გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  590 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ომსარაშვილი. ახალი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოს მთიანი რეგიონების არიდული ზონის ურბანული ტერიტორიების სამელი წყლით მომარაგების პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/147/3-103/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ჰ. წულაია, მ. თედოშვილი, მ. ჭელიძე, მ. წულაია. ახალი კონსტრუქციის ვიბრაციული მანქანების გამოყენება ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2008-2011წ. სამეცნიერო ხელმღვანელი. #490. სსიპ მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.

თ. მათითაიშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ი.ლაგვილავა, ლ.თალაკვაძე, ი.ლომაძე, ნ.ოჩხოკიძე. ახალი მაკროციკლური აზომეთინური ნაერთები ოპტიკური ასახვისათვის . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 3-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. #FR/177/6-420/13. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა, ელიზბარ ელიზბარაშვილი, თეა მათითაიშვილი, ლუიზა თალაკვაძე. ახალი მაკროციკლური აზომეთინური ნაერთები ოპტიკური ასახვისათვის . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,. 2014-2017წ. ძორითადი შემსრულებელი. FR/177/6-420/13. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

ზ. ლომიძე, თ.ჭეიშვილი. ახალი მეთოდით აგებული მსოფლიო დონის 3დ სტერეოსკოპული კონკურენტუნარიანი აგრეგატის შექმნა. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. საგრანტო პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. #AR/111/3-112/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ლ.ნადარეიშვილი, რ.ბაკურაძე, ნ.თოფურიძე. ახალი ტიპის ფუნქციურად გრადიენტული პოლიმერული მასალების მიღება და მათ საფუძველზე ოპტიკური ელემენტების დამზადება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. შემსრულებელი. № 30/30 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ბ. ფარცვანია, თ. სულაბერიძე, გ. პეტრიაშვილი, ნ. ფონჯავიძე, ხუსკივაძე ალექსანდრე, შოშიაშვილი ლევანი, ჩუბინიძე ქეთევანი. ახლო ინფრაწითელ გამოსხივებაზე დაფუძნებული ახალი სამედიცინო მოწყობილობა კიბოს ადრეულ სტადიაზე დიაგნოსტირებისთვის . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2015-2017წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/31/8-314/14 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ა. ვარდოსანიძე. ახლო ინფრაწითელ გამოსხივებაზე დაფუძნებული ახალი სამედიცინო მოწყობილობა პროსტატის კიბოს ადრეულ სტადიაზე ვიზუალიზაციისა და დიაგნოსტირებისთვის.. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. დამხმარე ინჟინერი. AR/31/8-314/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კიბენეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, ა. ქარველიშვილი, რ. მაისურაძე. ბაგირული საევაკუაციო სისტემის საცდელი ნიმუშის შექმნა და ექსპერიმენტული კვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ინჟინერი. GNSF/ST07/7-243. სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

მ. შვანგირაძე, ი.ბაციკაძე, თ.გერკეული, დ.ბუცხრიკიძე, ნ.ბაქრაძე. ბაზალტის ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერულ კოპოზიციური მასალების კვლევა, მაღალი წნევის ბალონების და ქარის როტორების დამზადება“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. AR/74/3-120/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. სუპატაშვილი. ბარიტის გამამდიდრებელი და მომხმარებელი ქარხნების საწარმოო ნარჩენების გავლენის შესწავლა საქართველოს ეკოლოგიურ კონიუნქტურაზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. გრანტის ხელმძღვანელი. # 2-5/14. .

რ. გაფრინდაშვილი. ბაქტერიოფაგების გაწმენდისა და შრობის ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. შემსრულებელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ჩობანიანი, ო.შატბერაშვილი, ნ.მახვილაძე, ფ.წოწკოლაური. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შემუშავება და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შესწავლისათვის (granti .# GNSF/ST 08/1-368);. ეროვნული მეცნიერების ფონდი. 2009-2011წ. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. (გრანტი .# GNSF/ST 08/1-368);. ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, ო.შატბერაშვილი, ლ.ჩობანიანი, ფ.წოწკოლაური. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შემუშავება და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შეწავლისათვის. სსიპ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. GNST/ST08/1-368. ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ფ. წოწკოლაური, ო.შატბერაშვილი, ნ.მახვილაძე, ლ.ჩობანიანი. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შესწავლა და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შესწავლისათვის. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. პროექტის მენეჯერი. გრანტი .# GNSF/ST 08/1-368. ტექინფორმი.

ო.შატბერაშვილი, ლ.ჩობანიანი, ფ.წოწკოლაური. ბიბლიომეტრული ინსტრუმენტების შესწავლა და ადაპტირება საქართველოს სამეცნიერო პროდუქციის შესწავლისათვის. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2009-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი. გრანტი .# GNSF/ST 08/1-368. . ტექინფორმი.

რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების საფუძველზე მიღებული მიკროსფეროების გამოყენება სკაფოლდებად ღეროვანი უჯრედების იმობილიზაციისათვის. რესფ . 2011-2012წ. პროფ. რ. ქაცარავას თანამშრომელი . . .

რ. ქაცარავა, და სხვ.. ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების გამოყენებით თვალის ფსკერის პათოლოგიების სამკურნალო ბუნებრივ ფენოლურ ნაერთთა პროლონგირებული მიწოდების ახალი წამალთფორმების შემუშავება . სესფ, # GNSF/ST06/6-103. 2006-2006წ. თანაშემსრულებელი. # GNSF/ST06/6-103. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი (ფარმაკოქიმიის ინსტიტუთთან ერთთად).

გ. ჯოხაძე, რ. ქაცარავა, ნ. ქებაძე, ნ. კასრაძე. ბიოდეგრარირებადი პოლიმერების გამოყენებით თვალის ფსკერის პათოლოგიების სამკურნალო ბუნებრივ ფენოლურ ნაერთთა პროლონგირებული მიწოდების ახალი წამალთ ფორმების შემუშავება. NSF # GNSF. 2006-2008წ. მეცნიერ-მკვლევარი. ST06/6-103. ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, სტუ.

რ. ქაცარავა. ბიოსამედიცინო დანიშნულების ახალი უჯერი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები ფუმარის მჟავას და ლეიცინის საფუძველზე: სინთეზი და ქიმიური და ფოტოქიმიური გარდაქმნები. სესფ # ST07-4-182. 2008-2009წ. პროექტის ხელმძღვანელი. # ST07-4-182. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.