გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

მ. კუბლაშვილი, ზ. სანიკიძე. Computer Modeling of White Noise and its Applications. ევროკომისიის FP7 პროგრამის ფარგლებში შესრულებული პროექტი Geo-Recap. 2011-0წ. მკვლევარი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების დეპარტამენტი.

M. Zakradze, Z.Sanikidze, M. Kublashvili. Computer Modelling of White Noise and its Applications.. European Commission. 2011-2011წ. Project Leader. . N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics..

ნ. მღებრიშვილი. Design and manufacture of automatic analyzer of pathogenic bacteria in infected environment for ensuring human Safety . FP7-PEOPLE-2009-IAPP . 2009-2011წ. მონაწილე მხარის ხელმძღვანელი. 251430 . Department Quality and Inspections (MT).

B. Gorgiladze, რ. ვარდიაშვილი, M. Müller, M. Stolba, H. Shramke. Development of e-Societies in South Caucasus. TACIS, EU. 2004-2007წ. Content Creator. de/sw-ergo1355. The team of international experts coordinated by IMC \"Advanced Learning Solutions\".

М. Швангирадзе. Development of Optimal Manufacturing Technology and Manufacture of High-Pressure Bottles.. STCU, European Union. 2004-2006წ. Manager. GG-59. Georgian Technical University.

ნ. მღებრიშვილი. Device of monitoring for the railway rolling-stock. The Science and Technology Center in Ukraine (STCU). 2005-2007წ. მენეჯერი. 3614. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. მღებრიშვილი. Diagnostic Device for Rolling Stock Wheel Pairs’ and Rails’ Wear and Damage . Civilian Research Development Fund. 2006-2008წ. მენეჯერი. GEE-2696-TB-05. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. მოსაშვილი, ნ. აბზიანიძე, მხეიძე დავითი, კორძაძე თეა. Embedded Systems in Education of Georgia (phase II). Volkswagen Foundation. 2011-2013წ. . RG.AZ.I/82 826. Georgian Technical University.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, O.Natishvili, V.Tevzadze, G.Gavardashvili. Investigation of antierosional measures with the use of vetiver and other soil-trapping herbaceous barriers. USA National Acadamy. 2002-2007წ. Performer. TA MOU-01-CA-15011. Georgian Institute of Hydroecology.

გ. გავარდაშვილი, გ. ჩახაია, O. Natishvili, V. Tevzadze, G. Gavardashvili. Investigation of antierosional measures with the use of vetiver and other soil-trapping herbaceous barriers. USA National Acadamy. 2002-2007წ. Performer. TA MOU-01-CA-15011. Georgian Institute of Hydroecology.

B. Gorgiladze. Multinational Virtual Learning Environment. U.S. Office of Naval Research Global. 2008-2009წ. Expert. N62909-09-1-4040. B.Gorgiladze.

G. Giorgobiani, V. Kvaratskhelia, Z. Sanikidze, G.Mumladze, T.Sulaberidze, R.Grigolia. Re-creation and building of capacities in Georgian ICT Research Institutes. European Commission . 2010-2012წ. Coordinator. 266155. Georgian Technical University. N.Muskhelishvili Inst. Comp. Math., V.Chavch. Inst. Cyber..

S. Chobanyan, V. Tarieladze, G. Giorgobiani. Rearrangements of Vectors: Theory and Applications to Probability, Statistics and Computer Networks. Georgian Research and Development Foundation. 2005-2006წ. Researcher. GEM1-3328-TB-03. N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics of the Georgian Academy of Sciences.

ს. ჩობანიანი. Teaching Mathematics at ISET, International School of Economics`at Tbilisi State University. The Partnership for Economics Education and Research Inc., 2020 Pennsylvania Ave., NW, #293, Washington, DC 20006. 2010-2010წ. Professor. . Piradi granti.

. The Design and Preparation of the Mould for Poluetilene Bottle Caps. CDRF, STEP Program. USA State Departament. 2007-2007 BPG 0.. 0-2007წ. . 5 стр. Georgian Technical University..

M. Shvangiradze. The Design and Preparation of the Mould for Polyetilene Bottle Caps.. CRDF, STEP Program, USA State Departament. 2007-2007წ. Manager. BPG #03/07.. Georgian Technical University.

M. Shvangiradze. Utilization of polimer bodies of solid propelant Rockets using ecologically friendly technology.. STCU, USA State Departamet. 2007-2009წ. Manager. # 3963. Georgian Technical Univesity.

В. Ментешашвили. Старший научный сотрудник, Швангирадзе М.Г. Менеджер. Проектирование и изготовление прессформы для колпаков полиэтиленовых баллонов. Украинский научно-технологический центр (УНТЦ). 0-0წ. . 01.02.2007-31.12.2007. .

В. Ментешашвили. Старший научный сотрудник, Швангирадзе М.Г. Менеджер. Разработка оптимальной технологии изготовления и изготовление баллонов высокого давления. Украинский научно-технологический центр (УНТЦ). 0-0წ. . 01.11.2004-01.11.2006. .

В. Ментешашвили. Старший научный сотрудник, Швангирадзе М.Г. Менеджер. Утилизация полимерных корпусов твердотопливных ракет с использованием экологической чистой технологии. Украинский научно-технологический центр (УНТЦ). 0-0წ. . 01.03.2007-28.02.2009. .