გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ფურცელაძე, კ. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე. GNSF/ST09_622_7-105. .

მ. შავლაყაძე. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. #GNSF/ST09_622_7_105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე და სხვ. საქართველოს ნავთობიდან ნათელი ფრაქციების გამოსავლიანობის გაზრდის შესაძლებლობა და მათ ბაზაზე სხვადასხვა ტიპის მინერალური ზეთებისა და ლუმინესცირებადი სითხის მიღების ოპტიმალური პირობების დადგენა . (გრანტი). სახელმწიფო მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი. თბილისი . 0-1997წ. . . .

თ. ურუშაძე. საქართველოს ნიადაგების გამოკვლევა/სისტემატიზაცია ნიადაგების რესურსების მსოფლიო მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. ხელმძღვანელი. . .

ლ. ქართველიშვილი, ლ.ცქვიტინიძე, გ.გუნია. საქართველოს რეგიონალური კლიმატის ფაქტობრივი ცვლილების ტენდენციის გამოვლენა კლიმატური საკადასტრო მონაცემთა დამუშავების საფუძველზე. საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2008-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/STO8/5-449. გარემოს ეროვნული სააგენტო.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, დ.ლორთქიფანიძე. საქართველოს სამხედრო გზის მიმდებარე ფერდობზე ეროზიული პროცესების მართვის ღონისძიებები მაგისტრალის ფუნქციონირების საიმედოობის გასაზრდელად. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. 11/07 26.05.2006 წ. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე, ლ.ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, დ.ლორთქიფანიძე. საქართველოს სამხედრო გზის მიმდებარე ფერდობზე ეროზიული პროცესების მართვის ღონისძიებები მაგისტრალის ფუნქციონირების საიმედოობის გასაზრდელად. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. 11/07 26.05.2006 წ.. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ბ. გითოლენდია. საქართველოს სატრანსპორტო სექტორის, ევროპულ სისტემებთან ურთიერთთავსებადობის და ინტერმოდალურობის პრობლემის ანალიზი. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ასოცირებული პროფესორი. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტების კონკურსი - N YS-2016-41. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე, ე.შუბლაძე. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2019წ. მიკრობიოლოგი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ე. შუბლაძე, ნ.ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე, გ.კუჭავა. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2019წ. ძირითადი პერსონალი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე, ე.შუბლაძე, გ.კუჭავა. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2019წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, ი. ირემაშვილი, მ. შავლაყაძე, გ. გავარდაშვილი, რ.დიაკონიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST08/8-502 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. შავლაყაძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . 2008-2010წ. პროექტის ძირითადი შემსრულებელი, ქიმიკოსი. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

ლ. წულუკიძე, ირემაშვილი ი., შავლაყაძე მ.. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. #502. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, ირემაშვილი ი., შავლაყაძე მ.. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. #502. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. შენგელია. საქართველოს ტერიტორიაზე მძლავრი საღრუბლო სისტემების გადაადგილების მახასიათებლების დადგენა თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით . საქართველოს მეცნ. აკადემია. 2004-2005წ. უფროსი მეცნ. თანამშრომელი. 5.7.04 . ჰიდრომეტეოროლოგიის კვლევთი ინსტიტუტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო უნიფორმის დამუშავება. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. 242. აკ.წერეთლის უნივერსიტეტი.

ო. შველიძე, ნ. არქიელიძე. საქართველოში არსებული სარწყავი ფართობების შეფასება და მათი შესაძლო გაზრდის პერსპექტივები. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. . . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი.

ჯ. ჯანაშია. საქართველოში ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული პროგრამა. . 1996-1998წ. ხელმძღვანელი,პროგრამის ავტორი. . ეროვნული ფონდის მიერ.