გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  617 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Sulashvili, N. Pailodze. TEMPUS-ის პროგრამის Re-THINK-ის (Reform of Education Thru International Knowledge exchange) პროექტი. ლისაბონის უნივერსიტეტი, არქიტექტურის ფაკულტეტი. 2013-2017წ. მენეჯერის თანაშემწე. 544178-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

M. Metreveli. TEMPUS-ის პროექტი LMPH -#544191 – TEMPUS-1-2013-1-PT (ბაკალავრიატი და პროფესიული მაგისტრატურა სასტუმრო მეურნეობის მართვის სფეროში. ევროკავშირი. TEMPUS. 2013-2016წ. პროფესიული მაგისტრატურის პროგრამის დირექტორი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ლაზვიაშვილი. TEMPUS-ის საგრანტო პროექტი, "TEMPUS-ის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა"სასტუმრო მომსახურება". . 2015-0წ. ექსპერტ–კონსულტანტი. 516613-TEMPUS-JPHES. სტუ, პროექტის ფარგლებში ტრენინგში მონაწილეობა.

ნ. ლაზვიაშვილი. TEMPUS-ის საგრანტო პროექტი, "TEMPUS-ის საგანმანათლებლო სამაგისტრო პროგრამა"სასტუმრო ადმინისტრირება". . 2015-0წ. ექსპერტ–კონსულტანტი. 516613-TEMPUS-JPHES. სტუ, პროექტის ფარგლებში ტრენინგში მონაწილეობა.

N. Lazviashvili. TEMPUS-ის საგრანტო პროექტი, "საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში უნივერსიტეტ–საწარმოებთან მჭიდრო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება კომპეტენტური ტრენინგებით", პროექტის ფარგლებში ტრენინგებში მონაწილეობა. . 2012-0წ. ექსპერტ–კონსულტანტი. 516613-TEMPUS-JPHES. სტუ, : რეგიონალური სემინარი ქ. თბილისში.

N. Lazviashvili. TEMPUS–ის საგრანტო პროექტი, "საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში უნივერსიტეტ–საწარმოებთან მჭიდრო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება კომპეტენტური ტრენინგებით", პროექტის ფარგლებში ტრენინგებში მონაწილეობა. . 2013-0წ. ექსპერტ–კონსულტანტი. 516613-TEMPUS-JPHES. სტუ, რეგიონალური სემინარი ქ. თბილისში.

რ. ქაცარავა. The Development of GPC Methods for Determining Molecular Weight Characteristics of Amino Acid Based Biodegradable Polymers. Grant CRDF, USA #GER2-1039-TB-03. 2004-2004წ. ხელმძღვანელი. GER2-1039-TB-03. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.

ს. ხარიბეგაშვილი. The class of partial differential equations and systems.. Georgian Academy of Sciences. 2002-2003წ. Participant. Grant #1.8.02. A. Razmadze Mathematical Institute, Department of Differential Equations.

ს. ხარიბეგაშვილი. The classes of hyperbolic, elliptic and mixed type equations and systems.. Georgian Academy of Sciences. 2000-2001წ. შემსრულებელი. Grant #1.8. A. Razmadze Mathematical Institute, Department of Differential Equations.

ს. ფაღავა. The collection of sediment and biota samples from the river Kura and from the South-west Caspian Sea and for gamma-spectrometric analysis of the collected samples.. IAEA TC - ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ტექნიკური კოოპერაციის დეპარტამენტი . . 1998-1999წ. პროექტის ხელმძღვანელი. IAEA TC , No 10607. თსუ, C-14 -ის და დაბალი რადიოაქტივობის ლაბ-ა..

V. Mikelashvili. The complex analysis of spin transport in discrete alloys "semiconductor-ferromagnet" with the controllable disorder. ISTC. 2006-2009წ. Researcher (Experiment). # G- 1335. GTU.

. The Design and Preparation of the Mould for Poluetilene Bottle Caps. CDRF, STEP Program. USA State Departament. 2007-2007 BPG 0.. 0-2007წ. . 5 стр. Georgian Technical University..

T. Gerkeuli. The Design and Preparation of the Mould for Polyetilen Bottle Caps. CDRF, STEP, Program. USA State Departament, 2007-2007 წ. მეცნიერ თანამშრომელი. BPG № 03/07. Georgian Technical University. . 0-0წ. . . .

. The Design and Preparation of the Mould for Polyetilen Bottle Caps. CDRF, STEP, Program. USA State Departament, 2007-2007 წ. მეცნიერ თანამშრომელი. BPG № 03/07. Georgian Technical University. . 0-0წ. . . .

M. Shvangiradze. The Design and Preparation of the Mould for Polyetilene Bottle Caps.. CRDF, STEP Program, USA State Departament. 2007-2007წ. Manager. BPG #03/07.. Georgian Technical University.

რ. ქაცარავა. The development of Automatic Potentiometric Titration method for determining in vitro biodegradation rates and analysis of Amino Acid Based Biodegradable Functional Polymers. Grant from CRDF, USA #GER2-1039-TB-03 mod. 1. 2005-2005წ. ხელმძღვანელი. GER2-1039-TB-03 mod. 1. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.

რ. ქაცარავა. The development of automatic potentiometric titration method for determining in vitro biodegradation rates and analysis of amino acid based biodegradable polymers. CRDF, USA #GER2-1039-TB-03, mod.2. 2006-2006წ. ხელმძღვანელი. #GER2-1039-TB-03, mod.2. სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევითი ცენტრი.

K. Kachiashvili. the international seminar “Research and Management of Environmental Charges in Growing Economics” organized by UNESCO Venice Office, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi State University and USTC (Ukrainian Science and Technology Center), Tbilisi. USTC (Ukrainian Science and Technology Center) . 2002-0წ. Recipient (Main Scientific Worker ). . The I. Vekua Institute of Applied Mathema¬tics of the Tbilisi State University .

თ. აგლაძე. The Project of Elaboration Measures to Diminish Technical Barriers on the Way of Free Trade and Services in Georgia . Georgia Economy Grants Initiate (GEGI) . -2004წ. Program Director. . .

მ. ოქროსაშვილი, თ.მახარაძე, გ.რაზმაძე, თ.ლომაია, მ.თოფურია. The technology of production of ultradispersed and nanometric povders. STCU. 2005-2007წ. მენეჯერი. Ge-111. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.