გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  590 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. კეკუტია, აბულაძე მ. , სულაძე თ., ნამჩევაძე ნ., ცერცვაძე თ., სოხაძე ვ.. “სუპერპარამაგნიტური რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკების (SPIONs ) გამოყენების პერსპექტივები ჭრილობების შეხორცებაში” . . 2014-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/451/7-230/13. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. მაგრაქველიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. “ტურბულენტურ ნაკადში თბოგაცემის ინტენსიფიკაციისა და თბოგადამცემი აპარატების ოპტიმიზაციის პრობლემების გადაწყვეტა“. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი. № GNSF/ST08/7-482 . ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

დ. კვარაცხელია. ”გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები“ . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი). #GNSF/ST06/2-088. საქართველოს გლობალიზაციისა და რეგიონული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრი.

ნ. კარბელაშვილი, ბუხრაშვილი პაატა, კორძაია კახაბერ, ველიჯანაშვილი ა.. ”ციხეგორს გალობს ბულბული...” ჩრდილო-აღმოსავლეთ საქართველოს ფშავის თემის ჯვარ-ხატების აღწერა,სისტემატიზირება და მულტიმედიურ ფორმატში გამოცემა. რუსთაველის ფონდი. 2007-2009წ. მეცნიერ-თანამშრომელი. . ილიას უნივერსიტეტი.

მ. მაცაბერიძე. „ 21-ე საუკუნის მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები “. . რუსთაველის ფონდი. 0-2012წ. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. GF/7/3-250/12. სტუ.

ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მაია. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“ . სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გულნაზი ტაბატაძე, მაია მშვილდაძე, მაია ბალახაშვილი. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“. სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. კოვზირიძე. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ფიზ-ქიმიური მეთოდებით ჩატარებული კვლევის შედეგების ხელმძღვანელი. AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .

ვ. შავერდოვა, ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. მშვენიერაძე, ნ. ობოლაშვილი. „არაპოლარიზებული სინათლის ფენომენი პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიულ ინტერფერომეტრიაში: ჩაწერა, მარეგისტრირებელი არეები, გამოყენება“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/292/6-120/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. ჭეიშვილი, გ.ლოლაძე, ზ. ლომიძე. „ახალი მეთოდით აგებული მსოფლიო დონის 3დ სტერეოსკოპული კონკურენტუნარიანი აგრეგატის შექმნა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. მეცნიერ მუშაკი. № AR/111/3-122/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ლოლაძე, ზ.ლომიძე, თ. ჭეიშვილი. „ახალი მეთოდით აგებული მსოფლიო დონის 3დ სტერეოსკოპული კონკურენტუნარიანი აგრეგატის შექმნა“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/111/3-122/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ინაშვილი ირმა. „ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების თეორიული კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. ძირითადი მონაწილე. FR/607/10-170/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტ. მეგრელიშვილი. „თბილისი - ლიტერატურულ-გეოგრაფიული მერიდიანები (ლიტერატურულ-კულტურული გზამკვლევი)“. რუსტაველის ფონდი, საქართველო, თბილისი, დ, უზნაძის ქ. 68. . 2008-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. 143-srg-09. GECLA.

ი. ლაგვილავა, ნანა ფალიაშვილი. „კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ „ფლუორესცენციული საღებრების სინთეზი“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, . 2013-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SC/40/6-420/13. ზურაბ ბეგიაშვილის სახელობის სოფელ კუმისის საჯარო სკოლა.

თ. კვირიკაშვილი, ა. ლაშხი. „კლასიკური ჯგუფების გეომეტრია რგოლებზე“.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი.. GNSF/STO8/3-306. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

შ. კეკუტია. „მოდიფიცირებული მაგნიტური ნანონაწილაკების სინთეზის უწყვეტი ტექნოლოგიური ხაზი“. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. მენეჯერი. AR/96/3-250/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, ვ. შავერდოვა, ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. მშვენიერაძე, ნ. ობოლაშვილი. „პოლარიზებული ლუმინესცენციის ფენომენი ჰოლოგრაფიული მეხსიერების ამოცანებში: მარეგისტრირებელი არეები, კვლევა, გამოყენების პერსპექტივა“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. №FR/316/6-120/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ინაშვილი ირმა. „სასოფლო-სამეურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. ძირითადი მონაწილე. 1–8/34. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.