გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კერესელიძე, ზაზა გულაშვილი, ვაჟა ტრაპაიძე. კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები, საკონფერენციო გრანტი. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2013წ. თანახელმძღვანელი. . თსუ.

შ. კუპრეიშვილი. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის კვლევა და მისი გათვალისწინება დრენებს შორის მანძილების განსაზღვრისას. სსიპ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. ხელმძრვანელი. . პრეზიდენტის ინდივიდულაური გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის.

ლ. მაისაია. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის კვლევა და მისი გათვალისწინება დრენებს შორის მანძილების განსაზღვრისას . საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2010-2011წ. დამხმარე. GNSF/PRES09_170_8-170. .

ვ. შურღაია. კოლხეთის სამელიორაციო სისტემებისა და ექსპლუატაციის მაღალმწარმოებლური ტექნოლოგიების დამუშავება, გარემოს ეკოლოგიური მდგრადობის შენარჩუნება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2006წ. ძირითადი შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. რაძიევსკი, ვ. შენგელია, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი. კომპიუტერული ტრენაჟორის პროგრამული პაკეტის შექმნა მფრინავების მიწაზე მომზადებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1998-1999წ. უმც. მეცნ. თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

თ. ბუჩუკური, დუდუჩავა როლანდ, ჭკადუა ოთარ, გაჩეჩილაძე ავთანდილ, გაჩეჩილაძე როლანდ, კაპანაძე დავით. კომპოზიტურ დრეკად სხეულებში სხვადასხვა განზომილებიანი ფი ზიკური ველების ურთიერთქმედების არაკლასიკური ამოცანები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი). 2008-2010წ. პროექტის შემსრულებელი. GNSF/ST07/3-170. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ბერიკელაშვილი, ბ. მიდოდაშვილი. კრებადობის შეთანხმებული შეფასებები მაღალი რიგის სხვაობებით დაზუსტების მეთოდში. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2013-2016წ. ხელმძღვანელი. FR/406/5-106/12 . თსუ.

მ. ჟღენტი, ლევან გულუა, თამარ თურმანიძე. კურკოვანი და კენკროვანი კულტურების შენახვის რაციონალური ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოქიმიურ-ტექნოლოგიური კვლევის საფუძველზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, . 2014-2016წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. AR/94/10-160/13 . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

მ. შავლაყაძე. კურორტ წაღვერის ნახანძრალ მთის ფერდობებზე მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება, კლიმატური, ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსი. 2012-2013წ. გრანტის ხელმძღვანელი. . .

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე, ზ. მელიქიშვილი. ლაზერული კანცეროსკოპი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ). 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST06/4-041.. ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. გრატიაშვილი. ლამინირებული მასალის ზოლურას მისაკრავი ხელსაწყო. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. PG/78/3-122/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. წურწუმია, ნ.ქოიავა, ნ.გოგიშვილი, ვ. ახობაძე. ლითონური მანგანუმის და აქტიური მანგანუმის დიოქსიდის ერთდროული მიღება მემბრანულ ელექტროქიმიურ რეაქტორში. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. მენეჯერი. № GNSF/ST 09 795 7-200. რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. .

გ. აგლაძე, გ. წურწუმია, ნ. ქოიავა, ნ. გოგიშვილი, ი. ზარიძე. ლითონური მანგანუმისა და აქტიური მანგანუმის დიოქსიდის ერთდროული მიღება მემბრანულ ელექტროქიმიურ რეაქტორში. . 2010-2012წ. ხელმძღვანელი. GNSF/ST O9-795. რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.

თ. გითოლენდია. ლინგვისტური გენდერი (ქართული ენის მასალების მიხედვით). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ავტორი და შემსრულებელი. YS15_2.6.2_25. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რ. პაპიაშვილი. ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივი (DigiArchive)). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2019წ. ძირითადი შემსრულებელი. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მ. კუბლაშვილი, დ. ზარნაძე, დ. უგულავა, ლ. მგელაძე. ლოგიკურ-ანალიტიკური აზროვნების სტანდარტის დადგენა არჩევით საგნად X, XI, XII კლასებში და სწავლა /სწავლების მეთოდოლოგია ზოგადი განათლების სისტემაში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II საერთაშო9რისო საქველმოქმედო ფონდი. 2014-2015წ. . . .

T. Dzigrashvili, თ. ეტერაშვილი, მ. ვარდოსანიძე, ბ. ერისთავი . ლოკალური პლასტიური არეებისა და პლასტიური. ზონის კვლევა, ბირთვულ ენერგეტიკასა და მრეწველობაში გამოყენებული მარტენსიტული კლასის ფოლადებში დაბალციკლური დაღლილობითი დეფორმაციისას. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2019წ. . 217164/243. სტუ, სტრუქტურულ კვლევატა რესპუბლიკური ცენტრი.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, რ. ენაგელი, მ. თუთბერიძე. მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. მკვლევარი. . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე ჯ.გველესიანი დ.კუპრავა რ.დემეტრაშვილი ლ.კაპანაძე ბ.ტუღუში.ნ კალმახელიძე ლ.ხრინკოვა ხ.კოტორაშვილი. მანგანუმის ნახევრად ქიმიური და ქიმიური პროდუქტის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგიების გადამუშავება. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მენეჯერი. GNSF/ST07/7 №251. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. აგლაძე, ჯ.შენგელია, ჯ. გველესიანი, ლ. კაპანაძე, და სხვ.. მანგანუმის ნახევრად ქიმიური და ქიმიური პროდუქციის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება . საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2008-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # GNSF/5107/7-251. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.