გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მაია. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“ . სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გულნაზი ტაბატაძე, მაია მშვილდაძე, მაია ბალახაშვილი. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“. სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. კოვზირიძე. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ფიზ-ქიმიური მეთოდებით ჩატარებული კვლევის შედეგების ხელმძღვანელი. AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .

ვ. შავერდოვა, ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. მშვენიერაძე, ნ. ობოლაშვილი. „არაპოლარიზებული სინათლის ფენომენი პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიულ ინტერფერომეტრიაში: ჩაწერა, მარეგისტრირებელი არეები, გამოყენება“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/292/6-120/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. ჭეიშვილი, გ.ლოლაძე, ზ. ლომიძე. „ახალი მეთოდით აგებული მსოფლიო დონის 3დ სტერეოსკოპული კონკურენტუნარიანი აგრეგატის შექმნა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. მეცნიერ მუშაკი. № AR/111/3-122/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ლოლაძე, ზ.ლომიძე, თ. ჭეიშვილი. „ახალი მეთოდით აგებული მსოფლიო დონის 3დ სტერეოსკოპული კონკურენტუნარიანი აგრეგატის შექმნა“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/111/3-122/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ბერიძე, თ. ჩიკვაიძე, გ. ყუფუნია, რ. ჯავახიშვილი და სხვ.. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში". საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2008 წლიდან „რუსთაველის ფონდი"). 2006-2009წ. პროექტის მენეჯერი და ძირითადი შემსრულებელი. N 027-08. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თეუსუ).

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ინაშვილი ირმა. „ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების თეორიული კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. ძირითადი მონაწილე. FR/607/10-170/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტ. მეგრელიშვილი. „თბილისი - ლიტერატურულ-გეოგრაფიული მერიდიანები (ლიტერატურულ-კულტურული გზამკვლევი)“. რუსტაველის ფონდი, საქართველო, თბილისი, დ, უზნაძის ქ. 68. . 2008-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. 143-srg-09. GECLA.

ი. ლაგვილავა, ნანა ფალიაშვილი. „კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ „ფლუორესცენციული საღებრების სინთეზი“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, . 2013-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SC/40/6-420/13. ზურაბ ბეგიაშვილის სახელობის სოფელ კუმისის საჯარო სკოლა.

კ. ფხაკაძე. „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი. AR/122/4-105/14 . სტუ ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი.

თ. კვირიკაშვილი, ა. ლაშხი. „კლასიკური ჯგუფების გეომეტრია რგოლებზე“.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი.. GNSF/STO8/3-306. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ო. ლანჩავა, ნაომ ბოჭორიშვილი, ზურაბ ლებანიძე. „მიწისქვეშა ნაგებობების სავენტილაციო სისტემის დამუშავება ხანძრის გავლენის გათვალისწინებით“. შოთა რუსთაველის ეეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. AR 61/3 - 102/13. სტუ.

შ. კეკუტია, ვ. მიქელაშვილი. „მოდიფიცირებული მაგნიტური ნანონაწილაკების სინთეზის უწყვეტი ტექნოლოგიური ხაზი“. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. მენეჯერი. AR/96/3-250/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, ვ. შავერდოვა, ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. მშვენიერაძე, ნ. ობოლაშვილი. „პოლარიზებული ლუმინესცენციის ფენომენი ჰოლოგრაფიული მეხსიერების ამოცანებში: მარეგისტრირებელი არეები, კვლევა, გამოყენების პერსპექტივა“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. №FR/316/6-120/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ინაშვილი ირმა. „სასოფლო-სამეურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა რესურსდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. ძირითადი მონაწილე. 1–8/34. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჩხაიძე, ლია ლურსმანაშვილი, ნინო დოლიძე. „საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის სასულიერო პირთა სამოსის დამუშავება ქართული ელემენტების აღდგენით” . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-0წ. მეცნიერ-თანამშრომელი. . აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. სანიკიძე. „უფლისციხის ძეგლების პასპორტიზაცია“. საქართველოს კულტურის სამინისტროს პროექტი. -2008წ. . . .

ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, ვ. შავერდოვა, ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. მშვენიერაძე, ი. ჩაგანავა, ნ. ობოლაშვილი. „ფართო სპექტრულ უბანში პოლარიზაციულად მგრძნობიარე არეების მიღება, კვლევა და გამოყენება“. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, . 2006-2008წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. №GNSF/ST06/4-022. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.