გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხაბეიშვილი, ნ. ხაბეიშვილი. საგრანტო დაფინანსება - 2013-2014 წ.წ. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტისთვის - „ურბანიზირებული გარემო (არქიტექტურა), როგორც ხედვითი აღქმის ობიექტი. . შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი. 2014-2015წ. . 40/11. .

თ. ყანდაშვილი, თ.ჩიკვაიძე, ლ.ბერიძე, გ. ყუფუნია, ლ. კოჭლამაზაშვილი ,......... საგრანტო პროექტი:"ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში". რუსთაველის ფონდი. 0-0წ. . №027-08; 13.05.2008. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ჩიკვაიძე, ლ.ბერიძე, გ. ყუფუნია, თ. ყანდაშვილი, ლ. ჩაგელიშვილი .... საგრანტო პროექტი:"ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში". რ. რუსთაველის ფონდი.. 2008-2009წ. . . №027-08; 13.05.2008. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი..

გ. მიქიაშვილი. საერთაშორისო კონფერენცია "არქიტექტურის და ქალაქთმშენელობის თანამედროვე პრობლემები". შოთა რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2014წ. პროფესორი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ვ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე. საველე-გეოლოგიური ექსპედიცია. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. 2014-2015წ. მენეჯერი. . სტუ.

პ. ნიკოლეიშვილი, ვ. კვესელავა, გ. გორელიშვილი, ი. კახნიაშვილი. სათბობის ელემენტის ტიპის დენის ქიმიური წყაროს – დამჟანგველების უნივერსალური გენერატორის დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. ხელმძღვანელი. GNSF/STO8/7-483. რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე. საკვები პროდუქტები ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის კორექციისათვის. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მონაწილე. N54. სტუ.

ი. ლაგვილავა. სამედიცინო დანიშნულების ნანონაწილაკების მიღება ბიოდეგრადირებადი პოლიმერის საფუძველზე. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო. 2014-2015წ. ინსტრუქტორი. . კერძო სკოლა “ქართული სასწავლებელი” თბილისი.

რ. ქაცარავა. სამედიცინო დანიშნულების პოლიმერები ამინომჟავების საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებატა აკადემია. 1997-1997წ. ხელმძღვანელი. . .

ნ. მაჭარაშვილი. სამეცნიერო გრანტი პროექტი G719. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2002-2006წ. მეცნიერ–მუშაკი. . საქართველოს ტექნიკური უნვერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა. სამეცნიერო პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის–2009. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი – GNSF. 2009-2009წ. ასისტენტი. NSP09-11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ელიზბარი. სამეცნიერო–პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2009წ. ასისტენტი. SP09-11 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარ ელიზბარაშვილი. სამეცნიერო–პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. ასისტენტი. 04/92 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

რ. ქაცარავა. სამოგზაური გრანტი. სესფ . 2010-2010წ. სრ. პროფესორი. #4-18. .

გ. გავარდაშვილი. სამოგზაურო გრანტი- მე-14 მსოფლიო კონფერენცია-,,მყარი ნატანის ტრანსპორტი და სედიმენტაცია" /ქ.სანკტ-პეტერბურგი/. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ხელმძღვანელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. რაძიევსკი, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი. სამოქალაქო ავიაციის თანამედროვე თვითმფრინავების საბორტო საპილოტაჟო-ნავიგაციური და სისტემების მდგომარეობის ინფორმაციის კომპიუტერის ეკრანზე ასახვის და გახმოვანების პროგრამების დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. მეცნ. თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ნ. ქიქოძე. სამშენებლო ნორმები და წესები "ბუნებრივი განათებულობა და ინსოლაცია". საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო. 1998-2001წ. არქიტექტორი. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე #104. სამეცნიერო და სამშენებლო ფირმა "მაკოტო".

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. სამცხე-ჯავახეთის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის ზონები, ბინებრივი რესურსები (მიწის, წყლის, ტყის) და მათი გამოყენების ძირითადი მიმართულებები ეკოლოგიური პრობლემების გათვალისწინებით. ტყის რესურსების ნაწილი 15 გვ. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 2003-2003წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, გ. ომსარაშვილი. სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო დერეფანში მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. შემსრულებელი. № GNSF/PRES09 142 5-240. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.