გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ვაშაყმაძე. საქართველოს ბუნებრივი რესურსის - კლინოპტილოლიტის გამოყენებით ბენზინების დეპარაფინიზაცია და გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის მინიმიზაცია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. ხელმძღვანელი. GNSF/B27-10. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი .

ნ. ნასყიდაშვილი. საქართველოს ბუნებრივი რესურსის - კლინოპტილოლიტის გამოყენებით ბენზინების დეპარაფინიზაცია და გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის მინიმიზაცია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. მენეჯერი. GNSF/B27-10. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ქიქოძე, ლ. ბერიძე, დ. ჩიჩუა, თ. მახარაშვილი, მ. ფარცხალაძე. საქართველოს განათლების სამინისტროს რეფორმის სახელმწიფო პროგრამისა და მისი რეალიზაციის გეგმის შემუშავება. საქართველოს განათლების სამინისტრო. 1991-1992წ. არქიტექტორი. . სამეცნიერო და სამშენებლო ფირმა შ.პ.ს. "არქმშენპროექტი".

ო. შველიძე, გ.ჩიკვაიძე, ნ.დევდარიანი, ს.კოპაძე. საქართველოს გვალვიანი რაიონების მდინარეთა შესაძლო ირიგიციული წყალუზრუნველყოფის შეფასება. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2000წ. . . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგია. სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტის შიფრი: PG/56/2-222/13, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება # 13/12/01. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, ნ.ჩხაიძე. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირთა სამოსის დამუშავება ქართული ელემენტების აღდგენით. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. 07/7 247. აკ.წერეთლის უნივერსიტეტი.

თ. შამათავა. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებისათვის ადაპტირებული მაღალპროდუქტიული კლონების შერჩევა და მთგან in vitro უვირუსო კარტოფილის თესლის წარმოება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებებლი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

თ. ჭიპაშვილი. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებისათვის ადაპტირებული მაღალპროდუქტიული კლონების შერჩევა და მთგან in vitro უვირუსო კარტოფილის თესლის წარმოება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2011წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ე. ბულაური. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებისათვის ადაპტირებული მაღალპროდუქტიული კლონების შერჩევა და მთგან in vitro უვირუსო კარტოფილის თესლის წარმოება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2011წ. დამხმარე პერსონალი. . ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

მ. კუხალეიშვილი, რ. გიორგობიანი, ვ. ბარამიძე. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებში პათოგენური დაავადებებისადმი რეზისტენტული უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების კოლექციის შექმნა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. პროექტის მენეჯერი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 506. ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ი. იორდანიშვილი. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST07/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

კ. იორდანიშვილი, მ. ვართანოვი, დ. ფოცხვერია. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST07/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ფოცხვერია, მ.ვართანოვი. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. # GNSF/ST07/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი .

. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიეო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. NGNSF/STO 7/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ა. სულაძე, ო.ფარესიშვილი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში შესრულებული უმნიშვნელოვანესი სამუშაოების ინგლისურენოვანი ინფორმაციული მონაცემთა ბაზის დამუშავება და მისი განთავსება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ინტერნეტის ცენტრის სერვერზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2004-2005წ. გრანტის ძირითადი შემსრულებელი. საგრანტო პროექტი #135.04 . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი.

ა. სულაძე, ო.ფარესიშვილი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში შესრულებული უმნიშვნელოვანესი სამუშაოების კომპიუტერულ ორიენტირებული ინფორმაციული ბაზის მომზადება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. გრანტის ძირითადი შემსრულებელი. #1.36 . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ა. სულაძე, ო.ფარესიშვილი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში შესრულებული უმნიშვნელოვანესი სამუშაოების მონაცემთა ბაზის მოდერნიზაცია და შევსება ახალი ინფორმაციით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2002-2003წ. გრანტის ძირითადი შემსრულებელი. საგრანტო პროექტი #1.35.02 . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ნ. მახვილაძე. საქართველოს მეცნიერთა მიერ იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული შრომების (პუბლიკაციების) რეფერატული მონაცემთა ბაზის შექმნა შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2007წ. მენეჯერი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ი. იორდანიშვილი, ი. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსოპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST09_622_7-105. .

კ. იორდანიშვილი, ირინა იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსოპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST09_622_7-105. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.