გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. ნავთობიდან საბაზო ზეთების მიღება და ნამუშევარი ძრავული და ტრანსფორმატორული ზეთების რეგენერაცია . (გრანტი). სტუ–ს საუნივერსიტეტო სამეცნიერო–თეორიული და გამოყენებითი პროექტი (№ 60). სტუ, თბილისი. 0-2011წ. . 63 გვ. .

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი, ნ. კუციავა. ნავთობიდან საბაზო ზეთების მიღება და ნამუშევარი ძრავული და ტრანსფორმატორული ზეთების რეგენერაცია . (გრანტი). სტუ–ს საუნივერსიტეტო სამეცნიერო–თეორიული და გამოყენებითი პროექტი (№ 60). სტუ, თბილისი . 2012-0წ. . N 60 გვ.63. .

ლ. ჩხარტიშვილი, ა. გერასიმოვი, დ. ბუაჩიძე. ნანონაწილაკების თვისებების მათ ზომებზე დამოკიდებულების ფიზიკური ბუნების დადგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მკვლევარი. პროექტი # 9. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. პეტრიაშვილი, ც. ზურაბიშვილი, კ.ჯაფარიძე, ჯ. მაისურაძე, ი. მჟავანაძე. ნანოსტრუქტურირებული თხევადკრისტალური პოლიმერული ფირები ინფორმაციის ასახვის თანამედროვე სისტემებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მენეჯერი. №114. ვ. ჭავჭანიძის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ნ. მახათაძე, დ. ჯიშიაშვილი, ზ. შიოლაშვილი. ნანოსტრუქტურული ზემგრძნობიარე სენსორული არეების მიღება ტოქსიკური აირების დეტექტირებისათვის. სტუ–ს გამოყენებითი პროექტი. 2011-2012წ. . პროექტი #117. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ლ. გვერდწითელი, შალვა ანდღულაძე, დიმიტრი ერისთავი, ი. ბაზღაძე. ნანოტექნოლოგიით მიღებული კოლოიდური ვერცხლით სასმელი წყლის გაუვნებელყოფის ხელსაწყოების პროექტირება და დამზადება. სტუ–ს შიდა საგრანტო სამუშაოს N 44. 0-2010წ. . . .

დ. ერისთავი, შ. ანდღულაძე, ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაზე. ნანოტექნოლოგიით მიღებული კოლოიდური ვერცხლით სასმელი წყლის გაუვნებელყოფის ხელსაწყოს პროექტირება და შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მენეჯერი. № 44. სტუ- ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოს დავცისა და ეკოლოგიის მიმართულება.

შ. ანდღულაძე, დ. ერისთავი, ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე. ნანოტექნოლოგიით მიღებული კოლოიდური ვერცხლით სასმელი წყლის გაუვნებელყოფის ხესაწყოების პროექტირება და დამზადება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. თემის ხელმძღვანელი. №. 44. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოს დაცვისა დასაინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულება №59.

თ. ძიგრაშვილი, ნ. მაისურაძე, ე. ქუთელია, თ.კუკავა, ო.წურწუმია, ე.მიმინოშვილი. ნახშირბადის ნანომილაკების, ნანონაწილაკების, ნანოძაფების და მათი დოპირების ახალი ნანოკომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია და კვლევა. . სტუ. 2011-2011წ. წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი. # 3. სტუ, სტრუქტურულ კვლევათა რესპ. ცენტრი.

ე. მიმინოშვილი. ნახშირბადის ნანომილაკების, ნანონაწილაკების, ნანოძაფების და მათი დოპირების ახალი ნანოკომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია და კვლევა.. . 2011-2011წ. წამყვანი მეცნ.მუშაკი. No. 3. .

ნ. მაისურაძე, ე. ქუთელია, თ. ძიგრაშვილი, ნ. მაისურაძე და სხვა. ნახშირბადის ნანომილაკების, ნანონაწილაკების, ნანოძაფების და მათი დოპირების ახალი ნანოკომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია და კვლევა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2011-2011წ. წამყ. მეცნ. თან.. No. 3.. სტრუქტურულ კვლევათა რესპუბლიკური ცენტრი..

გ. ურუშაძე, თ. ტროყაშვილი. ობიექტის მექანიკური რხევების და პარამეტრების გაზომვა და მათი გამოყენება მართვის ალგორითმებში და დიაგნოსტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

თ. ტროყაშვილი. ობიექტის მექანიკური რხევების და პარამეტრების გაზომვა და მათი გამოყენება მართვის ალგორითმებში და დიაგნოსტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

. პარალელური სწრაფი ძებნის ალგორითმების შემუშავება და პროგრამული რეალიზაცია (1/06/2011 -31/12/2011). . 2011-2011წ. Menajeri. 102. .

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, მათითაიშვილი თ. პოლიაზომეთინური მაკროციკლური ნაერთები–ორგანული ნანომატარებლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001-2011წ. ძირითადი მკვლევარი. პროექტი №42. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჭახნაკია. პორტარტიული მიკროტალღოვანი სენსორული სისიტემის დამუშავება გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერ მუშაკი. N 9/1. ს/კ ინსტიტუტი "ტალღა".

. პორტარტიული მიკროტალღოვანი სენსორული სისტემის დამუშავება გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვისoebisTvis. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი. # 9/1 . ს/კ ინსტიტუტი "ტალღა".

ნ. უშვერიძე. პორტარტიული მიკროტალღოვანი სენსორული სისტემის დამუშავება ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვის. . 2011-2011წ. საინფორმაციო ბიუროს უფროსი. N 9/1. საქართველოს ტექნიკური ბუნივერსიტეტი.

მ. ჭირაქაძე. პორტარტიული მიკროტალღოვანი სენსორული სისტემის დამუშავება ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერ მუშაკი. N 9/1. ს/კ ინსტიტუტი 'ტალღა".

თ. ცაბაძე, თ.ბახტაძე. პროექტების შეფასების ექსპრეს ანალიზის კომპიუტერული სისტემა. სტუ. 0-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტი № 067–13. სტუ.