გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მჭედლიშვილი. კალიუმ-ალუმინის შაბის მიღება საქართველოს ტრაქიტებიდან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროფესორი. . შიდა გრანტი.

რ. ქაცარავა. კალციუმფოსფატების შემცველი ახალი განწოვადი პოლიმერული კომპოზიტები და ნანოკომპოზიტები ძვლის რემოდელირაბა/რეგენერაციისთვის. სტუ. 2010-2010წ. სრ. პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი. #37. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, ნ. ნადირაშვილი, ვ. ტაბიძე, პ.თოიძე. კალციუმფოსფატების შემცველი ახალი განწოვადი პოლიმერული კომპოზიტები და ნანოკომპოზიტები ძვლის რემოდელირაბა/რეგენერაციისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მენეჯერი. 37. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. კოვზირიძე. კანისა და კანქვეშა სიმსივნური დაავადებების მკურნალობა ჰიპერთერმიული მეთოდებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. N03-13 . საქართველოს ტექნი-კური უნივერსიტეტი .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. ბერუაშვილი, ნ. მუმლაძე. კვების თხევადი პროდუქტების გაუვნებლობა და ხარისხის გაუმჯობესება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. წამყვანი მეცნიერი. პროექტი № 42. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტის 47 მიმართულება.

ზ. ღვინიაშვილი. კვლევითი სამეცნიერო თემა #30-55/03. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-0წ. . . .

ე. პავლოვიჩი, ი. გოგოძე. კლასტერიზაციის პროცესის მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდების შემუშავება. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 11-2. ტექინფორმი.

მ. კიკნაძე. კონფლიქტების შიდასახელმწიფოერბრივი რეგულაციის ეფექტურობის შეფასების კოგნიტური მოდელის დამუშავება სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითა-რების ფაქტორების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

. კონფლიქტების შიდასახელმწიფოერბრივი რეგულაციის ეფექტურობის შეფასების კოგნიტური მოდელის დამუშავება სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითა-რების ფაქტორების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-0წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

რ. კოკილაშვილი, გურამ ხიტირი. ლუმინოფორის მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია და მისი საცდელი სადემონსტრაციო ხაზი. სტუ, საგრანტო ნომინაცია - გამოყენებითი გრანტი.. 2011-2011წ. . გრანტი №121, მიმართულება - ნავთობის ქიმია. .

ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე, დ.ჯიშიაშვილი, კ.გორგაძე და სხვ.. მანგანუმის მადნის გამდიდრების შლამების მანგანუმის მონოოქსიდად სამრეწველო უტილიზაციის მაღალრენტაბელური ქიმიურ-მეტალურგიულ კომპლექსური სამრეწველო დანადგარის მოქმედი პროტოტიპის შექმნა . საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016-2017წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 16. სტუ სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი "საინჟინრო ფიზიკური პრობლემების ინსტიტუტი".

ზ. კოვზირიძე. მართვადი ლოკალური ჰიპერთერმია კიბოს დაავადებების სამკურნალოდ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი . N45. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. გორგაძე, გერასიმოვი ალექსი, ხუბიერაშვილი ივანე, მაცაბერიძე ლევანი, ვეფხვაძე მიხეილი, ხიზანიშვილი შორენა, რატიანი თამარი, კლდიაშვილი ვლადიმირი. მაქსიმალური მარგი ქმედების კოეფიციენტის მქონე გამათბობლის საცდელი მაკეტის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016-2017წ. მენეჯერი (ასოცირებული პროფესორი). გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციისსაპროექრო წინადადება 10-2015. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი .

მ. ვეფხვაძე. მაქსიმალური მქკ-ის მქონე გამათბობელის საცდელი მაკეტის შექმნა. სტუ.. 2016-2016წ. . . სტუ, ფიზიკის დეპარტამენტი.

ვ.ცომაია, ს.გორგიკანიძე. მდინარე ალაზნის სავეგეტაციო პეროდში და მისი ცალკეული თვეების ჩამონადენის მაქსიმალური და მინიმალური წყლის ხარჯების ცვლილების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მკვლევარი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე.რ. კლდიაშვილი,რ.სხილაძე,გ. სულაქველიძე.. მდოგვიანი პურის წარმოების ხერხი.. . 0-2007წ. . P 4427 ძალაშია 24.05. 2007 დან. .

ნ. კუციავა, თ.შაქარაშვილი. მონოსაქარიდების, ბიოეთანოლის და ბიობენზინის მიღება ბიოგანახლებადი ნედლეულიდან.. სტუ, N82 პროექტის ანგარიში. 0-2013წ. . გვ.66. .

მ. ანდღულაძე. მონოსაქარიდების,ბიოეთანოლის და ბიობენზინის მიღება ბიოგანახლებადი ნედლეულიდან. სტუ-ს საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-თეორიული პროექტის ანგარიში. 2014-0წ. . N 82. .

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,მ.კანდელაკი. მრავალი ცვლადის დროის ფუნქციების რეგრესიის კვლევა ეკონომეტრიკული მოდელების აგების მიზნით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2003-2004წ. შემსრულებელი. პროექტი1.29.17.. .

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, ნ. ანდღულაძე, ლ. ებანოიძე. მხატვრული მინანქარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014-2014წ. პროფესორი. . ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.