გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. სვანიძე. ბუნებრივ გარემოზე ჰესების წყალსაცავების ნეგატიური ეკოლოგიური ზემოქმედების შედეგების შეფასების მეთოდოლოგიური საკითხების დამუშავება, ქვეყნის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ენერგეტიკის განვითარების კონტექსტში.. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

ჯ. შენგელია, ლ.კაპანაძე გ.ტუღუში ლ.ხრინკოვა მ.გაბრიჩიძე ი.ქემხაზე ნ.შალიაკინა ე.ალიაშვილი რ.დემეტრაშვილი. გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2010-2012წ. გრანტის ხელმძღვანელი. GNSF/ST1-7/83. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. ბჟალავა. გაბნეული ელექტრომაგნიტური ტალღების სტატისტიკური მახასიათებლებისა და ტალღური პროცესების შესწავლა ტურბულენტურ ატმოსფეროში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, სესფ . 2006-2008წ. ლაბორანტი (პროგრამისტი). № 88/07. .

ჯ. მაისურაძე, შ. ახობაძე, ურჩუხიშვილი ჟუჟუნა. გაზრდილი შესაძლებლობების მქონე აზოსაღებარებთან შერწყმული ახალი ტიპის სპიროპირანები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. FR/395/6-420/13. ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

მ. შელეგია. გალაკტიონ ტაბიძის თხზულებათა აკადემიური თხუთმეტტომეულის პირველი ნაწილის ( I - V ტომების) მომზადება და გამოცემა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-0წ. ძირითადი მონაწილე. FR/45/1-20/13. ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

ნ. არუდაშვილი, ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე. გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი. პრექტი"აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის მეთოდების დამუშავება თბილისის მეტროს ვენტილაციისათვის". სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ლაბორანტი. N 216968. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკ-ტი.

ე. გუგავა. გახანგრზლივებული მოქმედების აზოტოვანი სასუქების სინთეზი ,კვლევა და ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2018წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # FR/370/10-100/14. ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახ.უნივერსიტეტი,პ.მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი.

შ. გაგოშიძე, საღინაძე ივანე. გეომორფოლოგიური პროცესების სტაბილიზაციის ღონისძიებები მდინარეების რიონისა და ენგურის შესართავ აკვატორიებში და მათი გაანგარიშების ჰიდროდინამიკური მეთოდები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/22/3-109/14. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. გლობალური დათბობის ფონზე ზავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაბან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. გრანტის მენეჯერი. #GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე. გლობალური დათბობის ფონზე ზავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაბან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. გრანტის ხელმძღვანელი. #GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება . შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

შ. კუპრეიშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება. . 0-2009წ. შემსრულებელი. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, გ. გავარდაშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და საქართველოს ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დასაცავად მდინარეთა აუზების ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენებისა და მყარი ნატანის პროგნოზირება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. GNSF/ST08/5-433 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ჩაგანავა. გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთა საზღვარგარეთ სამეცნიერო–კვლევითი სტაჟირების კონკურსში გამარჯვებისათვის. ქ. კენტი, ოჰაიო, აშშ.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2017წ. . IG/52/1/16. ინდივიდუალური.

რ. ქაცარავა. გრანტი პრეპარატ "ფაგობიოდერმის" განვითარებისათვია. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. 1997-1997წ. ხელმძღვანელი. . .

რ. ქაცარავა. გრანტი პრეპარატ "ფაგობიოდერმის" წინაკლინიკური გამოკვლევებისათვის. საქართველოს პრეზიდენტის ფონდი. 1997-1997წ. ხელმძღვანელი. . .

რ. ქაცარავა. გრანტი-მივლინება ბოსტონის უნივერსიტეტში. რესფ . 2010-2010წ. პროფ. რ.ქაცარავას დოქტორანტი. . სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.

მ. ვეფხვაძე. გრანტი:“დაბალტემპერატ ურული მაღალტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება მიკრო- და ნანოელექტრონული ხელსაწყოების შესაქმნელად. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი. 2005-2005წ. მეცნიერ თანამშრომელი. №60.. თსუ, ნ/გ-ული ხელსაწყოებისა და მიკროელექტრონიკის სამეცნიერო ლაბორატორია.

ზ. ალიმბარაშვილი, ი. ბოკუჩავა. დალაგების ლექსიკოგრაფიკული პროცედურის გამოყენება მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილების მიღების ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2004-2005წ. შემსრულებელი. №1.30.04. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

ვ. თავხელიძე. დარტყმით-ტალღური ზემოქმედებით მიღებული Ni-Al კომპოზიტების თვისებების კვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2004-2005წ. მკვლევარი. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.