გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ლ. იმნაიშვილი, ი.როდონაია და სხვა.  საგანგებო სიტუაციებში მართვითი გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი კომპიუტერული მეთოდების და მოდელების დამუშავება.. საქ.ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,. 2008-2011წ. . გრანტი # GNSF/ST08/8-367. .