გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წვერავა, ლ. გვასალია. გრანტი. მრავალკომპონენტიანი, მრავალფუნქციური, დაბალანსებული სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე”. სტუ. 0-2010წ. . 4. 62-ე გრანტი. .

ზ. აზმაიფარაშვილი. ელექტრომაგნიტური რეზონანსის პრინციპზე მომუშავე მაცივარი. სტუ. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. №76. სტუ.

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,მ,კანდელაკი. ენერგო რესურსებზე მოთხოვნილების პროგნოზირება ნეირონული ქსელების საშუალებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. შემსრულებელი. პროექტი 1.29.02.. .

ჟ. პეტრიაშვილი, დავით სონღულაშვილი. ვირტუალური რესურსი ქიმიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაწილი. 2016-2017წ. სტუ-ის ქიმიური და ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორი. N 10/03/216. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე, კ.გორგაძე და სხვ.. ზემაღალი სიხშირის ველში მანგანუმის ოქსიდის კონცენტრატის ალუმინოთერმული და თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ძირითადი მახასიათებელი პარამეტრების კვლევა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. #19. სტუ-ს სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი "საინჟინრო ფიზიკური პრობლემების ინსტიტუტი" .

ე. გვენეტაძე. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი II ნაწილი (ზოგადტექნიკური და საინჟინრო-საინფორმაციო ტერმინების სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი). . . 0-0წ. . . .

ვ. სამხარაძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ზაქაიძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. კეკელიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. შურღაია. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. წეროძე. ზოგიერთი ტექნოლოგიური პარამეტრის შემუშავება ბეტონის “სუპერ იატაკების” მისაღებად ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. #35. სტუ "ალმასების და კომპოზიციური მასალების" სამეცნიერო ცენტრი.

გ. გაფრინდაშვილი, ს.სანაძე, მ.კეკელიძე. თერმიულად მდგრადი ძვლის ფაიფურის და მხატვრული მინანქრების სინთეზი ადგილობრივი ნედლეულების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი, მენეჯერი. სტუ-ს პროექტი №28 . .

ნ. მსხილაძე. კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. სტუ. 2011-2011წ. . #37. სტუ.

მ. მჭედლიშვილი. კალიუმ-ალუმინის შაბის მიღება საქართველოს ტრაქიტებიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროფესორი. . შიდა გრანტი.

რ. ქაცარავა. კალციუმფოსფატების შემცველი ახალი განწოვადი პოლიმერული კომპოზიტები და ნანოკომპოზიტები ძვლის რემოდელირაბა/რეგენერაციისთვის. სტუ. 2010-2010წ. სრ. პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი. #37. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, ნ. ნადირაშვილი, ვ. ტაბიძე, პ.თოიძე. კალციუმფოსფატების შემცველი ახალი განწოვადი პოლიმერული კომპოზიტები და ნანოკომპოზიტები ძვლის რემოდელირაბა/რეგენერაციისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მენეჯერი. 37. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. კოვზირიძე. კანისა და კანქვეშა სიმსივნური დაავადებების მკურნალობა ჰიპერთერმიული მეთოდებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. N03-13 . საქართველოს ტექნი-კური უნივერსიტეტი .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. ბერუაშვილი, ნ. მუმლაძე. კვების თხევადი პროდუქტების გაუვნებლობა და ხარისხის გაუმჯობესება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. წამყვანი მეცნიერი. პროექტი № 42. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტის 47 მიმართულება.

ზ. ღვინიაშვილი. კვლევითი სამეცნიერო თემა #30-55/03. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-0წ. . . .

ე. პავლოვიჩი, ი. გოგოძე. კლასტერიზაციის პროცესის მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდების შემუშავება. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 11-2. ტექინფორმი.