გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ვაშაყმაძე. ურეკი შეკვეთილის საკურორტო ზონის კომპლექსური ეკოლოგიური და მიკროკლიმატური გამოკვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მეცნიერ თანამშრომელი. GNSF/STO7/5. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნ. ნასყიდაშვილი. ურეკი შეკვეთილის საკურორტო ზონის კომპლექსური ეკოლოგიური და მიკროკლიმატური გამოკვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი . GNSF/STO7/5. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ე. თურქია. უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირება ”პროცესების ვერსიებისა და ვარიანტების ინტეგრაცია დიდი სისტემების მოდელებში”. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. პროექტის ავტორი. 04/07. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. შენგელია. უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების თანაფარდობა, მისი გავლენა ეკონომიკის განვითარებაზე. შოთა რუსთაველის ფონდი. 2013-2014წ. ასოცირებული პროფესორი . . ნათია შენგელია.

ნ. შავლაყაძე, რ. ბანცური, გ. კაპანაძე, ა. ციცქიშვილი, ლ. შაფაქიძე. უწყვეტ ტანთა მექანიკის შერეული ამოცანები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. მეცნიერ მკვლევარი. GNSF/ST06/03-006. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. ფაზური გადასვლები და ვეიგერტის ეფექტი საღებარებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. . სსიპ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

თ. სუპატაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. დამხმარე. N GNSF/ST08/5-477. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

პ. სიჭინავა. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის უსაფრთხო ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი #GNSF/ST08/7-477 . 2009-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, სიჭინავა პ. . ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის უსაფრტხო ფუნქციონირების გზით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქრთველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, პ. სიჭინავა, გ. გავარდაშვილი, ლ. წულუკიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ომსარაშვილი, რ. დიაკონიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. დამხმარე პესონალი . . სსიპ საქართველოს წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, ი. ხუბულავა, პ. სიჭინავა. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST08/7-477. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, პ. სიჭინავა, გ. ჩახაია, გ.გავარდაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST08/7-477. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ჟორდანია. ფოლადის სორტული და ზოლური სორტამენტის წარმოებისათვის უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანის კონსტრუქციის შემუშავება, შეთავსებული გლინვით კონვეერული ტიპის მანქანების სრულყოფის გზით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2002-2003წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ი. ჟორდანია. ფოლადის უწყვეტი სხმულის ზემაღალი სიჩქარით ჩამოსხმის ტექნოლოგიის შემუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2000-2001წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ვ. თავხელიძე. ფორმის მეხსიერების ეფექტის მქონე შენადნობებში მარტენსიტული გარდაქმნებზე წყალბადის ზეგავლენის კვლევა . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მენეჯერი. № 648/17. ფიზიკის ინსტიტუტი.

ჯ. მაისურაძე. ფოტო და თერმომგრძნობიარე პოლიმერული ფირების შექმნა და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2004-2005წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.