გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  10 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. დევაძე, ნ. სეფაშვილი, ც. ზურაბიშვილი, ჯ. მაისურაძე, გ. პეტრიაშვილი, კ.ჯაფარიძე, ურჩუხიშვილი ჟუჟუნა. „ფოტოქრომული სპიროპირანული სისტემების ფოტომგრძნობიარობის გაზრდის ახალი მეთოდი“ . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. პროექტის შემსრულებელი (კ.ჯაფარიძის გარდაცვალების შედეგ ხელმძღვანელი). პროექტი № 11/12. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

მ. მილაშვილი. „ქ. დედოფლისწყაროში ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების სათაო ოფისის შენობის პროექტი“ . „მსოფლიო ბანკის“ გრანტი. . 2005-2005წ. შემსრულებელი. . .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე (დოქტორანტი). „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული გრამატიკული მართლმწერი (ანალიზატორი)“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2016წ. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. DO/308/4-105/14. ინდივიდუალური გრანტი.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა (დოტორანტი). „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2016წ. დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. DO/305/4-105/14. ინდივიდუალური გრანტი.

კ. ფხაკაძე. „ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. FR/362/4-105/12 . სტუ ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი.

გ. ომსარაშვილი, გ. ჩახაია. • რუსეთის მიერ კურორტ ბორჯომის ხეობაში განხორციელებული ეკოციდის (2008 წლის) შედეგად წარმოქმნილი სენსიტიური უბნების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწინააღმდეგო ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. დამხმარე პესონალი . . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ომსარაშვილი. • სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო დერეფანში მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება, ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი . . .

გ. ომსარაშვილი. • საქართველოს მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუატაციის პირობების შეფასება. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე პესონალი . . სსიპ საქართველოს წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

ზ. გასიტაშვილი. • “მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” (ნანო – 2014)”. საქ.ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,. 2014-2014წ. . № CF/21/3-250/14 (06.06.2014). საქ.ტექ.უნივერსიტეტი.

ზ. გასიტაშვილი, ი. როდონაია, და სხვ..  საგანგებო სიტუაციებში მართვითი გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი კომპიუტერული მეთოდების და მოდელების დამუშავება.. საქ.ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,. 2008-2011წ. . გრანტი # GNSF/ST08/8-367. .