1991). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2016წ. ძირითადი პერსონალი. . .

თ. ცაბაძე. გადაწყვეტილებათა მიღების ახალი მეთოდი ექსპერტების არამკაფიო შეფასებების საფუძველზე. სტუ. 0-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტი № 88,. სტუ.

მ. ახობაძე. გადაწყვეტილების მიღების კომპიუტერული სისტემა საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავებისათვის. სტუ-ს გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის საპროექტო წინადადება . 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. № 074-13. .

ვ. აბზიანიძე, დ.ბლუაშვილი, ო.სესკურია, ს.გველესიანი, ვ.გელეიშვილი, ნ.ინანაშვილი. გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია- მუზეუმის ინფორმაციული ბანკის და ახალი კოლექციების (მოსაპირკეთებელი და სანახელავო ქვების) შექმნა . სტუ. 2013-2014წ. მენეჯერი. . სტუ.

დ. ბლუაშვილი, ოლღა სესკურია, ვაჟა გელეიშვილი, სულხან გველესიანი, ნათია ინანაშვილი, ვერა აბზიანიძე. გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია- მუზეუმის ინფორმაციული ბანკის და ახალი კოლექციების (მოსაპირკეთებელი და სანახელავო ქვების) შექმნა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ასოცირებული პროფესორი. 80. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის გეოლოგიის დეპარტამენტი.