გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # GNSF/St08/5-432 . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი (2011 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი) .

ლარისა შენგელია , გენადი თვაური, ირინე მკურნალიძე. თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მენეჯერი. # GNSF/St08/5-432 . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი (2011 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი) .

ი. მკურნალიძე, ს.შენგელია. თანამგზავრული ინფორმაციის სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მეცნიერ თანამშრომელი. GNSF/st08/5-432. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ჭიპაშვილი. თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური მოთოდით კაკლის in vitro სანერგე მასალის წარმოება საქართველოში. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ე. ბულაური. თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური მოთოდით კაკლის in vitro სანერგე მასალის წარმოება საქართველოში. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ. თანამედროვე სამელიორაციო სისტემების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების მეთოდიკა ცვალებადი მასის დინამიკის თეორიის გამოყენებით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2008წ. ხელმძღვანელი და მენეჯერი . #254. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალი,ი.ხირსელი,ტ.ფეიქრიშვილი.. თანამედროვე სტატისტიკური ეკონომეტრიული და ხელოვნური ნეირონული ქსელების გამოყენების კვლევა საქართველოს მაკრო ეკონომიკური მაჩვენებლების კვლევისათვის. 01.03.2009-31.02.20012.. . 2009-20012წ. შემსრულებელი. 394. .

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,თ.ფეიქრიშვილი.. თანამედროვე სტატისტიკური ეკონომიტრიკული და ხელოვნური ნეირონული ქსელების გამოყენების კვლევა საქართველოს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების კვლევისათვის.. . 2009-20012წ. შემსრულებელი. 394. .

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცეზე გაანგარიშების კომბინირებული მეთოდი და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი. N1-7/30. .

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ. თაღოვანი კაშხლების სიმტკიცეზე გაანგარიშების კომბინირებული მეთოდი და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. #1-7/30. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ბუაჩიძე. თბილისის ზღვის ბიოეკოქიმიური მონიტორინგი და მისი დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2014-2015წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SC/14/9-240/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. ღლონტი, გ. მელიქაძე, ე. საყვარელიძე, გ. კობზევი. თბილისის თერმული რაიონის ჰიდროდინამიკური ციფრული მოდელი და სითბური ველის განაწილების კანონზომიერებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2008წ. შემსრულებელი. . .

მ. დინუაშვილი, ზურაბ კიკნაძე, ეკატერინე თევზაძე, თინათინ ჩიგოგიძე. თბილისის კლიმატური პირობებისათვის დეკორატიული მრავალწლიანი ნარგავების CAD პროგრამულ პაკეტებთან თავსებადი ილუსტრირებადი კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. მთავარი მონაწილე. 02-10-12/789. სტუ.

დ. კერესელიძე, ბესო კალანდაძე, ვაჟა ტრაპაიძე. თოვლის ზვავების მიერ დეგრადირებული ტერიტორიების რემედეაცია კარკუჩას საძოვრების მაგალითზე(ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი). გლობალური გარემოს დაჩვითი ფონდი GEF. 2017-2018წ. გეოეკოლოგი. GEO/SGP/OP6/CORE/LD/17/06. თსუ.

კ. ფხაკაძე. თსუ სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა ,,კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში”. საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო. 2005-2005წ. პროექტის ხელმძღვანელი და მენეჯერი. №1.01.73. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ელიზბარი, მათითაიშვილი თეა, კენჭაძე შორენა. თხევადი გამრეცხი საშუალებების ახალი ფორმულისა და ტექნოლოგიური რეგლამენტის შემუშავება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. მეცნიერ თანამშრომელი. #26. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. თხევადკრისტალური ცისფერი ფაზების თვისებების და ფოტოანიზოტროპიის მექანიზმების კვლევა და მათი პრაქტიკული გამოყენება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1997-1999წ. წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

თ. ბუჩუკური, დუდუჩავა როლანდ, შარგოროდსკი ევგენი, ცაავა მედეა, ტეფნაძე გიორგი. თხელი გარსები ლიფშიცის საზღვრით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2019წ. პროექტის შემსრულებელი. DI/2016 -16. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. ბუჩუკური, დუდუჩავა როლანდ, ტეფნაძე გიორგი, შარგოროდსკი ევგენი, ცაავა მედეა. თხელი გარსის ასიმპტოტური მოდელი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2016წ. პროექტის შემსრულებელი. DI/10/5 -101/12. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.