გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გავარდაშვილი. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, ი. ირემაშვილი, ნ. ლაბარტყავა, ლ.წულუკიძე, რ. დიაკონიძე. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST07/8-275 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, ირემაშვილი ი., ლაბარტყავა ნ.. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები შემსრულებელი. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. 275. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

თ. სუპატაშვილი. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ა. სულაძე, ნ.ასლანიკაშვილი, ვ.იორაშვილი და სხვ.. ტყიბული-შაორის საბადოს ნახშირის ფენებიდან მეთანის მოპოვების პერსპექტივების შეფასება. სამეცნიერო-კვლევითი ანგარიში გვ.1-120.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროექტი 1-5/22.. .

ა. სულაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს ნახშირის ფენებიდან მეთანის მოპოვების პერსპექტივების შეფასება. საქართველოს რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2010-2012 . 2010-2012წ. გრანტის ძირითადი შემსრულებელი. 09_782_5-150. კავკასიის ალ.თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი.

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, თ.კვერნაძე, გ.ქურხული, ვ.კულიჯანიშვილი, დ.ხუციშვილი. უნივერსალური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული სპექტრო-პოლარიმეტრის შემუშავება ასტრონომიული ობიექტების შესწავლისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/209/6-120/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

. უნივერსალური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული სპექტრო-პოლარიმეტრის შემუშავება ასტრონომიული ობიექტების შესწავლისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/209/6-120/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ინვია, ნ. ყავლაშვილი, ივანივი სიმონი. უნივერსალური ტესტი მიგნიტომგრძნობაზე. ISTC. 2014-2016წ. საბ-მენეჯერი. G-2094. .

ნ. ვაშაყმაძე. ურეკი შეკვეთილის საკურორტო ზონის კომპლექსური ეკოლოგიური და მიკროკლიმატური გამოკვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მეცნიერ თანამშრომელი. GNSF/STO7/5. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნ. ნასყიდაშვილი. ურეკი შეკვეთილის საკურორტო ზონის კომპლექსური ეკოლოგიური და მიკროკლიმატური გამოკვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი . GNSF/STO7/5. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ე. თურქია. უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირება ”პროცესების ვერსიებისა და ვარიანტების ინტეგრაცია დიდი სისტემების მოდელებში”. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. პროექტის ავტორი. 04/07. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. შენგელია. უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების თანაფარდობა, მისი გავლენა ეკონომიკის განვითარებაზე. შოთა რუსთაველის ფონდი. 2013-2014წ. ასოცირებული პროფესორი . . ნათია შენგელია.

ნ. შავლაყაძე, რ. ბანცური, გ. კაპანაძე, ა. ციცქიშვილი, ლ. შაფაქიძე. უწყვეტ ტანთა მექანიკის შერეული ამოცანები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. მეცნიერ მკვლევარი. GNSF/ST06/03-006. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. ფაზური გადასვლები და ვეიგერტის ეფექტი საღებარებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. . სსიპ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

თ. სუპატაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. დამხმარე. N GNSF/ST08/5-477. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

პ. სიჭინავა. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის უსაფრთხო ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი #GNSF/ST08/7-477 . 2009-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, სიჭინავა პ. . ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის უსაფრტხო ფუნქციონირების გზით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქრთველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.