გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ღვინიაშვილი. კვლევითი სამეცნიერო თემა #30-55/03. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-0წ. . . .

ე. პავლოვიჩი, ი. გოგოძე. კლასტერიზაციის პროცესის მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდების შემუშავება. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 11-2. ტექინფორმი.

რ. კოკილაშვილი, გურამ ხიტირი. ლუმინოფორის მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია და მისი საცდელი სადემონსტრაციო ხაზი. სტუ, საგრანტო ნომინაცია - გამოყენებითი გრანტი.. 2011-2011წ. . გრანტი №121, მიმართულება - ნავთობის ქიმია. .

ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე, დ.ჯიშიაშვილი, კ.გორგაძე და სხვ.. მანგანუმის მადნის გამდიდრების შლამების მანგანუმის მონოოქსიდად სამრეწველო უტილიზაციის მაღალრენტაბელური ქიმიურ-მეტალურგიულ კომპლექსური სამრეწველო დანადგარის მოქმედი პროტოტიპის შექმნა . საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016-2017წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 16. სტუ სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი "საინჟინრო ფიზიკური პრობლემების ინსტიტუტი".

ზ. კოვზირიძე. მართვადი ლოკალური ჰიპერთერმია კიბოს დაავადებების სამკურნალოდ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი . N45. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. გორგაძე, გერასიმოვი ალექსი, ხუბიერაშვილი ივანე, მაცაბერიძე ლევანი, ვეფხვაძე მიხეილი, ხიზანიშვილი შორენა, რატიანი თამარი, კლდიაშვილი ვლადიმირი. მაქსიმალური მარგი ქმედების კოეფიციენტის მქონე გამათბობლის საცდელი მაკეტის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016-2017წ. მენეჯერი (ასოცირებული პროფესორი). გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციისსაპროექრო წინადადება 10-2015. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი .

მ. ვეფხვაძე. მაქსიმალური მქკ-ის მქონე გამათბობელის საცდელი მაკეტის შექმნა. სტუ.. 2016-2016წ. . . სტუ, ფიზიკის დეპარტამენტი.

ვ.ცომაია, ს.გორგიკანიძე. მდინარე ალაზნის სავეგეტაციო პეროდში და მისი ცალკეული თვეების ჩამონადენის მაქსიმალური და მინიმალური წყლის ხარჯების ცვლილების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მკვლევარი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე.რ. კლდიაშვილი,რ.სხილაძე,გ. სულაქველიძე.. მდოგვიანი პურის წარმოების ხერხი.. . 0-2007წ. . P 4427 ძალაშია 24.05. 2007 დან. .

ნ. კუციავა, თ.შაქარაშვილი. მონოსაქარიდების, ბიოეთანოლის და ბიობენზინის მიღება ბიოგანახლებადი ნედლეულიდან.. სტუ, N82 პროექტის ანგარიში. 0-2013წ. . გვ.66. .

მ. ანდღულაძე. მონოსაქარიდების,ბიოეთანოლის და ბიობენზინის მიღება ბიოგანახლებადი ნედლეულიდან. სტუ-ს საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-თეორიული პროექტის ანგარიში. 2014-0წ. . N 82. .

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,მ.კანდელაკი. მრავალი ცვლადის დროის ფუნქციების რეგრესიის კვლევა ეკონომეტრიკული მოდელების აგების მიზნით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2003-2004წ. შემსრულებელი. პროექტი1.29.17.. .

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, ნ. ანდღულაძე, ლ. ებანოიძე. მხატვრული მინანქარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014-2014წ. პროფესორი. . ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. ნავთობიდან საბაზო ზეთების მიღება და ნამუშევარი ძრავული და ტრანსფორმატორული ზეთების რეგენერაცია . (გრანტი). სტუ–ს საუნივერსიტეტო სამეცნიერო–თეორიული და გამოყენებითი პროექტი (№ 60). სტუ, თბილისი. 0-2011წ. . 63 გვ. .

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი, ნ. კუციავა. ნავთობიდან საბაზო ზეთების მიღება და ნამუშევარი ძრავული და ტრანსფორმატორული ზეთების რეგენერაცია . (გრანტი). სტუ–ს საუნივერსიტეტო სამეცნიერო–თეორიული და გამოყენებითი პროექტი (№ 60). სტუ, თბილისი . 2012-0წ. . N 60 გვ.63. .

ლ. ჩხარტიშვილი, ა. გერასიმოვი, დ. ბუაჩიძე. ნანონაწილაკების თვისებების მათ ზომებზე დამოკიდებულების ფიზიკური ბუნების დადგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მკვლევარი. პროექტი # 9. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. პეტრიაშვილი, ც. ზურაბიშვილი, კ.ჯაფარიძე, ჯ. მაისურაძე, ი. მჟავანაძე. ნანოსტრუქტურირებული თხევადკრისტალური პოლიმერული ფირები ინფორმაციის ასახვის თანამედროვე სისტემებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მენეჯერი. №114. ვ. ჭავჭანიძის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ნ. მახათაძე, დ. ჯიშიაშვილი, ზ. შიოლაშვილი. ნანოსტრუქტურული ზემგრძნობიარე სენსორული არეების მიღება ტოქსიკური აირების დეტექტირებისათვის. სტუ–ს გამოყენებითი პროექტი. 2011-2012წ. . პროექტი #117. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ლ. გვერდწითელი, შალვა ანდღულაძე, დიმიტრი ერისთავი, ი. ბაზღაძე. ნანოტექნოლოგიით მიღებული კოლოიდური ვერცხლით სასმელი წყლის გაუვნებელყოფის ხელსაწყოების პროექტირება და დამზადება. სტუ–ს შიდა საგრანტო სამუშაოს N 44. 0-2010წ. . . .

დ. ერისთავი, შ. ანდღულაძე, ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაზე. ნანოტექნოლოგიით მიღებული კოლოიდური ვერცხლით სასმელი წყლის გაუვნებელყოფის ხელსაწყოს პროექტირება და შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მენეჯერი. № 44. სტუ- ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოს დავცისა და ეკოლოგიის მიმართულება.