გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ანდღულაძე, დ. ერისთავი, ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე. ნანოტექნოლოგიით მიღებული კოლოიდური ვერცხლით სასმელი წყლის გაუვნებელყოფის ხესაწყოების პროექტირება და დამზადება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. თემის ხელმძღვანელი. №. 44. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოს დაცვისა დასაინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულება №59.

თ. ძიგრაშვილი, ნ. მაისურაძე, ე. ქუთელია, თ.კუკავა, ო.წურწუმია, ე.მიმინოშვილი. ნახშირბადის ნანომილაკების, ნანონაწილაკების, ნანოძაფების და მათი დოპირების ახალი ნანოკომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია და კვლევა. . სტუ. 2011-2011წ. წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი. # 3. სტუ, სტრუქტურულ კვლევათა რესპ. ცენტრი.

ე. მიმინოშვილი. ნახშირბადის ნანომილაკების, ნანონაწილაკების, ნანოძაფების და მათი დოპირების ახალი ნანოკომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია და კვლევა.. . 2011-2011წ. წამყვანი მეცნ.მუშაკი. No. 3. .

ნ. მაისურაძე, ე. ქუთელია, თ. ძიგრაშვილი, ნ. მაისურაძე და სხვა. ნახშირბადის ნანომილაკების, ნანონაწილაკების, ნანოძაფების და მათი დოპირების ახალი ნანოკომპოზიციების მიღების ტექნოლოგია და კვლევა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2011-2011წ. წამყ. მეცნ. თან.. No. 3.. სტრუქტურულ კვლევათა რესპუბლიკური ცენტრი..

გ. ურუშაძე, თ. ტროყაშვილი. ობიექტის მექანიკური რხევების და პარამეტრების გაზომვა და მათი გამოყენება მართვის ალგორითმებში და დიაგნოსტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

თ. ტროყაშვილი. ობიექტის მექანიკური რხევების და პარამეტრების გაზომვა და მათი გამოყენება მართვის ალგორითმებში და დიაგნოსტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

. პარალელური სწრაფი ძებნის ალგორითმების შემუშავება და პროგრამული რეალიზაცია (1/06/2011 -31/12/2011). . 2011-2011წ. Menajeri. 102. .

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, მათითაიშვილი თ. პოლიაზომეთინური მაკროციკლური ნაერთები–ორგანული ნანომატარებლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001-2011წ. ძირითადი მკვლევარი. პროექტი №42. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჭახნაკია. პორტარტიული მიკროტალღოვანი სენსორული სისიტემის დამუშავება გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერ მუშაკი. N 9/1. ს/კ ინსტიტუტი "ტალღა".

. პორტარტიული მიკროტალღოვანი სენსორული სისტემის დამუშავება გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვისoebisTvis. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი. # 9/1 . ს/კ ინსტიტუტი "ტალღა".

ნ. უშვერიძე. პორტარტიული მიკროტალღოვანი სენსორული სისტემის დამუშავება ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვის. . 2011-2011წ. საინფორმაციო ბიუროს უფროსი. N 9/1. საქართველოს ტექნიკური ბუნივერსიტეტი.

მ. ჭირაქაძე. პორტარტიული მიკროტალღოვანი სენსორული სისტემის დამუშავება ეკოლოგიური უსაფრთხოებისთვსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერ მუშაკი. N 9/1. ს/კ ინსტიტუტი 'ტალღა".

თ. ცაბაძე, თ.ბახტაძე. პროექტების შეფასების ექსპრეს ანალიზის კომპიუტერული სისტემა. სტუ. 0-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტი № 067–13. სტუ.

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, ვ.პირმისაშვილი. პროექტი ,,ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგლავი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება. სტუ. 2011-წ. . . .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. პროექტი ,,ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. სტუ-ს გრანტი. 0-2012წ. . . დამუშავების სტადიაშია.

თ. კაჭარავა, ლ. შევარდნაძე, წიკლაური ნინო. პროექტი №96. თამარ კაჭარავა - სამკურნალო, არომატული ,სანელებელი და შხამიანი მცენარეეების ბიომრავალფეროვნების დაცვა-კონსერვაცია და თესლის ბანკის შექმნა-გაუმჯობესება. გამოყენებითი;. . 2011-2011წ. მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, პროექტის ხელმძღვანელი. N96. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდნია, ო. ფარესიშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. სქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 10-1. სტუ-ს საქართველოს სწარმოო ძალების და ბუნებრივი რესურსბის შემსწავლელი ცნტრი.

ჯ. მაჭავარიანი, თ.ურუშაძე, რ.ფირცხალავა. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 10-1. სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ო. ფარესიშვილი, ო. ფარესიშვილი, ჯ. მაჭავარინი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ტქნიკური უნივეისტეტი. 2011-2011წ. შემსულებელი. 10-1. სტუ-ს სქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსბის შემსწავლელი ცენრი.