გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  590 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კუბლაშვილი. სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები. რუსთაველის საზოგადოება. 2014-2017წ. . FR/35/9-120/14. სტუ.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი. სასმგრევო ძრავებით ბურღვის ჩქაროსნული რეჟიმების შემუშავება საქართველოს სალიცენზიო ტერიტორიაზე. შპს "საქნავთობი". 2005-2006წ. შემსრულებელი. #88/01. სტუ.

ბ. ფიფია, გ. ცივქარაშვილი, გ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი. სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი). ა(ა)იპ ,,საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი“ . 2016-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. ხელშეკრულება #02/2016. .

გ. ჩიხლაძე, გ.ქევანიშვილი, ს.შავგულიძე, ა.ასანიძე, ი.ქევანიშვილი. სატელეკომუნიკაციო სისტემების შემუშავება მაღალი ელექტრომაგნიტური შემთავსებლობის მქონე ანტენების გამოყენებით კოდური კოოპერაციის სქემებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი . 2009-2012წ. მეცნიერ-მუშაკი - ძირითადი შემადგენლობა. № GNSF/ST06/7-051, 06-570-3-112 ს.წ. 636/07;. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ), რადიოტექნიკის დეპარტამენტი.

დ. რაძიევსკი, ფ. კოგან, ვ. შენგელია. საფრენი აპარატების დინამიკის მოდელირება და მათი მოძრაობის კომპიუტერის ეკრანზე ასახვა დროის რეალურ მასშტაბში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1996-1997წ. უმც. მეცნ. თანამშრომელი. . .

. საქ. მთის წყალსაცავების,შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მატი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. N G S F / S T 09_ 622 _7 -105. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე. № GNSTF/ST09_622_7-105. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე. საქ.მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუოტაციის პირობების შეფასება. . 2010-2013წ. დამხმარე. NGSF/ST, 09_622_7-105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. მელაძე. საქალაქო აგლომერაციების ლანდშაფტურ დაგეგმარების მეთოდოლოგია (თბილისი-რუსთავის მაგალითზე) . . 2015-2016წ. მიწვეული მეცნიერი. #FR/142/9-280/13 . ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ.ცინცაძე, დ.კერესელიძე, კ.ბილაშვილი, ვ.ტრაპაიძე. საქარTველოში წტალმოვარდნებისა და დატბორვის რისკების შეფასება და მართვა ტანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 430. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ურუშაძე. საქართველოს ანდოსოლების გენესიზური თავისებურებანი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. ხელმძღვანელი. . .

დ. ჯინჭარაძე, ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. მემანიშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2011წ. მენეჯერი. № 458, GNSF/STO8/6-458. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

ნ. ბოკუჩავა. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2011წ. . № 458, GNSF/STO8/6-458. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

null, ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. მემანიშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება. საქართველოს სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. . №458. .

ნ. ვაშაყმაძე. საქართველოს ბუნებრივი რესურსის - კლინოპტილოლიტის გამოყენებით ბენზინების დეპარაფინიზაცია და გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის მინიმიზაცია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. ხელმძღვანელი. GNSF/B27-10. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი .

ნ. ნასყიდაშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსის - კლინოპტილოლიტის გამოყენებით ბენზინების დეპარაფინიზაცია და გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის მინიმიზაცია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. მენეჯერი. GNSF/B27-10. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ქიქოძე, დ. ჩიჩუა, თ. მახარაშვილი, მ. ფარცხალაძე. საქართველოს განათლების სამინისტროს რეფორმის სახელმწიფო პროგრამისა და მისი რეალიზაციის გეგმის შემუშავება. საქართველოს განათლების სამინისტრო. 1991-1992წ. არქიტექტორი. . სამეცნიერო და სამშენებლო ფირმა შ.პ.ს. "არქმშენპროექტი".

ო. შველიძე, გ.ჩიკვაიძე, ნ.დევდარიანი, ს.კოპაძე. საქართველოს გვალვიანი რაიონების მდინარეთა შესაძლო ირიგიციული წყალუზრუნველყოფის შეფასება. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2000წ. . . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგია. სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტის შიფრი: PG/56/2-222/13, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება # 13/12/01. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, ნ.ჩხაიძე. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირთა სამოსის დამუშავება ქართული ელემენტების აღდგენით. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. 07/7 247. აკ.წერეთლის უნივერსიტეტი.

თ. შამათავა. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებისათვის ადაპტირებული მაღალპროდუქტიული კლონების შერჩევა და მთგან in vitro უვირუსო კარტოფილის თესლის წარმოება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებებლი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.