გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  626 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. დავითაშვილი. . European Commission’s 7-th Framework Programme. 2008-2010წ. Participants. “EXTEND” No 221137. .

თ. დავითაშვილი. . European Commission’s 7-th Framework Programme. 2008-2010წ. Georgian Team Leader in Meteorology. SEE-GRID-SCI, No 211338. .

ნ.გოლიაძე, ა.ჩხარტიშვილი. . საქართველოს WWF-ის წარმომადგენლობა. 2000-2003წ. ეკოლოგიური ექსპერტი. Pr-5. .

ზ. სვანიძე. . საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი. 2005-2008წ. გრანტის ხელმძღვანელი. G-945B. .

ზ. სვანიძე. . საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი. 2003-2003წ. გრანტის ხელმძღვანელი. G-945. .

თ. ეთერაშვილი. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2005-2005წ. მეცნიერ თანამშრომელი. 117. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

K. Kotetishvili, გ.ქევანიშვილი, ფ.ბოგდანოვი. . ISTC. 2002-2005წ. შემსრულებელი. G-871. სტუ.

ფერაძე თ., სტამატელი ი., არაბაჯიანი ნ, გუჩმაზოვი ა . . ISTC. 2007-0წ. ძირითადი შემსრულებელი. G-1449 დაფინანსების გარეშე. სა჻ართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. გოცირიძე. . კრენფილდის უნივერსიტეტის . 2009-2009წ. ლექციების კურსი "ინფორმაციის მართვა” . . კრენფილდის უნივერსიტეტი .

ი. გოცირიძე. . საერთაშორისო ტრასტული ფონდი. 2004-2004წ. ლექციების კურსი"ინფორმაციის მართვა”. . კრენფილდის უნივერსიტეტი.

ს. დადუნაშვილი. . TEMPUS (III). 0-0წ. coordinator. . MES.

ს. დადუნაშვილი. . ISTC. 0-0წ. leading specialist. . GSMU.

. გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP/GEF) პროექტი „ დახმარების გაწევა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო-კონვენციისთვის საქართველოს მეორე ეროვნული შეტყობინების მოსამზადებლად“ . . 2006-2009წ. მოწყვლადობისა და ადაპტაციის ჯგუფის ხელმძღვანელი. N 00037272.. .

თ. ეთერაშვილი. შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ბირთვულ ენერგეტიკაში გამოყენებული აუსტენიტური კლასის კონსტრუქციული ფოლადების დაღლილობით გამოწვეული მიკროსტრუქტურის ფიზიკა)რღვევის მიკრომექანიკა, მიკრობზარების კრისტალოგრაფია) პროექტის მენეჯერი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი 2012-2015 . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2016წ. პროექტის მენეჯერი და სამეცნიერო ხელმძრანელი. 31/42. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

დ. ნატროშვილი. “Non-Classical Problems of Fluid-Elastic Cusped Plate (Beam) Interaction”. CRDF&GRDF - The U.S. Civilian Research and Development Foundation & the Georgian Research and Development Foundation. 2007-2009წ. კოორდინატორი, მთავარი მკვლევარი. GEP1-3339-TB-06. დელავერის უნივერსიტეტი (აშშ).

ს. ფაღავა. International Radon Project *( WHO / IRP). WHO - მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია . 2005-2007წ. ვხელმძღვანელობდი საქართველოდან -პროექტში კონკურსის შედეგად ჩართული ს/კ ჯგუფის მიერ- საქართველოში პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ს/კ სამუშაოების განხორციელებას.. WHO / IRP. თსუ, C-14-ის და დაბალი რადიოაქტივობის ლაბ-ა.

ს. ფაღავა. Doze conversion coefficients research project (No 02-220).. აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი და აიდაჰოს სახ. უნივერსიტეტს ფიზიკის ფაკულტეტის ჯანმრთელობის ფიზიკის ( Physics/ Health Physics) დეპარტამენტი.. 2002-2003წ. ვხელმძღვანელობდი საქართველოში პროექტის ფარგლებსი დაგეგმის ს/კ სამუშაოების განხორციელებას. No 02-220. თსუ, C-14-ის და დაბალირადიოაქტივობის ლაბორატორია.

I. Burduli. დარგობრივი თარგმანი და ინტერკულტურული ურთიერთობები - Fachuebersetzung und Interkulturelle kommunikation .. DAAD. 2011-2012წ. Gastprofessorin, Universitaet Duisburg-Essen. . GTU.

G. Lezhava, T. Sulaberidze, Z. Piranahvili, A. Vardosanidze. (Development of Robot Systems for Selective Tea Picking).. ISTC - The International Science and Technology Center. 1998-1999წ. principal investigator. G-62. Institute of cybernetic.

თ. მათითაიშვილი, E.ElizbaraSvili, N.Ochkhikidze, R.Korashvili. Application of Click Chemistry in Macromolecular and Macrocycle Syntheses. Shota Rustaveli Science National Foundation, science and technology center in Ukraine. 3-2015წ. Researcher. Project proposal # 6074. Agriculrural University Of Georgia.