გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. სუპატაშვილი. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. შავლაყაძე, რ. ბანცური, გ. კაპანაძე, ა. ციცქიშვილი, ლ. შაფაქიძე. უწყვეტ ტანთა მექანიკის შერეული ამოცანები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. მეცნიერ მკვლევარი. GNSF/ST06/03-006. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

თ. სუპატაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი, ქიმიკოსი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდ. რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. დამხმარე. N GNSF/ST08/5-477. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, სიჭინავა პ. . ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის უსაფრტხო ფუნქციონირების გზით.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქრთველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, პ. სიჭინავა, გ. გავარდაშვილი, ლ. წულუკიძე. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. #GNSF/ST08/7-477 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, ი. ხუბულავა, პ. სიჭინავა. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST08/7-477. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, პ. სიჭინავა, გ. ჩახაია, გ.გავარდაშვილი. ფოთის ინდუსტრიული ზონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა მდინარე რიონზე არსებული წყალგამყოფი კვანძის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გზით. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST08/7-477. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. GNSF/ST07/7-257. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. ბალამწარიშვილი, ზ. ჭარბაძე, ლ. ფურცელაძე. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. ეროვნული სამეცნირეო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. GNSF/ST 07/7 - 257. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. ნიბლაძე. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. დამხმარე. N GNSF/ST07/7-257. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე, ლ.ფურცელაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ავარიების აცილების, მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. GNSF/STO&- 257 (2008- 2009). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული ფონდი. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი . GNSF/ST-107. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. ფურცელაძე, ზ. ჭარბაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. ჰიდროტექნიკუტი ნაგებობების ავარიების აცილების მიყენებული ზარალის შერბილების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/STO&- 257 (2008- 2009). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, თ. ჯავახიშვილი, ე. წოწერია. “ბაგირგზებისა და სხვა ანალოგიური ბაგირ – ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირებისა და გაანგარიშების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და გამოცდა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2009წ. მკვლევარი. GNSF/ST08/7_472 . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

null. “მაქსიმალური უტოლობები გადანაცვლებებისთვის, გამოყენებები ფუნქციონალურ ანალიზსა და დაგეგმვის თეორიაში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. ძირითადი პერსონალი. GNSF/ST08/3-384. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი.

თ. სანიკიძე. „უფლისციხის ძეგლების პასპორტიზაცია“. საქართველოს კულტურის სამინისტროს პროექტი. -2008წ. . . .

ზ. გასიტაშვილი, ო.ნამიჩეიშვილი და სხვა. • “მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია “ნანოტექნოლოგიები” (ნანო – 2014)”. საქ.ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,. 2014-2014წ. . № CF/21/3-250/14 (06.06.2014). საქ.ტექ.უნივერსიტეტი.