გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. ალშიბაია. პროექციულობა, უნიფიკაცია და სტრუქტურული სისრულე მონადიკური MV-ალგებრების მრავალსახეობაში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. შემსრულებელი დოქტორანტის სტატუსით. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ა. ვარდოსანიძე. პროსტატის კიბოს ვიზუალიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო ტენოლოგიური ცემტრი. 2016-2018წ. დამხმარრე ინჟინერი. G-2188. თბილისი ამედიცინო უნივერსიტეტი.

ქ. ჩუბინიძე. პროსტატის სიმსივნური ბიომარკერის in vitro გამოკვლევა დაფუძნებული ოქროს ნანონაწილაკების ფუნქციონალურ კავშირზე ახლო ინფრაწითელ ფლუორესცენციურ საღებარსა და პროსტატის სპეციფიკურ მემბრანულ ანტიგენთან. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2015-2016წ. მენეჯერი. DO171/8-314/14. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. პატარქალაშვილი. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ი. ჟორდანია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . სტუ-ს საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

გ. გიორგაძე, ვალერიან ჯიქია. რიმან-ჰილბერტის ამოცანები რიმანის ზედაპირებზე და ჰოლომმორფული ფიბრაციის ინვარიანტები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2020წ. გრანტის ხელმძღვანელი. RF 17_96. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზ. ვარაზაშვილი. რუსეთის მიერ კურორტ ბორჯომის ხეობაში განხორციელებული ეკოციდის (2008 წელი) შედეგად წარმოქმნილი სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება. სტუ. 2013-2015წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . ინჟინერ-გეოლოგი.

ლ. წულუკიძე. რუსეთის მიერ კურორტ ბორჯომის ხეობაში განხორციელებული ეკოციდის (2008 წლის) შედეგად წარმოქმნილი სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეც¬ნიერო ფონდი. 2013-2015წ. შემსრულებელი. . .

მ. წეროძე. საამშენებლო და სამთო–გეოლოგიური სფეროსათვის ალმასკომპოზიციური მასალების წარმოების მაღალეფექტური ტექნოლოგიის დამუშავება. შ.რუსთაველის ეროვ-ნული სამეცნ. ფონდი. 2013-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/321/3–195/12 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. სონღულაშვილი. საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში (1921-1991). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. ძირითადი პერსონალი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. სონღულაშვილი. საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში (1921-1991). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 1915-1918წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/148/2-101/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. ხაბეიშვილი, ნ. ხაბეიშვილი. საგრანტო დაფინანსება - 2013-2014 წ.წ. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტისთვის - „ურბანიზირებული გარემო (არქიტექტურა), როგორც ხედვითი აღქმის ობიექტი. . შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი. 2014-2015წ. . 40/11. .

თ. ყანდაშვილი, თ.ჩიკვაიძე, ლ.ბერიძე, გ. ყუფუნია, ლ. კოჭლამაზაშვილი ,......... საგრანტო პროექტი:"ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში". რუსთაველის ფონდი. 0-0წ. . №027-08; 13.05.2008. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ჩიკვაიძე, ლ.ბერიძე, გ. ყუფუნია, თ. ყანდაშვილი, ლ. ჩაგელიშვილი .... საგრანტო პროექტი:"ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში". რ. რუსთაველის ფონდი.. 2008-2009წ. . . №027-08; 13.05.2008. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი..

გ. მიქიაშვილი. საერთაშორისო კონფერენცია "არქიტექტურის და ქალაქთმშენელობის თანამედროვე პრობლემები". შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2014წ. პროფესორი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ვ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე. საველე-გეოლოგიური ექსპედიცია. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. 2014-2015წ. მენეჯერი. . სტუ.

გ. აგლაძე, პ. ნიკოლეიშვილი, ვ. კვესელავა, გ. გორელიშვილი, ი. კახნიაშვილი. სათბობის ელემენტის ტიპის დენის ქიმიური წყაროს – დამჟანგველების უნივერსალური გენერატორის დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. ხელმძღვანელი. GNSF/STO8/7-483. რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. საკვები პროდუქტები ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის კორექციისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მონაწილე. N54. სტუ.

ი. ლაგვილავა. სამედიცინო დანიშნულების ნანონაწილაკების მიღება ბიოდეგრადირებადი პოლიმერის საფუძველზე. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო. 2014-2015წ. ინსტრუქტორი. . კერძო სკოლა “ქართული სასწავლებელი” თბილისი.