გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  628 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. ლორთქიფანიძე. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, კიკნაძე ხ., ფირცხალაიშვილი, ლორთქიფანიძე ფ.. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. შემსრულებელი. 1-5/81. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, კიკნაძე ხ., ფირცხალაიშვილი ი., ლორთქიფანიძე ფ.. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. შემსრულებელი. 1-5/81. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ჩომახიძე, თ.ცაბაძე და სხვა.... ელექტროენერგიის ტარიფების დადგენისა და რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუსაზღვრელობის პირობებში. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ხელმძღვანელი. . .

თ. ცაბაძე, დ.ჩომახიძე, ი.შალამბერიძე, ს.ბარათაშვილი. ელექტროენერგიის ტარიფების რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუზღვრელობის პირობებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 0-2009წ. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. გრანტი № NGNSF/ST08/7-475 . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ენუქიძე ნ., ჩხაიძე ნ., სიმონია ზ.. ელექტრომემბრანული მეთოდით მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებული წყლის გაწმენდისა და ლითონთა უტილიზაციის მაღალეფექტური ტექნოლოგიის დამუშავება და მოდელური დანადგარის შექმნა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/STO8/5-446 პროექტი. სტუ.

ნ. ბექაური, შ. ახობაძე, ბერია ვ.. ესენციალური მიკროელემენტების შემცველი მაგნიტური სითხეებისშექმნა და ბიოლოგიურ ობიექტებზე მათი შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. . 2,11. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ძნელაძე. ეფექტური ბიომეტრიული ტექნოლოგიების დამუშავება მსხვილმაშტაბიანი საარჩევნო სისტემის მაგალითზე. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. გრანტი # AR/183/4-100/13 . .

მ. ბედინეიშვილი. ეფექტური ბიომეტრიული ტექნოლოგიების დამუშავება მსხვილმაშტაბიანი საარჩევნო სისტემის მაგალითზე. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/183/4-100/13. .

ნ. ბექაური. ექო-სიგნალების ავტომატური გამოცნობის პროგრამის დამუშავება ახლო ექოლოკაციის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1999-1999წ. . 1,46. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ნ. ბექაური. ექო-სიგნალების ავტომატური გამოცნობის პროგრამის დამუშავება ბიონიკურ პრინციპებზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. . 1.33.04. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ბოლოთაშვილი, გ. სირბილაძე, ბ. ღვაბერიძე, ბ. მაცაბერიძე, გ. მგელაძე, ზ. მოდებაძე. ექსტრემალურ სიტუაციებში ობიექტების განთავსებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების დაგეგმვა. შოთა რუსთაველის და უკრაინის ეროვნული სამეცნიერო ფონდები (STCU-2016-04). 2017-2018წ. . №6297. თსუ და სტუ.

ბ. გორგილაძე. ვაკანსიებით ლიმიტირებული ეგზოემისია მეტალთა ზედაპირებიდან. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2011წ. ასოცირებული პროფესორი. 11_tr_126. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

. ვაკანსიებით ლიმიტირებული ეგზოემისია მეტალთა ზედაპირებიდან. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-წ. ასოცირებული პროფესორი. 11_tr_126. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჯალიაშვილი, ზ. მელიქიშვილი, ვასილ ბრეგაძე, null. ვერცხლის ნანონაწილაკების გავლენის შესწავლა ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებზე დნმ-გარდამავალი ლითონების იონების კომპლექსებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. . ივანე ჯავახიშვილისი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი.

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, თუმანიშვილი იოსები, მიქელაძე გელა, იაშვილი სულხანი. ვიბრაციული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანის კომპლექსური კვლევა და ახალი, მაღალმწარმოებლური კონსტრუქციების დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # GNSF/ST08/7-486. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი–საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. აბშილავა, მირიან ცოცხალაშვილი, მერაბ ჭელიძე, თენგიზ ნადირაძე. ვიბრაციული ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება და ახალი მაღალ ეფექტრუი მანქანების დაპროექტება. სსიპ-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. NFR17-292. სტუ; მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.

გ. მუმლაძე, რ. კოხრეიძე, ჯ.სანიკიძე, ს.ოდენოვი. ზეგამტარი და ზედენადი სისტემების ფიზიკურ თვისებებზე მინარევებისა და საზღვრების გავლენის შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 2.2.04. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

T. Dzigrashvili, ე.ქუთელია, ე.მიმინოშვილი, ლ.ბერიძე, ქ.მიმინოშვილი. ზემაღალი სისიფთავის გალიუმისა და 3d გარდამავალი ლითონების ახალი მოდელურ კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ნანოსტრუქტურული კვლევა. სსეფ. 2009-2011წ. წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი. # 402. სტუ, სტრუქტურულ კვლევათა რესპ. ცენტრი.

კ. იორდანიშვილი. ზემო სამგორის დაძველებული სარწყავი სისტემის მოწყვლადობის, უსაფრთხო მდგომარეობის და ფუნქციონალური უნარიანობის ხანგრძლივობის გამოკვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/PRES09-124-7-105. პეზიდენტის სახელობის ახალგაზრდული გრანტი / წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.