გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  590 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შამათავა. კარტოფილის უვირუსო სინჯარის მცენარეების - აგრია, ნევსკი, მარფონა (10 000) მიღება გამრავლება და მათი გადაცემა ახალქალაქის რაიონის სოფელ ქოთელიას მეკარტოფილეებისათვის. ამერიკული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია "UMCOR". 2007-2008წ. შემსრულებელი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

. კატასტროფული გლაციოჰიდროლოგიური მოვლენები სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ მთიანეთში და მათგან დაცვის რეკომენდაციები. ეროვნული აკადემიის ფონდი. 2004-2005წ. ხელმძღვანელი. 17. .

მ. სალუქვაძე. კატასტროფული გლაციოჰიდროლოგიური მოვლენები სამხრეთ საქართველოს მთიანეთში, მათი გავლენა გარემოზე და დაცვის ღონისძიებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2003წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. # 5.12.02. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

. კატასტროფული გლაციოჰიდროლოგიური მოვლენები სამხრეთ საქართველოს მთიანეთში, მათი გავლენა და დაცვის რეკომენდაციები. ეროვნული აკადემიის ფონდი. 2002-2003წ. ხელმძღვანელი. 21. .

. კატასტროფული გლაციოჰიდროლოგიური მოვლენები საქართველოს მთიანეთში, მათი გავლენა გარემოზე და დაცვის რეკომენადციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. შემსრულებელი. 5.12.02. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

ც. ბასილაშვილი, სალუქვაძე მ., ხერხეულიძე გ., ცომაია ვ.. კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური მოვლენები (წყალდიდობები, წყალმოვარდნები, ღვარცოფები და თოვლის ზვავები) საქართველოში, მათი პარამეტრების დადგენა, პროგნოზირება და საშიშროების შერბილების რეკომენდაციები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი, მენეჯერი და შემსრულებელი. GNSF/ST08/5-444. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ. ჯინჭარაძე, მ.სალუქვაძე, ვ.ცომაია, გ.ხერხეულიძე, გ.ჯინჭარაძე. კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური მოვლენები(წყალმოვარდნები,წყალდიდობები,ღვარცოფები და თოვლის ზვავები)საქართველოში,მათი პარამეტრების დადგენა, პროგნოზირება და საშიშროების შერბილების ღეკომენდაციები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი. 450/07. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ბუჩუკური, კაპანაძე დავით, ჭკადუა ოთარ , სიგუა ლევან. კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებები ჰიპერზედაპირებზე: გარსთა თეორიის განტოლებები და მაქსველის სისტემა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი). 2008-2010წ. პროექტის შემსრულებელი. GNSF/ST07/3-175. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

მ. მეცხვარიშვილი. კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით - YBaCuO-ს მომზადება და მისი კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2012-2013წ. თანახელმძღვანელი. No.19/09. .

თ. წივწივაძე. კინოა-პერსპექტიული მცენარეული ნედლეული ახალი თაობის კვების პროდუქტების წარმოებისათვის. შ.რუსთაველის ეროვნული ფონდი. 0-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. . Ivane Javaxishvili Tbilisi State Universiti.

ლ. შავლიაშვილი. კლიმატის თანამედროვე გლობალური ცვლილების ფონზე ნიადაგის ნაყოფიერების შესწავლა . შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2014-2015წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #SC/3/9-240/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ტუღუში. კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დეგრადაციის შემარბილებელი ქმედებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. ქომიკოს-კოორდინატორი. რესფ-ის #AR 136/9-110/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში. კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დეგრადაციის შემარბილებელი ქმედებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. ქიმიკოს-ანალიტიკოსი. #AR 136/9-110/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. შავლიაშვილი. კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დეგრადაციის შემარბილებელი ქმედებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი . 2012-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #AR 136/9-110/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

შ. კეკუტია. კოლექტიური მოდების გავრცელების ზოგიერთი საკითხი სისტემაში ზედენადი სითხე-ფოროვანი გარემო. . სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი. 2006-2008წ. მენეჯერი. GNSF/ST06/4-019.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

შ. კუპრეიშვილი. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის კვლევა და მისი გათვალისწინება დრენებს შორის მანძილების განსაზღვრისას. სსიპ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. ხელმძრვანელი. . პრეზიდენტის ინდივიდულაური გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის.

ლ. მაისაია. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის კვლევა და მისი გათვალისწინება დრენებს შორის მანძილების განსაზღვრისას . საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2010-2011წ. დამხმარე. GNSF/PRES09_170_8-170. .

ვ. შურღაია. კოლხეთის სამელიორაციო სისტემებისა და ექსპლუატაციის მაღალმწარმოებლური ტექნოლოგიების დამუშავება, გარემოს ეკოლოგიური მდგრადობის შენარჩუნება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2006წ. ძირითადი შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. რაძიევსკი, ფ. კოგან, ვ. შენგელია. კომპიუტერული ტრენაჟორის პროგრამული პაკეტის შექმნა მფრინავების მიწაზე მომზადებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1998-1999წ. უმც. მეცნ. თანამშრომელი. . .

თ. ბუჩუკური, დუდუჩავა როლანდ, ჭკადუა ოთარ, გაჩეჩილაძე ავთანდილ, გაჩეჩილაძე როლანდ, კაპანაძე დავით. კომპოზიტურ დრეკად სხეულებში სხვადასხვა განზომილებიანი ფი ზიკური ველების ურთიერთქმედების არაკლასიკური ამოცანები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი). 2008-2010წ. პროექტის შემსრულებელი. GNSF/ST07/3-170. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.