გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  626 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მირიანაშვილი, M.Zakradze, G.Kutateladze. . Shota Rustaveli national science foundation. 2009-2012წ. researcher. . N.Muskhelishvili inst.of comp. math..

თ. სანიკიძე. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები . 2002-2005წ. . . გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი.

ნ. ბექაური, შ. ახობაძე, ვ. ბერია. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. . 2.11.02. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ხარატიშვვილი გ. გიორგაძე გ. . . 2000-2001წ. საქართველოს მეცნირებათა აკადემიის გრანტი. # 2.10. .

რ. თევზაძე. . Grant of Rusthaveli national scientific foundation . 2009-2013წ. . N.FR/69/5-104/12. A. Razmadze mathematical institute.

ქ. კოტეტიშვილი. . GNSF. 2015-0წ. ექსპერტი. FR/430/3-250/13 . GTU.

. . . 0-0წ. . . .

. . . 0-0წ. . . .

ი. რამიშვილი. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. . GNSF/ST06/3-046 . .

ე. გუგავა. მარცვლეული კულტურებისათვის ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება აზოტოვანი სასუქების საჰექტარო ნორმების სემცირებისა და გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის მიზნით აზოტომაფიქსირებელი ორგანიზმების გამოყენებით.. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მენეჯერ. 1-8/36 . ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახ.უნივერსიტეტი,პ.მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი.

მ. გაბრიჩიძე. გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება.. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ . 2010-2011წ. ექსპერიმენტატორი. N 1-7/83. ელექტროქიმიური ინჟინერინგის მიმართულება.

ა. ზერეკიძე. ”სპეციალური სატრანსპორტო ტექნოლოგიური კომპლექსის დამუშავება რთულ რელიეფურ პირობებში განლაგებული სასოფლო სამეურნეო კულტურებისათვის”. . 2006-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. #GNSF/ST06/8-027, . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამთო სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 2006-2009 ”სპეციალური სატრანსპორტო ტექნოლოგიური კომპლექსის დამუშავება რთულ რელიეფურ პირობებში განლაგებული სასოფლო სამეურნეო კულტურებისათვის”.

ზ. ქვათაძე. "ოპტიმალური ინვესტირება და პეჯირება შეზღუდული ინფორმაციისა და მოდელის განუზღვრელობის პირობები". რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული პროექტი. 2011-2013წ. . GNSF/STO9-471-3-104/N. საგრანტო ხელშეკრულება # 1-3/11. .

ნ. მაისურაძე, N. Djalabadze, L. Nadaraia, L. Khundadze, N. Maisuradze et.al. Development of an industrial technology for producing nanocrystalline composite materials Engineer. . Georgian National Science Foundation (GNSF). 2009-2012წ. Engineer. GNSF/ST08/7-487. Georgian Technical University (GTU).

გ. გელაძე. არაორდინარული ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესებისა და გარემოს დაბინძურების მათემატიკური და რიცხვითი მოდელირება. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2005-2005წ. მკვლევარი . N 1.01.81 . თსუ.

ზ. ჭარბაძე, ლ.ფურცელაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. დაძველებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. GNSF/ST-107 (2006-2008). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. მძინარიშვილი, ლაზარე ზამბახიძე, ბადრი დვალიშვილი, ივანე წერეთელი, ლეო ესაკია. მრავალსტრუქტურიანი სივრცეები, ტოპოლოგიური და ალგებრული ინვარიანტები და მათი გამოყენებანი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. წამყვანი მეცნიერი. GNSF/ST 06/3-017. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. გელაძე. ნავთობისა და გაზის მილსადენებიდან ამიერკავკასიის შესაძლო დაბინძურების შეფასება და კონტროლი (დაფინანსების გარეშე) . ISTC. 2004-2004წ. მკვლევარი. პროექტი (G-1024). თსუ.

შ. ახობაძე. სპიროპირანის შემცველი სისტემები ფოტოქიმიური მეხსიერების ელემენტებისათვის. საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი. GNSF/STO8/4-425. .

გ. გელაძე. ქალაქის ატმოსფეროს დაბინძურების მათემატიკური მოდელირება . მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტი. 2001-2001წ. მკვლევარი . . თსუ.