გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  657 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვარაზაშვილი. შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვის კომპლექსულრი ღონისძიებების დამუშავება საქართველოს საზღვრებში.. სტუ. 2014-2017წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . შემსრულებელი.

ქ. კოტეტიშვილი. შემოდგომის ლექციები 2015. GNSF. 2015-0წ. Leader. SS15_2_002 . GTU.

კ. ოდიშარია. შერეული ტიპის მარკოვული და ნახევრად მარკოვული რიგების სისტემები ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობის დაგეგმვის ამოცანებში. საქარტველოს შოთა რუსთაველის ეროვნუ–ლი სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. №FR/312/4-150/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. შუქმგრძნობიარე ფირებში ანიზოტროპული მარცვლების ფოტოდაშლის, როგორც ინფორმაციის ჩაწერის მექანიზმის კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ჩრდილოეთ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი საუღელტეხილო გზებზე კატასტროფული ჰიდროლოგიური და გლაციოლოგიური მოვლენები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები - თავი 3,„ზვავსაშიშროების ანსაზღვრა ჩრდილოეთ ქვეყნებთან დამაკავშირებელ გზებზე“. . 2000-2001წ. შემსრულებელი. გრანტი 5.12.02. .

. ჩრდილოეთის ქვეყნებთან დაკავშირებული საუღელტეხილო გზებზე კატასტროფული ჰიდრომეტეოროლოგიური და გლაციოლოგიური მოვლენები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. ეროვნული აკადემიის ფონდი. 2000-2001წ. ხელმძღვანელი. 45. .

რ. ბაკურაძე, ც. ზურაბიშვილი, კ. ჯაფარიძე, ზ. ელაშვილი, გ. ჭელიძე,. ცვლადი სპექტრული და ოპტიკური მახასიათებლების მქონე თხელფენოვანი სისტემები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2002-20003წ. შემსრულებელი. № 2.10.02. .

ჯ. მაისურაძე. ცვლადი სპექტრული და ოპტიკური მახასიათებლების მქონე თხელფენოვანი სისტემები.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.. 2002-2003წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

თ. სულაბერიძე, ო. თავდიშვილი, თ. თოდუა, ზ. ალიმბარაშვილი. ციფრული გამოსახულების სეგმენტაცია და სეგმენტირებული გამოსახულების აღწერა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. # FR/466/4- 103/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ო. თავდიშვილი. ციფრული გამოსახულების სეგმენტაცია და სეგმენტირებული გამოსახულების აღწერა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/466/4-103/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. დონაძე, მ. გაბრიჩიძე. ძვირფასი ლითონებისაგან თავისუფალი ინოვაციური საავტომობილო კატალიზატორის საწარმოო გამოცდა და ოპტიმიზაცია . სსიპ -შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/136/3-160/13. სტუ, მმი.

მ. გაბრიჩიძე. ძვირფასი ლითონებისაგან თავისუფალი ინოვაციური საავტომობილო კატალიზატორის საწარმოო გამოცდა და ოპტიმიზაცია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/136/3-160/13. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. ელიზბარაშვილი, ენვერ ხალვაში. ძლიერად ანიზოტროპული ახალი მასალების – La1-xMexMnO3 (სადაც Me= Ca, Pb, Sr; x არის Me-ს დოპირების დონე), მაღალტექნოლოგიური შენაერთების (LaGa1-x MnxO3, KCuF3, ...) და სპინ-ტრიპლეტური შენაერთების ელექტრონული სპინური რელაქსაციის და დინამიკის შესწავლა ნულოვან და სუსტ მუდმივ მაგნიტურ ველებში.. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი . 2015-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/299/6-110/14. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნ. ფოკინა, ენვერ ხალვაში, მაია ელიზბარაშვილი. ძლიერად ანიზოტროპული ახალი მასალების – La1-xMexMnO3 (სადაც Me= Ca, Pb, Sr; x არის Me-ს დოპირების დონე), მაღალტექნოლოგიური შენაერთების (LaGa1-x MnxO3, KCuF3, ...) და სპინ-ტრიპლეტური შენაერთების ელექტრონული სპინური რელაქსაციის და დინამიკის შესწავლა ნულოვან და სუსტ მუდმივ მაგნიტურ ველებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/299/6-110/14 . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელლობის უნივერსიტეტი.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. წერეთელი, დ.ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი, ბ. ჯაფარიძე. ჭიათურის ღარიბი მადნებიდან მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი პროდუქტის მიღება და მისგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. . GNSF/ST08/7-494. სტუ.

მ. ჟღენტი, თამარ თურმანიძე, ლევან გულუა. ხილის ნედლად შენახვის ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება და თეორიული დასაბუთება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2016-2018წ. სამეცნირო ხელმძღვანელი. 216736 . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი .

დ. კერესელიძე, ნოდარ ელიზბარაშვილი. ჯავახეთის ტრანსსასაზღვრო ეროვნულუ პარკის და მისი დამხმარე/ბუფერული ზონის ლანდშაფტური დაგეგმარება. WWF,KFW, BMZ. 2008-2009წ. მეცნიერ თანამშრომელი. . თსუ.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, მ. ლომსაძე-კუჭავა, მ.ფირცხალავა, გ.კიკნაველიძე, თ.სოზიაშვილი. ჯანდაცვის გამაჯანსაღებელ-პროფილაქტიკური და რეკრიაციული ობიექტების მენეჯმენტის, მარკეტინგული მიმზიდველობისა და ეკონომიკური მექანიზმების დამუშავება" . "რუსთაველის ფონდი". 2009-2011წ. ჯგუფის ხელმძღვანელი. №A-19-09 . უნივერსიტეტი "გეომედი".

გ. ამყოლაძე, მ.ფირცხალავა, მ.ლომსაძე-კუჭავა, გ.კიკნაველიძე, ნ.გიორგიშვილი.. ჯანდაცვის, გამაჯამსაღებელ-პროფილაქტიკური და რეკრიაციული ობიექტების მენეჯმენტის, მარკეტინგული მიმზიდველობისა და ეკონომიკური მექანიზმის დამუშავება. . 0-0წ. . N252-08-2-166. .

ნ. გიორგიშვილი, მ. ფირცხალავა, გ. კიკნაველიძე, მ. ლომსაძე–კუჭავა. ჯანდაცვის, გამაჯანსაღებელ–პროფილაქტიკური და რეკრეაციული ობიექტების მენეჯმენტის, მარკეტინგული მიმზიდველობისა და ეკონომიკური მექანიზმის დამუშავება.. საქართველოს რუსთაველის (ეროვნული) ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. # 25282166. საქართველოს რუსთაველის (ეროვნული) ფონდი.