გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  651 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ფიფია, გ. ცივქარაშვილი, ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი. სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი). ა(ა)იპ ,,საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი“ . 2016-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. ხელშეკრულება #02/2016. .

გ. ჩიხლაძე, გ.ქევანიშვილი, ს.შავგულიძე, ა.ასანიძე, ი.ქევანიშვილი. სატელეკომუნიკაციო სისტემების შემუშავება მაღალი ელექტრომაგნიტური შემთავსებლობის მქონე ანტენების გამოყენებით კოდური კოოპერაციის სქემებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი . 2009-2012წ. მეცნიერ-მუშაკი - ძირითადი შემადგენლობა. № GNSF/ST06/7-051, 06-570-3-112 ს.წ. 636/07;. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ), რადიოტექნიკის დეპარტამენტი.

დ. რაძიევსკი, ვ. შენგელია, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი. საფრენი აპარატების დინამიკის მოდელირება და მათი მოძრაობის კომპიუტერის ეკრანზე ასახვა დროის რეალურ მასშტაბში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1996-1997წ. უმც. მეცნ. თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

. საქ. მთის წყალსაცავების,შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მატი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. N G S F / S T 09_ 622 _7 -105. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე. № GNSTF/ST09_622_7-105. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე. საქ.მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუოტაციის პირობების შეფასება. . 2010-2013წ. დამხმარე. NGSF/ST, 09_622_7-105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. მელაძე. საქალაქო აგლომერაციების ლანდშაფტურ დაგეგმარების მეთოდოლოგია (თბილისი-რუსთავის მაგალითზე) . . 2015-2016წ. მიწვეული მეცნიერი. #FR/142/9-280/13 . ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ.ცინცაძე, დ.კერესელიძე, კ.ბილაშვილი, ვ.ტრაპაიძე. საქარTველოში წტალმოვარდნებისა და დატბორვის რისკების შეფასება და მართვა ტანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 430. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

დ. კერესელიძე, გურამ გრიგოლია, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე, თენგიზ ცინცაძე. საქართველიში წყალმოვარდვების და დატბორვის რისკების შეფასება და ინტეგრირებული მართვა თანამედროვე თექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი, ძირითადი პერსონალი. 430. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

თ. ურუშაძე. საქართველოს ანდოსოლების გენესიზური თავისებურებანი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. ხელმძღვანელი. . .

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. მემანიშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2011წ. მენეჯერი. № 458, GNSF/STO8/6-458. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

ნ. ბოკუჩავა. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2011წ. . № 458, GNSF/STO8/6-458. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი.

null, ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ი. მემანიშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური პროდუქციის რეცეპტურის დამუშავება და ნიმუშების მიღება. საქართველოს სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. . №458. .

ნ. ვაშაყმაძე. საქართველოს ბუნებრივი რესურსის - კლინოპტილოლიტის გამოყენებით ბენზინების დეპარაფინიზაცია და გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის მინიმიზაცია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. ხელმძღვანელი. GNSF/B27-10. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი .

ნ. ნასყიდაშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსის - კლინოპტილოლიტის გამოყენებით ბენზინების დეპარაფინიზაცია და გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის მინიმიზაცია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. მენეჯერი. GNSF/B27-10. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ქიქოძე, ლ. ბერიძე, დ. ჩიჩუა, თ. მახარაშვილი, მ. ფარცხალაძე. საქართველოს განათლების სამინისტროს რეფორმის სახელმწიფო პროგრამისა და მისი რეალიზაციის გეგმის შემუშავება. საქართველოს განათლების სამინისტრო. 1991-1992წ. არქიტექტორი. . სამეცნიერო და სამშენებლო ფირმა შ.პ.ს. "არქმშენპროექტი".

ო. შველიძე, გ.ჩიკვაიძე, ნ.დევდარიანი, ს.კოპაძე. საქართველოს გვალვიანი რაიონების მდინარეთა შესაძლო ირიგიციული წყალუზრუნველყოფის შეფასება. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2000წ. . . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგია. სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტის შიფრი: PG/56/2-222/13, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება # 13/12/01. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, ნ.ჩხაიძე. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირთა სამოსის დამუშავება ქართული ელემენტების აღდგენით. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. 07/7 247. აკ.წერეთლის უნივერსიტეტი.

თ. შამათავა. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებისათვის ადაპტირებული მაღალპროდუქტიული კლონების შერჩევა და მთგან in vitro უვირუსო კარტოფილის თესლის წარმოება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებებლი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

თ. ჭიპაშვილი. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებისათვის ადაპტირებული მაღალპროდუქტიული კლონების შერჩევა და მთგან in vitro უვირუსო კარტოფილის თესლის წარმოება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2011წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.