გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  590 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სალუქვაძე. დასავლეთ საქართველოში ზვავსაშიშროების სივრცულ-დროითი ცვლილების, დასახლებული პუნქტებისა და სამეურნეო ობიექტების დადგენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. # 5.4.04. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ურუშაძე. დასახელება მდინარე არაგვის აუზის რეგიონის მდგრადი განვითარების. ფონდი “ჰორიზონტი”. 2002-2002წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

რ. ჩიხლაძე. დაძველებული ენერგეტიკული ზეთების რეგენერაცია ქართული ბენტონიტური თიხების გამოყენებით. შოთა რუსტაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტი. 2009-2011წ. ასოცირებული პროფესორი რ. ჩიხლაძე. GNSF/ST08/7-485. ს.ტ.უ .

ვ. ბალამწარიშვილი. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. ეროვნული სამეცნირეო ფონდი. 2006-2008წ. შემსრულებელი. GNSF/ST 06/7 - 107. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. დამხმარე. N GNSF/ST06/7-107. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

გ. გავარდაშვილი. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანდრძლივების ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2008წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. პაპიაშვილი. დიდი ქართული დიალექტოლოგიური ლექსიკოგრაფიული ბაზა და ქართული დიალექტების ელექტრონული ატლასი (GEDA). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. კოორდინატორი. . არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

რ.ომანაძე , გ.ფანცულაიაა, ა.კირთაძე, ა.ყიფიანი . დისკრეტული სისტემების ზოგადი თეორიის ზოგიერთი საკითხი და მათი გამოყენება მათემატიკის მომიჯნავე დარგებში. საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ხელშემწყობი პროგრამა (01.06.2005 - 31.12.2005), . 2005-2005წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 1.01.90. თსუ.

ნ. შავლაყაძე, ო. ჯოხაძე. დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ზოგიერთი წრფივი და არაწრფივი საკონტაქტო ამოცანა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/86/5-109/14. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

რ. გაჩეჩილაძე, ლ. გიორგაშვილი, შ. ზაზაშვილი, თ. ბუჩუკური, ა. გაჩეჩილაძე, დუდუჩავა როლანდ, ჭკადუა ოთარ. დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები განზოგადებული მოდელებისთვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. ძირითადი შემსრულებელი. №GNSF/ ST 06/3-001. ანდრია რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი.

ნ. შავლაყაძე, რ.ბანცური, გ.კაპანაძე, ნ. ოდიშელიძე. დრეკადობის თეორიის შერეული და საკონტაქტო ამოცანები, დრეკად სხეულში ძაბვების ოპტიმალურად განაწილების ამოცანები.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2011წ. პროექტის მენეჯერი. GNSF/ST08/3-386. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, კიკნაძე ხ., ფირცხალაიშვილი, ლორთქიფანიძე ფ.. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. შემსრულებელი. 1-5/81. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, კიკნაძე ხ., ფირცხალაიშვილი ი., ლორთქიფანიძე ფ.. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. შემსრულებელი. 1-5/81. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ჩომახიძე, თ.ცაბაძე და სხვა.... ელექტროენერგიის ტარიფების დადგენისა და რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუსაზღვრელობის პირობებში. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ხელმძღვანელი. . .

თ. ცაბაძე, დ.ჩომახიძე, ი.შალამბერიძე, ს.ბარათაშვილი. ელექტროენერგიის ტარიფების რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუზღვრელობის პირობებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 0-2009წ. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. გრანტი № NGNSF/ST08/7-475 . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ენუქიძე ნ., ჩხაიძე ნ., სიმონია ზ.. ელექტრომემბრანული მეთოდით მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებული წყლის გაწმენდისა და ლითონთა უტილიზაციის მაღალეფექტური ტექნოლოგიის დამუშავება და მოდელური დანადგარის შექმნა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/STO8/5-446 პროექტი. სტუ.

შ. ახობაძე. ესენციალური მიკროელემენტების შემცველი მაგნიტური სითხეების შექმნა და ბიოლოგიურ ობიექტებზე მათი ზემოქმედების შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ნ. ბექაური, ბერია ვ.. ესენციალური მიკროელემენტების შემცველი მაგნიტური სითხეებისშექმნა და ბიოლოგიურ ობიექტებზე მათი შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. . 2,11. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ძნელაძე. ეფექტური ბიომეტრიული ტექნოლოგიების დამუშავება მსხვილმაშტაბიანი საარჩევნო სისტემის მაგალითზე. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. გრანტი # AR/183/4-100/13 . .