გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  628 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. თავხელიძე. ნომინალურად სუფთა და დოპირებული მაგნიუმის ოქსიდების კომპლექსური გამოკვლევა სწრაფი ნეიტრონების ახალი, სელექტიური დეტექტორის შექმნის მიზნით . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მენეჯერი. №1017/07. ფიზიკის ინსტიტუტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, გ. მუმლაძე, კიწმარიშვილი ე.. ოპტიკური ინფორმაციის ჩაწერა პოლარიზებული სინათლით მართვადი ფაზური გადასვლებისას ორგანულ ნაერთებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. GNSF/ST08/1-365. სსიპ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, წიკლაური ციალა, ლაფერაშვილი დავით, იმერლიშვილი ილია. ოპტოელექტრონული მოწყობილობების საბაზისო ელემენტების მიღება და კვლევა ელექტრო-ქიმიური ტექნოლოგიით დამზადებული მეტალ-ნახევარგამტარული კონტაქტების საფუძველზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST08/4-426 . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე,ა.გიგინეიშვილი,კ.გორგაძე,ი.ბაციკაძე, ლ.შარიქაძე და სხვ.. ორგანული ნარჩენების უტილიზაცია სამრეწველო ენერგეტიკული ნახშირწყალბადების მიღების მიზნით. შოთა რუსთაველის სახ.ეროვნულისამეცნიერო ფონდი. 2012-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/375/3 – 171/12. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. მათითაიშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ჭელიძე. პირველი ნაბიჯი ქიმიისაკენ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 3-2013წ. ასისტენტი. SC /20/6-420/13. ქ.თბილისის # 69 საჯარო სკოლა.

. პოლარიზებული ლუმინესცენციის ფენომენი ჰოლოგრაფიული მეხსიერების ამოცანებში: მარეგისტრირებელი არეები, კვლევა, გამოყენების პერსპექტივა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის. 2015-2017წ. შემსრულებელი. №FR/316/6-120/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარ ელიზბარაშვილი, თეა მათითაიშვილი. პოლიაზომეთინური მაკროციკლური ნაერთები–ორგანული ნანომატარებლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი მკვლევარი. #42. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. მეცხვარიშვილი, ლობჟანიძე თეა, დგებუაძე გურამი, ბენდელიანი ბეჟანი. პოლიმერიზაციის და სხვადასხვა დანამატების ზეგავლენა Hg-1223 ზეგამტარულ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2019წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 217524. .

ს. ესაძე. პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. . . .

ფ. ალშიბაია. პროექციულობა, უნიფიკაცია და სტრუქტურული სისრულე მონადიკური MV-ალგებრების მრავალსახეობაში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. შემსრულებელი დოქტორანტის სტატუსით. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ა. ვარდოსანიძე. პროსტატის კიბოს ვიზუალიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო ტენოლოგიური ცემტრი. 2016-2018წ. დამხმარრე ინჟინერი. G-2188. თბილისი ამედიცინო უნივერსიტეტი.

თ. პატარქალაშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ი. ჟორდანია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ზ. ვარაზაშვილი. რუსეთის მიერ კურორტ ბორჯომის ხეობაში განხორციელებული ეკოციდის (2008 წელი) შედეგად წარმოქმნილი სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება. სტუ. 2013-2015წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . ინჟინერ-გეოლოგი.

ლ. წულუკიძე. რუსეთის მიერ კურორტ ბორჯომის ხეობაში განხორციელებული ეკოციდის (2008 წლის) შედეგად წარმოქმნილი სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეც¬ნიერო ფონდი. 2013-2015წ. შემსრულებელი. . .

მ. წეროძე. საამშენებლო და სამთო–გეოლოგიური სფეროსათვის ალმასკომპოზიციური მასალების წარმოების მაღალეფექტური ტექნოლოგიის დამუშავება. შ.რუსთაველის ეროვ-ნული სამეცნ. ფონდი. 2013-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/321/3–195/12 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. სონღულაშვილი. საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში (1921-1991). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. ძირითადი პერსონალი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. სონღულაშვილი. საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში (1921-1991). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 1915-1918წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/148/2-101/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. ყანდაშვილი, თ.ჩიკვაიძე, ლ.ბერიძე, გ. ყუფუნია, ლ. კოჭლამაზაშვილი ,......... საგრანტო პროექტი:"ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში". რუსთაველის ფონდი. 0-0წ. . №027-08; 13.05.2008. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი.