გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. დასავლეთ საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (მიწის, წყლის, ტყის) მათი გამოყენების ეკოლოგიური პრობლეწმები და დაცვის ძირითაფი მიმართულერბები. ტყის რესურსების ნაწილი 17 გვ. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 2001-2001წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

მ. სალუქვაძე. დასავლეთ საქართველოში ზვავსაშიშროების სივრცულ-დროითი ცვლილების, დასახლებული პუნქტებისა და სამეურნეო ობიექტების დადგენა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. # 5.4.04. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ურუშაძე. დასახელება მდინარე არაგვის აუზის რეგიონის მდგრადი განვითარების. ფონდი “ჰორიზონტი”. 2002-2002წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

რ. ჩიხლაძე. დაძველებული ენერგეტიკული ზეთების რეგენერაცია ქართული ბენტონიტური თიხების გამოყენებით. შოთა რუსტაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტი. 2009-2011წ. ასოცირებული პროფესორი რ. ჩიხლაძე. GNSF/ST08/7-485. ს.ტ.უ .

ვ. ბალამწარიშვილი. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. ეროვნული სამეცნირეო ფონდი. 2006-2008წ. შემსრულებელი. GNSF/ST 06/7 - 107. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. დამხმარე. N GNSF/ST06/7-107. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

გ. გავარდაშვილი. დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანდრძლივების ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2008წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. პაპიაშვილი. დიდი ქართული დიალექტოლოგიური ლექსიკოგრაფიული ბაზა და ქართული დიალექტების ელექტრონული ატლასი (GEDA). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. კოორდინატორი. . არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

რ.ომანაძე , გ.ფანცულაიაა, ა.კირთაძე, ა.ყიფიანი . დისკრეტული სისტემების ზოგადი თეორიის ზოგიერთი საკითხი და მათი გამოყენება მათემატიკის მომიჯნავე დარგებში. საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ხელშემწყობი პროგრამა (01.06.2005 - 31.12.2005), . 2005-2005წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 1.01.90. თსუ.

ნ. არუდაშვილი. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტი "სპეციალური ობიექტების სავენტილაციო სისტემების უსაფრთხოების ანალიზი ოპტიმალური პარამეტრების დასადგენად". სსიპ შოთა რუსთაველისეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. ლაბორანტი. N 40/15. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკ-ტის დოქტორანტი.

ფ. ალშიბაია. დოქტორანტურის საგანმანათლებო პროგრამების თანახელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო გრანტების კონკურსის პროექტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. მთავარი შემსრულებელი. DP/3/5-105/11 . ალშიბაია ფრიდონი.

ნ. შავლაყაძე, ო. ჯოხაძე. დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ზოგიერთი წრფივი და არაწრფივი საკონტაქტო ამოცანა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/86/5-109/14. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

რ. გაჩეჩილაძე, ლ. გიორგაშვილი, შ. ზაზაშვილი, თ. ბუჩუკური, ა. გაჩეჩილაძე, დუდუჩავა როლანდ, ჭკადუა ოთარ. დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები განზოგადებული მოდელებისთვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. ძირითადი შემსრულებელი. №GNSF/ ST 06/3-001. ანდრია რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი.

ნ. შავლაყაძე, რ.ბანცური, გ.კაპანაძე, ნ. ოდიშელიძე. დრეკადობის თეორიის შერეული და საკონტაქტო ამოცანები, დრეკად სხეულში ძაბვების ოპტიმალურად განაწილების ამოცანები.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2011წ. პროექტის მენეჯერი. GNSF/ST08/3-386. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

გ. გიორგაძე. ევკლიდურ სივრცეში შეზღუდვების მქონე დისკრეტული კონფიგურაციების გეომეტრია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. ძირითადი პერსონალი. FR/59/5-103/13. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, კიკნაძე ხ., ფირცხალაიშვილი, ლორთქიფანიძე ფ.. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. შემსრულებელი. 1-5/81. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, კიკნაძე ხ., ფირცხალაიშვილი ი., ლორთქიფანიძე ფ.. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. შემსრულებელი. 1-5/81. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ჩომახიძე, თ.ცაბაძე და სხვა.... ელექტროენერგიის ტარიფების დადგენისა და რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუსაზღვრელობის პირობებში. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ხელმძღვანელი. . .

თ. ცაბაძე, დ.ჩომახიძე, ი.შალამბერიძე, ს.ბარათაშვილი. ელექტროენერგიის ტარიფების რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუზღვრელობის პირობებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 0-2009წ. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. გრანტი № NGNSF/ST08/7-475 . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.