გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ბაკურაძე, ც. ზურაბიშვილი, კ. ჯაფარიძე, ზ. ელაშვილი, გ. ჭელიძე, . ფოტო და თერმომგრძნობიარე პოლიმერული ფირების შექმნა და მათი ფიზიკური-ქიმიური თვისებების შესწა ვლა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2004-2005წ. შემსრულებელი. №2.10.04. .

ჯ. მაისურაძე. ფოტომგრძნობიარე თხევადკრისტალური და პოლიმერული სისტემების კვლევა.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 1997-1999წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

რ. გოცირიძე, ნ.ცინცაძე. ფრაზული ზმნების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი. რუსთაველის ფონდი. 2009-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

ა. მესხი. ფუნქციური სივრცეები X. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2012წ. ხელმძვანელი. 2012_tr_328. ინდივიდუალური.

ა. მესხი, V. Kokilashvili, L. Ephremidze, Sh. Tetunashvili. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. შემსრულებელი. GNSF/ST09_23_3-100. თსუ, ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. პაატაშვილი. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულიებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მენეჯერი. GNSF/ST09_23_3-100 . თსუ, ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. კოკილაშვილი. ფუნქციური სივრცეების, დიფერენციალური და ინტეგრალური ოპერატორებისა და არაწრფივი ანალიზის ახალი ასპექტები და გამოყენებები კერძოწარმოებულიებიან დიფერენციალურ განტოლებებში.. . 2010-2012წ. . GNSF/ST09_23_3-100 . .

გ. ომსარაშვილი. ქ. გურჯაანის წყალმომარაგების უზრუნველყოფისათვის ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება მთიან ალუვიურ სტრუქტურებში ზედაპირული ჩამონადენის აკუმულირების გზით.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. PG/50/9-150/12 . .

. ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიის ეკოლოგიური მონიტორინგი და გარემოზე შერბილების გზები. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი. 2-5/16. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბუაჩიძე. ქ.თბილისის ფარგლებში მცირე მდინარეების (ვერე, დიღმულა, გლდანულა) დაბინძურების ხარისხის შეფასება . შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #59/06. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. კოდუა. ქალაქ ფოთის სანაპირო ზოლის ლითოდინამიკის გამოკვლევა და ნაპირდაცვითი ღონისძიებების დასაბუთება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2017-2019წ. ახალგაზრდა მეცნიერი . YS17_65. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ნ. ამირეზაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ა. ჩუტკერაშვილი. ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი - GeWordNet. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. № AR/84/4-105-14. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა 1900-1921 (სოციალური მდგომარეობა). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გარემო და ევროპული ორიენტირი ეროვნულ იდენტობაში (1991-2000). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. კარბელაშვილი, კორძაია კახაბერ, ველიჯანაშვილი ა.. ქართული ენის დისტანციური სწავლების კურსი არაქართულენოვანი სკოლებისათვის ”თავთავი ონლაინ”. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,”ირმის ნახტომი”. 2006-2007წ. მეცნიერ-თანამშრომელი. . დისტანციური განათლების საქართველოს ეროვნული ასოციაცია.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. მარგველანი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე, ე. დოკვაძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ნოზაძე ლელა. ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქვეითებულ პირთათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მენეჯერი. A-38-09. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. სამსონაძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ამირეზაშვილი, ა. ჩუტკერაშვილი. ქართული ენის კორპუსის სრული (მორფოლოგიური, სინტაქსური, სემანტიკური) ანოტირების სისტემა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/463/4-105/12. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

. ქართული ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა (მორფოლოგიური დონე) შემსრულებელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, ქ.ჩირგაძე, ი.უგრეხელიძე. ქართული ეროვნული სამოსის კვლევა ილუსტრირებული ცნობარისა და ნიმუშების დამუშავებით. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. უფროსი მკვლევარი. . აკ.წერეთლის უნივერსიტეტი.