გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ.ომანაძე , გ.ფანცულაიაა, ა.კირთაძე, ა.ყიფიანი . დისკრეტული სისტემების ზოგადი თეორიის ზოგიერთი საკითხი და მათი გამოყენება მათემატიკის მომიჯნავე დარგებში. საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ხელშემწყობი პროგრამა (01.06.2005 - 31.12.2005), . 2005-2005წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 1.01.90. თსუ.

ნ. არუდაშვილი. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტი "სპეციალური ობიექტების სავენტილაციო სისტემების უსაფრთხოების ანალიზი ოპტიმალური პარამეტრების დასადგენად". სსიპ შოთა რუსთაველისეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. ლაბორანტი. N 40/15. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკ-ტის დოქტორანტი.

ფ. ალშიბაია. დოქტორანტურის საგანმანათლებო პროგრამების თანახელმძღვანელობისთვის სახელმწიფო გრანტების კონკურსის პროექტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. მთავარი შემსრულებელი. DP/3/5-105/11 . ალშიბაია ფრიდონი.

ნ. შავლაყაძე, ო. ჯოხაძე. დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ზოგიერთი წრფივი და არაწრფივი საკონტაქტო ამოცანა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/86/5-109/14. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

რ. გაჩეჩილაძე, ლ. გიორგაშვილი, შ. ზაზაშვილი, თ. ბუჩუკური, ა. გაჩეჩილაძე, დუდუჩავა როლანდ, ჭკადუა ოთარ. დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები განზოგადებული მოდელებისთვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. ძირითადი შემსრულებელი. №GNSF/ ST 06/3-001. ანდრია რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი.

ნ. შავლაყაძე, რ.ბანცური, გ.კაპანაძე, ნ. ოდიშელიძე. დრეკადობის თეორიის შერეული და საკონტაქტო ამოცანები, დრეკად სხეულში ძაბვების ოპტიმალურად განაწილების ამოცანები.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2011წ. პროექტის მენეჯერი. GNSF/ST08/3-386. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

გ. გიორგაძე. ევკლიდურ სივრცეში შეზღუდვების მქონე დისკრეტული კონფიგურაციების გეომეტრია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. ძირითადი პერსონალი. FR/59/5-103/13. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, კიკნაძე ხ., ფირცხალაიშვილი, ლორთქიფანიძე ფ.. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. შემსრულებელი. 1-5/81. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, კიკნაძე ხ., ფირცხალაიშვილი ი., ლორთქიფანიძე ფ.. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ქვათაცვენის მოვლენებისაგან თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიების გამოყენებით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. შემსრულებელი. 1-5/81. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ჩომახიძე, თ.ცაბაძე და სხვა.... ელექტროენერგიის ტარიფების დადგენისა და რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუსაზღვრელობის პირობებში. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ხელმძღვანელი. . .

თ. ცაბაძე, დ.ჩომახიძე, ი.შალამბერიძე, ს.ბარათაშვილი. ელექტროენერგიის ტარიფების რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუზღვრელობის პირობებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 0-2009წ. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. გრანტი № NGNSF/ST08/7-475 . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ენუქიძე ნ., ჩხაიძე ნ., სიმონია ზ.. ელექტრომემბრანული მეთოდით მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებული წყლის გაწმენდისა და ლითონთა უტილიზაციის მაღალეფექტური ტექნოლოგიის დამუშავება და მოდელური დანადგარის შექმნა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/STO8/5-446 პროექტი. სტუ.

ნ. ბექაური, შ. ახობაძე, ბერია ვ.. ესენციალური მიკროელემენტების შემცველი მაგნიტური სითხეებისშექმნა და ბიოლოგიურ ობიექტებზე მათი შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. . 2,11. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ძნელაძე. ეფექტური ბიომეტრიული ტექნოლოგიების დამუშავება მსხვილმაშტაბიანი საარჩევნო სისტემის მაგალითზე. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. გრანტი # AR/183/4-100/13 . .

მ. ბედინეიშვილი. ეფექტური ბიომეტრიული ტექნოლოგიების დამუშავება მსხვილმაშტაბიანი საარჩევნო სისტემის მაგალითზე. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/183/4-100/13. .

ნ. ბექაური. ექო-სიგნალების ავტომატური გამოცნობის პროგრამის დამუშავება ახლო ექოლოკაციის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1999-1999წ. . 1,46. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ნ. ბექაური. ექო-სიგნალების ავტომატური გამოცნობის პროგრამის დამუშავება ბიონიკურ პრინციპებზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. . 1.33.04. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ბოლოთაშვილი, გ. სირბილაძე, ბ. ღვაბერიძე, ბ. მაცაბერიძე, გ. მგელაძე, ზ. მოდებაძე. ექსტრემალურ სიტუაციებში ობიექტების განთავსებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების დაგეგმვა. შოთა რუსთაველის და უკრაინის ეროვნული სამეცნიერო ფონდები (STCU-2016-04). 2017-2018წ. . №6297. თსუ და სტუ.

ბ. გორგილაძე. ვაკანსიებით ლიმიტირებული ეგზოემისია მეტალთა ზედაპირებიდან. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2011წ. ასოცირებული პროფესორი. 11_tr_126. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.