გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. წურწუმია, ნ.ქოიავა, ნ.გოგიშვილი, ვ. ახობაძე. ლითონური მანგანუმის და აქტიური მანგანუმის დიოქსიდის ერთდროული მიღება მემბრანულ ელექტროქიმიურ რეაქტორში. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. მენეჯერი. № GNSF/ST 09 795 7-200. რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. .

გ. წურწუმია, ნ. ქოიავა, ნ. გოგიშვილი, ი. ზარიძე. ლითონური მანგანუმისა და აქტიური მანგანუმის დიოქსიდის ერთდროული მიღება მემბრანულ ელექტროქიმიურ რეაქტორში. . 2010-2012წ. ხელმძღვანელი. GNSF/ST O9-795. რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.

თ. გითოლენდია. ლინგვისტური გენდერი (ქართული ენის მასალების მიხედვით). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ავტორი და შემსრულებელი. YS15_2.6.2_25. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რ. პაპიაშვილი. ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივი (DigiArchive)). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2019წ. ძირითადი შემსრულებელი. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მ. კუბლაშვილი, დ. ზარნაძე, დ. უგულავა, ლ. მგელაძე. ლოგიკურ-ანალიტიკური აზროვნების სტანდარტის დადგენა არჩევით საგნად X, XI, XII კლასებში და სწავლა /სწავლების მეთოდოლოგია ზოგადი განათლების სისტემაში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II საერთაშო9რისო საქველმოქმედო ფონდი. 2014-2015წ. . . .

T. Dzigrashvili, თ. ეტერაშვილი, მ. ვარდოსანიძე, ბ. ერისთავი . ლოკალური პლასტიური არეებისა და პლასტიური. ზონის კვლევა, ბირთვულ ენერგეტიკასა და მრეწველობაში გამოყენებული მარტენსიტული კლასის ფოლადებში დაბალციკლური დაღლილობითი დეფორმაციისას. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2019წ. . 217164/243. სტუ, სტრუქტურულ კვლევატა რესპუბლიკური ცენტრი.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, რ. ენაგელი, მ. თუთბერიძე. მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. მკვლევარი. . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე ჯ.გველესიანი დ.კუპრავა რ.დემეტრაშვილი ლ.კაპანაძე ბ.ტუღუში.ნ კალმახელიძე ლ.ხრინკოვა ხ.კოტორაშვილი. მანგანუმის ნახევრად ქიმიური და ქიმიური პროდუქტის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგიების გადამუშავება. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მენეჯერი. GNSF/ST07/7 №251. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ჯ.შენგელია, ჯ. გველესიანი, ლ. კაპანაძე, და სხვ.. მანგანუმის ნახევრად ქიმიური და ქიმიური პროდუქციის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება . საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2008-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # GNSF/5107/7-251. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

M. Shavlakadze. მანგანუმშემცველი ხელოვნური მინაკრისტალური მასალების საფუძველზე წყალხსნადი და უბალასტო მიკროსასუქების მიღების შესაძლებლობის შესწავლა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტები. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია. ქიმიის, ბიოლოგიისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო კონფერენცია ICBEC 2013 . ვენეცია, იტალია. 2013-2013წ. ზეპირი მომხსენებელი სექციის სხდომაზე. . .

რ. ბაკურაძე, ც. ზურაბიშვილი, კ. ჯაფარიძე, ზ. ელაშვილი, გ. ჭელიძე. მართვადი ოპტიკური სპექტრული მახასიათებლების მქონე ორგანული სისტემების მიღება და კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2000-2001წ. შემსრულებელი. № 2.10. .

ჯ. მაისურაძე. მართვადი ოპტიკური სპექტრული მახასიათებლების მქონე ორგანული სისტემების მიღება და კვლევა.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2000-2001წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი.. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

შ. ახობაძე. მაღალბაქტერიციდული და სორბციული თვისებების მქონე მაგნიტური სითხეების შექმნა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1998-1999წ. შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ყიფიანი. მაღალი აბსოლუტური თვისებების მქონე ელასტიკური კომპოზიციური პოლიმერული მასალების შექმნა. საქართველოს კვლევების და განვითარების ფონდი. 2003-2004წ. მენეჯერი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

რ. მესხია, ტატიშვილი მ., ელიზბარაშვილი ე., ელიზბარაშვილი შ.. მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემპერატურისა და ნალექების მონაცემთა მასივის შექმნა და ვალიდაცია კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის საქართველოში.. შოთა რუსთაველის ეროვნული-სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. უფ.მეცნიერ მუშაკი. #1-5/67. ტექნიკური უნივერსიტეტი.

რ. მესხია. მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემპერატურისა და ნალექების მონაცემთა მასივის შექმნა და ვალიდაცია კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის საქართველოში.. შოთა რუსთაველის ეროვნული-სამეცნიერო ფონდი. -წ. . . .

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ბუჩუკური თენგიზი. მაღალი ხანგამძლეობის და ცვლადი ზომების წყვილთვალის დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (BPG-STEP). 2009-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. BPG#04/09. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.

გ. მუმლაძე, რ. კოხრეიძე, ჯ.სანიკიძე, ს.ოდენოვი, ა.მესტვირიშვილი. მაღალტემპერატურულ ზეგამტარებში ელექტრული, მაგნიტური და მაღალსიხშირული მოვლენების კვლევა მათ ფიზიკურ თვისებებზე მაგნიტური და არამაგნიტური მინარევების გავლენის შესწავლის მიზნით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 2.2.02. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ნ. მარგიანი, ნ. პაპუნაშვილი, ი. მეცხვარიშვილი, ვ. ჟღამაძე, ა. შენგელაია, ა. მაისურაძე. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი მასალების თვისებების გაუმჯობესების კვლევა დოპირებით და დასხივებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მასალათა სინთეზის ჯგუფის ხელმძღვანელი. GNSF/ST08/7-474. .

ნ. ლომიძე. მბეჭდავი ქერქიჭამიას (Ips typographus L.) წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების შემუშავება.. სსიპ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი, პროექტის მენეჯერი. #GNSF/ST 08/8-515. .