გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  628 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, პ. სიჭინავა, გ. ჩახაია, გ.გავარდაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST08/7-477. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ჟორდანია. ფოლადის სორტული და ზოლური სორტამენტის წარმოებისათვის უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანის კონსტრუქციის შემუშავება, შეთავსებული გლინვით კონვეერული ტიპის მანქანების სრულყოფის გზით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2002-2003წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ი. ჟორდანია. ფოლადის უწყვეტი სხმულის ზემაღალი სიჩქარით ჩამოსხმის ტექნოლოგიის შემუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2000-2001წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ვ. თავხელიძე. ფორმის მეხსიერების ეფექტის მქონე შენადნობებში მარტენსიტული გარდაქმნებზე წყალბადის ზეგავლენის კვლევა . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მენეჯერი. № 648/17. ფიზიკის ინსტიტუტი.

ჯ. მაისურაძე. ფოტო და თერმომგრძნობიარე პოლიმერული ფირების შექმნა და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2004-2005წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

რ. ბაკურაძე, ც. ზურაბიშვილი, კ. ჯაფარიძე, ზ. ელაშვილი, გ. ჭელიძე, . ფოტო და თერმომგრძნობიარე პოლიმერული ფირების შექმნა და მათი ფიზიკური-ქიმიური თვისებების შესწა ვლა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2004-2005წ. შემსრულებელი. №2.10.04. .

ჯ. მაისურაძე. ფოტომგრძნობიარე თხევადკრისტალური და პოლიმერული სისტემების კვლევა.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 1997-1999წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

რ. გოცირიძე, ნ.ცინცაძე. ფრაზული ზმნების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი. რუსთაველის ფონდი. 2009-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

ა. მესხი. ფუნქციური სივრცეები X. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2012წ. ხელმძვანელი. 2012_tr_328. ინდივიდუალური.

ა. მესხი, V. Kokilashvili, L. Ephremidze, Sh. Tetunashvili. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. შემსრულებელი. GNSF/ST09_23_3-100. თსუ, ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. პაატაშვილი. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულიებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მენეჯერი. GNSF/ST09_23_3-100 . თსუ, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. კოკილაშვილი. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულიებიან დიფერენციალურ განტოლებებში.. . 2010-2012წ. . GNSF/ST09_23_3-100 . .

გ. ომსარაშვილი. ქ. გურჯაანის წყალმომარაგების უზრუნველყოფისათვის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება მთიან ალუვიურ სტრუქტურებში ზედაპირული ჩამონადენის აკუმულირების გზით.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. PG/50/9-150/12 . .

. ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიის ეკოლოგიური მონიტორინგი და გარემოზე შერბილების გზები. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი. 2-5/16. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბუაჩიძე. ქ.თბილისის ფარგლებში მცირე მდინარეების (ვერე, დიღმულა, გლდანულა) დაბინძურების ხარისხის შეფასება . შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #59/06. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. კოდუა. ქალაქ ფოთის სანაპირო ზოლის ლითოდინამიკის გამოკვლევა და ნაპირდაცვითი ღონისძიებების დასაბუთება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2017-2019წ. ახალგაზრდა მეცნიერი . YS17_65. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ნ. ამირეზაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ა. ჩუტკერაშვილი. ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი - GeWordNet. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. № AR/84/4-105-14. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა 1900-1921 (სოციალური მდგომარეობა). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გარემო და ევროპული ორიენტირი ეროვნულ იდენტობაში (1991-2000). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.