გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Paatashvili. Variable Exponent Analysis. INTAS. 2006-2008წ. researcher. No: 06-1000017-8792. A. Razmadze Math. Inst. .

ა. მესხი. XXX ეროვნული კონგრესი ჰარმონიულ ანალიზში, გარგანო, იტალია, 2010. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. შემსრულებელი. . ინდივიდუალური (ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი).

ი. მეცხვარიშვილი. YBaCuO-ს მომზადება და მისი კვლევა. კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 19/09. .

რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, მ. თუთბერიძე. `მარგანეცის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

ლ. ჩხარტიშვილი. Конференция "Порошковая метллургия: Ее сегодня и завтра" (27–30 ноября 2012 г., Киев, Украина). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2012წ. მონაწილე. . .

ლ. ჩხარტიშვილი. Харьковская нанотехнологическая ассамблея – 2006 (2–6 октября 2006 г., Харьков, Украина). საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2006წ. მონაწილე / სხდომის თავმჯდომარე. GNSF/TR06/14. .

დ. რაძიევსკი, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი, ვ. შენგელია. Ⴑამედიცინო რენტგენოგრაფიული ინფორმაციის კომპიუტერული ანალიზის მეთოდების დამუშავება და მათი რეალიზაციის პროგრამული პაკეტის შექმნა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1995-1996წ. უმცროსი მეცნიერების თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

მ. ხარხელი. ადამიანური რესურსების მართვის გამოწვევები საქართველოში (საჯარო და კერძო სექტორის შედარებითი ანალიზი). თსუ. 2016-2016წ. ასისტენტ პროფესორი. ხელმძღვანელი ნუგზარ პაიჭაძე. პროფესორთა ჯგუფი.

ნ. ცანავა, ეკატირინე ნაცვლიშვილი, მარინე ტაბატაძე, ნანა ოქრუაშვილი, მირონ ტუღუში, ნათია გოგოლაური, , გურამ კვიკვინია, ომარ შურღაია. ადგილობრივი თვითმმართველობისწ განვითარების ეკონომიკური სტრატეგია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და რუსთაველის ფონდი. 2006-2008წ. საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი. GNSF/ST 06/2-095. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ი. ბერძენიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, მ. რაზმაძე, ი. ზედგინიძე, ვ. გორდელაძე. ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის მაქსიმალური გამოყენებით ენერგომატარებლებისა და მასალათდამზოგავი ანტიკოროზიული მინანქრის დამუშავება და საწარმოს დაგეგმარებისათვის საწყისი მასალების მომზადება. საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნიკის დეპარტამენტი. 1998-1999წ. ხელმძღვანელი. # 970, შიფრი 4.19.8. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე, ნ. არუდაშვილი. აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის მეთოდების დამუშავება თბილისის მეტროს ვენტილაციისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. N 216968 . გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. მარგველანი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე, ე. დოკვაძე. ავტომატური განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონი როგორც ქართული ენის მოდელირების საფუძველი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. A-36-09. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ე. ელიზბარაშვილი. ალაზნის ველის ნიადაგების მეორადი დამლაშების თავისებურებანი, მათი ჰიდროკლიმატური რეჟიმი, კავშირი თანამედროვე ეკოლოგიურ პროცესებთან და რეაბილიტაცია . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. 2012-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. შავლიაშვილი. ალაზნის ველის ხელოვნური წყალსაცავების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიური პრობლემები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების გათვალისწინებით. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #59/01. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ალექსანდრე ხარაზიშვილი, არჩილ ყიფიანი, ალექსი კირთაძე. ალგორითმული და კომბინატორული მეთოდების გამოყენება ალგებრულ და დისკრეტულ სტრუქტურებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2009წ. მთავარი შემსრულებელი. CNSF/ST 08/3-391 . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზ. ხვედელიძე, ზ. ხვედელიძე, ლ.მეგრელიძე. ამინდის მოკლე და საშუალო ვადიანი პროგნოზირების მიზნით ლოკალური არის ამინდის რიცხვითი მოდელის (ამინდის კვლევა და პროგნოზირება) დანერგვა საქართველოში. გრანტი. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2007-2008წ. უფროს მეცნიერ თანამშრომელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტი.