გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კუხალეიშვილი, რ. გიორგობიანი, ვ. ბარამიძე. საქართველოს მეკარტოფილეობის რეგიონებში პათოგენური დაავადებებისადმი რეზისტენტული უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების კოლექციის შექმნა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. პროექტის მენეჯერი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 506. ბიოტექნოლოგიის ცენტრი.

ი. იორდანიშვილი. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST07/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

კ. იორდანიშვილი, მ. ვართანოვი, დ. ფოცხვერია. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST07/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ფოცხვერია, მ.ვართანოვი. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. # GNSF/ST07/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი .

. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიეო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. NGNSF/STO 7/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ა. სულაძე, ო.ფარესიშვილი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში შესრულებული უმნიშვნელოვანესი სამუშაოების ინგლისურენოვანი ინფორმაციული მონაცემთა ბაზის დამუშავება და მისი განთავსება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ინტერნეტის ცენტრის სერვერზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2004-2005წ. გრანტის ძირითადი შემსრულებელი. საგრანტო პროექტი #135.04 . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი.

ა. სულაძე, ო.ფარესიშვილი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში შესრულებული უმნიშვნელოვანესი სამუშაოების კომპიუტერულ ორიენტირებული ინფორმაციული ბაზის მომზადება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. გრანტის ძირითადი შემსრულებელი. #1.36 . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ა. სულაძე, ო.ფარესიშვილი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში შესრულებული უმნიშვნელოვანესი სამუშაოების მონაცემთა ბაზის მოდერნიზაცია და შევსება ახალი ინფორმაციით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2002-2003წ. გრანტის ძირითადი შემსრულებელი. საგრანტო პროექტი #1.35.02 . საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

ნ. მახვილაძე. საქართველოს მეცნიერთა მიერ იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში გამოქვეყნებული შრომების (პუბლიკაციების) რეფერატული მონაცემთა ბაზის შექმნა შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2007წ. მენეჯერი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ი. იორდანიშვილი, ი. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსოპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST09_622_7-105. .

კ. იორდანიშვილი, ირინა იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსოპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST09_622_7-105. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, კ. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე. GNSF/ST09_622_7-105. .

მ. შავლაყაძე. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. #GNSF/ST09_622_7_105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე და სხვ. საქართველოს ნავთობიდან ნათელი ფრაქციების გამოსავლიანობის გაზრდის შესაძლებლობა და მათ ბაზაზე სხვადასხვა ტიპის მინერალური ზეთებისა და ლუმინესცირებადი სითხის მიღების ოპტიმალური პირობების დადგენა . (გრანტი). სახელმწიფო მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი. თბილისი . 0-1997წ. . . .

თ. ურუშაძე. საქართველოს ნიადაგების გამოკვლევა/სისტემატიზაცია ნიადაგების რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. ხელმძღვანელი. . .

ლ. ქართველიშვილი, ლ.ცქვიტინიძე, გ.გუნია. საქართველოს რეგიონალური კლიმატის ფაქტობრივი ცვლილების ტენდენციის გამოვლენა კლიმატური საკადასტრო მონაცემთა დამუშავების საფუძველზე. საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2008-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/STO8/5-449. გარემოს ეროვნული სააგენტო.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, დ.ლორთქიფანიძე. საქართველოს სამხედრო გზის მიმდებარე ფერდობზე ეროზიული პროცესების მართვის ღონისძიებები მაგისტრალის ფუნქციონირების საიმედოობის გასაზრდელად. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. 11/07 26.05.2006 წ. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე, ლ.ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, დ.ლორთქიფანიძე. საქართველოს სამხედრო გზის მიმდებარე ფერდობზე ეროზიული პროცესების მართვის ღონისძიებები მაგისტრალის ფუნქციონირების საიმედოობის გასაზრდელად. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. 11/07 26.05.2006 წ.. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ბ. გითოლენდია. საქართველოს სატრანსპორტო სექტორის, ევროპულ სისტემებთან ურთიერთთავსებადობის და ინტერმოდალურობის პრობლემის ანალიზი. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ასოცირებული პროფესორი. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტების კონკურსი - N YS-2016-41. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე, ე.შუბლაძე. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2019წ. მიკრობიოლოგი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.