გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  590 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. მაისურაძე. ფოტომგრძნობიარე თხევადკრისტალური და პოლიმერული სისტემების კვლევა.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 1997-1999წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

რ. გოცირიძე, ნ.ცინცაძე. ფრაზული ზმნების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი. რუსთაველის ფონდი. 2009-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

ა. მესხი. ფუნქციური სივრცეები X. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2012წ. ხელმძვანელი. 2012_tr_328. ინდივიდუალური.

ა. მესხი, V. Kokilashvili, L. Ephremidze, Sh. Tetunashvili. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. შემსრულებელი. GNSF/ST09_23_3-100. თსუ, ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. პაატაშვილი. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულიებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მენეჯერი. GNSF/ST09_23_3-100 . თსუ, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. კოკილაშვილი. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულიებიან დიფერენციალურ განტოლებებში.. . 2010-2012წ. . GNSF/ST09_23_3-100 . .

გ. ომსარაშვილი. ქ. გურჯაანის წყალმომარაგების უზრუნველყოფისათვის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება მთიან ალუვიურ სტრუქტურებში ზედაპირული ჩამონადენის აკუმულირების გზით.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. PG/50/9-150/12 . .

. ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიის ეკოლოგიური მონიტორინგი და გარემოზე შერბილების გზები. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი. 2-5/16. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბუაჩიძე. ქ.თბილისის ფარგლებში მცირე მდინარეების (ვერე, დიღმულა, გლდანულა) დაბინძურების ხარისხის შეფასება . შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #59/06. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა 1900-1921 (სოციალური მდგომარეობა). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გარემო და ევროპული ორიენტირი ეროვნულ იდენტობაში (1991-2000). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. კარბელაშვილი, კორძაია კახაბერ, ველიჯანაშვილი ა.. ქართული ენის დისტანციური სწავლების კურსი არაქართულენოვანი სკოლებისათვის ”თავთავი ონლაინ”. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,”ირმის ნახტომი”. 2006-2007წ. მეცნიერ-თანამშრომელი. . დისტანციური განათლების საქართველოს ეროვნული ასოციაცია.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. მარგველანი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე, ე. დოკვაძე, ნოზაძე ლელა. ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქვეითებულ პირთათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მენეჯერი. A-38-09. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, ქ.ჩირგაძე, ი.უგრეხელიძე. ქართული ეროვნული სამოსის კვლევა ილუსტრირებული ცნობარისა და ნიმუშების დამუშავებით. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. უფროსი მკვლევარი. . აკ.წერეთლის უნივერსიტეტი.

გ. ქვარცხავა. ქართული საღვინე ყურძნის წიბწიდან ზეთისა და ანტიოქსიდანტების ექსტრაქცია სუპერკრიტიკული ფლუიდების გამოყენებით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 5-434. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი.

ზ. ჭახნაკია. ქართული ყურძნის ფლავონოიდები: ბიოქიმიური თავისებურებები და ფიზიოლოგიური ეფექტები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მკვლევარი. #1-6/89. თსუ.

თ. სუპატაშვილი. ქინძმარაულის ყურძნის ბიზნესის განვითარებისათვის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობების გაზრდა მდინარე დურუჯის ღვარცოფული გამონატანის კოლოიდური ფრაქციების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი. № YS15_2.4.1_72. ააიპ გარემოს დაცვის ეკოცენტრი.

ნ. ფოფორაძე, ი. ახვლედიანი. ყაზბეგ-ომალოს ზონის თიხაფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოსდაცვითი და ენერგოეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა . სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. AR30/9-150/B. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ო. სესკურია, ი. ახვლედიანი, ნ. ინანაშვილი. ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ფიქლის გაზის პერსპექტიული ლოკალური უბნების დეტალური გეოლოგიური შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 217754. სტუ.