გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე. “ოპტიკურ საკომუნიკაციო ქსელებში ინფორმაციის არხების სივრცული კომუტაცია დინამიური პოლარიზაციული ჰოლოგრამების მეშვეობით“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. №GNSF/ST08/1-364 . ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

შ. კეკუტია, აბულაძე მ. , სულაძე თ., ნამჩევაძე ნ., ცერცვაძე თ., სოხაძე ვ.. “სუპერპარამაგნიტური რკინის ოქსიდის ნანონაწილაკების (SPIONs ) გამოყენების პერსპექტივები ჭრილობების შეხორცებაში” . . 2014-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/451/7-230/13. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თ. მაგრაქველიძე, ხ. ლომიძე, ნ.ლეკვეიშვილი. “ტურბულენტურ ნაკადში თბოგაცემის ინტენსიფიკაციისა და თბოგადამცემი აპარატების ოპტიმიზაციის პრობლემების გადაწყვეტა“. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2012წ. პროექტის ხელმძღვანელი. № GNSF/ST08/7-482 . ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

გ. გიორგობიანი. ”Interrelation between signs and permutations in compact vector summation: theory and applications. Georgian National Science Foundation. 2014-2016წ. Researcher. FR/539/5-100/13. . N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics of the Georgian Technical University .

დ. კვარაცხელია. ”გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები“ . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი). #GNSF/ST06/2-088. საქართველოს გლობალიზაციისა და რეგიონული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრი.

ნ. კარბელაშვილი, ბუხრაშვილი პაატა, კორძაია კახაბერ, ველიჯანაშვილი ა.. ”ციხეგორს გალობს ბულბული...” ჩრდილო-აღმოსავლეთ საქართველოს ფშავის თემის ჯვარ-ხატების აღწერა,სისტემატიზირება და მულტიმედიურ ფორმატში გამოცემა. რუსთაველის ფონდი. 2007-2009წ. მეცნიერ-თანამშრომელი. . ილიას უნივერსიტეტი.

მ. მაცაბერიძე. „ 21-ე საუკუნის მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები “. . რუსთაველის ფონდი. 0-2012წ. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. GF/7/3-250/12. სტუ.

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. № AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მაია. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“ . სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გულნაზი ტაბატაძე, მაია მშვილდაძე, მაია ბალახაშვილი. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“. სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. კოვზირიძე. „ ახალი მაღალცეცხლგამძლე მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ფიზ-ქიმიური მეთოდებით ჩატარებული კვლევის შედეგების ხელმძღვანელი. AR/102/3-121/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .

ვ. შავერდოვა, ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. მშვენიერაძე, ნ. ობოლაშვილი. „არაპოლარიზებული სინათლის ფენომენი პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიულ ინტერფერომეტრიაში: ჩაწერა, მარეგისტრირებელი არეები, გამოყენება“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/292/6-120/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. ჭეიშვილი, გ.ლოლაძე, ზ. ლომიძე. „ახალი მეთოდით აგებული მსოფლიო დონის 3დ სტერეოსკოპული კონკურენტუნარიანი აგრეგატის შექმნა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. მეცნიერ მუშაკი. № AR/111/3-122/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ლოლაძე, ზ.ლომიძე, თ. ჭეიშვილი. „ახალი მეთოდით აგებული მსოფლიო დონის 3დ სტერეოსკოპული კონკურენტუნარიანი აგრეგატის შექმნა“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/111/3-122/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ბერიძე, თ. ჩიკვაიძე, გ. ყუფუნია, რ. ჯავახიშვილი და სხვ.. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში". საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2008 წლიდან „რუსთაველის ფონდი"). 2006-2009წ. პროექტის მენეჯერი და ძირითადი შემსრულებელი. N 027-08. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თეუსუ).

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, ინაშვილი ირმა. „ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების თეორიული კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. ძირითადი მონაწილე. FR/607/10-170/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტ. მეგრელიშვილი. „თბილისი - ლიტერატურულ-გეოგრაფიული მერიდიანები (ლიტერატურულ-კულტურული გზამკვლევი)“. რუსტაველის ფონდი, საქართველო, თბილისი, დ, უზნაძის ქ. 68. . 2008-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. 143-srg-09. GECLA.

ი. ლაგვილავა, ნანა ფალიაშვილი. „კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ „ფლუორესცენციული საღებრების სინთეზი“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, . 2013-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SC/40/6-420/13. ზურაბ ბეგიაშვილის სახელობის სოფელ კუმისის საჯარო სკოლა.

კ. ფხაკაძე. „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი. AR/122/4-105/14 . სტუ ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი.