გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  628 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ლურსმანაშვილი, თ.ჯანაშია. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მარეგულირებელი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2013-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. 79140000. ააიპ კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია.

თ.ჯანაშია. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მარეგულირებელი სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2013-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. 79140000. ააიპ კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია.

. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია ქართული ეროვნული კოსტუმისა და ტექსტილის სფეროში. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SPA120026804. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ლურსმანაშვილი. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია ქართული ეროვნული კოსტუმისა და ტექსტილის სფეროში. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2012-2013წ. პროექტის ხელმძღვანელი. SPA120026804. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ჯ. შენგელია, თ.აგლაძე მ.დონაძე მ.გაბრიჩიძე შ.კიკაბიძე ა.ბენაშვილი ლ.ბერიაშვილი. არაპირდაპირი ელექტროქიმიური აღდგენისა და დაჟანგვის მეთოდით ცეოლიტების მოდიფიცირების ტექნოლგიის დამუშავება. საგრანტო ხელშეკრულება № AR/166/3-200/13. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2016წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. № AR/166/3-200/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

. არაპოლარიზებული სინათლის ფენომენი პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიულ ინტერფერომეტრიაში: ჩაწერა, მარეგისტრირებელი არეები, გამოყენება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2015წ. შემსრულებელი. № FR/292/6-20/13 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. მესხი. არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეები და მათი გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. შემსრულებელი. GNSF/ST06/3-010. თსუ ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ვ. პაატაშვილი. არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეები და ფუნქციები და მათი გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიაში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2008წ. მენეჯერი. GNSF/ST06/3-010. ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

ნ. ფოკინა, კობა ხუციშვილი, არჩილ უგულავა, სიმონ ჩხაიძე. არაწრფივი სისტემების ჰაოტური დინამიკა და რელაქსაციური პროცესები ახალ პერსპექტიულ მასალებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/STO7/4-179. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზ. გედენიძე, ასაწყობი დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი. ასაწყობი დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი. ეროვნული ფონდის გრანტი. 2007-2008წ. თემის ხელმძღვანელი. N 064. .

ტ. კვიციანი. ასაწყობი, დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. #064. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. შენგელია , გ. რობიტაშვილი. ატმოსფეროს მიკროსკოპული გრიგალების როლი ღრუბელთა სისტემის ფორმირებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. უფროსი მეცნ. თანამშრ.. 5.13.02 . ჰიდრომეტეოროლოგიის კვლევიტი ინსტიტუტი.

T. Dzigrashvili, თ.ეთერაშვილი, მ.ვარდოსანიძე, ბ.ერისთავი, ნ.ხასია. ატომურ ელექტროსადგურების რეაქტორებსა და ტურბოგენერატორებში გამოყენებული ფოლადების დაღლილობით გამოწვეული რღვევის ფიზიკა და მიკრომექანიკა. სსეფ. 2006-2009წ. წანყვანი მეცნიერ თანამშრომელი. # 072. სტუ, სტრუქტურულ კვლევათა რესპ. ცენტრი.

ნ. შავლაყაძე, თ. ეთერაშვილი. ატომურ რეაქტორებში გამოყენებული მარტენსიტული ფოლადების მსხვრევის ფიზიკა.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. მეცნიერ მკვლევარი. GNSF/ST08/7-072. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

დ. გორგიძე. აქტიური სისტემების თეორიის ბაზაზე მართვის გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი მეთოდოლოგიური პრინციპების დამუშავება და მათი გამოყენება განვითარების პრიორიტეტული პროგრამების შერჩევისას . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2004-2004წ. შემსრულებელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ო. შველიძე, ნ. დევდარიანი, ნ. არქიელიძე. აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავი წყლის დეფიციტის შემცირების გზები. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. . . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი.

ა. სულაძე, ნ.ასლანიკაშვილი და სხვ.. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასება. სამეცნიერო-კვლევითი საბოლოო ანგარიში. თბილისი. გვ.1-230. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. № 31/60 (25.04.2013). .

ე. შენგელია, ე. შენგელია, მ.წვერავა, თ.ფალავანდიშვილი. აჭარის მცირე მდინარეების წყლის ხარისხისხის რეგულირება წარმოების ნარჩენების გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო სამეცნიერო ტექნიკური კომიტეტი. 2005-2006წ. უფრ. მეც.თანამშრომელი. . სტუ. არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების ტეგნოლოგიის კათEDღA.

თ. ურუშაძე. აჭარის ჭრაგავლილი წიფლნარების აღდგენა და ოპტიმიზაცია მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. ხელმძღვანელი. . .