გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. ლორთქიფანიძე, ფ.ლორთქიფანიძე, ი.ხუბულავა, გ.ომსარაშვილი. სამხრეთ კავკასიის სატრანსპოტრო დერეფანში მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება,ნიადაგ გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # 2-5/18. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

. სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონის წყლის რესურსების შეფასება კლიმატისა და ანთროპოგენული ფაქტორების ცვლილების ფონზე მათი გამძაფრების პირობებში დაცვის რეკომენადაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. შემსრულებელი. 5.8. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

ი. ქადარია, ლ. ღოღელიანი. სანაპიორ არეების ჰიდროდინამიკა და მისი საინჟინრო ასპექტები საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონებისათვის. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. წამყვანი მეცნიერი_თანამშრომელი. GNSF/ST 08/7-480. საქართველოს ტექნიკური უივერსიტეტი.

შ. გაგოშიძე, ღოღელიანი ლალი. სანაპირო არეების ჰიდროდინამიკა და მისი საინჟინრო ასპექტები საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი. GNSF/ST08/7-480. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. კოდუა. სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2015-2018წ. . FR/35/9-120/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

შ. გაგოშიძე. სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი, დოქტორანტ-მკვლევარი. FR/35/9-120/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. კუბლაშვილი. სანაპირო არეებში ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების გამოყენებითი ანალიზური მეთოდები. რუსთაველის საზოგადოება. 2014-2017წ. . FR/35/9-120/14. სტუ.

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი. სასმგრევო ძრავებით ბურღვის ჩქაროსნული რეჟიმების შემუშავება საქართველოს სალიცენზიო ტერიტორიაზე. შპს "საქნავთობი". 2005-2006წ. შემსრულებელი. #88/01. სტუ.

ბ. ფიფია, გ. ცივქარაშვილი, ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი. სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი). ა(ა)იპ ,,საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი“ . 2016-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. ხელშეკრულება #02/2016. .

გ. ჩიხლაძე, გ.ქევანიშვილი, ს.შავგულიძე, ა.ასანიძე, ი.ქევანიშვილი. სატელეკომუნიკაციო სისტემების შემუშავება მაღალი ელექტრომაგნიტური შემთავსებლობის მქონე ანტენების გამოყენებით კოდური კოოპერაციის სქემებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი . 2009-2012წ. მეცნიერ-მუშაკი - ძირითადი შემადგენლობა. № GNSF/ST06/7-051, 06-570-3-112 ს.წ. 636/07;. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ), რადიოტექნიკის დეპარტამენტი.

დ. რაძიევსკი, ვ. შენგელია, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი. საფრენი აპარატების დინამიკის მოდელირება და მათი მოძრაობის კომპიუტერის ეკრანზე ასახვა დროის რეალურ მასშტაბში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1996-1997წ. უმც. მეცნ. თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

. საქ. მთის წყალსაცავების,შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მატი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. N G S F / S T 09_ 622 _7 -105. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე. № GNSTF/ST09_622_7-105. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე. საქ.მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუოტაციის პირობების შეფასება. . 2010-2013წ. დამხმარე. NGSF/ST, 09_622_7-105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. მელაძე. საქალაქო აგლომერაციების ლანდშაფტურ დაგეგმარების მეთოდოლოგია (თბილისი-რუსთავის მაგალითზე) . . 2015-2016წ. მიწვეული მეცნიერი. #FR/142/9-280/13 . ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ.ცინცაძე, დ.კერესელიძე, კ.ბილაშვილი, ვ.ტრაპაიძე. საქარTველოში წტალმოვარდნებისა და დატბორვის რისკების შეფასება და მართვა ტანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 430. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

დ. კერესელიძე, გურამ გრიგოლია, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე, თენგიზ ცინცაძე. საქართველიში წყალმოვარდვების და დატბორვის რისკების შეფასება და ინტეგრირებული მართვა თანამედროვე თექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი, ძირითადი პერსონალი. 430. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ურუშაძე. საქართველოს ანდოსოლების გენესიზური თავისებურებანი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. ხელმძღვანელი. . .

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. მემანიშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2011წ. მენეჯერი. № 458, GNSF/STO8/6-458. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

ნ. ბოკუჩავა. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2011წ. . № 458, GNSF/STO8/6-458. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

null, ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. მემანიშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება. საქართველოს სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. . №458. .