გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჭარბაძე, null, ცოტნე მირცხულავა.. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები“. . საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2009-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. . N GNSF/STO 7-257.. წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. GNSF/ST07/7-257. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. ბალამწარიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ლ. ფურცელაძე. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. ეროვნული სამეცნირეო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. GNSF/ST 07/7 - 257. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. დამხმარე. N GNSF/ST07/7-257. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე, ლ.ფურცელაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. GNSF/STO&- 257 (2008- 2009). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული ფონდი. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი . GNSF/ST-107. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკუტი ნაგებობების ავარიების აცილების მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/STO&- 257 (2008- 2009). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

A. Meskhi. ’International Congress of Mathematicians (ICM 2014). Shota Rustaveli National Science Foundation. 2014-2014წ. ძირიტადი შემსრულებელი. Project No. 2014_tr_563.. .

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, თ. ჯავახიშვილი, ე. წოწერია. “ბაგირგზებისა და სხვა ანალოგიური ბაგირ – ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირებისა და გაანგარიშების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და გამოცდა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2009წ. მკვლევარი. GNSF/ST08/7_472 . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

null. “მაქსიმალური უტოლობები გადანაცვლებებისთვის, გამოყენებები ფუნქციონალურ ანალიზსა და დაგეგმვის თეორიაში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. ძირითადი პერსონალი. GNSF/ST08/3-384. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი.

მ. ვეფხვაძე. “მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” (ნანო – 2014). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2014წ. ეროვნული საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. CF/21/3–250/14. სტუ.“მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” საორგანიზაციო კომიტეტი.

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე. “ოპტიკურ საკომუნიკაციო ქსელებში ინფორმაციის არხების სივრცული კომუტაცია დინამიური პოლარიზაციული ჰოლოგრამების მეშვეობით“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. №GNSF/ST08/1-364 . ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

შ. კეკუტია, აბულაძე მ. , სულაძე თ., ნამჩევაძე ნ., ცერცვაძე თ., სოხაძე ვ.. “სუპერპარამაგნიტური რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკების (SPIONs ) გამოყენების პერსპექტივები ჭრილობების შეხორცებაში” . . 2014-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/451/7-230/13. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. “ტურბულენტურ ნაკადში თბოგაცემის ინტენსიფიკაციისა და თბოგადამცემი აპარატების ოპტიმიზაციის პრობლემების გადაწყვეტა“. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი. № GNSF/ST08/7-482 . ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

გ. გიორგობიანი. ”Interrelation between signs and permutations in compact vector summation: theory and applications. Georgian National Science Foundation. 2014-2016წ. Researcher. FR/539/5-100/13. . N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics of the Georgian Technical University .

დ. კვარაცხელია. ”გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები“ . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი). #GNSF/ST06/2-088. საქართველოს გლობალიზაციისა და რეგიონული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრი.

ნ. კარბელაშვილი, ბუხრაშვილი პაატა, კორძაია კახაბერ, ველიჯანაშვილი ა.. ”ციხეგორს გალობს ბულბული...” ჩრდილო-აღმოსავლეთ საქართველოს ფშავის თემის ჯვარ-ხატების აღწერა,სისტემატიზირება და მულტიმედიურ ფორმატში გამოცემა. რუსთაველის ფონდი. 2007-2009წ. მეცნიერ-თანამშრომელი. . ილიას უნივერსიტეტი.

მ. მაცაბერიძე. „ 21-ე საუკუნის მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები “. . რუსთაველის ფონდი. 0-2012წ. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. GF/7/3-250/12. სტუ.

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. № AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.