გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მელაძე. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური ატლასი. საქართველოს ტეექნიკური უნივერსიტეტი . 2011-2011წ. აგროკლიმატური ნაწილის ხელმძღვანელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, მელაძე გ. , ჯ.ვაჩნაძე, რ.სამუკაშვილი. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური ატლასი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. კუხალეიშვილი, ლ. შევარდნაძე, გ. დვალი. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებში პათოგენური დაავადებებისადმი რეზისტენტული უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების კოლექციის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 95. სტუ ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ე. მისაბიშვილი, ჩუბინიშვილი თეიმურაზი, წოწკოლაური ფიქრია, ჩობანიანი ლევონი. საქართველოს მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. #11–1. სსიპ ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ფ. წოწკოლაური, ლ.ჩობანიანი, თ.ჩუბინიშვილი, ე.მისაბიშვილი. საქართველოს მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი. პროექტი #11-1. ტექინფორმი.

ლ. ჩობანიანი, თ.ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური, ე.მისაბიშვილი. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროეექტი #11-1. ტექინფორმი.

თ. ჩუბინიშვილი. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მთ.მეც.თანამშრომელი. პროექტი #11-1. .

კოპალეიშვილი მადონა, მახვილაძე ნელი, ბედინაშვილი ირინე, ჩხაიძე ნანი. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. #11-3. ტექინფორმი.

კოპალეიშვილი მ., მახვილაძე ნ., ბედინაშვილი ი., ჩხაიძე ნ.. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. # 11-3. ტექინფორმი.

თ.ჩუბინიშვილი, დ.გაბუნია. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. პროექტი #11-3. ინსტიტუტი ტექინფორმი.

მ. კოპალეიშვილი. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. . სტუ. 2011-2011წ. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. N 11-3. სტუ, ტექინფორმი.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე. თ. მუსელიანი. საქართველოს ტექიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიაზე ხარჯების ეკონომიის მართვის კომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა.. სტუ. 0-2015წ. შემსრულებელი. გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის საპროექტო წინადადება #1. სტუ.

ქ. კვესელავა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი („ეკონომიკა და ბიზნესი, პოლიტიკა და სამართალი, მასკომუნიკაციები“) . „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011-2011წ. . . .

გ. ძნელაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) მართვის ინფორმაციულ–ანალიტიკური ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

მ. ბედინეიშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) მართვის ინფორმაციულ–ანალიტიკური ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. 12-2013-1. .

ნ. მაღრაძე, დავით ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრო და წყალმომარაგების სისტემების მუშაობის ანალიზი და მისი ოპტიმალური მენეჯმენტის მოდელის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. შემსრულებელი. . .

თ. მუსელიანი, გ. არაბიძე, ლ. იმნაიშვილი, მ. ბედინეიშვილი, მუსელიანი გრიგოლი, ჩხიკვაძე კარლო, ქარცივაძე დავითი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგომომარაგების მონიტორინგის სისტემის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მენეჯერი. 26. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი.

თ.მუსელიანი, ლ.იმნაიშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მონიტორინგის სისტემის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. . 13. ენერგეტიკსა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, მ. ქვლივიძე, ნ. მახვილაძე, ლ. ჩობანიანი, მ. ახობაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალების მომზადება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად . სტუ. 0-2015წ. შემსრულებელი. . სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახური - „ერთად“ და ტექინფორმი.

ი. გოცირიძე, ლიკა ღლონტი. საქართველოს” პროექტი“საქართველოს უმაღლესი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის (შშშP) პოლიტიკა. ფონდი ღია საზოგადოება "საქართველო". 2002-2002წ. . . სტუ.