გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  590 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია, ზ. ვარდოსანიძე, ს. თავზარაშვილი, მ. არონიშიძე, ნ. ფონჯავიძე. Optical information recording in polymer stabilized photonic liquid crystals . GNSF . 2008-2010წ. მენეჯერი. 177. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

T. Laperashvili, O.Kvitsiani, I.ImerliShvili, D Laferashvili, C.Tsiklauri. optoeleqtronuli mowyobilobebis sabaziso elementebis miReba da kvleva eleqtroqimiuri teqnologiiT damzadebuli metal-naxevargamtaruli kontaqtebis safuZvelze. saqarTvelos erovnuli samecniero fondis . 2009-20012წ. გრანტოს ხელმძღვანელი. GNSF/ST08/4-426 . კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. პეტრიაშვილი, ლ. დევაძე, ც. ზურაბიშვილი, ბ. ფარცვანია, ნ. ფონჯავიძე, ნ. სეფაშვილი, კ.ჯაფარიძე. Paper Based Cholesteric Liquid Crystal Interferential Mirror for New Kind of Reflective Displays. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. ძირითდი შემსრულებელი. AR/54/4-100/11 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ს. ჩობანიანი. Personal Grant fot teaching Probability and Statistics at ISET, International School of Economics at Tbilisi State University. Partnership for Economics Education and Research Consortium. 2011-2011წ. Professor. . .

S. Chobanyan, V. Tarieladze, G. Giorgobiani. Sign-Permutation Duality in Linear Analysis. Applications to Scheduling Theory. Georgian National Science Foundation. 2006-2008წ. Project Manager. GNSF/ST06/3-009. N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics of the Georgian Academy of Sciences.

A. Kirtadze. Some Applications of Algorithmical and Combinatorial Methods in Structures of Algebraic and Discrete types . Georgian National Science Foundation. 2009-20წ. Researcher. GNSF/ST08/3-105. .

ა. კირთაძე. Some modifications of the notions of measurability of sets and functions and their applications. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2013-2016წ. Researcher. #31/25. GTU.

A. Kirtadze. Some Problems of Harmonic and Nonlenear Analysis in Nonclasical Setting with Applications in Differential Equations . Shota Rustaveli National Science Foundation. 2008-2010წ. Researche. . .

ა. კირთაძე. Some questions of the theory of dynamical systems. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2013-2014წ. Researcher. #31/24. GTU.

ე. მიმინოშვილი. Synthesis and Nanostructure Investigation of New Model Coordination Compounds of Ultra-High Purity Gallium and 3d-Metals. . 2008-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST08/4-402 . .

A. Meskhi. The 11th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications. Shota Rustaveli National Science Foundation . 2016-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. Contract No. 03/63. .

ნ. კარბელაშვილი, გაჩეჩილაძე თ., ველიჯანაშვილი ა.. The collection and placement the elected reports of the XV international tournament young Physicist on the Internet Academy's site, on the "Page of young researchers" . IREX-IATP. 2002-2002წ. მეცნიერ-თანამშრომელი. . Internet Academy.

ი. მეცხვარიშვილი, ლობჟანიძე თეა, დგებუაძე გურამი, ბენდელიანი ბეჟანი. Tl-ფუძიანი ზეგამტარების სინთეზი ზოლ-გელ მეთოდისა და პოლიმერიზაციის გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/261/6-260/14. .

მ. მეცხვარიშვილი. Tl-ფუძიანი ზეგამტარების სინთეზი ზოლ-გელ მეთოდისა და პოლიმერიზაციის გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2015-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. #FR/261/6-260/14.. .

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე, გივი ცინცაძე. Tm3 , Ce3 : YLiF4 – მყარი ტანის ულტრაიისფერი ლაზერი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. მთავარი შემსრულებელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე, გივი ცინცაძე. Tm3 იონებით აქტივირებული ფტორიდული კრისტალებისა და მინების სპექტროსკოპია და გადასვლების დინამიკა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. მთავარი შემსრულებელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.