გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  259 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მუსელიანი, ზ. აზმაიფარაშვილი, პეტროსიანი ალექსანდრე, ქადაგიშვილი ნიკოლოზ, გიორგიშვილი ნინო, მაღრაზძე ნინო, იოსელიანი ანა, ფოლადაშვილი მერაბ. საქართელოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიის ხარჯის ეკონომიის მართვისკომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. პროექტის მენეჯერი. 29. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციისა და ინფორმატიკის ფაკულტეტი.

ს. ხიზანიშვილი. საქართველო საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო სამართლის სისტემაში. სტუ-ს შიდა საფაკულტეტო გრანტი. 2017-2018წ. მეცნიერ-მკვლევარი. . სტუ.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ლ. ჩობანიანი, ნ. მახვილაძე, მ. ახობაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო პუბლიკაციების სტანდარტიზაციისა და მეცნიერმზომელობითი ანალიზის მიზნით პროგრამული პროდუქტების შექმნა . სტუ. 2014-0წ. შემსრულებელი. . სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახური - „ერთად“ და ტექინფორმი.

ი. იორდანიშვილი. საქართველოს არიდული ზონის ირიგაციული კომპლექსების ტექნიკურ-ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შერჩევა ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/5. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ფოცხვერია. საქართველოს არიდული ზონის ირიგაციული კომპლექსების ტექნიკურ-ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შერჩევა ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე. სტუ-ს შიდა გრანტი 2011 წელი . 2011-2011წ. შენსრულებელი. #6/5 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. საქართველოს ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის საჭირო პრეს-ცემენტებისა და თვითდაწნეხადი წყალგაუმტარი ბეტონის მიღება და კვლევა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. №004-13. .

ნ. გიორგიშვილი, ნ.სამსონია, გ.ბელთაძე, თ.მაღრაძე, ნ.კიკაბიძე., დ.ჯაფარიძე. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშუალოვადიანი პროგნოზირება. სტუ. 0-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . სტუ.

დ. ჯაფარიძე, სამსონია ნანული, ბელთაძე გურამი, გიორგიშვილი ნინო, მაღრაძე თენგიზი, კიკაბიძე ნინო.. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის საშუალოვადიანი პროგნოზირება.. სტუ. 2010-2011წ. ხელმძღვანელი. . სტუ.

ე. ელიზბარაშვილი, გ.მელაძე, რ.სამუკაშვილი, ჯ.ვაჩნაძე, ლ.პაპინაშვილი. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური ატლასი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-წ. ხელმძღვანელი. . .

გ. მელაძე. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური ატლასი. საქართველოს ტეექნიკური უნივერსიტეტი . 2011-2011წ. აგროკლიმატური ნაწილის ხელმძღვანელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. მელაძე, მ. მელაძე, მელაძე გ. , ჯ.ვაჩნაძე, რ.სამუკაშვილი. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური ატლასი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. კუხალეიშვილი, ლ. შევარდნაძე, გ. დვალი. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებში პათოგენური დაავადებებისადმი რეზისტენტული უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების კოლექციის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 95. სტუ ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ე. მისაბიშვილი, ჩუბინიშვილი თეიმურაზი, წოწკოლაური ფიქრია, ჩობანიანი ლევონი. საქართველოს მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. #11–1. სსიპ ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ფ. წოწკოლაური, ლ.ჩობანიანი, თ.ჩუბინიშვილი, ე.მისაბიშვილი. საქართველოს მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი. პროექტი #11-1. ტექინფორმი.

ლ. ჩობანიანი, თ.ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური, ე.მისაბიშვილი. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროეექტი #11-1. ტექინფორმი.

თ. ჩუბინიშვილი. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მთ.მეც.თანამშრომელი. პროექტი #11-1. .

კოპალეიშვილი მადონა, მახვილაძე ნელი, ბედინაშვილი ირინე, ჩხაიძე ნანი. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. #11-3. ტექინფორმი.

კოპალეიშვილი მ., მახვილაძე ნ., ბედინაშვილი ი., ჩხაიძე ნ.. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. სტუ. 2011-2011წ. შემსრულებელი. # 11-3. ტექინფორმი.

თ.ჩუბინიშვილი, დ.გაბუნია. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. პროექტი #11-3. ინსტიტუტი ტექინფორმი.

მ. კოპალეიშვილი. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. . სტუ. 2011-2011წ. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. N 11-3. სტუ, ტექინფორმი.