გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. პეტრიაშვილი, ნ. ფონჯავიძე, ა. ჭანიშვილი, ბ. ფარცვანია. ახალი სახეობის კვლავჩამწერი ოპტიკური დამგროვებელი სპიროპირანით დოპირებული თხევადკრისტალური ორფენოვანი პოლიმერული ფირის საფუძველზე. GNSF. 2016-2018წ. ხელმძღვანელი. 217330. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ლ. ნადარეიშვილი. ახალი ტიპის ფუნქციურად გრადიენტული პოლიმერული მასალების მიღება და მათ საფუძველზე ოპტიკური ელემენტების დამზადება. რუსთაველის ეროვნული სამნეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. ელმძღვანელი. #30-30, (პროექტის შიფრი AR/216/6-450/12. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ. ჭავჭანიძის სახ. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ლ.ნადარეიშვილი, რ.ბაკურაძე, ნ.თოფურიძე. ახალი ტიპის ფუნქციურად გრადიენტული პოლიმერული მასალების მიღება და მათ საფუძველზე ოპტიკური ელემენტების დამზადება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. შემსრულებელი. № 30/30 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ბ. ფარცვანია, თ. სულაბერიძე, გ. პეტრიაშვილი, ნ. ფონჯავიძე, ხუსკივაძე ალექსანდრე, შოშიაშვილი ლევანი, ჩუბინიძე ქეთევანი. ახლო ინფრაწითელ გამოსხივებაზე დაფუძნებული ახალი სამედიცინო მოწყობილობა კიბოს ადრეულ სტადიაზე დიაგნოსტირებისთვის . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. AR/31/8-314/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. ვარდოსანიძე. ახლო ინფრაწითელ გამოსხივებაზე დაფუძნებული ახალი სამედიცინო მოწყობილობა პროსტატის კიბოს ადრეულ სტადიაზე ვიზუალიზაციისა და დიაგნოსტირებისთვის.. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. დამხმარე ინჟინერი. AR/31/8-314/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კიბენეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, ა. ქარველიშვილი, რ. მაისურაძე. ბაგირული საევაკუაციო სისტემის საცდელი ნიმუშის შექმნა და ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ინჟინერი. GNSF/ST07/7-243. სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

თ. გითოლენდია, თეიმურაზ გვანცელაძე, სოფიკო ჭაავა. ბაგრატ (შოთა) ჯანაშიას გამოკვლევა „Абхазская лексика виноградарства и виноделия (Исследование и словарь). აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდამჭერი პროგრამა. 2010-0წ. შემსრულებელი. . სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მ. შვანგირაძე, ი.ბაციკაძე, თ.გერკეული, დ.ბუცხრიკიძე, ნ.ბაქრაძე. ბაზალტის ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერულ კოპოზიციური მასალების კვლევა, მაღალი წნევის ბალონების და ქარის როტორების დამზადება“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. AR/74/3-120/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. სუპატაშვილი. ბარიტის გამამდიდრებელი და მომხმარებელი ქარხნების საწარმოო ნარჩენების გავლენის შესწავლა საქართველოს ეკოლოგიურ კონიუნქტურაზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. გრანტის ხელმძღვანელი. # 2-5/14. .

რ. გაფრინდაშვილი. ბაქტერიოფაგების გაწმენდისა და შრობის ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. შემსრულებელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ჩობანიანი, ო.შატბერაშვილი, ნ.მახვილაძე, ფ.წოწკოლაური. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შემუშავება და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შესწავლისათვის (granti .# GNSF/ST 08/1-368);. ეროვნული მეცნიერების ფონდი. 2009-2011წ. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. (გრანტი .# GNSF/ST 08/1-368);. ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, ო.შატბერაშვილი, ლ.ჩობანიანი, ფ.წოწკოლაური. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შემუშავება და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შეწავლისათვის. სსიპ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. GNST/ST08/1-368. ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ფ. წოწკოლაური, ო.შატბერაშვილი, ნ.მახვილაძე, ლ.ჩობანიანი. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შესწავლა და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შესწავლისათვის. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. პროექტის მენეჯერი. გრანტი .# GNSF/ST 08/1-368. ტექინფორმი.

ო.შატბერაშვილი, ლ.ჩობანიანი, ფ.წოწკოლაური. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შესწავლა და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შესწავლისათვის. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2009-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი. გრანტი .# GNSF/ST 08/1-368. . ტექინფორმი.

ვ. მიქელაშვილი. ბიო-გამოყენების მაგნიტური ნანოსითხის სინთეზი პლაზმის გენერაციის გამოყენებით სითხეში, . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2019წ. პროექტის მენეჯერი. YS17_15. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების საფუძველზე მიღებული მიკროსფეროების გამოყენება სკაფოლდებად ღეროვანი უჯრედების იმობილიზაციისათვის. რესფ . 2011-2012წ. პროფ. რ. ქაცარავას თანამშრომელი . . .

რ. ქაცარავა, და სხვ.. ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების გამოყენებით თვალის ფსკერის პათოლოგიების სამკურნალო ბუნებრივ ფენოლურ ნაერთთა პროლონგირებული მიწოდების ახალი წამალთფორმების შემუშავება . სესფ, # GNSF/ST06/6-103. 2006-2006წ. თანაშემსრულებელი. # GNSF/ST06/6-103. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი (ფარმაკოქიმიის ინსტიტუთთან ერთთად).

გ. ჯოხაძე, რ. ქაცარავა, ნ. ქებაძე, ნ. კასრაძე. ბიოდეგრარირებადი პოლიმერების გამოყენებით თვალის ფსკერის პათოლოგიების სამკურნალო ბუნებრივ ფენოლურ ნაერთთა პროლონგირებული მიწოდების ახალი წამალთ ფორმების შემუშავება. NSF # GNSF. 2006-2008წ. მეცნიერ-მკვლევარი. ST06/6-103. ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, სტუ.

რ. ქაცარავა. ბიოსამედიცინო დანიშნულების ახალი უჯერი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები ფუმარის მჟავას და ლეიცინის საფუძველზე: სინთეზი და ქიმიური და ფოტოქიმიური გარდაქმნები. სესფ # ST07-4-182. 2008-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი. # ST07-4-182. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.

ლ. ჩხარტიშვილი, თ. ბერბერაშვილი. ბორის ნიტრიდის ნანოსტრუქტურების გეომეტრია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი / მენეჯერი. # GNSF/ST08/4-411. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.