გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. რაძიევსკი, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი. საწვრთნელ თვითმფრინავ ლ-29 სასწავლო კომპიუტერული ტრენაჟორის პროგრამული პაკეტის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. უმც. მეცნ. თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, თ. სულაბერიძე. სახეთა ამოცნობის ახალი სისტემა ფოტოანიზოტროპული კოპიების საფუძველზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. დამხმარე პერსონალი. № 04/06 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. ბერიაშვილი. სიმრავლეთა და ფუნქციათა ზომადობის ცნების ზოგიერთი მოდიფიკაცია და მათი გამოყენებები. შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი. 2013-2016წ. ძირითადი პერსონალი. 31/25. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

რ. ქაცარავა, და სხვ.. სისხლმბადი ორგანოს ფუნქციის მასტიმულირებელი მცენარეული წარმოშობის ალკალოიდშემცველი ახალი ორიგინალური პრეპარატის შექმნა . სესფ, # GNSF/ST06/6-102 . 2006-2008წ. თანაშემსრულებელი. # GNSF/ST06/6-102 . სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალებისა კვლევითი ცენტრი (ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტთან ერ~თად).

ი. სულაძე. სპილენძის სულფიდური კონცენტრატის გადამუშავების ეფექტური პირომეტალურგიული ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მეცნიერ მუშაკი. GNSF/STO7/7-261. სსიპ რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.

ნ. სეფაშვილი, ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, ც. ზურაბიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, კოხტა ჯაფარიძე. სპიროპირანის შემცველი სისტემები ფოტოქიმიური მეხსიერების ელემენტებისათვის. საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2009-2011წ. პროექტის შემსრულებელი. # GNSF/STO8/4-425. ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი .

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ტურძელაძე მალხაზ, კორძაძე ბაჩუკი, ტაბატაძე დემურ. სხვადასახვა დატვირთვებისა და ზემოქმედებისას ცემენტის ფუძიანი სამშენებლო კომპოზიციური მასალების რეალური ქცევის აღმწერი მოდელების შექმნა და კონსტრუქციების გაუმჯობესებული საანგარიშო მეთოდიკების შესაქმნელად აუცილებელი მასალათა ფიზიკა–მექანიკური პარამეტრების დადგენა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. პროექტის სამეცნიერო ხელმზღვანელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი.

მ. ტურძელაძე, ა.საყვარელიძე, ნ.ღუდუშაური. სხვადასხვა დატვირთვისა და ზემოქმედებისას ცემენტის ფუძიანი სამშენებლო კომპოზიციური მასალების რეალური ქცევის აღმწერი მოდელების შექმნა და კონსტრუქციების გაუმჯობესებული საანგარიშო მეთოდიკის დასამუშავებლად მასალათა აუცილებელი ფიზიკურ-მექანოკური პარამეტრების დადგენა. შ.რუსთაველის ეროვნული ფონდი. 2006-2009წ. შემსრულებელი. №079. კ.ზავრიევის სახელობის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი.

ლ. მძინარიშვილი, ა. ბერიძე. ტოპოლოგიურ სივრცეთა და უწყვეტ ასახვათა (კო) ჰომოლოგიური ფუნქტორები და განზომილების ტიპის ფუნქციები და მათი გამოყენებანი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/FR/233/5-103/14. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ი. ხუბულავა, ი. ირემაშვილი, ნ. ლაპარტყავა, ლ. წულუკიძე, ი.ხუბულავა. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST07/8-275. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, ი. ირემაშვილი, ნ. ლაბარტყავა, ლ.წულუკიძე, რ. დიაკონიძე. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST07/8-275 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, ირემაშვილი ი., ლაბარტყავა ნ.. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები შემსრულებელი. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. 275. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. სუპატაშვილი. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ა. სულაძე, ნ.ასლანიკაშვილი, ვ.იორაშვილი და სხვ.. ტყიბული-შაორის საბადოს ნახშირის ფენებიდან მეთანის მოპოვების პერსპექტივების შეფასება. სამეცნიერო-კვლევითი ანგარიში გვ.1-120.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტი 1-5/22.. .

ა. სულაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს ნახშირის ფენებიდან მეთანის მოპოვების პერსპექტივების შეფასება. საქართველოს რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2010-2012 . 2010-2012წ. გრანტის ძირითადი შემსრულებელი. 09_782_5-150. კავკასიის ალ.თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი.

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, თ.კვერნაძე, გ.ქურხული, ვ.კულიჯანიშვილი, დ.ხუციშვილი. უნივერსალური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული სპექტრო-პოლარიმეტრის შემუშავება ასტრონომიული ობიექტების შესწავლისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/209/6-120/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

. უნივერსალური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული სპექტრო-პოლარიმეტრის შემუშავება ასტრონომიული ობიექტების შესწავლისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/209/6-120/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ინვია, ნ. ყავლაშვილი, ივანივი სიმონი. უნივერსალური ტესტი მიგნიტომგრძნობაზე. ISTC. 2014-2016წ. საბ-მენეჯერი. G-2094. .