გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. გოცირიძე. . კრენფილდის უნივერსიტეტის . 2009-2009წ. ლექციების კურსი "ინფორმაციის მართვა” . . კრენფილდის უნივერსიტეტი .

ი. გოცირიძე. . საერთაშორისო ტრასტული ფონდი. 2004-2004წ. ლექციების კურსი"ინფორმაციის მართვა”. . კრენფილდის უნივერსიტეტი.

ს. დადუნაშვილი. . TEMPUS (III). 0-0წ. coordinator. . MES.

ს. დადუნაშვილი. . ISTC. 0-0წ. leading specialist. . GSMU.

I. Gotsiridze. Biomedical Engineering Education Tempus Initiative In Eastern Neighboring Area. Europena Commision. 2013-2017წ. პროგრამის ხელმძღვანელი. 543903-Tempus-1-gr-Tempus-JPCR . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. კუბლაშვილი, ზ. სანიკიძე. Computer Modeling of White Noise and its Applications. ევროკომისიის FP7 პროგრამის ფარგლებში შესრულებული პროექტი Geo-Recap. 2011-0წ. მკვლევარი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების დეპარტამენტი.

M. Zakradze, Z.Sanikidze, M. Kublashvili. Computer Modelling of White Noise and its Applications.. European Commission. 2011-2011წ. Project Leader. . N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics..

ნ. მღებრიშვილი. Design and manufacture of automatic analyzer of pathogenic bacteria in infected environment for ensuring human Safety . FP7-PEOPLE-2009-IAPP . 2009-2011წ. მონაწილე მხარის ხელმძღვანელი. 251430 . Department Quality and Inspections (MT).

B. Gorgiladze, რ. ვარდიაშვილი, M. Müller, M. Stolba, H. Shramke. Development of e-Societies in South Caucasus. TACIS, EU. 2004-2007წ. Content Creator. de/sw-ergo1355. The team of international experts coordinated by IMC \"Advanced Learning Solutions\".

М. Швангирадзе. Development of Optimal Manufacturing Technology and Manufacture of High-Pressure Bottles.. STCU, European Union. 2004-2006წ. Manager. GG-59. Georgian Technical University.

ნ. მღებრიშვილი. Device of monitoring for the railway rolling-stock. The Science and Technology Center in Ukraine (STCU). 2005-2007წ. მენეჯერი. 3614. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. მღებრიშვილი. Diagnostic Device for Rolling Stock Wheel Pairs’ and Rails’ Wear and Damage . Civilian Research Development Fund. 2006-2008წ. მენეჯერი. GEE-2696-TB-05. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. ჩობანიანი. Education program for scientists in the sphere of research commercialization . International Scie¬n-ce and Technology Center (ISTC). 2001-2002წ. Lecturer. . Techinformi.

ი. მოსაშვილი, ნ. აბზიანიძე, ვ. სესაძე, მხეიძე დავითი, კორძაძე თეა. Embedded Systems in Education of Georgia (phase II). Volkswagen Foundation. 2011-2013წ. . RG.AZ.I/82 826. Georgian Technical University.

ს. დადუნაშვილი. Embedded systems‎ Education in Georgia. Volkswagenstiftung‎. 2012-2014წ. coordinator. . GTU.

ს. დადუნაშვილი. Embedded systems‎ for Georgia. Volkswagenstiftung‎. 2008-2010წ. coordinator. . GTU.

T. Chubinishvili, ო.შატბერაშვილი. Georgian Observatory-Gateway to CIS Country. UNESCO. 2001-2002წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. 4500003909. ინსტიტუტი ტექინფორმი.

F. Tsotskolauri, ო.შატბერაშვილი და სხვ.. Improvement of the European Innovation Policy Study in Georgia(2009-2010). . ვროკომისიის პროგრამას Lifelong Learning . 2009-2010წ. ექსპერტი. PROJECT NUMBER – 154014-LLP-1-2009-1-GE-AJM-IC.. ევროკომისია.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, O.Natishvili, V.Tevzadze, G.Gavardashvili. Investigation of antierosional measures with the use of vetiver and other soil-trapping herbaceous barriers. USA National Acadamy. 2002-2007წ. Performer. TA MOU-01-CA-15011. Georgian Institute of Hydroecology.

გ. გავარდაშვილი, გ. ჩახაია, O. Natishvili, V. Tevzadze, G. Gavardashvili. Investigation of antierosional measures with the use of vetiver and other soil-trapping herbaceous barriers. USA National Acadamy. 2002-2007წ. Performer. TA MOU-01-CA-15011. Georgian Institute of Hydroecology.