გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კოდუა. ქალაქ ფოთის სანაპირო ზოლის ლითოდინამიკის გამოკვლევა და ნაპირდაცვითი ღონისძიებების დასაბუთება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2017-2019წ. ახალგაზრდა მეცნიერი . YS17_65. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ნ. ამირეზაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ა. ჩუტკერაშვილი. ქართულ სიტყვათა ქსელის კომპაილერი - GeWordNet. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. № AR/84/4-105-14. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა 1900-1921 (სოციალური მდგომარეობა). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გარემო და ევროპული ორიენტირი ეროვნულ იდენტობაში (1991-2000). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2014წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. კარბელაშვილი, კორძაია კახაბერ, ველიჯანაშვილი ა.. ქართული ენის დისტანციური სწავლების კურსი არაქართულენოვანი სკოლებისათვის ”თავთავი ონლაინ”. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,”ირმის ნახტომი”. 2006-2007წ. მეცნიერ-თანამშრომელი. . დისტანციური განათლების საქართველოს ეროვნული ასოციაცია.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. მარგველანი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე, ე. დოკვაძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ნოზაძე ლელა. ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი უნარდაქვეითებულ პირთათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მენეჯერი. A-38-09. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. სამსონაძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ამირეზაშვილი, ა. ჩუტკერაშვილი. ქართული ენის კორპუსის სრული (მორფოლოგიური, სინტაქსური, სემანტიკური) ანოტირების სისტემა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/463/4-105/12. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

. ქართული ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა (მორფოლოგიური დონე) შემსრულებელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, ქ.ჩირგაძე, ი.უგრეხელიძე. ქართული ეროვნული სამოსის კვლევა ილუსტრირებული ცნობარისა და ნიმუშების დამუშავებით. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. უფროსი მკვლევარი. . აკ.წერეთლის უნივერსიტეტი.

გ. ქვარცხავა. ქართული საღვინე ყურძნის წიბწიდან ზეთისა და ანტიოქსიდანტების ექსტრაქცია სუპერკრიტიკული ფლუიდების გამოყენებით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 5-434. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი.

ზ. ჭახნაკია. ქართული ყურძნის ფლავონოიდები: ბიოქიმიური თავისებურებები და ფიზიოლოგიური ეფექტები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მკვლევარი. #1-6/89. თსუ.

გ. პეტრიაშვილი, ნ. ფონჯავიძე, ბ. ფარცვანია, კ.ჯაფარიძე. ქაღალდის საფუძველზე დამზადებული ქოლესტერული თხევადკრისტალური ინტერფერენციული სარკე ახალი სახეობის ამრეკლავი დისპლეებისათვის. GNSF. 2012-2014წ. ხელმძღვანელი. AR/54/4-100/11 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ქ. ჩუბინიძე, ნანული დორეული. ქვერცეტინ-დაკავშირებული მაგნიტური ნანონაწილაკების ანტიეპილეფსიური პოტენციის შესწავლა ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2017-2020წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR17_629 . ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. სუპატაშვილი. ქინძმარაულის ყურძნის ბიზნესის განვითარებისათვის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობების გაზრდა მდინარე დურუჯის ღვარცოფული გამონატანის კოლოიდური ფრაქციების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი. № YS15_2.4.1_72. ააიპ გარემოს დაცვის ეკოცენტრი.

ვ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, ო.სესკურია, ი.ახვლედიანი, ი.შეკილაძე. ყაზბეგ-ომალოს ზონის თიხაფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოსდაცვითი და ენერგო-ეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. დამხმარე პერსონალი. AR/30/9-150/13. სტუ.

ნ. ფოფორაძე, ე. მაჭავარიანი, ი. ახვლედიანი. ყაზბეგ-ომალოს ზონის თიხაფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოსდაცვითი და ენერგოეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა . სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. AR30/9-150/B. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ინანაშვილი. ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ფიქლის გაზის პერსპექტიული ლოკალური უბნების დეტალური გეოლოგიური შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. კოორდინატორი. 217754. სტუ.

ო. სესკურია, ი. ახვლედიანი, ნ. ინანაშვილი. ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ფიქლის გაზის პერსპექტიული ლოკალური უბნების დეტალური გეოლოგიური შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 217754. სტუ.

ც. ოშაყმაშვილი. ყურძნის ნარჩენებიდან ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მიღება და გამოყენება . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. მენეჯერი. N GNSF/ST07/-255. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი.

თ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზაური, იაშვილი გივი. შავი ზღვის სანაპირო ზონის თანამედროვე საინჟინრო გეოეკოლოგიური პირობები გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით(ქ.ქ.ბათუმისა და ფოთის მაგალითზე). საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მონაწილე. 213. სსიპ ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი.