გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შავლიაშვილი. მიწის რესურსების დეგრადაცია კლიმატის თანამედროვე ცვლილების გათვალისწინებით. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. N 19/10. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ბ. კილოსანიძე. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოების (SPIE) SPIE Europe Symposium: Optics and Photonics in Security and Defense, სიმპოზიუმის 6741 კონფერენციაში # 6741 “Optics and Photonics for Counter-Terrorism and Crime-Fighting” მონაწილეობისათვის. ფლორენცია, იტალია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF). 2007-2007წ. ინდივიდუალური. № GNSF/TR07/64. .

ი. ჩაგანავა. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ამერიკული ოპტიკური საზოგადოების სხდომაზე მონაწილეობისათვის. ბოსტონი, მასაჩუსეტსი, აშშ.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF). 2008-2008წ. . . ინდივიდუალური.

გ. კაკაურიძე. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. ოპტიკისა და ფოტონიკის საერთაშორისო საზოგადოების (SPIE) სიმპოზიუმის Defense&Security, სამეცნიერო კინფერენციაში No. 6540 “Optics and Photonics in Global Homeland Security III” მონაწილეობისათვის. ორლანდო, ფლორიდა, აშშ. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF). 2007-2007წ. ინდივიდუალური. № GNSF/ TR07/07. .

ნ. მარგიანი. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სამეცნიერო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 0-2012წ. . 2012-tr-226. .

ნ. მარგიანი. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სამეცნიერო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 0-2014წ. . 03/05. .

ნ. მარგიანი. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სამეცნიერო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-0წ. . 11-tr-066. .

გ. გიორგაძე, ზაზა მელიქიშვილი. მონოდრომული კვანტური გამოთვლები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და STCU. 2012-2014წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 5622. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ს. ესაძე, შ.ურუშაძე, გ.ჯავახიშვილი, ლ.ფირყულაშვილი, დ.ზურაბიშვილი, . მოქნილი მზიდი კონსტრუქციების დინამიკური მდგრადობა შემთხვევითი სეისმური ზემოქმედების დროს. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. თანახელმძღვანელი. DI/17/3-101/12. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსის ცვეთის ინდიკაციის სისტემა . საქპატენტი. 2008-2018წ. . PP 4511. .

თ. ბუჩუკური, ჭკადუა ოთარ, ივანიძე მარეხ, ივანიძე დიანა. მრავალკომპონენტიანი დრეკადი სტრუქტურების დინამიკის მათემატიკური მოდელების გამოკვლევა სრულად შეუღლებული თერმო-მექანიკური და ელექტრო-მაგნიტური ველების გათვალისწინებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. პროექტის შემსრულებელი. FR/286/5-101/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ალიმბარაშვილი, ი. ბოკუჩავა. მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილებათა მიღების ამოცანებისათვის ექსპერტული სისტემის მონაცემთა ბაზის შექმნა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2000-2001წ. შემსრულებელი. №1.31. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

ზ. ალიმბარაშვილი, ი. ბოკუჩავა. მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილების მიღების ამოცსნებისათვის ექსპერტული სისტემის გამოსავალი ფორმებისა და სერვისული პროგრამების შემუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2002-2003წ. შემსრულებელი. №1.31.02. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, რ. მაისურაძე, ე. წოწერია. მრავალფუნქციური ვანტური ხიდი – ბაგირგზის დამუშავება და კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მკვლევარი. . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

დ. რაძიევსკი, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი. მფრინავების მიწაზე მომზადების კომპიუტერული ტრენაჟორის ოპერატიული მართვის და სინქრონული გახმოვანების პროგრამული პაკეტის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. მეცნ. თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ი. ჟორდანია. მცირე და საშუალო მწარმოებლურობის უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანების კონსტრუქციული და ჩამოსხმის ტექნოკოგიური პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდიკის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2004-2005წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ჯ. დოჭვირი. მძლავრი ტექნოლოგიური მანქანების მრავალძრავიანი ავტომატიზებული ელექტროამძრავები. საქ. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ხელმძღვანელი. №FR/7/3- 160/14. სტუ.

ნ. ინვია, ი. გოცირიძე, ზ. ღურწკაია, მაისურადზე ვანო. მხედველობის ველის დიაგნოსტირების კომპიუტერული პროექციულ-კინეტიკური ხელსაწყო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . .

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე და სხვ. ნავთობის პირდაპირი გამოხდის მოდიფიცირებული მეთოდი . (გრანტი). სახელმწიფო მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი. თბილისი. 1998-1999წ. . . .

გ. გელაძე, დავითაშვილი თ., გუბელიძე გ., პაპუკაშვილი ა.. ნავთობისა და გაზის მილსადენებზე ექსტრემალური ავარიებისა და გარემოს შესაძლო გაჭუჭყიანების რისკ-ფაქტორების შეფასება მათემატიკური მოდელირებით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. მკვლევარი. 614 5-210, N 1-5/100. თსუ.