გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეცხვარიშვილი. Hg-1223 მაღალტემპერატურულ ზეგამტარში ფაზის ფორმირებაზე და ზეგამტარულ თვისებებზე დარიშხანისა და სტიბიუმის შემცველი ნაერთების დოპირების გავლენის გამოკვლევა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2013-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. № 31/36.. .

ა. ჭანიშვილი, ზ. ვარდოსანიძე, გ. ჭილაია, ს. თავზარაშვილი, ი. ნახუცრიშვილი, მ. არონიშიძე. Holographic laser with double distributed feedback . რუსთაველის ფონდი. 2012-2014წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 11-22. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

L. Chkhartishvili. Inco Net EECA Brokerage Event on Energy FP7 (October 19–20, 2010, Kiev, Ukrine). 7th Framework Programme (Inco Net EECA). 2010-2010წ. Participant. . .

Z. Kiguradze. Individual Travel Grant. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2016-2016წ. Principal Investigator. tg16_2_119. Individual.

Z. Kiguradze. Individual Travel Grant. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2014-2014წ. Principal Investigator. 2014_tr_404. Individual.

T. Jangveladze. Individual Travel Grant. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2014-2014წ. Principal Investigator. . Individual.

B. Partsvania. Influence of punctuated EMF on the neuronal plasticity. Academy of Senses of Georgia. 2002-2004წ. . . Principal Investigator.

ა. ჭანიშვილი, ნ. ფონჯავიძე, გ. ჭილაია. Information Recording in Optically Active Cholesteric Liquid Crystals . SRNSF-CNRS . 2014-2016წ. ძირითადი პერსონალი. 04/25. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ჩხარტიშვილი. Int. Conf. "Nanomeeting – 2011" (May 24–27, Minsk, Belarus). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2011-2011წ. მონაწილე. 11_tr_007 – # 03/18. .

Ts. Tsanava. Integral operators and boundary value problems in new function spaces; new aspects in Fourier and wavelet theories. http://www.rustaveli.org.ge/. 2012-2014წ. Laborant. D/13-23. I. Javakhishvili Tbilisi State University.

ა. მესხი. Integral operators and boundary value problems in new function spaces; new aspects in Fourier and wavelet theories. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2013-2016წ. Researcher. contract No. D/13-23. A. Razmadze Mathematical Institute of I. Javakhishvili Tbilisi State University.

T. Tetunashvili. Integral Operators and Boundary Value Problems in New Function Spaces; New Aspects of Fourier Analysis and Wavelet Theory. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2012-2015წ. Key Personnel. D-13/23. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Ts. Tsanava. Integral Operators in Non-standard Function Spaces; New Aspects of Fourier Analysis and Wavelet Theory. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2018-2021წ. Researcher. DI 18-118. Georgian Techical University, I. Javakhishvili Tbilisi State University.

ნ. კარბელაშვილი, ველიჯანაშვილი ა. Internet Academy, Distance Learning . IREX-IATP. 2001-2001წ. მენეჯერი, მეცნიერ-თანამშრომელი. . Internet Academy.

T. Jangveladze. Investigation and Approximate Solution of Some Problems of Mathematical Physics. Department of Science and Technology of Georgia. 1998-2000წ. Principal Investigator. . Tbilisi State University.

Z. Kiguradze. Investigation and num erical solution of som e system s of nonlinear partial integro-differential equations. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2014-2015წ. Principal Investigator. FR/100/5-106/13. Tbilisi State University.

T. Jangveladze, Z. Kiguradze, G. Lobjanidze, A. Chitaladze. Investigation and Numerical Solution of Some Classes of Nonlinear Partial Differential and Integro-differential Equations. SRNSF. 2008-2009წ. Principal Investigator. GNSF/ST07/3-176. Ilia State University.

T. Jangveladze, Z. Kiguradze, O. Jokhadze. Investigation and Numerical Solution of Some Nonlinear Nonstationary Models. SRNSF. 2013-2016წ. Mainl Investigator. FR/30/5-101/12. Tbilisi State University.

Z. Kiguradze. Investigation and Numerical Solution of Some System of Nonlinear Integro-Differential Equations. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2008-2009წ. Principal Investigator. GNSF/PRES07/3-147. Individual (Grant of President of Georgia).

B. Partsvania. Investigation into influence of biologically active ferro colloids in the neuron. Academy of Senses of Georgia. 2002-2003წ. . . Principal Investigator.