გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  628 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. პაატაშვილი. ჰარმონიული და არაწრფივი ანალიზის ზოგიერთი საკითხი არაკლასიკური დასმით და მათი გამოყენებები დიფერენციალურ განტოლებებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მენეჯერი. GNSF/ST07/3-169. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ბ. გორგილაძე, თ. ტარტარაშვილი, მ. ბარიხაშვილი. ჰერეთი ვირტუალურ სივრცეში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2007წ. ვებ–დიზაინერი. GNSF/PRES07/1-135. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ვ. თავხელიძე. ჰიდრირებისა და წნევითი დამუშავების გავლენა ლითონების ფიზიკურ თვისებებზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2002-2003წ. მკვლევარი. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.

შ. გაგოშიძე, საღინაძე ივანე. ჰიდროსაინჟინრო და გარემოსდაცვითი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები ქ.ფოთის შავიზღვისპირა რეგიონში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. 10-15. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზ. ჭარბაძე, null, ცოტნე მირცხულავა.. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები“. . საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2009-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. . N GNSF/STO 7-257.. წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. GNSF/ST07/7-257. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. ბალამწარიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ლ. ფურცელაძე. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. ეროვნული სამეცნირეო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. GNSF/ST 07/7 - 257. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. დამხმარე. N GNSF/ST07/7-257. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე, ლ.ფურცელაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. GNSF/STO&- 257 (2008- 2009). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული ფონდი. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი . GNSF/ST-107. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკუტი ნაგებობების ავარიების აცილების მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/STO&- 257 (2008- 2009). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

A. Meskhi. ’International Congress of Mathematicians (ICM 2014). Shota Rustaveli National Science Foundation. 2014-2014წ. ძირიტადი შემსრულებელი. Project No. 2014_tr_563.. .

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, თ. ჯავახიშვილი, ე. წოწერია. “ბაგირგზებისა და სხვა ანალოგიური ბაგირ – ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირებისა და გაანგარიშების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და გამოცდა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2009წ. მკვლევარი. GNSF/ST08/7_472 . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

null. “მაქსიმალური უტოლობები გადანაცვლებებისთვის, გამოყენებები ფუნქციონალურ ანალიზსა და დაგეგმვის თეორიაში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. ძირითადი პერსონალი. GNSF/ST08/3-384. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი.

მ. ვეფხვაძე. “მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” (ნანო – 2014). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2014წ. ეროვნული საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. CF/21/3–250/14. სტუ.“მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” საორგანიზაციო კომიტეტი.

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე. “ოპტიკურ საკომუნიკაციო ქსელებში ინფორმაციის არხების სივრცული კომუტაცია დინამიური პოლარიზაციული ჰოლოგრამების მეშვეობით“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. №GNSF/ST08/1-364 . ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

შ. კეკუტია, აბულაძე მ. , სულაძე თ., ნამჩევაძე ნ., ცერცვაძე თ., სოხაძე ვ.. “სუპერპარამაგნიტური რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკების (SPIONs ) გამოყენების პერსპექტივები ჭრილობების შეხორცებაში” . . 2014-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/451/7-230/13. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. “ტურბულენტურ ნაკადში თბოგაცემის ინტენსიფიკაციისა და თბოგადამცემი აპარატების ოპტიმიზაციის პრობლემების გადაწყვეტა“. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი. № GNSF/ST08/7-482 . ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

გ. გიორგობიანი. ”Interrelation between signs and permutations in compact vector summation: theory and applications. Georgian National Science Foundation. 2014-2016წ. Researcher. FR/539/5-100/13. . N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics of the Georgian Technical University .