გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეცხვარიშვილი. კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით - YBaCuO-ს მომზადება და მისი კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2012-2013წ. თანახელმძღვანელი. No.19/09. .

თ. წივწივაძე. კინოა-პერსპექტიული მცენარეული ნედლეული ახალი თაობის კვების პროდუქტების წარმოებისათვის. შ.რუსთაველის ეროვნული ფონდი. 0-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. . Ivane Javaxishvili Tbilisi State Universiti.

ლ. შავლიაშვილი. კლიმატის თანამედროვე გლობალური ცვლილების ფონზე ნიადაგის ნაყოფიერების შესწავლა . შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2014-2015წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #SC/3/9-240/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. შენგელია. კლიმატის თანამედროვე ცვლილებების ფონზე კავკასიონის ცალკეული მყინვარების არეალის შესწავლა თანამგზავრული მონაცემების საფუძველზე. სსიპ „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“. 2012-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. #SC/3/9-101/12. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ტუღუში. კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დეგრადაციის შემარბილებელი ქმედებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. ქომიკოს-კოორდინატორი. რესფ-ის #AR 136/9-110/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში. კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დეგრადაციის შემარბილებელი ქმედებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. ქიმიკოს-ანალიტიკოსი. #AR 136/9-110/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. შავლიაშვილი. კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დეგრადაციის შემარბილებელი ქმედებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი . 2012-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #AR 136/9-110/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

შ. კეკუტია. კოლექტიური მოდების გავრცელების ზოგიერთი საკითხი სისტემაში ზედენადი სითხე-ფოროვანი გარემო. . სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი. 2006-2008წ. მენეჯერი. GNSF/ST06/4-019.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

პ. სიჭინავა. კოლხეთის დაბლობის მაღალდისპერსიულ თიხა ნიადაგ-გრუნტებში დამშრობ-მარეგულირებელი ქსელის საანგარიშო პარამეტრების დადგენა რეგიონალური ტურისზმის პერსპექტიული განვითარებისათვის. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2015 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი, YS15_2.4.1_52. 2015-2017წ. ხელმძღვანელი. YS15_2.4.1_52 . გარემოს დაცვის ეკოცენტრი.

დ. კერესელიძე, ზაზა გულაშვილი, ვაჟა ტრაპაიძე. კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები, საკონფერენციო გრანტი. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2013წ. თანახელმძღვანელი. . თსუ.

შ. კუპრეიშვილი. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის კვლევა და მისი გათვალისწინება დრენებს შორის მანძილების განსაზღვრისას. სსიპ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. ხელმძრვანელი. . პრეზიდენტის ინდივიდულაური გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის.

ლ. მაისაია. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის კვლევა და მისი გათვალისწინება დრენებს შორის მანძილების განსაზღვრისას . საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2010-2011წ. დამხმარე. GNSF/PRES09_170_8-170. .

ვ. შურღაია. კოლხეთის სამელიორაციო სისტემებისა და ექსპლუატაციის მაღალმწარმოებლური ტექნოლოგიების დამუშავება, გარემოს ეკოლოგიური მდგრადობის შენარჩუნება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2006წ. ძირითადი შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. რაძიევსკი, ვ. შენგელია, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი. კომპიუტერული ტრენაჟორის პროგრამული პაკეტის შექმნა მფრინავების მიწაზე მომზადებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1998-1999წ. უმც. მეცნ. თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

თ. ბუჩუკური, დუდუჩავა როლანდ, ჭკადუა ოთარ, გაჩეჩილაძე ავთანდილ, გაჩეჩილაძე როლანდ, კაპანაძე დავით. კომპოზიტურ დრეკად სხეულებში სხვადასხვა განზომილებიანი ფი ზიკური ველების ურთიერთქმედების არაკლასიკური ამოცანები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი). 2008-2010წ. პროექტის შემსრულებელი. GNSF/ST07/3-170. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ბერიკელაშვილი, ბ. მიდოდაშვილი. კრებადობის შეთანხმებული შეფასებები მაღალი რიგის სხვაობებით დაზუსტების მეთოდში. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2013-2016წ. ხელმძღვანელი. FR/406/5-106/12 . თსუ.

მ. ჟღენტი, ლევან გულუა, თამარ თურმანიძე. კურკოვანი და კენკროვანი კულტურების შენახვის რაციონალური ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოქიმიურ-ტექნოლოგიური კვლევის საფუძველზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, . 2014-2016წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. AR/94/10-160/13 . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

მ. შავლაყაძე. კურორტ წაღვერის ნახანძრალ მთის ფერდობებზე მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება, კლიმატური, ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსი. 2012-2013წ. გრანტის ხელმძღვანელი. . .

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე, ზ. მელიქიშვილი. ლაზერული კანცეროსკოპი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ). 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST06/4-041.. ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. გრატიაშვილი. ლამინირებული მასალის ზოლურას მისაკრავი ხელსაწყო. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. PG/78/3-122/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.