გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. ჭარბაძე, ლ.ფურცელაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. დაძველებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. GNSF/ST-107 (2006-2008). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. კუციავა. "გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოება". განათლების სამინისტროსა და მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 0-2009წ. . N144. ..

ს. ჩობანიანი, G.Giorgobiani, V.Tarieladze, A.Shangua. Maximum inequalities for Rearrangements with Applications to Functional Analysis and Scheduling Theory. Georgian National Science Foundation (Rustavely Fund).. 2008-2011წ. Principal Investigator. GNSF/ST06/3-009. Georgian Technical University.

S. Chobanyan, V. Tarieladze, G. Giorgobiani. Sign-Permutation Duality in Linear Analysis. Applications to Scheduling Theory. Georgian National Science Foundation. 2006-2008წ. Project Manager. GNSF/ST06/3-009. N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics of the Georgian Academy of Sciences.

რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, მ. თუთბერიძე. `მარგანეცის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

ნ. შავლაყაძე, თ. ეთერაშვილი. ატომურ რეაქტორებში გამოყენებული მარტენსიტული ფოლადების მსხვრევის ფიზიკა.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. მეცნიერ მკვლევარი. GNSF/ST08/7-072. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ჰ. წულაია, მ. თედოშვილი, მ. ჭელიძე, მ. წულაია. ახალი კონსტრუქციის ვიბრაციული მანქანების გამოყენება ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2008-2011წ. სამეცნიერო ხელმღვანელი. #490. სსიპ მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, ა. ქარველიშვილი, რ. მაისურაძე. ბაგირული საევაკუაციო სისტემის საცდელი ნიმუშის შექმნა და ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ინჟინერი. GNSF/ST07/7-243. სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

თ. სუპატაშვილი. ბარიტის გამამდიდრებელი და მომხმარებელი ქარხნების საწარმოო ნარჩენების გავლენის შესწავლა საქართველოს ეკოლოგიურ კონიუნქტურაზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. გრანტის ხელმძღვანელი. # 2-5/14. .

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. გლობალური დათბობის ფონზე ზავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაბან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. გრანტის მენეჯერი. #GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, წულუკიძე ლ.. გლობალური დათბობის ფონზე ზავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაბან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. გრანტის ხელმძღვანელი. #GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება . შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, გ. გავარდაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. ბალამწარიშვილი. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. ეროვნული სამეცნირეო ფონდი. 2006-2008წ. შემსრულებელი. GNSF/ST 06/7 - 107. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. დამხმარე. N GNSF/ST06/7-107. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

გ. გავარდაშვილი. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანდრძლივების ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2008წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. შავლაყაძე, რ.ბანცური, გ.კაპანაძე, ნ. ოდიშელიძე. დრეკადობის თეორიის შერეული და საკონტაქტო ამოცანები, დრეკად სხეულში ძაბვების ოპტიმალურად განაწილების ამოცანები.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2011წ. პროექტის მენეჯერი. GNSF/ST08/3-386. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, კიკნაძე ხ., ფირცხალაიშვილი, ლორთქიფანიძე ფ.. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. შემსრულებელი. 1-5/81. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, კიკნაძე ხ., ფირცხალაიშვილი ი., ლორთქიფანიძე ფ.. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. შემსრულებელი. 1-5/81. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.