გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ამყოლაძე, მ.ფირცხალავა, მ.ლომსაძე-კუჭავა, გ.კიკნაველიძე, ნ.გიორგიშვილი.. ჯანდაცვის, გამაჯამსაღებელ-პროფილაქტიკური და რეკრიაციული ობიექტების მენეჯმენტის, მარკეტინგული მიმზიდველობისა და ეკონომიკური მექანიზმის დამუშავება. . 0-0წ. . N252-08-2-166. .

ნ. გიორგიშვილი, მ. ფირცხალავა, გ. კიკნაველიძე, მ. ლომსაძე–კუჭავა. ჯანდაცვის, გამაჯანსაღებელ–პროფილაქტიკური და რეკრეაციული ობიექტების მენეჯმენტის, მარკეტინგული მიმზიდველობისა და ეკონომიკური მექანიზმის დამუშავება.. საქართველოს რუსთაველის (ეროვნული) ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. # 25282166. საქართველოს რუსთაველის (ეროვნული) ფონდი.

ა. მესხი. ჰარმონიული და არაწრფივი ანალიზის ზოგიერთი საკითხი არაკლასიკური დასმით და გამოყენებები დიფერენციალურ განტოლებებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. შემსრულებელი. GNSF/ST07/3-169. თსუ ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. პაატაშვილი. ჰარმონიული და არაწრფივი ანალიზის ზოგიერთი საკითხი არაკლასიკური დასმით და მათი გამოყენებები დიფერენციალურ განტოლებებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მენეჯერი. GNSF/ST07/3-169. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ბ. გორგილაძე, თ. ტარტარაშვილი, მ. ბარიხაშვილი. ჰერეთი ვირტუალურ სივრცეში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2007წ. ვებ–დიზაინერი. GNSF/PRES07/1-135. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ვ. თავხელიძე. ჰიდრირებისა და წნევითი დამუშავების გავლენა ლითონების ფიზიკურ თვისებებზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2002-2003წ. მკვლევარი. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.

შ. გაგოშიძე, საღინაძე ივანე. ჰიდროსაინჟინრო და გარემოსდაცვითი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები ქ.ფოთის შავიზღვისპირა რეგიონში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. 10-15. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზ. ჭარბაძე, null, ცოტნე მირცხულავა.. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები“. . საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2009-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. . N GNSF/STO 7-257.. წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. GNSF/ST07/7-257. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. ბალამწარიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ლ. ფურცელაძე. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. ეროვნული სამეცნირეო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. GNSF/ST 07/7 - 257. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. დამხმარე. N GNSF/ST07/7-257. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე, ლ.ფურცელაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. GNSF/STO&- 257 (2008- 2009). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული ფონდი. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი . GNSF/ST-107. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკუტი ნაგებობების ავარიების აცილების მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/STO&- 257 (2008- 2009). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

A. Meskhi. ’International Congress of Mathematicians (ICM 2014). Shota Rustaveli National Science Foundation. 2014-2014წ. ძირიტადი შემსრულებელი. Project No. 2014_tr_563.. .

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, თ. ჯავახიშვილი, ე. წოწერია. “ბაგირგზებისა და სხვა ანალოგიური ბაგირ – ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირებისა და გაანგარიშების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და გამოცდა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2009წ. მკვლევარი. GNSF/ST08/7_472 . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

null. “მაქსიმალური უტოლობები გადანაცვლებებისთვის, გამოყენებები ფუნქციონალურ ანალიზსა და დაგეგმვის თეორიაში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. ძირითადი პერსონალი. GNSF/ST08/3-384. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი.

მ. ვეფხვაძე. “მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” (ნანო – 2014). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2014წ. ეროვნული საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. CF/21/3–250/14. სტუ.“მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” საორგანიზაციო კომიტეტი.