გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ბერიტაშვილი, გ.რობიტაშვილი, ლ. შენგელია. ნალექთა მოკლევადიანი პროგნოზის მიზნით აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ღრუბელთა სისტემების შესწავლა მეტეოსადგურებისა და თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 5.9. ჰიდრომეტეოროლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი.

მ. ანდღულაძე, ნ. მამულაშვილი, ზ. მეგრელიშვილი და სხვ. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია და მისი ექსპლუატაციური თვისებების გაუმჯობესება ფუნქციონალური მისართების გამოყენებით . (გრანტი). საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, დეკემბერი . 2010-0წ. . . .

მ. ცირეკიძე, თ. ბჟალავა, პ.კერვალიშვილი, ქ.კაპანაძე. ნანო-სენსორული სისტემებით პათოგენური მიკროორგანიზმების დეტექტირების მოდელის შესწავლა - შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. ასისტენტ-მკვლევარი. FR/430/3-250/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ჩიხლაძე, თ.ბჟალავა, ქ.კაპანაძე . ნანო-სენსორული სისტემებით პათოგენური მიკროორგანიზმების დეტექტირების მოდელის შესწავლა - შემუშავება, 2014-2017. შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გრანტი. 2014-2017წ. მეცნიერ-მუშაკი - ძირითადი შემადგენლობა. № FR/430/3-250/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ), საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი.

ვ. კვინტრაძე, თ. ბჟალავა, ქ. კაპანაძე. ნანო-სენსორული სისტემებით პათოგენური მიკროორგანიზმების დეტექტირების მოდელის შესწავლ-შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. №FR/430/3-250/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. ბჟალავა, პ. კერვალიშვილი, ქ. კაპანაძე. ნანო-სენსორული სისტემებით პათოგენური მიკროორგანიზმების დეტექტირების მოდელის შესწავლა - შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № FR/430/3-250/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ჯ.ანელი, დ.გვენცაძე. ნანოტექნოლოგიებით მიღებული მრავალ კომპონენტიანი გაუმჯობესებული სტრუქტურის კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიციები მფრინავი აპარატების ცხელ კვანძებსა,აგრესიული მედიებში სამუშაოდ, ბალისტიკური ჯავშნისა და რაკეტების საწვავის ავზებიდან გაჟონვის დასაფიქსირებელი გადამწონებისათვის.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2010-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. N1-4/77. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .

ნ. მარგიანი, გ. მუმლაძე, ქ. სადრაძე. ნანოტექნოლოგიის გამოყენებით მიღებული მაღალტემპერატურული ზეგამტარის ფიზიკური თვისებების კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. SC/38/6-260/13. .

ნ. ინვია. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოსათვის და მისი რეალიზაცია ნატახტრის საბაზო სკოლის გათბობის საპილოტო პროექტში. USAID. 2012-2013წ. შემსრულებელი. . .

ნ. გოგნიაშვილი, გ.ნაჭყებია, მ ლეკვეიშვილი, მ.ივანიძე, მ.შალიკაშვილი, გ.თუმანიშვილი. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. 2012-2013წ. ექსპერტი. . თსუ .

თ. ბერბერაშვილი, ა.თვალჭრელიძე, მ.ოთარაშვილი. ნედლეულის როლი გლობალიზებულ მსოფლიოში: სამეცნიერო კვლევა, ანალიზი და საქართველოს სტრატეგიული ინტერესები. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2016წ. მკვლევარი. FR/116/9-152/12. მდგრადი განვითარების, რესურსული ბაზის და სტრატეგიული კვლევების კავკასიის ფონდი. საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემია. .

ვ. თავხელიძე. ნომინალურად სუფთა და დოპირებული მაგნიუმის ოქსიდების კომპლექსური გამოკვლევა სწრაფი ნეიტრონების ახალი, სელექტიური დეტექტორის შექმნის მიზნით . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მენეჯერი. №1017/07. ფიზიკის ინსტიტუტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, გ. მუმლაძე, კიწმარიშვილი ე.. ოპტიკური ინფორმაციის ჩაწერა პოლარიზებული სინათლით მართვადი ფაზური გადასვლებისას ორგანულ ნაერთებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. GNSF/ST08/1-365. სსიპ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, წიკლაური ციალა, ლაფერაშვილი დავით, იმერლიშვილი ილია. ოპტოელექტრონული მოწყობილობების საბაზისო ელემენტების მიღება და კვლევა ელექტრო-ქიმიური ტექნოლოგიით დამზადებული მეტალ-ნახევარგამტარული კონტაქტების საფუძველზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST08/4-426 . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე,ა.გიგინეიშვილი,კ.გორგაძე,ი.ბაციკაძე, ლ.შარიქაძე და სხვ.. ორგანული ნარჩენების უტილიზაცია სამრეწველო ენერგეტიკული ნახშირწყალბადების მიღების მიზნით. შოთა რუსთაველის სახ.ეროვნულისამეცნიერო ფონდი. 2012-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/375/3 – 171/12. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. მათითაიშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ჭელიძე. პირველი ნაბიჯი ქიმიისაკენ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 3-2013წ. ასისტენტი. SC /20/6-420/13. ქ.თბილისის # 69 საჯარო სკოლა.

. პოლარიზებული ლუმინესცენციის ფენომენი ჰოლოგრაფიული მეხსიერების ამოცანებში: მარეგისტრირებელი არეები, კვლევა, გამოყენების პერსპექტივა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის. 2015-2017წ. შემსრულებელი. №FR/316/6-120/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარ ელიზბარაშვილი, თეა მათითაიშვილი. პოლიაზომეთინური მაკროციკლური ნაერთები–ორგანული ნანომატარებლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი მკვლევარი. #42. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. მეცხვარიშვილი, ლობჟანიძე თეა, დგებუაძე გურამი, ბენდელიანი ბეჟანი. პოლიმერიზაციის და სხვადასხვა დანამატების ზეგავლენა Hg-1223 ზეგამტარულ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2019წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 217524. .

ს. ესაძე. პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. . . .