გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. მახარაძე, რ.ფირცხალავა. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. . სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ქ.მახარაძე, ჯ.მაჭავარიანი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2011-2011წ. მენეჯერი. 10-1. სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ე. გვენეტაძე. რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგების პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები. . . 0-0წ. ძირითადი შემსრულებეელი. . .

მ. მამნიაშვილი. საგამოძიებო სამართალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017-2019წ. შემსრულებელი. . .

ნ. ბერაია, მ. ბალიაშვილი, ი. ზედგინიძე. საგანმანათლებლო გრანტი „საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მარტვის სპეციფიკური ამოცანების კვლევა“. სტუ. 2005-2006წ. შემსრულებელი. 138. სტუ.

რ. კლდიაშვილი. საკვები პროდუქტები ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის კორექციისათვის. სტუ-ის სამეცნიერო-თეორიული და გამოყენებითი პროექტის კონკურსში გამარჯვებული ( გამოყენებითი გრანტი). -2011წ. . . სტუ.

ს. ხიზანიშვილი. სამართლიანობის ფილოსოფია და თანამედროვეობა. სტუ-ს შიდასაფაკულტეტო გრანტი. 2017-2019წ. მეცნიერ-მკვლევარი. . სტუ.

ე. მისაბიშვილი, თ. ჩუბინაშვილი, დ. გაბუნია. სამეცნიერო კვლევების შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო გარემოს ფორმირება. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. #110. სსიპ ინსტიტუტი ტექინფორმი.

თ. ჩუბინიშვილი. სამეცნიერო-კვლევების შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო გარემოს ფორმირება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ხელმძღვანელი. პროექტი #110. ინსტიტუტი ტექინფორმი.

რ. ფირცხალავა, ნოდარ ჭითანავა, ლეო ჩიქავა, ჯემალ მაჭავარიანი. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლებისა და ადგილობრივი წარმოების სურსათით მოსახლების დაკმაყოფილების აქტუალური პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-2014წ. მენეჯერი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე, ი. კვესელავა, ქ. კვესელავა. სასწავლო-სამეცნიერო განმარტებითი ლექსიკონი (ეკონომიკა, ბიზნესი და მარკეტინგი, პოლიტიკა და სამართალი, მასკომუნიკაციები). სტუ. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 86. .

თ. მუსელიანი, ზ. აზმაიფარაშვილი, პეტროსიანი ალექსანდრე, ქადაგიშვილი ნიკოლოზ, გიორგიშვილი ნინო, მაღრაზძე ნინო, იოსელიანი ანა, ფოლადაშვილი მერაბ. საქართელოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიის ხარჯის ეკონომიის მართვისკომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. პროექტის მენეჯერი. 29. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციისა და ინფორმატიკის ფაკულტეტი.

ს. ხიზანიშვილი. საქართველო საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო სამართლის სისტემაში. სტუ-ს შიდა საფაკულტეტო გრანტი. 2017-2018წ. მეცნიერ-მკვლევარი. . სტუ.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ლ. ჩობანიანი, ნ. მახვილაძე, მ. ახობაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო პუბლიკაციების სტანდარტიზაციისა და მეცნიერმზომელობითი ანალიზის მიზნით პროგრამული პროდუქტების შექმნა . სტუ. 2014-0წ. შემსრულებელი. . სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახური - „ერთად“ და ტექინფორმი.

ი. იორდანიშვილი. საქართველოს არიდული ზონის ირიგაციული კომპლექსების ტექნიკურ-ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შერჩევა ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/5. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ფოცხვერია. საქართველოს არიდული ზონის ირიგაციული კომპლექსების ტექნიკურ-ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შერჩევა ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე. სტუ-ს შიდა გრანტი 2011 წელი . 2011-2011წ. შენსრულებელი. #6/5 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. საქართველოს ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის საჭირო პრეს-ცემენტებისა და თვითდაწნეხადი წყალგაუმტარი ბეტონის მიღება და კვლევა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. №004-13. .

ნ. გიორგიშვილი, ნ.სამსონია, გ.ბელთაძე, თ.მაღრაძე, ნ.კიკაბიძე., დ.ჯაფარიძე. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშუალოვადიანი პროგნოზირება. სტუ. 0-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . სტუ.

დ. ჯაფარიძე, სამსონია ნანული, ბელთაძე გურამი, გიორგიშვილი ნინო, მაღრაძე თენგიზი, კიკაბიძე ნინო.. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშუალოვადიანი პროგნოზირება.. სტუ. 2010-2011წ. ხელმძღვანელი. . სტუ.

ე. ელიზბარაშვილი, გ.მელაძე, რ.სამუკაშვილი, ჯ.ვაჩნაძე, ლ.პაპინაშვილი. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური ატლასი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-წ. ხელმძღვანელი. . .