გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ფოკინა, კობა ხუციშვილი, არჩილ უგულავა, სიმონ ჩხაიძე. არაწრფივი სისტემების ჰაოტური დინამიკა და რელაქსაციური პროცესები ახალ პერსპექტიულ მასალებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/STO7/4-179. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზ. გედენიძე, ასაწყობი დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი. ასაწყობი დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი. ეროვნული ფონდის გრანტი. 2007-2008წ. თემის ხელმძღვანელი. N 064. .

ტ. კვიციანი. ასაწყობი, დაბალდაწნევიანი წყალსაშვიანი კაშხალი.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. #064. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. შენგელია , გ. რობიტაშვილი. ატმოსფეროს მიკროსკოპული გრიგალების როლი ღრუბელთა სისტემის ფორმირებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. უფროსი მეცნ. თანამშრ.. 5.13.02 . ჰიდრომეტეოროლოგიის კვლევიტი ინსტიტუტი.

T. Dzigrashvili, თ.ეთერაშვილი, მ.ვარდოსანიძე, ბ.ერისთავი, ნ.ხასია. ატომურ ელექტროსადგურების რეაქტორებსა და ტურბოგენერატორებში გამოყენებული ფოლადების დაღლილობით გამოწვეული რღვევის ფიზიკა და მიკრომექანიკა. სსეფ. 2006-2009წ. წანყვანი მეცნიერ თანამშრომელი. # 072. სტუ, სტრუქტურულ კვლევათა რესპ. ცენტრი.

ნ. შავლაყაძე, თ. ეთერაშვილი. ატომურ რეაქტორებში გამოყენებული მარტენსიტული ფოლადების მსხვრევის ფიზიკა.. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. მეცნიერ მკვლევარი. GNSF/ST08/7-072. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. გითოლენდია, თეიმურაზ გვანცელაძე. აფხაზური ენის ელექტრონული ინტერაქტიული სასწავლო პროგრამა, მეორე დონე.. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდამჭერი პროგრამა. 2014-0წ. თანაავტორი, შემსრულებელი, გამხმოვანებელი.. #379. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დ. გორგიძე. აქტიური სისტემების თეორიის ბაზაზე მართვის გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი მეთოდოლოგიური პრინციპების დამუშავება და მათი გამოყენება განვითარების პრიორიტეტული პროგრამების შერჩევისას . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2004-2004წ. შემსრულებელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ო. შველიძე, ნ. დევდარიანი, ნ. არქიელიძე. აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავი წყლის დეფიციტის შემცირების გზები. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. . . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი.

ა. სულაძე, ნ.ასლანიკაშვილი და სხვ.. აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზო-კაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასება. სამეცნიერო-კვლევითი საბოლოო ანგარიში. თბილისი. გვ.1-230. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. № 31/60 (25.04.2013). .

ე. შენგელია, ე. შენგელია, მ.წვერავა, თ.ფალავანდიშვილი. აჭარის მცირე მდინარეების წყლის ხარისხისხის რეგულირება წარმოების ნარჩენების გამოყენებით. საქართველოს სახელმწიფო სამეცნიერო ტექნიკური კომიტეტი. 2005-2006წ. უფრ. მეც.თანამშრომელი. . სტუ. არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების ტეგნოლოგიის კათEDღA.

თ. ურუშაძე. აჭარის ჭრაგავლილი წიფლნარების აღდგენა და ოპტიმიზაცია მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. ხელმძღვანელი. . .

ზ. ბოგველიშვილი, ჯ.გაგოშიძე,, ი.გაგოშიძე,, ი.ჩადუნელი, , ნ.გაგოშიძე, , თ.ფრანგიშვილი, , შ.გაგოშიძე. ახალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ეკოლოგიურად სუფთა პოლიმერული მასალის შექმნა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. 2014-2015წ. კონსულტანტი. . .

ი. ჩაგანავა. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო გრანტი. სარაგოსას უნივერსიტეტი. ქ. სარაგოსა, ესპანეთის სამეფო.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2014წ. . YS/9/6-210/13. ინდივიდუალური.

ე. თურქია. ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი “ბიზნეს-პროექტების მართვის ტექნოლოგიური პროცესის ავტომატიზაცია”. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. პროექტის ავტორი. GNSF/PRES08/3-322. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ომსარაშვილი. ახალი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოს მთიანი რეგიონების არიდული ზონის ურბანული ტერიტორიების სამელი წყლით მომარაგების პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/147/3-103/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ჰ. წულაია, მ. თედოშვილი, მ. ჭელიძე, მ. წულაია. ახალი კონსტრუქციის ვიბრაციული მანქანების გამოყენება ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2008-2011წ. სამეცნიერო ხელმღვანელი. #490. სსიპ მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.

თ. მათითაიშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ი.ლაგვილავა, ლ.თალაკვაძე, ი.ლომაძე, ნ.ოჩხოკიძე. ახალი მაკროციკლური აზომეთინური ნაერთები ოპტიკური ასახვისათვის . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 3-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. #FR/177/6-420/13. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარ ელიზბარაშვილი, თეა მათითაიშვილი, ლუიზა თალაკვაძე. ახალი მაკროციკლური აზომეთინური ნაერთები ოპტიკური ასახვისათვის . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,. 2014-2017წ. ძორითადი შემსრულებელი. FR/177/6-420/13. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

ზ. ლომიძე, თ.ჭეიშვილი. ახალი მეთოდით აგებული მსოფლიო დონის 3დ სტერეოსკოპული კონკურენტუნარიანი აგრეგატის შექმნა. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. საგრანტო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. #AR/111/3-112/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.