გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  258 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ხიზანიშვილი. საქართველო საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო სამართლის სისტემაში. სტუ-ს შიდა საფაკულტეტო გრანტი. 2017-2018წ. მეცნიერ-მკვლევარი. . სტუ.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ლ. ჩობანიანი, ნ. მახვილაძე, მ. ახობაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო პუბლიკაციების სტანდარტიზაციისა და მეცნიერმზომელობითი ანალიზის მიზნით პროგრამული პროდუქტების შექმნა . სტუ. 2014-0წ. შემსრულებელი. . სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახური - „ერთად“ და ტექინფორმი.

ი. იორდანიშვილი. საქართველოს არიდული ზონის ირიგაციული კომპლექსების ტექნიკურ-ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შერჩევა ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/5. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ფოცხვერია. საქართველოს არიდული ზონის ირიგაციული კომპლექსების ტექნიკურ-ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შერჩევა ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე. სტუ-ს შიდა გრანტი 2011 წელი . 2011-2011წ. შენსრულებელი. #6/5 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. საქართველოს ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის საჭირო პრეს-ცემენტებისა და თვითდაწნეხადი წყალგაუმტარი ბეტონის მიღება და კვლევა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. №004-13. .

ნ. გიორგიშვილი, ნ.სამსონია, გ.ბელთაძე, თ.მაღრაძე, ნ.კიკაბიძე., დ.ჯაფარიძე. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშუალოვადიანი პროგნოზირება. სტუ. 0-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . სტუ.

დ. ჯაფარიძე, სამსონია ნანული, ბელთაძე გურამი, გიორგიშვილი ნინო, მაღრაძე თენგიზი, კიკაბიძე ნინო.. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშუალოვადიანი პროგნოზირება.. სტუ. 2010-2011წ. ხელმძღვანელი. . სტუ.

ე. ელიზბარაშვილი, გ.მელაძე, რ.სამუკაშვილი, ჯ.ვაჩნაძე, ლ.პაპინაშვილი. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური ატლასი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-წ. ხელმძღვანელი. . .

გ. მელაძე. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური ატლასი. საქართველოს ტეექნიკური უნივერსიტეტი . 2011-2011წ. აგროკლიმატური ნაწილის ხელმძღვანელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, მელაძე გ. , ჯ.ვაჩნაძე, რ.სამუკაშვილი. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური ატლასი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. კუხალეიშვილი, ლ. შევარდნაძე, გ. დვალი. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებში პათოგენური დაავადებებისადმი რეზისტენტული უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების კოლექციის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 95. სტუ ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ე. მისაბიშვილი, ჩუბინიშვილი თეიმურაზი, წოწკოლაური ფიქრია, ჩობანიანი ლევონი. საქართველოს მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. #11–1. სსიპ ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ფ. წოწკოლაური, ლ.ჩობანიანი, თ.ჩუბინიშვილი, ე.მისაბიშვილი. საქართველოს მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი. პროექტი #11-1. ტექინფორმი.

ლ. ჩობანიანი, თ.ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური, ე.მისაბიშვილი. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროეექტი #11-1. ტექინფორმი.

თ. ჩუბინიშვილი. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მთ.მეც.თანამშრომელი. პროექტი #11-1. .

კოპალეიშვილი მადონა, მახვილაძე ნელი, ბედინაშვილი ირინე, ჩხაიძე ნანი. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. #11-3. ტექინფორმი.

კოპალეიშვილი მ., მახვილაძე ნ., ბედინაშვილი ი., ჩხაიძე ნ.. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. # 11-3. ტექინფორმი.

თ.ჩუბინიშვილი, დ.გაბუნია. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. პროექტი #11-3. ინსტიტუტი ტექინფორმი.

მ. კოპალეიშვილი. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. . სტუ. 2011-2011წ. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. N 11-3. სტუ, ტექინფორმი.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე. თ. მუსელიანი. საქართველოს ტექიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიაზე ხარჯების ეკონომიის მართვის კომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა.. სტუ. 0-2015წ. შემსრულებელი. გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის საპროექტო წინადადება #1. სტუ.