გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მდინარეების გადაკვეთისას და მათ სიახლოვეს, მაგისტრალური ნავთობ და ნავთობპროდუქტსადენების შესაძლო ავარიების შედეგების ჰიდრავლიკური კვლევა გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით საქართველოს რთული რელიეფის პირობებში” . რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2013წ. მთავარი სპეციალისტი. #GNSF/ST09_380_7-109 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

დ. კერესელიძე, გამარლი დოხნაძე, ვაჟა ტრაპაიძე. მდინარეთა სანაპიროს მოწყვლადობის შეფასების მეთოდოლოგია წყალმოვარდნების რისკების გათვალისწინებით. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2016წ. ხელმძღვანელი. 31/72. საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ც.მირცხულავას სახელიბის წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი.

შ. გაგოშიძე, მ. კოდუა. მდინარეთა შესართავი უბნების ჰიდროსაინჟინრო პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონებში . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2016წ. დისერტაციის ხელმძღვანელი, დოქტორანტი. DO/77/3-109/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

A. Meskhi. მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია ფუნქციურ სივრცეებში, დიფერენციალურ ოპერატორებსა და არაწრფივ ანალიზში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი . 11_tr_129. თსუ ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი; სტუ.

თ. მათითაიშვილი, ე.აბრამიშვილი, ნ.ჭელიძე. მენიუ კალორიებით-ერთი ნაბიჯი ჟანსაღი კვებისკენ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 6-2017წ. მეცნიერ-კონსულტანტი. SCR/17/4/2017. ქ, საჩხერის ილია ჭავჭავაძის სახელობის # 2 საჯარო სკოლა.

ქ. კოტეტიშვილი, გ.ქევანიშვილი. მეოთხე თაობის სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისათვის ახალი მოდულაცია-კოდირებისა და გარემოში ელექტრომაგნიტურად თავსებადი საანტენო სისტემების შემუშავება.. GNSF. 2006-2009წ. შემსრულრბელი. ST06/7-051. GTU.

გ. ჩიხლაძე, გ.ქევანიშვილი, ა.ასანიძე, ი.ქევანიშვილი , ს.შავგულიძე. მეოთხე თაობის სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისთვის ახალი მოდულაცია-კოდირების და გარემოში ელექტრომაგნიტურად თავსებადი საანტენო სისტემების შემუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი . 2006-2009წ. მეცნიერ-მუშაკი - ძირითადი შემადგენლობა. № GNSF-1-1/51, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ), რადიოტექნიკის დეპარტამენტი.

ნ. ბაქრაძე, პროფ. ოთარ მგალობლიშვილი, პროექტის ხელმძღვანელი, ლივერპული. მეტალური და პოლიმერული მასალების ზედაპირების მექანიკური და ელექტრული თვისებების მოდიფიცირება თანამედროვე ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. პროექტის თანახელმძღვანელი. DI/43/3-122/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ხ. ირემაშვილი, გ.ჯინჯიხაშვილი. გ.ბერძენაშვილი.. მთიან რაიონებში განლაგებულ ჰიდროკვანძებზე ღვარცოფების კატასტროფული ზემოქმედების პროგნოზირება და პრევენცია. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. თანახელმძღვანელი. №DI/14/3-109/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ.ცქვიტინიძე, გ.გუნია. მთიანი რეგიონების ურბანიზაციის პირობებისა და საინვესტიციო გარემოს საიმედობის შეფასებისათვის მეტეოროლოგიური მონიტორინგის მონაცემთა ბაზების დამუშავება და კლიმატური მახასიათებლების თავისებურებათა დადგენა. საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/STO6/5049. გარემოს ეროვნული სააგენტო.

ლ. ქართველიშვილი, ზ.ცქვიტინიძე, გ.გუნია. მთიანი რეგიონების ურბანიზაციის პირობებისა და საინვესტიციო გარემოს შეფასებისათვის მეტეოროლოგიური მონიტორინგის მონაცემთა ბაზების დამუშავება და კლიმატური მახასიათებლების თავისებურებათა დადნენა. გარემოს ეროვნული სააგენტო. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/STO6/5049. .

კონსტანტინე იორდანიშვილი. მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე პერსონალი. # GNSF/TS 09-622-7-105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. შურღაია. მთის წყალსაცავების შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობა და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. საქაქართველოს რუსთაველის ეროვნული ფონდი. 2010-2012წ. გმელიორაციის განყოფილების ხელმძღვანელი. #გნსფ/სტ09/27-105. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. თევზაძე. მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლოატაციის პირობების შეფასება. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე შემსრულებელი . #GNSF/STO9-622-7-105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. მეცხვარიშვილი. მიკრო და ნანომეტრი ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2010-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. №GNSF/ST09-844-7-121. .

. მიკრო და ნანომეტრი ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2010-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. №GNSF/ST09-844-7-121. .

ნ. მარგიანი, თ. მედოიძე, ნ. პაპუნაშვილი, ი. მეცხვარიშვილი. მიკრო და ნანომეტრის ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST09_844_7-121. .

ი. მჟავანაძე, ნ. პაპუნაშვილი, ვ. ჟღამაძე, ი. მეცხვარიშვილი, მ. მეცხვარიშვილი, დ. ძანაშვილი. მიკრო და ნანომეტრის ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2013წ. მენეჯერი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST09_844_7-121. .

. მიკრო და ნანომეტრის ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2013წ. მენეჯერი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST09_844_7-121. .

რ. თხინვალელი, შ.გვათუა, ჯ.ნაკაიძე, .თ.ნაკაიძე, თ.გიუნაშვილი. მინაბოჭკოვანი ელემენტების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 21. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.