გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  259 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ბასილაშვილი, გრიგოლია გ., ცომაია ვ.. გლობალური დათბობის პირობებში მდ.ალაზნის სავეგეტაციო პერიოდისა და მისი ცალკეული თვეების ჩამონადენის, მაქსიმალური და მინიმალური წყლის ხარჯების ცვლილების შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011-2011წ. საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი. ჰმი/000/11. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. წვერავა, ლ.გვასალია, ე. შენგელია, თ. ფალავანდიშვილი. გრანტი. ,,აჭარის მცირე მდინარეების წყლის ხარისხისხის რეგულირება წარმოების ნარჩენების გამოყენებით”. საქართველოს სახელმწიფო სამეცნიერო ტექნიკური კომიტეტი, . 0-2006წ. . . .

მ. წვერავა, ლ. გვასალია. გრანტი. ,,რთული შედგენილობის, მრავალფუნქციური სასუქის მიღება ადგილობრივი გლაუკონიტური ფოსფორიტების ბაზაზე”. . სტუ. 0-2011წ. . . .

მ. წვერავა, ლ. გვასალია. გრანტი. მრავალკომპონენტიანი, მრავალფუნქციური, დაბალანსებული სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე”. სტუ. 0-2010წ. . 4. 62-ე გრანტი. .

ლ. მახარაძე. გრძელრკალიანი ელექტროფიზიკური პროცესების კვლევა ახალი პერსპექტიული პლაზმური ტექნოლოგიების დამუშავების და გამოყენების სფეროს განსაზღვრის მიზნით. . 2013-0წ. . . .

. ევროკავშირი, ტემპუსის პროექტი - TEMPUS „LMPH 544181 – “ 544181 – „სასტუმრო მენეჯმენტის პროფესიული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შექმნა და დანერგვა ტურიზმის განვითარებისათვის საქართველოში, აზერბაიჯანსა და მოლდოვაში“. ტემპუსი. 2014-2017წ. შემსრულებელი. 544181 – “ 544181. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. აზმაიფარაშვილი. ელექტრომაგნიტური რეზონანსის პრინციპზე მომუშავე მაცივარი. სტუ. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. №76. სტუ.

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,მ,კანდელაკი. ენერგო რესურსებზე მოთხოვნილების პროგნოზირება ნეირონული ქსელების საშუალებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. შემსრულებელი. პროექტი 1.29.02.. .

ლ. მახარაძე. ვაზიანის ობიექტის ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომა-რაგების და ზედაპირული ჩამონადენი წყლების არინების სისტემების პროექტის დამუშავება. . 2012-2014წ. . . .

ჟ. პეტრიაშვილი, დავით სონღულაშვილი. ვირტუალური რესურსი ქიმიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაწილი. 2016-2017წ. სტუ-ის ქიმიური და ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორი. N 10/03/216. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე, კ.გორგაძე და სხვ.. ზემაღალი სიხშირის ველში მანგანუმის ოქსიდის კონცენტრატის ალუმინოთერმული და თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ძირითადი მახასიათებელი პარამეტრების კვლევა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. #19. სტუ-ს სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი "საინჟინრო ფიზიკური პრობლემების ინსტიტუტი" .

ე. გვენეტაძე. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი II ნაწილი (ზოგადტექნიკური და საინჟინრო-საინფორმაციო ტერმინების სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი). . . 0-0წ. . . .

ვ. სამხარაძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ზაქაიძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. კეკელიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. შურღაია. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. წეროძე. ზოგიერთი ტექნოლოგიური პარამეტრის შემუშავება ბეტონის “სუპერ იატაკების” მისაღებად ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. #35. სტუ "ალმასების და კომპოზიციური მასალების" სამეცნიერო ცენტრი.

გ. გაფრინდაშვილი, ს.სანაძე, მ.კეკელიძე. თერმიულად მდგრადი ძვლის ფაიფურის და მხატვრული მინანქრების სინთეზი ადგილობრივი ნედლეულების გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი, მენეჯერი. სტუ-ს პროექტი №28 . .

ნ. მსხილაძე. კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. სტუ. 2011-2011წ. . #37. სტუ.

მ. მჭედლიშვილი. კალიუმ-ალუმინის შაბის მიღება საქართველოს ტრაქიტებიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროფესორი. . შიდა გრანტი.