გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ცანავა, ეკატირინე ნაცვლიშვილი, მარინე ტაბატაძე, ნანა ოქრუაშვილი, მირონ ტუღუში, ნათია გოგოლაური, , გურამ კვიკვინია, ომარ შურღაია. ადგილობრივი თვითმმართველობისწ განვითარების ეკონომიკური სტრატეგია. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და რუსთაველის ფონდი. 2006-2008წ. საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი. GNSF/ST 06/2-095. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ი. ბერძენიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, მ. რაზმაძე, ი. ზედგინიძე, ვ. გორდელაძე. ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის მაქსიმალური გამოყენებით ენერგომატარებლებისა და მასალათდამზოგავი ანტიკოროზიული მინანქრის დამუშავება და საწარმოს დაგეგმარებისათვის საწყისი მასალების მომზადება. საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნიკის დეპარტამენტი. 1998-1999წ. ხელმძღვანელი. # 970, შიფრი 4.19.8. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე, ნ. არუდაშვილი. აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის მეთოდების დამუშავება თბილისის მეტროს ვენტილაციისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. N 216968 . გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. მარგველანი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე, ე. დოკვაძე. ავტომატური განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონი როგორც ქართული ენის მოდელირების საფუძველი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. A-36-09. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ე. ელიზბარაშვილი. ალაზნის ველის ნიადაგების მეორადი დამლაშების თავისებურებანი, მათი ჰიდროკლიმატური რეჟიმი, კავშირი თანამედროვე ეკოლოგიურ პროცესებთან და რეაბილიტაცია . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. 2012-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ლ. შავლიაშვილი. ალაზნის ველის ხელოვნური წყალსაცავების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიური პრობლემები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების გათვალისწინებით. შოთა რუსთაველის სამცნიერო ფონდი “კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. #59/01. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ალექსანდრე ხარაზიშვილი, არჩილ ყიფიანი, ალექსი კირთაძე. ალგორითმული და კომბინატორული მეთოდების გამოყენება ალგებრულ და დისკრეტულ სტრუქტურებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2009-2009წ. მთავარი შემსრულებელი. CNSF/ST 08/3-391 . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზ. ხვედელიძე, ზ. ხვედელიძე, ლ.მეგრელიძე. ამინდის მოკლე და საშუალო ვადიანი პროგნოზირების მიზნით ლოკალური არის ამინდის რიცხვითი მოდელის (ამინდის კვლევა და პროგნოზირება) დანერგვა საქართველოში. გრანტი. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2007-2008წ. უფროს მეცნიერ თანამშრომელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. ანიზოტროპული მარცვლების ფოტოინდუცირების მოვლენის კვლევა ორგანულ ნაერთებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

შ. ახობაძე. ანტისეპტიკური მაგნიტური სითხეების შექმნა და ბიოლოგიურ არეებში მათი გადაადგილების მართვა მაგნიტური ველის,ულტრაბგერისა და ლაზერული ნაკადის საშუალებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1996-1998წ. შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

რ. გაჩეჩილაძე, ლ. გიორგაშვილი, შ. ზაზაშვილი, თ. ბუჩუკური, ჭკადუა ოთარი, დუდუჩავა როლანდ. არა კლასიკური ამოცანები დრეკად კომპოზიტურ სხეულებში სხვადასხვა განზომილების ფიზიკური ველებისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST07/3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, თ.ჯანაშია. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მარეგულირებელი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2013-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. 79140000. ააიპ კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია.

თ.ჯანაშია. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მარეგულირებელი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2013-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. 79140000. ააიპ კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია.

. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია ქართული ეროვნული კოსტუმისა და ტექსტილის სფეროში. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SPA120026804. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია ქართული ეროვნული კოსტუმისა და ტექსტილის სფეროში. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SPA120026804. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე მ.დონაძე მ.გაბრიჩიძე შ.კიკაბიძე ა.ბენაშვილი ლ.ბერიაშვილი. არაპირდაპირი ელექტროქიმიური აღდგენისა და დაჟანგვის მეთოდით ცეოლიტების მოდიფიცირების ტექნოლგიის დამუშავება. საგრანტო ხელშეკრულება № AR/166/3-200/13. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/166/3-200/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

. არაპოლარიზებული სინათლის ფენომენი პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიულ ინტერფერომეტრიაში: ჩაწერა, მარეგისტრირებელი არეები, გამოყენება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2015წ. შემსრულებელი. № FR/292/6-20/13 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. მესხი. არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეები და მათი გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. შემსრულებელი. GNSF/ST06/3-010. თსუ ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. პაატაშვილი. არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეები და ფუნქციები და მათი გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიაში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. მენეჯერი. GNSF/ST06/3-010. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.