გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. გლობალური დათბობის ფონზე ზავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაბან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. გრანტის მენეჯერი. #GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე. გლობალური დათბობის ფონზე ზავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაბან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. გრანტის ხელმძღვანელი. #GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება . შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

შ. კუპრეიშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება. . 0-2009წ. შემსრულებელი. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, გ. გავარდაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ჩაგანავა. გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთა საზღვარგარეთ სამეცნიერო–კვლევითი სტაჟირების კონკურსში გამარჯვებისათვის. ქ. კენტი, ოჰაიო, აშშ.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2017წ. . IG/52/1/16. ინდივიდუალური.

რ. ქაცარავა. გრანტი პრეპარატ "ფაგობიოდერმის" განვითარებისათვია. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. 1997-1997წ. ხელმძღვანელი. . .

რ. ქაცარავა. გრანტი პრეპარატ "ფაგობიოდერმის" წინაკლინიკური გამოკვლევებისათვის. საქართველოს პრეზიდენტის ფონდი. 1997-1997წ. ხელმძღვანელი. . .

რ. ქაცარავა. გრანტი-მივლინება ბოსტონის უნივერსიტეტში. რესფ . 2010-2010წ. პროფ. რ.ქაცარავას დოქტორანტი. . სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.

მ. ვეფხვაძე. გრანტი:“დაბალტემპერატ ურული მაღალტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება მიკრო- და ნანოელექტრონული ხელსაწყოების შესაქმნელად. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი. 2005-2005წ. მეცნიერ თანამშრომელი. №60.. თსუ, ნ/გ-ული ხელსაწყოებისა და მიკროელექტრონიკის სამეცნიერო ლაბორატორია.

ზ. ალიმბარაშვილი, ი. ბოკუჩავა. დალაგების ლექსიკოგრაფიკული პროცედურის გამოყენება მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილების მიღების ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2004-2005წ. შემსრულებელი. №1.30.04. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

ვ. თავხელიძე. დარტყმით-ტალღური ზემოქმედებით მიღებული Ni-Al კომპოზიტების თვისებების კვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2004-2005წ. მკვლევარი. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. დასავლეთ საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (მიწის, წყლის, ტყის) მათი გამოყენების ეკოლოგიური პრობლეწმები და დაცვის ძირითაფი მიმართულერბები. ტყის რესურსების ნაწილი 17 გვ. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 2001-2001წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

მ. სალუქვაძე. დასავლეთ საქართველოში ზვავსაშიშროების სივრცულ-დროითი ცვლილების, დასახლებული პუნქტებისა და სამეურნეო ობიექტების დადგენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. # 5.4.04. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ურუშაძე. დასახელება მდინარე არაგვის აუზის რეგიონის მდგრადი განვითარების. ფონდი “ჰორიზონტი”. 2002-2002წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

რ. ჩიხლაძე. დაძველებული ენერგეტიკული ზეთების რეგენერაცია ქართული ბენტონიტური თიხების გამოყენებით. შოთა რუსტაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტი. 2009-2011წ. ასოცირებული პროფესორი რ. ჩიხლაძე. GNSF/ST08/7-485. ს.ტ.უ .

ვ. ბალამწარიშვილი. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. ეროვნული სამეცნირეო ფონდი. 2006-2008წ. შემსრულებელი. GNSF/ST 06/7 - 107. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. დამხმარე. N GNSF/ST06/7-107. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

გ. გავარდაშვილი. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანდრძლივების ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2008წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. პაპიაშვილი. დიდი ქართული დიალექტოლოგიური ლექსიკოგრაფიული ბაზა და ქართული დიალექტების ელექტრონული ატლასი (GEDA). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. კოორდინატორი. . არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.