გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ქვარცხავა. ქართული საღვინე ყურძნის წიბწიდან ზეთისა და ანტიოქსიდანტების ექსტრაქცია სუპერკრიტიკული ფლუიდების გამოყენებით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 5-434. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი.

ზ. ჭახნაკია. ქართული ყურძნის ფლავონოიდები: ბიოქიმიური თავისებურებები და ფიზიოლოგიური ეფექტები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მკვლევარი. #1-6/89. თსუ.

გ. პეტრიაშვილი, ნ. ფონჯავიძე, ბ. ფარცვანია, კ.ჯაფარიძე. ქაღალდის საფუძველზე დამზადებული ქოლესტერული თხევადკრისტალური ინტერფერენციული სარკე ახალი სახეობის ამრეკლავი დისპლეებისათვის. GNSF. 2012-2014წ. ხელმძღვანელი. AR/54/4-100/11 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ქ. ჩუბინიძე, ნანული დორეული. ქვერცეტინ-დაკავშირებული მაგნიტური ნანონაწილაკების ანტიეპილეფსიური პოტენციის შესწავლა ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2017-2020წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR17_629 . ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. სუპატაშვილი. ქინძმარაულის ყურძნის ბიზნესის განვითარებისათვის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობების გაზრდა მდინარე დურუჯის ღვარცოფული გამონატანის კოლოიდური ფრაქციების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი. № YS15_2.4.1_72. ააიპ გარემოს დაცვის ეკოცენტრი.

ვ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, ო.სესკურია, ი.ახვლედიანი, ი.შეკილაძე. ყაზბეგ-ომალოს ზონის თიხაფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოსდაცვითი და ენერგო-ეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. დამხმარე პერსონალი. AR/30/9-150/13. სტუ.

ნ. ფოფორაძე, ე. მაჭავარიანი, ი. ახვლედიანი. ყაზბეგ-ომალოს ზონის თიხაფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოსდაცვითი და ენერგოეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა . სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. AR30/9-150/B. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ინანაშვილი. ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ფიქლის გაზის პერსპექტიული ლოკალური უბნების დეტალური გეოლოგიური შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. კოორდინატორი. 217754. სტუ.

ო. სესკურია, ი. ახვლედიანი, ნ. ინანაშვილი. ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ფიქლის გაზის პერსპექტიული ლოკალური უბნების დეტალური გეოლოგიური შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 217754. სტუ.

ც. ოშაყმაშვილი. ყურძნის ნარჩენებიდან ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მიღება და გამოყენება . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. მენეჯერი. N GNSF/ST07/-255. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი.

თ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზაური, იაშვილი გივი. შავი ზღვის სანაპირო ზონის თანამედროვე საინჟინრო გეოეკოლოგიური პირობები გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით(ქ.ქ.ბათუმისა და ფოთის მაგალითზე). საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მონაწილე. 213. სსიპ ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი.

ე. შენგელია, რ. დიაკონიძე,. შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლიგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვის კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება საქართველოს საზღვრებში. შ. რუსთაველის სახ. ეროვნული ფონდი. 2014-2017წ. პროფესორი. №FR/115/9-180/13. სტუ.

ლ. წულუკიძე. შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრა-ზიული პროცესე¬ბისაგან დაცვის კომპლექსულრი ღონისძიებების დამუშა¬ვება საქართველოს საზ-ღვრებში.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. შემსრულებელი. . .

ზ. ვარაზაშვილი. შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვის კომპლექსულრი ღონისძიებების დამუშავება საქართველოს საზღვრებში.. სტუ. 2014-2017წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . შემსრულებელი.

ქ. კოტეტიშვილი. შემოდგომის ლექციები 2015. GNSF. 2015-0წ. Leader. SS15_2_002 . GTU.

კ. ოდიშარია. შერეული ტიპის მარკოვული და ნახევრად მარკოვული რიგების სისტემები ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობის დაგეგმვის ამოცანებში. საქარტველოს შოთა რუსთაველის ეროვნუ–ლი სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. №FR/312/4-150/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. შუქმგრძნობიარე ფირებში ანიზოტროპული მარცვლების ფოტოდაშლის, როგორც ინფორმაციის ჩაწერის მექანიზმის კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ჩრდილოეთ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი საუღელტეხილო გზებზე კატასტროფული ჰიდროლოგიური და გლაციოლოგიური მოვლენები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები - თავი 3,„ზვავსაშიშროების ანსაზღვრა ჩრდილოეთ ქვეყნებთან დამაკავშირებელ გზებზე“. . 2000-2001წ. შემსრულებელი. გრანტი 5.12.02. .

. ჩრდილოეთის ქვეყნებთან დაკავშირებული საუღელტეხილო გზებზე კატასტროფული ჰიდრომეტეოროლოგიური და გლაციოლოგიური მოვლენები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. ეროვნული აკადემიის ფონდი. 2000-2001წ. ხელმძღვანელი. 45. .

რ. ბაკურაძე, ც. ზურაბიშვილი, კ. ჯაფარიძე, ზ. ელაშვილი, გ. ჭელიძე,. ცვლადი სპექტრული და ოპტიკური მახასიათებლების მქონე თხელფენოვანი სისტემები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2002-20003წ. შემსრულებელი. № 2.10.02. .