გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყიფიანი. თხელკედლიანი წყვეტილ-პარამეტრებიანი სივრცითი სისტემების დეფორმადობა და მდგრადობა. საქართველოს სამეცნიერო ფონდი. 2005-0წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ჩაგანავა. ინდივიდუალური სამეცნიერო სამოგზაურო გრანტი. SPIE 2015 სიმპოზიუმზე მოხსენების წარდგენისათვის. ქ. სან დიეგო, კალიფორნია, აშშ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2015წ. . #2015_tr_808. ინდივიდუალური.

გ. კაკაურიძე, ბ. კილოსანიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, ვ. შავერდოვა, ა. ფურცელაძე, ს.პეტროვა. ინოვაციური დროის რეალურ მასშტაბში მომუშავე პოლარიმეტრული მოწყობილობის შემუშავება სხვადასხვა კონსტრუქციებსა და დეტალებში დაძაბული მდგომარეობის განაწილების განსაზღვრისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № 30/22 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. კაკაურიძე, ბ. კილოსანიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე. ინოვაციური პოლარიმეტრული მეთოდის შემუშავება დროის რეალურ მასშტაბში ოპტიკური დისტანციური ზონდირებისა და ობიექტების ამოცნობისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № GNSF/ST08/1-363 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ე. გუგავა. ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება ახალი თაობის პროლონგირებული მოქმედების აზოტოვანი სასუქების მისაღებად გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვისა და მევენახეობაში გამოყენების მიზნით . რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 30/32. ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახ უნივერსიტეტი,პ,მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი.

თ. თოდუა, რ. კაკუბავა. ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობრივი დაგეგმვის (სტრუქტურული მართვის) ახალი ნახევრადმარკოვული მოდელები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 0-2012წ. პროექტის მენეჯერი. FR/507/4-150/11 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. ოდიშარია. ინფოკომუნიკაციური ქსელების სტრუქტურული მართვის ნახევრად მარკოვული მოდელები.. საქარტველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2012-2014წ. . გრანტი №11/18. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე, ზ. მელიქიშვილი, გივი ცინცაძე. იშვიათმიწა ელემენტებით აქტივირებული კონდენსირებული გარემოს სელექტიური სპექტროსკოპია და ოპტიკური გადასვლების დინამიკა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. ძირითადი შემსრულებელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ი. ამანათაშვილი, ვლადიმერ მესხია, ევგენი საყვარელიძე. კავკასიის რეგიონის სიღრმული აგებულების და სიჩქარული ველის ანომალიების კვლევასეისმური ტომოგრაფიის გამოყენებით-კომპლექსური მიდგომა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი. №1-5/03 . ილიას უნივერსიტეტი.

ჯ. ჯანაშია. კანონშემოქმედებითი საქმიანობა. ეროვნული ფონდის მიერ. 0-2005წ. ძირითადი შემსრულებელი. N CP/TA/16. .

თ. შამათავა. კარტოფილის უვირუსო სინჯარის მცენარეების - აგრია, ნევსკი, მარფონა (10 000) მიღება გამრავლება და მათი გადაცემა ახალქალაქის რაიონის სოფელ ქოთელიას მეკარტოფილეებისათვის. ამერიკული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია "UMCOR". 2007-2008წ. შემსრულებელი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

. კატასტროფული გლაციოჰიდროლოგიური მოვლენები სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ მთიანეთში და მათგან დაცვის რეკომენდაციები. ეროვნული აკადემიის ფონდი. 2004-2005წ. ხელმძღვანელი. 17. .

მ. სალუქვაძე. კატასტროფული გლაციოჰიდროლოგიური მოვლენები სამხრეთ საქართველოს მთიანეთში, მათი გავლენა გარემოზე და დაცვის ღონისძიებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2003წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. # 5.12.02. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

. კატასტროფული გლაციოჰიდროლოგიური მოვლენები სამხრეთ საქართველოს მთიანეთში, მათი გავლენა და დაცვის რეკომენდაციები. ეროვნული აკადემიის ფონდი. 2002-2003წ. ხელმძღვანელი. 21. .

. კატასტროფული გლაციოჰიდროლოგიური მოვლენები საქართველოს მთიანეთში, მათი გავლენა გარემოზე და დაცვის რეკომენადციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. შემსრულებელი. 5.12.02. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

ც. ბასილაშვილი, სალუქვაძე მ., ხერხეულიძე გ., ცომაია ვ.. კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური მოვლენები (წყალდიდობები, წყალმოვარდნები, ღვარცოფები და თოვლის ზვავები) საქართველოში, მათი პარამეტრების დადგენა, პროგნოზირება და საშიშროების შერბილების რეკომენდაციები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი, მენეჯერი და შემსრულებელი. GNSF/ST08/5-444. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. სალუქვაძე, ც.ბასილაშვილი, ვ.ცომაია, გ. ხერხეულიძე. კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური მოვლენები (წყალმოვარდნები, წყალდიდობები, ღვარცოფები და თოვლის ზვავები) საქარტველოში, მათი პარამეტრების დადგენა, პროგნოზირება და საშიშროების შერბილების რეკომენდაციები. საქარტველოს რუსთაველის ფონდი. 2009-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. # 45/07, 243 გვერდი. .

გ. ჯინჭარაძე, მ.სალუქვაძე, ვ.ცომაია, გ.ხერხეულიძე, გ.ჯინჭარაძე. კატასტროფული ჰიდროგლაციოლოგიური მოვლენები(წყალმოვარდნები,წყალდიდობები,ღვარცოფები და თოვლის ზვავები)საქართველოში,მათი პარამეტრების დადგენა, პროგნოზირება და საშიშროების შერბილების ღეკომენდაციები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი. 450/07. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ბუჩუკური, კაპანაძე დავით, ჭკადუა ოთარ , სიგუა ლევან. კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებები ჰიპერზედაპირებზე: გარსთა თეორიის განტოლებები და მაქსველის სისტემა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი). 2008-2010წ. პროექტის შემსრულებელი. GNSF/ST07/3-175. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.