გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ენუქიძე ნ., ჩხაიძე ნ., სიმონია ზ.. ელექტრომემბრანული მეთოდით მძიმე ლითონებით გაჭუჭყიანებული წყლის გაწმენდისა და ლითონთა უტილიზაციის მაღალეფექტური ტექნოლოგიის დამუშავება და მოდელური დანადგარის შექმნა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/STO8/5-446 პროექტი. სტუ.

ნ. ბექაური, შ. ახობაძე, ბერია ვ.. ესენციალური მიკროელემენტების შემცველი მაგნიტური სითხეებისშექმნა და ბიოლოგიურ ობიექტებზე მათი შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. . 2,11. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ძნელაძე. ეფექტური ბიომეტრიული ტექნოლოგიების დამუშავება მსხვილმაშტაბიანი საარჩევნო სისტემის მაგალითზე. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. გრანტი # AR/183/4-100/13 . .

მ. ბედინეიშვილი. ეფექტური ბიომეტრიული ტექნოლოგიების დამუშავება მსხვილმაშტაბიანი საარჩევნო სისტემის მაგალითზე. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/183/4-100/13. .

ნ. ბექაური. ექო-სიგნალების ავტომატური გამოცნობის პროგრამის დამუშავება ახლო ექოლოკაციის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1999-1999წ. . 1,46. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ნ. ბექაური. ექო-სიგნალების ავტომატური გამოცნობის პროგრამის დამუშავება ბიონიკურ პრინციპებზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. . 1.33.04. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ბოლოთაშვილი, გ. სირბილაძე, ბ. ღვაბერიძე, ბ. მაცაბერიძე, გ. მგელაძე, ზ. მოდებაძე. ექსტრემალურ სიტუაციებში ობიექტების განთავსებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების დაგეგმვა. შოთა რუსთაველის და უკრაინის ეროვნული სამეცნიერო ფონდები (STCU-2016-04). 2017-2018წ. . №6297. თსუ და სტუ.

ბ. გორგილაძე. ვაკანსიებით ლიმიტირებული ეგზოემისია მეტალთა ზედაპირებიდან. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2011წ. ასოცირებული პროფესორი. 11_tr_126. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

. ვაკანსიებით ლიმიტირებული ეგზოემისია მეტალთა ზედაპირებიდან. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-წ. ასოცირებული პროფესორი. 11_tr_126. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჯალიაშვილი, ზ. მელიქიშვილი, ვასილ ბრეგაძე, null. ვერცხლის ნანონაწილაკების გავლენის შესწავლა ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებზე დნმ-გარდამავალი ლითონების იონების კომპლექსებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. . ივანე ჯავახიშვილისი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი.

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, თუმანიშვილი იოსები, მიქელაძე გელა, იაშვილი სულხანი. ვიბრაციული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანის კომპლექსური კვლევა და ახალი, მაღალმწარმოებლური კონსტრუქციების დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # GNSF/ST08/7-486. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი–საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. აბშილავა, მირიან ცოცხალაშვილი, მერაბ ჭელიძე, თენგიზ ნადირაძე. ვიბრაციული ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება და ახალი მაღალ ეფექტრუი მანქანების დაპროექტება. სსიპ-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. NFR17-292. სტუ; მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.

თ. ბჟალავა. ვირუსების ოპტიკური სპექტრომეტრიის ახალი მეთოდის შემუშავება. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2020-2021წ. ძირითადი შემსრულებელი. CARYS-19-297. კერვალიშვილი პაატა.

გ. მუმლაძე, რ. კოხრეიძე, ჯ.სანიკიძე, ს.ოდენოვი. ზეგამტარი და ზედენადი სისტემების ფიზიკურ თვისებებზე მინარევებისა და საზღვრების გავლენის შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 2.2.04. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

T. Dzigrashvili, ე.ქუთელია, ე.მიმინოშვილი, ლ.ბერიძე, ქ.მიმინოშვილი. ზემაღალი სისიფთავის გალიუმისა და 3d გარდამავალი ლითონების ახალი მოდელურ კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ნანოსტრუქტურული კვლევა. სსეფ. 2009-2011წ. წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი. # 402. სტუ, სტრუქტურულ კვლევათა რესპ. ცენტრი.

კ. იორდანიშვილი. ზემო სამგორის დაძველებული სარწყავი სისტემის მოწყვლადობის, უსაფრთხო მდგომარეობის და ფუნქციონალური უნარიანობის ხანგრძლივობის გამოკვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/PRES09-124-7-105. პეზიდენტის სახელობის ახალგაზრდული გრანტი / წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

როლანდ ომანაძე, არჩილ ყიფიანი, რამაზ ლიპარტელიანი. ზოგიერთი დისკრეტული მათემატიკური სტრუქტურის ლოგიკური პრობლემების კვლევა ალგებრული, ალგორითმული და კომბინატორული მეთოდებით.. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მთავარი შემსრულებელი. # ST 09_144-3-105 . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რევაზ გრიგოლია, არჩილ ყიფიანი, რამაზ ლიპარტელიანი. ზოგიერთი მათემატიკური სტრუქტურის ლოგიკური ასპექტები და მათი გამოყენებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2008-2009წ. მთავარი შემსრულებელი. GNSF/ST 07/3-178 . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლ. შენგელია, გიორგი კორძახია, გენადი თვაური. თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე საქართველოს მყინვარების კვლევა. სსიპ „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. 2014-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. #FR/586/9-110/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. შენგელია, გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. სსიპ „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. #GNSF/ST/5-432. სსიპ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.