გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  628 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუპატაშვილი. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ა. სულაძე, ნ.ასლანიკაშვილი, ვ.იორაშვილი და სხვ.. ტყიბული-შაორის საბადოს ნახშირის ფენებიდან მეთანის მოპოვების პერსპექტივების შეფასება. სამეცნიერო-კვლევითი ანგარიში გვ.1-120.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტი 1-5/22.. .

ა. სულაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს ნახშირის ფენებიდან მეთანის მოპოვების პერსპექტივების შეფასება. საქართველოს რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2010-2012 . 2010-2012წ. გრანტის ძირითადი შემსრულებელი. 09_782_5-150. კავკასიის ალ.თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი.

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, თ.კვერნაძე, გ.ქურხული, ვ.კულიჯანიშვილი, დ.ხუციშვილი. უნივერსალური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული სპექტრო-პოლარიმეტრის შემუშავება ასტრონომიული ობიექტების შესწავლისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/209/6-120/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

. უნივერსალური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული სპექტრო-პოლარიმეტრის შემუშავება ასტრონომიული ობიექტების შესწავლისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/209/6-120/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ინვია, ნ. ყავლაშვილი, ივანივი სიმონი. უნივერსალური ტესტი მიგნიტომგრძნობაზე. ISTC. 2014-2016წ. საბ-მენეჯერი. G-2094. .

ნ. ვაშაყმაძე. ურეკი შეკვეთილის საკურორტო ზონის კომპლექსური ეკოლოგიური და მიკროკლიმატური გამოკვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მეცნიერ თანამშრომელი. GNSF/STO7/5. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნ. ნასყიდაშვილი. ურეკი შეკვეთილის საკურორტო ზონის კომპლექსური ეკოლოგიური და მიკროკლიმატური გამოკვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი . GNSF/STO7/5. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ე. თურქია. უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირება ”პროცესების ვერსიებისა და ვარიანტების ინტეგრაცია დიდი სისტემების მოდელებში”. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. პროექტის ავტორი. 04/07. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. შავლაყაძე, რ. ბანცური, გ. კაპანაძე, ა. ციცქიშვილი, ლ. შაფაქიძე. უწყვეტ ტანთა მექანიკის შერეული ამოცანები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. მეცნიერ მკვლევარი. GNSF/ST06/03-006. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. ფაზური გადასვლები და ვეიგერტის ეფექტი საღებარებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. . სსიპ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

თ. სუპატაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. დამხმარე. N GNSF/ST08/5-477. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

პ. სიჭინავა. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის უსაფრთხო ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი #GNSF/ST08/7-477 . 2009-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, სიჭინავა პ. . ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის უსაფრტხო ფუნქციონირების გზით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქრთველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, პ. სიჭინავა, გ. გავარდაშვილი, ლ. წულუკიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ომსარაშვილი, რ. დიაკონიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. დამხმარე პესონალი . . სსიპ საქართველოს წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, ი. ხუბულავა, პ. სიჭინავა. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST08/7-477. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.