გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. იორდანიშვილი. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST07/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

კ. იორდანიშვილი, მ. ვართანოვი, დ. ფოცხვერია. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST07/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ფოცხვერია, მ.ვართანოვი. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. # GNSF/ST07/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი .

. საქართველოს მელიორაციული სისტემების ეკოლოგიური საიმედოობის შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიეო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. NGNSF/STO 7/5-205. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსოპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST09_622_7-105. .

კ. იორდანიშვილი, ირინა იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსოპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST09_622_7-105. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, კ. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე. GNSF/ST09_622_7-105. .

მ. შავლაყაძე. საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. #GNSF/ST09_622_7_105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, დ.ლორთქიფანიძე. საქართველოს სამხედრო გზის მიმდებარე ფერდობზე ეროზიული პროცესების მართვის ღონისძიებები მაგისტრალის ფუნქციონირების საიმედოობის გასაზრდელად. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. 11/07 26.05.2006 წ. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე, ლ.ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, დ.ლორთქიფანიძე. საქართველოს სამხედრო გზის მიმდებარე ფერდობზე ეროზიული პროცესების მართვის ღონისძიებები მაგისტრალის ფუნქციონირების საიმედოობის გასაზრდელად. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. 11/07 26.05.2006 წ.. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, ი. ირემაშვილი, მ. შავლაყაძე, გ. გავარდაშვილი, რ.დიაკონიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST08/8-502 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. შავლაყაძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . 2008-2010წ. პროექტის ძირითადი შემსრულებელი, ქიმიკოსი. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

ლ. წულუკიძე, ირემაშვილი ი., შავლაყაძე მ.. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. #502. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, ირემაშვილი ი., შავლაყაძე მ.. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. #502. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ხუბულავა, ი. ირემაშვილი, ნ. ლაპარტყავა, ლ. წულუკიძე, ი.ხუბულავა. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST07/8-275. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, ი. ირემაშვილი, ნ. ლაბარტყავა, ლ.წულუკიძე, რ. დიაკონიძე. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST07/8-275 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, ირემაშვილი ი., ლაბარტყავა ნ.. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები შემსრულებელი. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. 275. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.