გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  641 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ადამია, ცირამუა ზაზა. ISTC CSP-040. The International Science and Technology Center. 2006-2007წ. ინჟინერი. ISTC CSP-040. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

G. Donadze. K-theory, Non-commutative Geometry, Homology Theories, Homotopy Theory, Operator and Normed Algebras. INTAS - 06-1000017-8609. 0-0წ. . . .

A. Ediberidze, A. Prangishvili, L. Klimiashvili, M. Kantaria, M. Vasadze, G. Chikadze, T. Baqanidze, M. Nikolashvili, I. Mosashvili. License and Masters professionals for management hotels activities in Georgia, Moldova and Azerbaijan. EU Commision, Tempus Project. 2013-2017წ. Coordinator. N544191 Tempus 1-201301-PTJPCR. Georgian Technical University.

ს. ხარიბეგაშვილი. Local and nonlocal problems for hyperbolic equations and systems.. Georgian Academy of Sciences. 2004-2005წ. Participant. Grant #1.8.04. A. Razmadze Mathematical Institute, Department of Differential Equations.

O. Gogolini, G. Mshvelidze, null. Low-dimensional semiconductor nanostructures. Volkswagen Stiftung . 0-0წ. . Project N1/17 771 . University Karlsruhe Germany .

A. Meskhi. Mapping properties of integral operators in Banach function spaces. GNAMPA (Italy). 2008-2008წ. Researcher. . Individual (A. Razmadfze Mathematical Institute).

ე. პავლოვიჩი, ნ. ჩხაიძე, ნ.მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი. Market research for British Books for Managers in Georgia and Armenia. დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო დახმარების პროგრამის პროექტი - ბრიტანული წიგნები მენეჯერთათვის (BBM). 1999-199წ. შემსრულებელი. . ტექინფორმი.

ნ. ჩხაიძე, ნ.მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი, ე.პავლოვიჩი. Market research for British Books for Menegers in Georgia and Armenia. დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო დახმარების პროგრამის პროექტი - ბრიტანული წიგნები მენეჯერთათვის BBM. 1999-0წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ტექინფორმი.

K. Kachiashvili. Mathematical Models and Algorithms for Dynamic Control of Maximum Allowable Discharge (MAD) in Rivers with Ecological and Economic Constraints. Higher Education Commission of the Ministry of Education and Science of Pakistan. 2008-2009წ. Professor. . Abdus Salam School of Mathematical Sciences of GC University, Lahore (Pakistan).

S. Kharibegashvili. Mathematical Models for Elastic Cusped Plates and Bars.. NATO. 2002-2003წ. Participant. Grant PST.GLG, 976426/5437. . I. Vekua Institute of Applied Mathematics.

D. Natroshvili. Mathematical problems of the theory of elasticity. Grants of the Georgian National Science Foundation. 2005-2005წ. გრანტის ხელმძღვანელი,პროფესორი, მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. GNSF/1.01.78. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

D. Natroshvili. MathGeAr: Modernization of Mathematics Curricula for Engineering and Natural Sciences Studies in South Caucasian Universities by Introducing Modern Educational Technologies. TEMPUS Project (2014-2016) . 2014-2016წ. გრანტის ხელმძღვანელი,პროფესორი, მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

N. Jaliabova, M.Khachidze, V.Radzievski. medical image mining:theoretical foundation and technological aspects. INTAS Ref. No: Nr04-77-7067. 2005-2007წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. 21247/93. საერთაშორისო ასოციაცია ყოფილი საბჭოთა კავშირის თანამეგობრობის მეცნიერებთან თანამშრომლობის მხარდასაჭერად.

ს. ფაღავა. Merine environmental assessment of the Black Sea region, (შიფრი- RER/2/003 ). : ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ტექნიკური კოორაციის დეპარტამენტი (IAEA TC) . 1997-2002წ. საქართველოში - პროექტის ხელმძღვანელი.. შიფრი- RER/2/003 . თსუ, რადიონახშირბადის და დაბალი რადიოაქტივობის ლაბ-ა..

G. Donadze. Metodos computacionales y homologicos en algebras no asociativas y grupos cuanticos. Ministerio de Ciencia e Innovacion. 0-0წ. . MTM2009-14464-C02-01. .

ი. ფავლენიშვილი. mineralizebuli wylebidan Sasmeli wylis miRebisasStabiani muSa eleqtro--dializuri danadgaris damzadeba dializuri danadgars damzadeba . საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრიi. 0-2003წ. შემსრულებელი. G-619. .

V. Jeladze, R. Zaridze, M. Prishvin, L. Manukyan, L. Bibilashvili. MMF/GSMA Dosimetry Program Phase II: “Developing a Thermal Exemptions Rationale for Low-Power Transmitters“. The Mobile Manufacturers Forum (MMF) and the GSM Association (GSMA) Grant. 2008-2010წ. Researcher. . TSU.

M. Kantaria, A. Ediberidze, M. Nikolashvili, G. Chikadze, T. Baqanidze. Mobility Lecturer Exchange Program, Erasmus +. EU Commission, Erasmus + Programme. 2016-2020წ. Specialist. . Aalen University, Georgian Technical University.

M. Kantaria, A. Ediberidze, G.Chikadze, T. Baqanidze, M. Nikolashvili. Mobility Lecturer Exchange Program, Erasmus +. EU Commission, Erasmus + Programme. 2016-2020წ. Lecturer. . Kiel University of Applied Sciences, Georgian Technical University.

D. Natroshvili. Mobility of Staff in higher education – International staff mobility for teaching and training activities . ERASMUS+ - Project (2016-2018) . 2016-2018წ. გრანტის ხელმძღვანელი,პროფესორი, მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. . სტუ, Keele university.