გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუპატაშვილი. ბარიტის გამამდიდრებელი და მომხმარებელი ქარხნების საწარმოო ნარჩენების გავლენის შესწავლა საქართველოს ეკოლოგიურ კონიუნქტურაზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. გრანტის ხელმძღვანელი. # 2-5/14. .

რ. გაფრინდაშვილი. ბაქტერიოფაგების გაწმენდისა და შრობის ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. შემსრულებელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ჩობანიანი, ო.შატბერაშვილი, ნ.მახვილაძე, ფ.წოწკოლაური. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შემუშავება და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შესწავლისათვის (granti .# GNSF/ST 08/1-368);. ეროვნული მეცნიერების ფონდი. 2009-2011წ. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. (გრანტი .# GNSF/ST 08/1-368);. ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, ო.შატბერაშვილი, ლ.ჩობანიანი, ფ.წოწკოლაური. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შემუშავება და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შეწავლისათვის. სსიპ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. GNST/ST08/1-368. ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ფ. წოწკოლაური, ო.შატბერაშვილი, ნ.მახვილაძე, ლ.ჩობანიანი. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შესწავლა და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შესწავლისათვის. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. პროექტის მენეჯერი. გრანტი .# GNSF/ST 08/1-368. ტექინფორმი.

ო.შატბერაშვილი, ლ.ჩობანიანი, ფ.წოწკოლაური. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შესწავლა და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შესწავლისათვის. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2009-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი. გრანტი .# GNSF/ST 08/1-368. . ტექინფორმი.

ვ. მიქელაშვილი. ბიო-გამოყენების მაგნიტური ნანოსითხის სინთეზი პლაზმის გენერაციის გამოყენებით სითხეში, . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2019წ. პროექტის მენეჯერი. YS17_15. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების საფუძველზე მიღებული მიკროსფეროების გამოყენება სკაფოლდებად ღეროვანი უჯრედების იმობილიზაციისათვის. რესფ . 2011-2012წ. პროფ. რ. ქაცარავას თანამშრომელი . . .

რ. ქაცარავა, და სხვ.. ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების გამოყენებით თვალის ფსკერის პათოლოგიების სამკურნალო ბუნებრივ ფენოლურ ნაერთთა პროლონგირებული მიწოდების ახალი წამალთფორმების შემუშავება . სესფ, # GNSF/ST06/6-103. 2006-2006წ. თანაშემსრულებელი. # GNSF/ST06/6-103. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი (ფარმაკოქიმიის ინსტიტუთთან ერთთად).

გ. ჯოხაძე, რ. ქაცარავა, ნ. ქებაძე, ნ. კასრაძე. ბიოდეგრარირებადი პოლიმერების გამოყენებით თვალის ფსკერის პათოლოგიების სამკურნალო ბუნებრივ ფენოლურ ნაერთთა პროლონგირებული მიწოდების ახალი წამალთ ფორმების შემუშავება. NSF # GNSF. 2006-2008წ. მეცნიერ-მკვლევარი. ST06/6-103. ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, სტუ.

რ. ქაცარავა. ბიოსამედიცინო დანიშნულების ახალი უჯერი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები ფუმარის მჟავას და ლეიცინის საფუძველზე: სინთეზი და ქიმიური და ფოტოქიმიური გარდაქმნები. სესფ # ST07-4-182. 2008-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი. # ST07-4-182. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.

ლ. ჩხარტიშვილი, თ. ბერბერაშვილი. ბორის ნიტრიდის ნანოსტრუქტურების გეომეტრია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი / მენეჯერი. # GNSF/ST08/4-411. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. სვანიძე. ბუნებრივ გარემოზე ჰესების წყალსაცავების ნეგატიური ეკოლოგიური ზემოქმედების შედეგების შეფასების მეთოდოლოგიური საკითხების დამუშავება, ქვეყნის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ენერგეტიკის განვითარების კონტექსტში.. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

თ. აგლაძე, ჯ. შენგელია, ლ.კაპანაძე გ.ტუღუში ლ.ხრინკოვა მ.გაბრიჩიძე ი.ქემხაზე ნ.შალიაკინა ე.ალიაშვილი რ.დემეტრაშვილი. გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2010-2012წ. გრანტის ხელმძღვანელი. GNSF/ST1-7/83. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. ბჟალავა. გაბნეული ელექტრომაგნიტური ტალღების სტატისტიკური მახასიათებლებისა და ტალღური პროცესების შესწავლა ტურბულენტურ ატმოსფეროში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, სესფ . 2006-2008წ. ლაბორანტი (პროგრამისტი). № 88/07. .

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, ურჩუხიშვილი ჟუჟუნა. გაზრდილი შესაძლებლობების მქონე აზოსაღებარებთან შერწყმული ახალი ტიპის სპიროპირანები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. FR/395/6-420/13. ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

მ. შელეგია. გალაკტიონ ტაბიძის თხზულებათა აკადემიური თხუთმეტტომეულის პირველი ნაწილის ( I - V ტომების) მომზადება და გამოცემა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-0წ. ძირითადი მონაწილე. FR/45/1-20/13. ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

ნ. არუდაშვილი, ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე. გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი. პრექტი"აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის მეთოდების დამუშავება თბილისის მეტროს ვენტილაციისათვის". სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ლაბორანტი. N 216968. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკ-ტი.

ე. გუგავა. გახანგრზლივებული მოქმედების აზოტოვანი სასუქების სინთეზი ,კვლევა და ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2018წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # FR/370/10-100/14. ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახ.უნივერსიტეტი,პ.მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი.

შ. გაგოშიძე, საღინაძე ივანე. გეომორფოლოგიური პროცესების სტაბილიზაციის ღონისძიებები მდინარეების რიონისა და ენგურის შესართავ აკვატორიებში და მათი გაანგარიშების ჰიდროდინამიკური მეთოდები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/22/3-109/14. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.