გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. "ზუგდიდი-ცაიშის აგროკომპლექსის თბოსიცივით მომარაგების სისტემების დამუშავება არატრადიციული (გეოთერმული წყლების) ბაზაზე.". შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. ხელმძღვანელი და მენეჯერი. ხელშეკრულების # 423. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

გ. ბერიკელაშვილი, ჯ. გვაზავა, ს. ხარიბეგაშვილი, ო. ჯოხაძე. "მახასიათებელი ამოცანები არაწრფივ ჰიპერბოლურ განტოლებათა ზოგიერთი კლასისათვის. . 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST06/3-005 . ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

დ. ნატროშვილი, რ.დუდუჩავა, ო.ჭკადაუა, თ.ბუჩუკური, ლ.გიორგაშვილი, შ.ზაზაშვილი, რ.გაჩეჩილაძე, ა.გაჩეჩილაძე. )Non-classical interaction problems for different dimensional physical fields in composed elastic solids. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. GNSF/ST07/3-170 . სტუ.

თ. გითოლენდია, თეიმურაზ გვანცელაძე, სოფიკო ჭაავა. ,,აფხაზური ლიტერატურის 100 წლის იუბილე. პირველი აფხაზური ორიგინალური წიგნის ხელახალი გამოცემა. საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. 2012-0წ. შემსრულებელი. . სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მ. გაბრიჩიძე. -არაპირდაპირი ელექტროქიმიური აღდგენისა და დაჟანგვის მეთოდით ცეოლიტების მოდიფიცირების ტექნოლოგიის დამუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. № AR/166/3-200/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ე. ელიზბარაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი, ნ.ჭერეთელი, შ.ადამია, და სხვ.. .ბუნებრივი კატასტროფების მრავლობითი რისკის შემცირება-საქართველოს . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. შემსრულებელი. 068.(2007-2009). . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტ., ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ე. ელიზბარაშვილი. .ბუნებრივი კატასტროფების მრავლობითი რისკის შემცირება-საქართველოს განვითარების პოზიტიური ფაქტორი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. 2007-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი . . .

ტ. მეგრელიშვილი. 1. „თარგმანის ჰერმენევტიკა და კულტურული ინტეგრაციის პრობლემა - თანამედროვე ქართული ლიტერატურის გეზი ევროპისკენ . რუსტაველის ფონდი, საქართველო, თბილისი, დ, უზნაძის ქ. 68. . 2013-2წ. ძირითადი შემსრულებელი. ER/263/2-110/13. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

ე. ელიზბარაშვილი. 1936-2008 წწ მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემპერატურისა და ნალექების მონაცემთა მასივის შექმნა და ვალიდაცია კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის საქართველოში . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი . 2010-2012წ. ხელმძღვანელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ე. ელიზბარაშვილი, მ.ტატიშვილი, შ.ელიზბარაშვილი, რ.მესხია. 1936-2008წ. მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემპერატურისა და . რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. ხელმძღვანელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. ტატიშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, რ.მესხია, შ.ელიზბარაშვილი. 1936-2008წ. მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემპერატურისა და ნალექების მონაცემთა მასივის შექმნა და ვალიდაცია კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისთვის საქართველოში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მენეჯერი. 1-5/67. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. მელაძე. 1936-2008წწ მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემერატურისა და ნალექების მონაცემთა მასივის შექმნა და ვალიდაცია კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის საქართველოში.. შ.რუსთაველისეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. მიწვეული მეცნიერი. გრანტი #09-734-5-170. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. მილაშვილი. 4. „ ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი შენობების ინტერიერების თავისებურებათა კვლევა ქ. თბილისში“. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.„მაგისტრანტთა სასწავლო–კვლევითი პროექტების დაფინანსების პროგრამა“ . 2012-2013წ. ხელმძღვანელი . (პროგრამული კოდი 32 04 04 08) . პროექტი № 09-1.61-18. . სტუ.

მ. მაცაბერიძე. ABET და XXI საუკუნის საინჟინრო განათლების სისტემური ინსტიტუალიზაცია. რუსთაველის ფონდი. 0-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი . . სტუ.

თ. დავითაშვილი. Assessment of risk factors of emergency cases at oil and gas pipelines and possible pollution of environment by means of mathematical modelling. Shota Rustaveli national Science Foundation. -წ. Manager. . .

Z. Kiguradze. Asymptotic Behavior of Solution and Numerical Approximation of Some Initial-boundary Value Problems for One System of Nonlinear Integro-differential Equations. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2014-2014წ. Principal Investigator. YS/23/5-106/14. Individual.

T. Dzigrashvili, თ. ეთერაშვილი, მ. ვარდოსანიძე, ბ. ერისთავი. birTvul energetikaSi gamoyenebuli austenituri klasis konstruqciuli foladebis, daRlilobiT gamowveuli mikrostruqturis fizika (rRvevis miromeqanika, mikro bzarebis kristalografia). რუსტაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. 31/42. სტუ, სტრუქტურულ კვლევატა რესპუბლიკური ცენტრი.

დ. ნატროშვილი, რ.დუდუჩავა, ო.ჭკადუა, თ.ბუჩუკური, ლ.გიორგაშვილი, შ.ზაზაშვილი, რ.გაჩეჩილაძე, ა.გაჩეჩილაძე, . Boundary and contact problems of elasticity theory for generalized models,. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. პროექტის თანახელმძღვანელი. GNSF/ST06/3-001 . ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი; სტუ.

ს. ხარიბეგაშვილი. Characteristic problems for some classes of nonlinear hyperbolic equations.. Georgian National Science Foundation. 2006-2008წ. Participant. Grant # GNSF/ST06/3-005.. A. Razmadze Mathematical Institute, Department of Differential Equations.

N. Vakhania, B. Mamporia, G. Giorgobiani. Characterization Problems of Probability Distributions and their Applications. Georgian National Science Foundation. 2010-2012წ. Project Manager. GNSF/ST09_99_3-104. N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics of the Georgian Academy of Sciences.