გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, ვ.პირმისაშვილი. პროექტი ,,ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგლავი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება. სტუ. 2011-წ. . . .

გ. კალანდაძე. პროექტი ,,ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის პოსტკონფლიქტური სახელმწიფო მოწყობა, მართვა და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2018-2020წ. პროექტის მონაწილე. . .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. პროექტი ,,ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. სტუ-ს გრანტი. 0-2012წ. . . დამუშავების სტადიაშია.

თ. კაჭარავა, ლ. შევარდნაძე, წიკლაური ნინო. პროექტი №96. თამარ კაჭარავა - სამკურნალო, არომატული ,სანელებელი და შხამიანი მცენარეეების ბიომრავალფეროვნების დაცვა-კონსერვაცია და თესლის ბანკის შექმნა-გაუმჯობესება. გამოყენებითი;. . 2011-2011წ. მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, პროექტის ხელმძღვანელი. N96. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ლ. კვარაცხელია, ი. ჟორდნია, ო. ფარესიშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. სქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 10-1. სტუ-ს საქართველოს სწარმოო ძალების და ბუნებრივი რესურსბის შემსწავლელი ცნტრი.

ჯ. მაჭავარიანი, თ.ურუშაძე, რ.ფირცხალავა. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 10-1. სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ო. ფარესიშვილი, ო. ფარესიშვილი, ჯ. მაჭავარინი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ტქნიკური უნივეისტეტი. 2011-2011წ. შემსულებელი. 10-1. სტუ-ს სქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსბის შემსწავლელი ცენრი.

ქ. მახარაძე, რ.ფირცხალავა. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. . სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

რ. ფირცხალავა, თ.ურუშაძე, ქ.მახარაძე, ჯ.მაჭავარიანი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. მიწის რესურსები. . 2011-2011წ. მენეჯერი. 10-1. სტუ-ს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ე. გვენეტაძე. რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგების პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები. . . 0-0წ. ძირითადი შემსრულებეელი. . .

ლ. მახარაძე. საბრძოლო იარაღების და მასალების მიწისქვეშა საწყობების სავენტილაციო და კლიმატის კონტროლის სისტემების მუშაობაზე ბუნებრივი წევის გავლენის შესწავლა. . 2018-0წ. . . .

მ. მამნიაშვილი. საგამოძიებო სამართალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017-2019წ. შემსრულებელი. . .

ნ. ბერაია, მ. ბალიაშვილი, ი. ზედგინიძე. საგანმანათლებლო გრანტი „საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მარტვის სპეციფიკური ამოცანების კვლევა“. სტუ. 2005-2006წ. შემსრულებელი. 138. სტუ.

ლ. მახარაძე. სადაწნეო მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენების სიმტკიცეზე გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამუშავება ჰიდროდინამიკური პროცესების გათვალისწინებით. . 2016-0წ. . . .

ლ. მახარაძე. საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განლაგებული სამხედრო დაჯგუფებების, ექსპედიციების, ტურბაზების წყლით მომარაგების სწრაფად განხორციელებადი (მობილური) სისტემის დამუშავება. . 2015-0წ. . . .

რ. კლდიაშვილი. საკვები პროდუქტები ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის კორექციისათვის. სტუ-ის სამეცნიერო-თეორიული და გამოყენებითი პროექტის კონკურსში გამარჯვებული ( გამოყენებითი გრანტი). -2011წ. . . სტუ.

ს. ხიზანიშვილი. სამართლიანობის ფილოსოფია და თანამედროვეობა. სტუ-ს შიდასაფაკულტეტო გრანტი. 2017-2019წ. მეცნიერ-მკვლევარი. . სტუ.

ე. მისაბიშვილი, თ. ჩუბინაშვილი, დ. გაბუნია. სამეცნიერო კვლევების შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო გარემოს ფორმირება. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. #110. სსიპ ინსტიტუტი ტექინფორმი.

გ. კალანდაძე. სამეცნიერო კვლევითი პროექტი ,, თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების აქტუალური პრობლემები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2018-2019წ. პროექტის მონაწილე. . .