გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  590 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩხარტიშვილი, თ. ბერბერაშვილი. ბორის ნიტრიდის ნანოსტრუქტურების გეომეტრია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი / მენეჯერი. # GNSF/ST08/4-411. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. სვანიძე. ბუნებრივ გარემოზე ჰესების წყალსაცავების ნეგატიური ეკოლოგიური ზემოქმედების შედეგების შეფასების მეთოდოლოგიური საკითხების დამუშავება, ქვეყნის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ენერგეტიკის განვითარების კონტექსტში.. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

თ. აგლაძე, ჯ. შენგელია, ლ.კაპანაძე გ.ტუღუში ლ.ხრინკოვა მ.გაბრიჩიძე ი.ქემხაზე ნ.შალიაკინა ე.ალიაშვილი რ.დემეტრაშვილი. გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2010-2012წ. გრანტის ხელმძღვანელი. GNSF/ST1-7/83. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. ბჟალავა. გაბნეული ელექტრომაგნიტური ტალღების სტატისტიკური მახასიათებლებისა და ტალღური პროცესების შესწავლა ტურბულენტურ ატმოსფეროში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, სესფ . 2006-2008წ. ლაბორანტი (პროგრამისტი). № 88/07. .

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, ურჩუხიშვილი ჟუჟუნა. გაზრდილი შესაძლებლობების მქონე აზოსაღებარებთან შერწყმული ახალი ტიპის სპიროპირანები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. FR/395/6-420/13. ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

მ. შელეგია. გალაკტიონ ტაბიძის თხზულებათა აკადემიური თხუთმეტტომეულის პირველი ნაწილის ( I - V ტომების) მომზადება და გამოცემა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-0წ. ძირითადი მონაწილე. FR/45/1-20/13. ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

შ. გაგოშიძე, საღინაძე ივანე. გეომორფოლოგიური პროცესების სტაბილიზაციის ღონისძიებები მდინარეების რიონისა და ენგურის შესართავ აკვატორიებში და მათი გაანგარიშების ჰიდროდინამიკური მეთოდები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/22/3-109/14. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. გლობალური დათბობის ფონზე ზავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაბან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. გრანტის მენეჯერი. #GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე. გლობალური დათბობის ფონზე ზავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაბან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. გრანტის ხელმძღვანელი. #GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება . შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

შ. კუპრეიშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება. . 0-2009წ. შემსრულებელი. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, გ. გავარდაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ჩაგანავა. გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთა საზღვარგარეთ სამეცნიერო–კვლევითი სტაჟირების კონკურსში გამარჯვებისათვის. ქ. კენტი, ოჰაიო, აშშ.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2017წ. . IG/52/1/16. ინდივიდუალური.

რ. ქაცარავა. გრანტი პრეპარატ "ფაგობიოდერმის" განვითარებისათვია. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. 1997-1997წ. ხელმძღვანელი. . .

რ. ქაცარავა. გრანტი პრეპარატ "ფაგობიოდერმის" წინაკლინიკური გამოკვლევებისათვის. საქართველოს პრეზიდენტის ფონდი. 1997-1997წ. ხელმძღვანელი. . .

რ. ქაცარავა. გრანტი-მივლინება ბოსტონის უნივერსიტეტში. რესფ . 2010-2010წ. პროფ. რ.ქაცარავას დოქტორანტი. . სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.

მ. ვეფხვაძე. გრანტი:“დაბალტემპერატ ურული მაღალტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება მიკრო- და ნანოელექტრონული ხელსაწყოების შესაქმნელად. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი. 2005-2005წ. მეცნიერ თანამშრომელი. №60.. თსუ, ნ/გ-ული ხელსაწყოებისა და მიკროელექტრონიკის სამეცნიერო ლაბორატორია.

ზ. ალიმბარაშვილი, ი. ბოკუჩავა. დალაგების ლექსიკოგრაფიკული პროცედურის გამოყენება მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილების მიღების ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2004-2005წ. შემსრულებელი. №1.30.04. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

ვ. თავხელიძე. დარტყმით-ტალღური ზემოქმედებით მიღებული Ni-Al კომპოზიტების თვისებების კვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2004-2005წ. მკვლევარი. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. დასავლეთ საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (მიწის, წყლის, ტყის) მათი გამოყენების ეკოლოგიური პრობლეწმები და დაცვის ძირითაფი მიმართულერბები. ტყის რესურსების ნაწილი 17 გვ. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 2001-2001წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.