გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  590 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Paatashvili. Variable Exponent Analysis. INTAS. 2006-2008წ. researcher. No: 06-1000017-8792. A. Razmadze Math. Inst. .

ა. მესხი. XXX ეროვნული კონგრესი ჰარმონიულ ანალიზში, გარგანო, იტალია, 2010. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. შემსრულებელი. . ინდივიდუალური (ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი).

ი. მეცხვარიშვილი. YBaCuO-ს მომზადება და მისი კვლევა. კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 19/09. .

რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, მ. თუთბერიძე. `მარგანეცის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

ლ. ჩხარტიშვილი. Конференция "Порошковая метллургия: Ее сегодня и завтра" (27–30 ноября 2012 г., Киев, Украина). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2012წ. მონაწილე. . .

ლ. ჩხარტიშვილი. Харьковская нанотехнологическая ассамблея – 2006 (2–6 октября 2006 г., Харьков, Украина). საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2006წ. მონაწილე / სხდომის თავმჯდომარე. GNSF/TR06/14. .

მ. ხარხელი. ადამიანური რესურსების მართვის გამოწვევები საქართველოში (საჯარო და კერძო სექტორის შედარებითი ანალიზი). თსუ. 2016-2016წ. ასისტენტ პროფესორი. ხელმძღვანელი ნუგზარ პაიჭაძე. პროფესორთა ჯგუფი.

ნ. ცანავა, ეკატირინე ნაცვლიშვილი, მარინე ტაბატაძე, ნანა ოქრუაშვილი, მირონ ტუღუში, ნათია გოგოლაური, , გურამ კვიკვინია, ომარ შურღაია. ადგილობრივი თვითმმართველობისწ განვითარების ეკონომიკური სტრატეგია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და რუსთაველის ფონდი. 2006-2008წ. საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი. GNSF/ST 06/2-095. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ი. ბერძენიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, მ. რაზმაძე, ი. ზედგინიძე, ვ. გორდელაძე. ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის მაქსიმალური გამოყენებით ენერგომატარებლებისა და მასალათდამზოგავი ანტიკოროზიული მინანქრის დამუშავება და საწარმოს დაგეგმარებისათვის საწყისი მასალების მომზადება. საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნიკის დეპარტამენტი. 1998-1999წ. ხელმძღვანელი. # 970, შიფრი 4.19.8. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. მარგველანი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე, ე. დოკვაძე. ავტომატური განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონი როგორც ქართული ენის მოდელირების საფუძველი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. A-36-09. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ლ. შავლიაშვილი. ალაზნის ველის ხელოვნური წყალსაცავების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიური პრობლემები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების გათვალისწინებით. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #59/01. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ალექსანდრე ხარაზიშვილი, არჩილ ყიფიანი, ალექსი კირთაძე. ალგორითმული და კომბინატორული მეთოდების გამოყენება ალგებრულ და დისკრეტულ სტრუქტურებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2009წ. მთავარი შემსრულებელი. CNSF/ST 08/3-391 . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზ. ხვედელიძე, ზ. ხვედელიძე, ლ.მეგრელიძე. ამინდის მოკლე და საშუალო ვადიანი პროგნოზირების მიზნით ლოკალური არის ამინდის რიცხვითი მოდელის (ამინდის კვლევა და პროგნოზირება) დანერგვა საქართველოში. გრანტი. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2007-2008წ. უფროს მეცნიერ თანამშრომელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. ანიზოტროპული მარცვლების ფოტოინდუცირების მოვლენის კვლევა ორგანულ ნაერთებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

შ. ახობაძე. ანტისეპტიკური მაგნიტური სითხეების შექმნა და ბიოლოგიურ არეებში მათი გადაადგილების მართვა მაგნიტური ველის,ულტრაბგერისა და ლაზერული ნაკადის საშუალებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1996-1998წ. შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

რ. გაჩეჩილაძე, ლ. გიორგაშვილი, შ. ზაზაშვილი, თ. ბუჩუკური, ჭკადუა ოთარი, დუდუჩავა როლანდ. არა კლასიკური ამოცანები დრეკად კომპოზიტურ სხეულებში სხვადასხვა განზომილების ფიზიკური ველებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST07/3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, თ.ჯანაშია. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მარეგულირებელი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2013-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. 79140000. ააიპ კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია.

თ.ჯანაშია. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მარეგულირებელი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2013-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. 79140000. ააიპ კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია.