გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კონსტანტინე იორდანიშვილი. მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე პერსონალი. # GNSF/TS 09-622-7-105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. შურღაია. მთის წყალსაცავების შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობა და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. საქაქართველოს რუსთაველის ეროვნული ფონდი. 2010-2012წ. გმელიორაციის განყოფილების ხელმძღვანელი. #გნსფ/სტ09/27-105. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. თევზაძე. მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლოატაციის პირობების შეფასება. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე შემსრულებელი . #GNSF/STO9-622-7-105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. მეცხვარიშვილი. მიკრო და ნანომეტრი ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2010-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. №GNSF/ST09-844-7-121. .

. მიკრო და ნანომეტრი ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2010-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. №GNSF/ST09-844-7-121. .

ნ. მარგიანი, თ. მედოიძე, ნ. პაპუნაშვილი, ი. მეცხვარიშვილი. მიკრო და ნანომეტრის ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST09_844_7-121. .

ი. მჟავანაძე, ნ. პაპუნაშვილი, ვ. ჟღამაძე, ი. მეცხვარიშვილი, მ. მეცხვარიშვილი, დ. ძანაშვილი. მიკრო და ნანომეტრის ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2013წ. მენეჯერი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST09_844_7-121. .

. მიკრო და ნანომეტრის ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2013წ. მენეჯერი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST09_844_7-121. .

რ. თხინვალელი, შ.გვათუა, ჯ.ნაკაიძე, .თ.ნაკაიძე, თ.გიუნაშვილი. მინაბოჭკოვანი ელემენტების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 21. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ლ. შავლიაშვილი. მიწის რესურსების დეგრადაცია კლიმატის თანამედროვე ცვლილების გათვალისწინებით. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. N 19/10. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ბ. კილოსანიძე. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოების (SPIE) SPIE Europe Symposium: Optics and Photonics in Security and Defense, სიმპოზიუმის 6741 კონფერენციაში # 6741 “Optics and Photonics for Counter-Terrorism and Crime-Fighting” მონაწილეობისათვის. ფლორენცია, იტალია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF). 2007-2007წ. ინდივიდუალური. № GNSF/TR07/64. .

ი. ჩაგანავა. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ამერიკული ოპტიკური საზოგადოების სხდომაზე მონაწილეობისათვის. ბოსტონი, მასაჩუსეტსი, აშშ.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF). 2008-2008წ. . . ინდივიდუალური.

გ. კაკაურიძე. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოების (SPIE) სიმპოზიუმის Defense&Security, სამეცნიერო კინფერენციაში No. 6540 “Optics and Photonics in Global Homeland Security III” მონაწილეობისათვის. ორლანდო, ფლორიდა, აშშ. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF). 2007-2007წ. ინდივიდუალური. № GNSF/ TR07/07. .

ნ. მარგიანი. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სამეცნიერო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 0-2012წ. . 2012-tr-226. .

ნ. მარგიანი. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სამეცნიერო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 0-2014წ. . 03/05. .

ნ. მარგიანი. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სამეცნიერო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-0წ. . 11-tr-066. .

გ. გიორგაძე, ზაზა მელიქიშვილი. მონოდრომული კვანტური გამოთვლები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და STCU. 2012-2014წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 5622. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ს. ესაძე, შ.ურუშაძე, გ.ჯავახიშვილი, ლ.ფირყულაშვილი, დ.ზურაბიშვილი, . მოქნილი მზიდი კონსტრუქციების დინამიკური მდგრადობა შემთხვევითი სეისმური ზემოქმედების დროს. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. თანახელმძღვანელი. DI/17/3-101/12. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსის ცვეთის ინდიკაციის სისტემა . საქპატენტი. 2008-2018წ. . PP 4511. .

თ. ბუჩუკური, ჭკადუა ოთარ, ივანიძე მარეხ, ივანიძე დიანა. მრავალკომპონენტიანი დრეკადი სტრუქტურების დინამიკის მათემატიკური მოდელების გამოკვლევა სრულად შეუღლებული თერმო-მექანიკური და ელექტრო-მაგნიტური ველების გათვალისწინებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. პროექტის შემსრულებელი. FR/286/5-101/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.