გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ალიმბარაშვილი, ი. ბოკუჩავა. მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილებათა მიღების ამოცანებისათვის ექსპერტული სისტემის მონაცემთა ბაზის შექმნა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2000-2001წ. შემსრულებელი. №1.31. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

ზ. ალიმბარაშვილი, ი. ბოკუჩავა. მრავალკრიტერიუმიანი გადაწყვეტილების მიღების ამოცსნებისათვის ექსპერტული სისტემის გამოსავალი ფორმებისა და სერვისული პროგრამების შემუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2002-2003წ. შემსრულებელი. №1.31.02. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, რ. მაისურაძე, ე. წოწერია. მრავალფუნქციური ვანტური ხიდი – ბაგირგზის დამუშავება და კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მკვლევარი. . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

დ. რაძიევსკი, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი. მფრინავების მიწაზე მომზადების კომპიუტერული ტრენაჟორის ოპერატიული მართვის და სინქრონული გახმოვანების პროგრამული პაკეტის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. მეცნ. თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ი. ჟორდანია. მცირე და საშუალო მწარმოებლურობის უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანების კონსტრუქციული და ჩამოსხმის ტექნოკოგიური პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდიკის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2004-2005წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ჯ. დოჭვირი. მძლავრი ტექნოლოგიური მანქანების მრავალძრავიანი ავტომატიზებული ელექტროამძრავები. საქ. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ხელმძღვანელი. №FR/7/3- 160/14. სტუ.

ნ. ინვია, ი. გოცირიძე, ზ. ღურწკაია, მაისურადზე ვანო. მხედველობის ველის დიაგნოსტირების კომპიუტერული პროექციულ-კინეტიკური ხელსაწყო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . .

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე და სხვ. ნავთობის პირდაპირი გამოხდის მოდიფიცირებული მეთოდი . (გრანტი). სახელმწიფო მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი. თბილისი. 1998-1999წ. . . .

გ. გელაძე, დავითაშვილი თ., გუბელიძე გ., პაპუკაშვილი ა.. ნავთობისა და გაზის მილსადენებზე ექსტრემალური ავარიებისა და გარემოს შესაძლო გაჭუჭყიანების რისკ-ფაქტორების შეფასება მათემატიკური მოდელირებით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. მკვლევარი. 614 5-210, N 1-5/100. თსუ.

ბ. ბერიტაშვილი, გ.რობიტაშვილი, ლ. შენგელია. ნალექთა მოკლევადიანი პროგნოზის მიზნით აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ღრუბელთა სისტემების შესწავლა მეტეოსადგურებისა და თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 5.9. ჰიდრომეტეოროლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი.

მ. ანდღულაძე, ნ. მამულაშვილი, ზ. მეგრელიშვილი და სხვ. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია და მისი ექსპლუატაციური თვისებების გაუმჯობესება ფუნქციონალური მისართების გამოყენებით . (გრანტი). საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, დეკემბერი . 2010-0წ. . . .

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა, პ.კერვალიშვილი, ქ.კაპანაძე. ნანო-სენსორული სისტემებით პათოგენური მიკროორგანიზმების დეტექტირების მოდელის შესწავლა - შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. ასისტენტ-მკვლევარი. FR/430/3-250/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ჩიხლაძე, თ.ბჟალავა, ქ.კაპანაძე . ნანო-სენსორული სისტემებით პათოგენური მიკროორგანიზმების დეტექტირების მოდელის შესწავლა - შემუშავება, 2014-2017. შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გრანტი. 2014-2017წ. მეცნიერ-მუშაკი - ძირითადი შემადგენლობა. № FR/430/3-250/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ), საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი.

ვ. კვინტრაძე, თ. ბჟალავა, ქ. კაპანაძე. ნანო-სენსორული სისტემებით პათოგენური მიკროორგანიზმების დეტექტირების მოდელის შესწავლ-შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. №FR/430/3-250/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. ბჟალავა, პ. კერვალიშვილი, ქ. კაპანაძე. ნანო-სენსორული სისტემებით პათოგენური მიკროორგანიზმების დეტექტირების მოდელის შესწავლა - შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № FR/430/3-250/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ჯ.ანელი, დ.გვენცაძე. ნანოტექნოლოგიებით მიღებული მრავალ კომპონენტიანი გაუმჯობესებული სტრუქტურის კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიციები მფრინავი აპარატების ცხელ კვანძებსა,აგრესიული მედიებში სამუშაოდ, ბალისტიკური ჯავშნისა და რაკეტების საწვავის ავზებიდან გაჟონვის დასაფიქსირებელი გადამწონებისათვის.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2010-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. N1-4/77. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .

ნ. მარგიანი, გ. მუმლაძე, ქ. სადრაძე. ნანოტექნოლოგიის გამოყენებით მიღებული მაღალტემპერატურული ზეგამტარის ფიზიკური თვისებების კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. SC/38/6-260/13. .

ნ. ინვია. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოსათვის და მისი რეალიზაცია ნატახტრის საბაზო სკოლის გათბობის საპილოტო პროექტში. USAID. 2012-2013წ. შემსრულებელი. . .

ნ. გოგნიაშვილი, გ.ნაჭყებია, მ ლეკვეიშვილი, მ.ივანიძე, მ.შალიკაშვილი, გ.თუმანიშვილი. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. 2012-2013წ. ექსპერტი. . თსუ .

თ. ბერბერაშვილი, ა.თვალჭრელიძე, მ.ოთარაშვილი. ნედლეულის როლი გლობალიზებულ მსოფლიოში: სამეცნიერო კვლევა, ანალიზი და საქართველოს სტრატეგიული ინტერესები. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2016წ. მკვლევარი. FR/116/9-152/12. მდგრადი განვითარების, რესურსული ბაზის და სტრატეგიული კვლევების კავკასიის ფონდი. საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემია. .