გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ვაკანსიებით ლიმიტირებული ეგზოემისია მეტალთა ზედაპირებიდან. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-წ. ასოცირებული პროფესორი. 11_tr_126. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჯალიაშვილი, ზ. მელიქიშვილი, ვასილ ბრეგაძე, null. ვერცხლის ნანონაწილაკების გავლენის შესწავლა ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებზე დნმ-გარდამავალი ლითონების იონების კომპლექსებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. . ივანე ჯავახიშვილისი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი.

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, თუმანიშვილი იოსები, მიქელაძე გელა, იაშვილი სულხანი. ვიბრაციული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანის კომპლექსური კვლევა და ახალი, მაღალმწარმოებლური კონსტრუქციების დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # GNSF/ST08/7-486. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი–საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. აბშილავა, მირიან ცოცხალაშვილი, მერაბ ჭელიძე, თენგიზ ნადირაძე. ვიბრაციული ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება და ახალი მაღალ ეფექტრუი მანქანების დაპროექტება. სსიპ-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. NFR17-292. სტუ; მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.

გ. მუმლაძე, რ. კოხრეიძე, ჯ.სანიკიძე, ს.ოდენოვი. ზეგამტარი და ზედენადი სისტემების ფიზიკურ თვისებებზე მინარევებისა და საზღვრების გავლენის შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 2.2.04. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

T. Dzigrashvili, ე.ქუთელია, ე.მიმინოშვილი, ლ.ბერიძე, ქ.მიმინოშვილი. ზემაღალი სისიფთავის გალიუმისა და 3d გარდამავალი ლითონების ახალი მოდელურ კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ნანოსტრუქტურული კვლევა. სსეფ. 2009-2011წ. წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი. # 402. სტუ, სტრუქტურულ კვლევათა რესპ. ცენტრი.

კ. იორდანიშვილი. ზემო სამგორის დაძველებული სარწყავი სისტემის მოწყვლადობის, უსაფრთხო მდგომარეობის და ფუნქციონალური უნარიანობის ხანგრძლივობის გამოკვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/PRES09-124-7-105. პეზიდენტის სახელობის ახალგაზრდული გრანტი / წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

როლანდ ომანაძე, არჩილ ყიფიანი, რამაზ ლიპარტელიანი. ზოგიერთი დისკრეტული მათემატიკური სტრუქტურის ლოგიკური პრობლემების კვლევა ალგებრული, ალგორითმული და კომბინატორული მეთოდებით.. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მთავარი შემსრულებელი. # ST 09_144-3-105 . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რევაზ გრიგოლია, არჩილ ყიფიანი, რამაზ ლიპარტელიანი. ზოგიერთი მათემატიკური სტრუქტურის ლოგიკური ასპექტები და მათი გამოყენებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2008-2009წ. მთავარი შემსრულებელი. GNSF/ST 07/3-178 . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლ. შენგელია, გიორგი კორძახია, გენადი თვაური. თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე საქართველოს მყინვარების კვლევა. სსიპ „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. 2014-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. #FR/586/9-110/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. შენგელია, გიორგი კორძახია, გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. სსიპ „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. #GNSF/ST/5-432. სსიპ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # GNSF/St08/5-432 . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი (2011 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი) .

ლარისა შენგელია , გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მენეჯერი. # GNSF/St08/5-432 . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი (2011 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი) .

ი. მკურნალიძე, ს.შენგელია. თანამგზავრული ინფორმაციის სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მეცნიერ თანამშრომელი. GNSF/st08/5-432. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ჭიპაშვილი. თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური მოთოდით კაკლის in vitro სანერგე მასალის წარმოება საქართველოში. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ე. ბულაური. თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური მოთოდით კაკლის in vitro სანერგე მასალის წარმოება საქართველოში. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ. თანამედროვე სამელიორაციო სისტემების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების მეთოდიკა ცვალებადი მასის დინამიკის თეორიის გამოყენებით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2008წ. ხელმძღვანელი და მენეჯერი . #254. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალი,ი.ხირსელი,ტ.ფეიქრიშვილი.. თანამედროვე სტატისტიკური ეკონომეტრიული და ხელოვნური ნეირონული ქსელების გამოყენების კვლევა საქართველოს მაკრო ეკონომიკური მაჩვენებლების კვლევისათვის. 01.03.2009-31.02.20012.. . 2009-20012წ. შემსრულებელი. 394. .

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,თ.ფეიქრიშვილი.. თანამედროვე სტატისტიკური ეკონომიტრიკული და ხელოვნური ნეირონული ქსელების გამოყენების კვლევა საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების კვლევისათვის.. . 2009-20012წ. შემსრულებელი. 394. .