გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქაცარავა. სამედიცინო დანიშნულების პოლიმერები ამინომჟავების საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებატა აკადემია. 1997-1997წ. ხელმძღვანელი. . .

ნ. მაჭარაშვილი. სამეცნიერო გრანტი პროექტი G719. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2002-2006წ. მეცნიერ–მუშაკი. . საქართველოს ტექნიკური უნვერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა. სამეცნიერო პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის–2009. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი – GNSF. 2009-2009წ. ასისტენტი. NSP09-11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარაშვილი ელიზბარი. სამეცნიერო–პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2009წ. ასისტენტი. SP09-11 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარ ელიზბარაშვილი. სამეცნიერო–პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. ასისტენტი. 04/92 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

რ. ქაცარავა. სამოგზაური გრანტი. სესფ . 2010-2010წ. სრ. პროფესორი. #4-18. .

გ. გავარდაშვილი. სამოგზაურო გრანტი- მე-14 მსოფლიო კონფერენცია-,,მყარი ნატანის ტრანსპორტი და სედიმენტაცია" /ქ.სანკტ-პეტერბურგი/. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ხელმძღვანელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. რაძიევსკი, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი. სამოქალაქო ავიაციის თანამედროვე თვითმფრინავების საბორტო საპილოტაჟო-ნავიგაციური და სისტემების მდგომარეობის ინფორმაციის კომპიუტერის ეკრანზე ასახვის და გახმოვანების პროგრამების დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. მეცნ. თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ნ. ქიქოძე. სამშენებლო ნორმები და წესები "ბუნებრივი განათებულობა და ინსოლაცია". საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო. 1998-2001წ. არქიტექტორი. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე #104. სამეცნიერო და სამშენებლო ფირმა "მაკოტო".

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი. სამცხე-ჯავახეთის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სპეციალიზაციის ზონები, ბინებრივი რესურსები (მიწის, წყლის, ტყის) და მათი გამოყენების ძირითადი მიმართულებები ეკოლოგიური პრობლემების გათვალისწინებით. ტყის რესურსების ნაწილი 15 გვ. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 2003-2003წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, გ. ომსარაშვილი. სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო დერეფანში მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. შემსრულებელი. № GNSF/PRES09 142 5-240. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე, ფ.ლორთქიფანიძე, ი.ხუბულავა, გ.ომსარაშვილი. სამხრეთ კავკასიის სატრანსპოტრო დერეფანში მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება,ნიადაგ გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # 2-5/18. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

. სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონის წყლის რესურსების შეფასება კლიმატისა და ანთროპოგენული ფაქტორების ცვლილების ფონზე მათი გამძაფრების პირობებში დაცვის რეკომენადაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. შემსრულებელი. 5.8. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

ი. ქადარია, ლ. ღოღელიანი. სანაპიორ არეების ჰიდროდინამიკა და მისი საინჟინრო ასპექტები საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონებისათვის. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. წამყვანი მეცნიერი_თანამშრომელი. GNSF/ST 08/7-480. საქართველოს ტექნიკური უივერსიტეტი.

შ. გაგოშიძე, ღოღელიანი ლალი. სანაპირო არეების ჰიდროდინამიკა და მისი საინჟინრო ასპექტები საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი. GNSF/ST08/7-480. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. კოდუა. სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2015-2018წ. . FR/35/9-120/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

შ. გაგოშიძე. სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი, დოქტორანტ-მკვლევარი. FR/35/9-120/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. კუბლაშვილი. სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები. რუსთაველის საზოგადოება. 2014-2017წ. . FR/35/9-120/14. სტუ.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი. სასმგრევო ძრავებით ბურღვის ჩქაროსნული რეჟიმების შემუშავება საქართველოს სალიცენზიო ტერიტორიაზე. შპს "საქნავთობი". 2005-2006წ. შემსრულებელი. #88/01. სტუ.

ბ. ფიფია, გ. ცივქარაშვილი, ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი. სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი). ა(ა)იპ ,,საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი“ . 2016-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. ხელშეკრულება #02/2016. .