გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გავარდაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, პ. სიჭინავა, გ. გავარდაშვილი, ლ. წულუკიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ომსარაშვილი, რ. დიაკონიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. დამხმარე პესონალი . . სსიპ საქართველოს წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, ი. ხუბულავა, პ. სიჭინავა. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST08/7-477. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, პ. სიჭინავა, გ. ჩახაია, გ.გავარდაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST08/7-477. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ჟორდანია. ფოლადის სორტული და ზოლური სორტამენტის წარმოებისათვის უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანის კონსტრუქციის შემუშავება, შეთავსებული გლინვით კონვეერული ტიპის მანქანების სრულყოფის გზით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2002-2003წ. პროექტის ხელმძღვანელი . . ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ი. ჟორდანია. ფოლადის უწყვეტი სხმულის ზემაღალი სიჩქარით ჩამოსხმის ტექნოლოგიის შემუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2000-2001წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ვ. თავხელიძე. ფორმის მეხსიერების ეფექტის მქონე შენადნობებში მარტენსიტული გარდაქმნებზე წყალბადის ზეგავლენის კვლევა . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მენეჯერი. № 648/17. ფიზიკის ინსტიტუტი.

ჯ. მაისურაძე. ფოტო და თერმომგრძნობიარე პოლიმერული ფირების შექმნა და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2004-2005წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

რ. ბაკურაძე, ც. ზურაბიშვილი, კ. ჯაფარიძე, ზ. ელაშვილი, გ. ჭელიძე, . ფოტო და თერმომგრძნობიარე პოლიმერული ფირების შექმნა და მათი ფიზიკური-ქიმიური თვისებების შესწა ვლა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2004-2005წ. შემსრულებელი. №2.10.04. .

ჯ. მაისურაძე. ფოტომგრძნობიარე თხევადკრისტალური და პოლიმერული სისტემების კვლევა.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 1997-1999წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

რ. გოცირიძე, ნ.ცინცაძე. ფრაზული ზმნების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი. რუსთაველის ფონდი. 2009-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

ა. მესხი. ფუნქციური სივრცეები X. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2012წ. ხელმძვანელი. 2012_tr_328. ინდივიდუალური.

ა. მესხი, V. Kokilashvili, L. Ephremidze, Sh. Tetunashvili. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. შემსრულებელი. GNSF/ST09_23_3-100. თსუ, ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. პაატაშვილი. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულიებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მენეჯერი. GNSF/ST09_23_3-100 . თსუ, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. კოკილაშვილი. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულიებიან დიფერენციალურ განტოლებებში.. . 2010-2012წ. . GNSF/ST09_23_3-100 . .

გ. ომსარაშვილი. ქ. გურჯაანის წყალმომარაგების უზრუნველყოფისათვის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება მთიან ალუვიურ სტრუქტურებში ზედაპირული ჩამონადენის აკუმულირების გზით.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. PG/50/9-150/12 . .

. ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიის ეკოლოგიური მონიტორინგი და გარემოზე შერბილების გზები. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი. 2-5/16. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბუაჩიძე. ქ.თბილისის ფარგლებში მცირე მდინარეების (ვერე, დიღმულა, გლდანულა) დაბინძურების ხარისხის შეფასება . შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #59/06. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.