გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. თავხელიძე. ნომინალურად სუფთა და დოპირებული მაგნიუმის ოქსიდების კომპლექსური გამოკვლევა სწრაფი ნეიტრონების ახალი, სელექტიური დეტექტორის შექმნის მიზნით . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მენეჯერი. №1017/07. ფიზიკის ინსტიტუტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, გ. მუმლაძე, კიწმარიშვილი ე.. ოპტიკური ინფორმაციის ჩაწერა პოლარიზებული სინათლით მართვადი ფაზური გადასვლებისას ორგანულ ნაერთებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. GNSF/ST08/1-365. სსიპ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

თ. ლაფერაშვილი, ო. კვიციანი, წიკლაური ციალა, ლაფერაშვილი დავით, იმერლიშვილი ილია. ოპტოელექტრონული მოწყობილობების საბაზისო ელემენტების მიღება და კვლევა ელექტრო-ქიმიური ტექნოლოგიით დამზადებული მეტალ-ნახევარგამტარული კონტაქტების საფუძველზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST08/4-426 . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ზ. ბუაჩიძე, ა.ჭირაქაძე,ა.გიგინეიშვილი,კ.გორგაძე,ი.ბაციკაძე, ლ.შარიქაძე და სხვ.. ორგანული ნარჩენების უტილიზაცია სამრეწველო ენერგეტიკული ნახშირწყალბადების მიღების მიზნით. შოთა რუსთაველის სახ.ეროვნულისამეცნიერო ფონდი. 2012-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/375/3 – 171/12. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. მათითაიშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.ჭელიძე. პირველი ნაბიჯი ქიმიისაკენ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 3-2013წ. ასისტენტი. SC /20/6-420/13. ქ.თბილისის # 69 საჯარო სკოლა.

. პოლარიზებული ლუმინესცენციის ფენომენი ჰოლოგრაფიული მეხსიერების ამოცანებში: მარეგისტრირებელი არეები, კვლევა, გამოყენების პერსპექტივა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის. 2015-2017წ. შემსრულებელი. №FR/316/6-120/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარ ელიზბარაშვილი, თეა მათითაიშვილი. პოლიაზომეთინური მაკროციკლური ნაერთები–ორგანული ნანომატარებლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი მკვლევარი. #42. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. მეცხვარიშვილი, ლობჟანიძე თეა, დგებუაძე გურამი, ბენდელიანი ბეჟანი. პოლიმერიზაციის და სხვადასხვა დანამატების ზეგავლენა Hg-1223 ზეგამტარულ თვისებებზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2019წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 217524. .

ს. ესაძე. პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. . . .

ფ. ალშიბაია. პროექციულობა, უნიფიკაცია და სტრუქტურული სისრულე მონადიკური MV-ალგებრების მრავალსახეობაში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. შემსრულებელი დოქტორანტის სტატუსით. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ა. ვარდოსანიძე. პროსტატის კიბოს ვიზუალიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო ტენოლოგიური ცემტრი. 2016-2018წ. დამხმარრე ინჟინერი. G-2188. თბილისი ამედიცინო უნივერსიტეტი.

ქ. ჩუბინიძე. პროსტატის სიმსივნური ბიომარკერის in vitro გამოკვლევა დაფუძნებული ოქროს ნანონაწილაკების ფუნქციონალურ კავშირზე ახლო ინფრაწითელ ფლუორესცენციურ საღებარსა და პროსტატის სპეციფიკურ მემბრანულ ანტიგენთან. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2015-2016წ. მენეჯერი. DO171/8-314/14. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. პატარქალაშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ი. ჟორდანია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

გ. გიორგაძე, ვალერიან ჯიქია. რიმან-ჰილბერტის ამოცანები რიმანის ზედაპირებზე და ჰოლომმორფული ფიბრაციის ინვარიანტები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2020წ. გრანტის ხელმძღვანელი. RF 17_96. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზ. ვარაზაშვილი. რუსეთის მიერ კურორტ ბორჯომის ხეობაში განხორციელებული ეკოციდის (2008 წელი) შედეგად წარმოქმნილი სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება. სტუ. 2013-2015წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . ინჟინერ-გეოლოგი.

ლ. წულუკიძე. რუსეთის მიერ კურორტ ბორჯომის ხეობაში განხორციელებული ეკოციდის (2008 წლის) შედეგად წარმოქმნილი სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეც¬ნიერო ფონდი. 2013-2015წ. შემსრულებელი. . .

მ. წეროძე. საამშენებლო და სამთო–გეოლოგიური სფეროსათვის ალმასკომპოზიციური მასალების წარმოების მაღალეფექტური ტექნოლოგიის დამუშავება. შ.რუსთაველის ეროვ-ნული სამეცნ. ფონდი. 2013-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/321/3–195/12 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. სონღულაშვილი. საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში (1921-1991). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. ძირითადი პერსონალი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. სონღულაშვილი. საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში (1921-1991). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 1915-1918წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/148/2-101/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.