გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  590 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,თ.ფეიქრიშვილი.. თანამედროვე სტატისტიკური ეკონომიტრიკული და ხელოვნური ნეირონული ქსელების გამოყენების კვლევა საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების კვლევისათვის.. . 2009-20012წ. შემსრულებელი. 394. .

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცეზე გაანგარიშების კომბინირებული მეთოდი და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი. N1-7/30. .

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცეზე გაანგარიშების კომბინირებული მეთოდი და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. #1-7/30. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ბუაჩიძე. თბილისის ზღვის ბიოეკოქიმიური მონიტორინგი და მისი დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2014-2015წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SC/14/9-240/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. ღლონტი, გ. მელიქაძე, ე. საყვარელიძე, გ. კობზევი. თბილისის თერმული რაიონის ჰიდროდინამიკური ციფრული მოდელი და სითბური ველის განაწილების კანონზომიერებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2008წ. შემსრულებელი. . .

მ. დინუაშვილი, ზურაბ კიკნაძე, ეკატერინე თევზაძე, თინათინ ჩიგოგიძე. თბილისის კლიმატური პირობებისათვის დეკორატიული მრავალწლიანი ნარგავების CAD პროგრამულ პაკეტებთან თავსებადი ილუსტრირებადი კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. მთავარი მონაწილე. 02-10-12/789. სტუ.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ელიზბარი, მათითაიშვილი თეა, კენჭაძე შორენა. თხევადი გამრეცხი საშუალებების ახალი ფორმულისა და ტექნოლოგიური რეგლამენტის შემუშავება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. მეცნიერ თანამშრომელი. #26. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. თხევადკრისტალური ცისფერი ფაზების თვისებების და ფოტოანიზოტროპიის მექანიზმების კვლევა და მათი პრაქტიკული გამოყენება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1997-1999წ. წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

თ. ბუჩუკური, დუდუჩავა როლანდ, შარგოროდსკი ევგენი, ცაავა მედეა, ტეფნაძე გიორგი. თხელი გარსები ლიფშიცის საზღვრით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2019წ. პროექტის შემსრულებელი. DI/2016 -16. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. ბუჩუკური, დუდუჩავა როლანდ, ტეფნაძე გიორგი, შარგოროდსკი ევგენი, ცაავა მედეა. თხელი გარსის ასიმპტოტური მოდელი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2016წ. პროექტის შემსრულებელი. DI/10/5 -101/12. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გ. ყიფიანი. თხელკედლიანი წყვეტილ-პარამეტრებიანი სივრცითი სისტემების დეფორმადობა და მდგრადობა. საქართველოს სამეცნიერო ფონდი. 2005-0წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ჩაგანავა. ინდივიდუალური სამეცნიერო სამოგზაურო გრანტი. SPIE 2015 სიმპოზიუმზე მოხსენების წარდგენისათვის. ქ. სან დიეგო, კალიფორნია, აშშ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2015წ. . #2015_tr_808. ინდივიდუალური.

გ. კაკაურიძე, ბ. კილოსანიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, ვ. შავერდოვა, ა. ფურცელაძე, ს.პეტროვა. ინოვაციური დროის რეალურ მასშტაბში მომუშავე პოლარიმეტრული მოწყობილობის შემუშავება სხვადასხვა კონსტრუქციებსა და დეტალებში დაძაბული მდგომარეობის განაწილების განსაზღვრისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № 30/22 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. კაკაურიძე, ბ. კილოსანიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე. ინოვაციური პოლარიმეტრული მეთოდის შემუშავება დროის რეალურ მასშტაბში ოპტიკური დისტანციური ზონდირებისა და ობიექტების ამოცნობისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № GNSF/ST08/1-363 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. თოდუა, რ. კაკუბავა. ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობრივი დაგეგმვის (სტრუქტურული მართვის) ახალი ნახევრადმარკოვული მოდელები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 0-2012წ. პროექტის მენეჯერი. FR/507/4-150/11 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. ოდიშარია. ინფოკომუნიკაციური ქსელების სტრუქტურული მართვის ნახევრად მარკოვული მოდელები.. საქარტველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2012-2014წ. . გრანტი №11/18. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე, გივი ცინცაძე. იშვიათმიწა ელემენტებით აქტივირებული კონდენსირებული გარემოს სელექტიური სპექტროსკოპია და ოპტიკური გადასვლების დინამიკა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. მთავარი შემსრულებელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ი. ამანათაშვილი, ვლადიმერ მესხია, ევგენი საყვარელიძე. კავკასიის რეგიონის სიღრმული აგებულების და სიჩქარული ველის ანომალიების კვლევასეისმური ტომოგრაფიის გამოყენებით-კომპლექსური მიდგომა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი. №1-5/03 . ილიას უნივერსიტეტი.

ჯ. ჯანაშია. კანონშემოქმედებითი საქმიანობა. ეროვნული ფონდის მიერ. 0-2005წ. ძირითადი შემსრულებელი. N CP/TA/16. .