გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ინანაშვილი. გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის სასწავლო–სამეცნიერო ლაბორატორია–მუზეუმის ინფორმაციული ბანკის და ახალი კოლექციების (მოსაპირკეთებელი და სანახელავო ქვების) შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. მეცნიერ-თანამშრომელი. . გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი.

ც. ბასილაშვილი, გრიგოლია გ., ცომაია ვ.. გლობალური დათბობის პირობებში მდ.ალაზნის სავეგეტაციო პერიოდისა და მისი ცალკეული თვეების ჩამონადენის, მაქსიმალური და მინიმალური წყლის ხარჯების ცვლილების შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011-2011წ. საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი. ჰმი/000/11. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. წვერავა, ლ.გვასალია, ე. შენგელია, თ. ფალავანდიშვილი. გრანტი. ,,აჭარის მცირე მდინარეების წყლის ხარისხისხის რეგულირება წარმოების ნარჩენების გამოყენებით”. საქართველოს სახელმწიფო სამეცნიერო ტექნიკური კომიტეტი, . 0-2006წ. . . .

მ. წვერავა, ლ. გვასალია. გრანტი. ,,რთული შედგენილობის, მრავალფუნქციური სასუქის მიღება ადგილობრივი გლაუკონიტური ფოსფორიტების ბაზაზე”. . სტუ. 0-2011წ. . . .

მ. წვერავა, ლ. გვასალია. გრანტი. მრავალკომპონენტიანი, მრავალფუნქციური, დაბალანსებული სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე”. სტუ. 0-2010წ. . 4. 62-ე გრანტი. .

ლ. მახარაძე. გრძელრკალიანი ელექტროფიზიკური პროცესების კვლევა ახალი პერსპექტიული პლაზმური ტექნოლოგიების დამუშავების და გამოყენების სფეროს განსაზღვრის მიზნით. . 2013-0წ. . . .

. ევროკავშირი, ტემპუსის პროექტი - TEMPUS „LMPH 544181 – “ 544181 – „სასტუმრო მენეჯმენტის პროფესიული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შექმნა და დანერგვა ტურიზმის განვითარებისათვის საქართველოში, აზერბაიჯანსა და მოლდოვაში“. ტემპუსი. 2014-2017წ. შემსრულებელი. 544181 – “ 544181. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. აზმაიფარაშვილი. ელექტრომაგნიტური რეზონანსის პრინციპზე მომუშავე მაცივარი. სტუ. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. №76. სტუ.

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,მ,კანდელაკი. ენერგო რესურსებზე მოთხოვნილების პროგნოზირება ნეირონული ქსელების საშუალებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. შემსრულებელი. პროექტი 1.29.02.. .

ლ. მახარაძე. ვაზიანის ობიექტის ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომა-რაგების და ზედაპირული ჩამონადენი წყლების არინების სისტემების პროექტის დამუშავება. . 2012-2014წ. . . .

ჟ. პეტრიაშვილი, დავით სონღულაშვილი. ვირტუალური რესურსი ქიმიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაწილი. 2016-2017წ. სტუ-ის ქიმიური და ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორი. N 10/03/216. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე, კ.გორგაძე და სხვ.. ზემაღალი სიხშირის ველში მანგანუმის ოქსიდის კონცენტრატის ალუმინოთერმული და თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ძირითადი მახასიათებელი პარამეტრების კვლევა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. #19. სტუ-ს სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი "საინჟინრო ფიზიკური პრობლემების ინსტიტუტი" .

ე. გვენეტაძე. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი II ნაწილი (ზოგადტექნიკური და საინჟინრო-საინფორმაციო ტერმინების სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი). . . 0-0წ. . . .

ვ. სამხარაძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ზაქაიძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. კეკელიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. შურღაია. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. წეროძე. ზოგიერთი ტექნოლოგიური პარამეტრის შემუშავება ბეტონის “სუპერ იატაკების” მისაღებად ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. #35. სტუ "ალმასების და კომპოზიციური მასალების" სამეცნიერო ცენტრი.

გ. გაფრინდაშვილი, ს.სანაძე, მ.კეკელიძე. თერმიულად მდგრადი ძვლის ფაიფურის და მხატვრული მინანქრების სინთეზი ადგილობრივი ნედლეულების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი, მენეჯერი. სტუ-ს პროექტი №28 . .

ნ. მსხილაძე. კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. სტუ. 2011-2011წ. . #37. სტუ.