გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. ანიზოტროპული მარცვლების ფოტოინდუცირების მოვლენის კვლევა ორგანულ ნაერთებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

შ. ახობაძე. ანტისეპტიკური მაგნიტური სითხეების შექმნა და ბიოლოგიურ არეებში მათი გადაადგილების მართვა მაგნიტური ველის,ულტრაბგერისა და ლაზერული ნაკადის საშუალებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1996-1998წ. შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

რ. გაჩეჩილაძე, ლ. გიორგაშვილი, შ. ზაზაშვილი, თ. ბუჩუკური, ჭკადუა ოთარი, დუდუჩავა როლანდ. არა კლასიკური ამოცანები დრეკად კომპოზიტურ სხეულებში სხვადასხვა განზომილების ფიზიკური ველებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST07/3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, თ.ჯანაშია. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მარეგულირებელი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2013-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. 79140000. ააიპ კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია.

თ.ჯანაშია. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მარეგულირებელი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2013-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. 79140000. ააიპ კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია.

. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია ქართული ეროვნული კოსტუმისა და ტექსტილის სფეროში. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SPA120026804. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია ქართული ეროვნული კოსტუმისა და ტექსტილის სფეროში. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SPA120026804. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე მ.დონაძე მ.გაბრიჩიძე შ.კიკაბიძე ა.ბენაშვილი ლ.ბერიაშვილი. არაპირდაპირი ელექტროქიმიური აღდგენისა და დაჟანგვის მეთოდით ცეოლიტების მოდიფიცირების ტექნოლგიის დამუშავება. საგრანტო ხელშეკრულება № AR/166/3-200/13. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/166/3-200/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

. არაპოლარიზებული სინათლის ფენომენი პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიულ ინტერფერომეტრიაში: ჩაწერა, მარეგისტრირებელი არეები, გამოყენება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2015წ. შემსრულებელი. № FR/292/6-20/13 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. მესხი. არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეები და მათი გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. შემსრულებელი. GNSF/ST06/3-010. თსუ ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. პაატაშვილი. არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეები და ფუნქციები და მათი გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიაში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. მენეჯერი. GNSF/ST06/3-010. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ნ. ფოკინა, კობა ხუციშვილი, არჩილ უგულავა, სიმონ ჩხაიძე. არაწრფივი სისტემების ჰაოტური დინამიკა და რელაქსაციური პროცესები ახალ პერსპექტიულ მასალებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/STO7/4-179. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზ. გედენიძე, ასაწყობი დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი. ასაწყობი დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი. ეროვნული ფონდის გრანტი. 2007-2008წ. თემის ხელმძღვანელი. N 064. .

ტ. კვიციანი. ასაწყობი, დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. #064. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. შენგელია , გ. რობიტაშვილი. ატმოსფეროს მიკროსკოპული გრიგალების როლი ღრუბელთა სისტემის ფორმირებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. უფროსი მეცნ. თანამშრ.. 5.13.02 . ჰიდრომეტეოროლოგიის კვლევიტი ინსტიტუტი.

T. Dzigrashvili, თ.ეთერაშვილი, მ.ვარდოსანიძე, ბ.ერისთავი, ნ.ხასია. ატომურ ელექტროსადგურების რეაქტორებსა და ტურბოგენერატორებში გამოყენებული ფოლადების დაღლილობით გამოწვეული რღვევის ფიზიკა და მიკრომექანიკა. სსეფ. 2006-2009წ. წანყვანი მეცნიერ თანამშრომელი. # 072. სტუ, სტრუქტურულ კვლევათა რესპ. ცენტრი.

ნ. შავლაყაძე, თ. ეთერაშვილი. ატომურ რეაქტორებში გამოყენებული მარტენსიტული ფოლადების მსხვრევის ფიზიკა.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. მეცნიერ მკვლევარი. GNSF/ST08/7-072. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. გითოლენდია, თეიმურაზ გვანცელაძე. აფხაზური ენის ელექტრონული ინტერაქტიული სასწავლო პროგრამა, მეორე დონე.. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდამჭერი პროგრამა. 2014-0წ. თანაავტორი, შემსრულებელი, გამხმოვანებელი.. #379. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დ. გორგიძე. აქტიური სისტემების თეორიის ბაზაზე მართვის გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი მეთოდოლოგიური პრინციპების დამუშავება და მათი გამოყენება განვითარების პრიორიტეტული პროგრამების შერჩევისას . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2004-2004წ. შემსრულებელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.