გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  628 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

როლანდ ომანაძე, არჩილ ყიფიანი, რამაზ ლიპარტელიანი. ზოგიერთი დისკრეტული მათემატიკური სტრუქტურის ლოგიკური პრობლემების კვლევა ალგებრული, ალგორითმული და კომბინატორული მეთოდებით.. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მთავარი შემსრულებელი. # ST 09_144-3-105 . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რევაზ გრიგოლია, არჩილ ყიფიანი, რამაზ ლიპარტელიანი. ზოგიერთი მათემატიკური სტრუქტურის ლოგიკური ასპექტები და მათი გამოყენებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2008-2009წ. მთავარი შემსრულებელი. GNSF/ST 07/3-178 . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლ. შენგელია, გიორგი კორძახია, გენადი თვაური. თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე საქართველოს მყინვარების კვლევა. სსიპ „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. 2014-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. #FR/586/9-110/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. შენგელია, გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. სსიპ „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. #GNSF/ST/5-432. სსიპ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # GNSF/St08/5-432 . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი (2011 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი) .

ლარისა შენგელია , გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მენეჯერი. # GNSF/St08/5-432 . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი (2011 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი) .

ი. მკურნალიძე, ს.შენგელია. თანამგზავრული ინფორმაციის სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მეცნიერ თანამშრომელი. GNSF/st08/5-432. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ჭიპაშვილი. თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური მოთოდით კაკლის in vitro სანერგე მასალის წარმოება საქართველოში. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ე. ბულაური. თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური მოთოდით კაკლის in vitro სანერგე მასალის წარმოება საქართველოში. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ. თანამედროვე სამელიორაციო სისტემების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების მეთოდიკა ცვალებადი მასის დინამიკის თეორიის გამოყენებით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2008წ. ხელმძღვანელი და მენეჯერი . #254. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალი,ი.ხირსელი,ტ.ფეიქრიშვილი.. თანამედროვე სტატისტიკური ეკონომეტრიული და ხელოვნური ნეირონული ქსელების გამოყენების კვლევა საქართველოს მაკრო ეკონომიკური მაჩვენებლების კვლევისათვის. 01.03.2009-31.02.20012.. . 2009-20012წ. შემსრულებელი. 394. .

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,თ.ფეიქრიშვილი.. თანამედროვე სტატისტიკური ეკონომიტრიკული და ხელოვნური ნეირონული ქსელების გამოყენების კვლევა საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების კვლევისათვის.. . 2009-20012წ. შემსრულებელი. 394. .

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცეზე გაანგარიშების კომბინირებული მეთოდი და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი. N1-7/30. .

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცეზე გაანგარიშების კომბინირებული მეთოდი და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. #1-7/30. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ბუაჩიძე. თბილისის ზღვის ბიოეკოქიმიური მონიტორინგი და მისი დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2014-2015წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SC/14/9-240/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. ღლონტი, გ. მელიქაძე, ე. საყვარელიძე, გ. კობზევი. თბილისის თერმული რაიონის ჰიდროდინამიკური ციფრული მოდელი და სითბური ველის განაწილების კანონზომიერებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2008წ. შემსრულებელი. . .

მ. დინუაშვილი, ზურაბ კიკნაძე, ეკატერინე თევზაძე, თინათინ ჩიგოგიძე. თბილისის კლიმატური პირობებისათვის დეკორატიული მრავალწლიანი ნარგავების CAD პროგრამულ პაკეტებთან თავსებადი ილუსტრირებადი კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. მთავარი მონაწილე. 02-10-12/789. სტუ.

დ. კერესელიძე, ბესო კალანდაძე, ვაჟა ტრაპაიძე. თოვლის ზვავების მიერ დეგრადირებული ტერიტორიების რემედეაცია კარკუჩას საძოვრების მაგალითზე(ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი). გლობალური გარემოს დაჩვითი ფონდი GEF. 2017-2018წ. გეოეკოლოგი. GEO/SGP/OP6/CORE/LD/17/06. თსუ.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ელიზბარი, მათითაიშვილი თეა, კენჭაძე შორენა. თხევადი გამრეცხი საშუალებების ახალი ფორმულისა და ტექნოლოგიური რეგლამენტის შემუშავება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. მეცნიერ თანამშრომელი. #26. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.