გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  641 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნატროშვილი. "Theory of cusped plates”. NATO. 2001-2002წ. მთავარი მკვლევარი. NATO PST.CLG 976 426/5437. შტუტგარტის უნივერსიტეტი (გერმანია).

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე. "ქალი და ეკონომიკა"-წიგნის თარგმანი და გამოცემა . ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (OSI-ZUG),. 2001-2003წ. ხელმძღვანელი. #Log-In ID 40002484. ტექინფორმი.

თ. ჯიშკარიანი, მ. გუდიაშვილი, გ. არაბიძე, ზუმბურიძე ოთარი. `რეგიონული ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართალში”.. TEMPUS. 2011-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. №2011-2526/001-001. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. .

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, ი. ლომიძე, მ. გუდიაშვილი. `საყოფაცხოვრებო, რეკრეაციული და სამრეწველო ობიექტების ენერგოუზრუნველყოფა განახლებადი ენერგიით და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებით“. . USAID - Winrock International Institute For Agricul Tural Development . 2012-2013წ. ძირითადი სემსრულებელი. გრანტი №.6371-12-07 (AID-114-A-00-05-00106).. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. .

თ. ჯიშკარიანი, ასლანიკაშვილი ნანული. `ტყიბული-შაორის საბადოს ნახშირის ფენებიდან მეთანის მოპოვების პერსპექტივების შეფასება”.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2012წ. ძირითადი შემსრულებელი. proeqti #1-5/22. -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მინერალური ნედლეულის კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის ინსტიტუტი. .

ტ. მეგრელიშვილი. «Поляки в Грузии». . 6. პოლონეთის კულტურის ფონდის გრანტი (ფონდის მისამართი: Warsaw, Ordinatska str. 13). 2002-2003წ. რედკოლეგიის ჯგ. წევრი - ძირითადი შემსრულებელი. L. dz. 0173/FK/02 . საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირის „Polonia“.

Т. Мегрелишвили. «Россия-Грузия: судьбоносные биографии». 4. ფონდი „რუსკი მირ“ («Русский мир»), რუსეთი, მოსკოვი (ფონდის მისამართი: 119285, რუსეთის ფედერაცია, მოსკოვი, მოსფილმოვსკაია ქ. 40ა). . 2010-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. 2008/09-748. ასოციაცია CCU.

Б. Килосанидзе, Г. Какауридзе, В. Шавердова, Ш.Какичашвили, И.Шаталин,, Я.Швайцер. Исследование возможностей создания анизотропных элементов на основе фотоанизотропии галогенидов серебра. Военно-промышленный комплекс СССР. 1987-1988წ. Основной исполнитель. Ландшафт-2 № 3229-П. Институт кибернетики.

Г. Какауридзе, В. Шавердова, Ш.Какичашвили, Я.Швайцер, И.Шаталин. Исследование возможностей улучшения характеристик фотоанизотропных материалов. Военно-промышленный комплекс СССР, П/Я В-6337. 1986-1987წ. . Спектр-2 . Институт кибернетики.

Б. Килосанидзе, Ш.Какичашвили, З.Вардосанидзе, И.Шаталин, Е.Какичашвили. Исследование поляризационных свойств излучений объектов и земных ландшафтов методами поляризационной голографии. Военно-промышленный комплекс СССР, П/Я Х-5498. 1984-1985წ. . Ландшафт. Институт кибернетики.

Б. Килосанидзе, В. Шавердова, В. Тарасашвили, Ш.Какичашвили, З.Вардосанидзе, Э.Гомелаури, И.Шаталин, М.Абдаладзе, Р.Хелашвили, М.Абдаладзе, Р.Хелашвили, Я.Швайцер. Исследование процессов голографической и фотографической регистрации в средах с фотоиндуцированной анизотропией . Военно-промышленный комплекс СССР, ЦКБ “Спектр”. 1983-1985წ. Основной исполнитель. Спектр. Институт кибернетики.

Швангирадзе М.Г., Ментешашвили В.Н. Корректировка конструкторской документации на баллоны. Оформление эксплуатационной документации . Отчет IV этапа проекта GG-59 по гранту STCU, 01.1. 0-2006წ. . 7 стр. .

ვ. რაძიევსკი. методы и алгоритмы автоматического распознавания состояния сложных биомедицинских объектов. INTAS Nr 04-77-7067. 2005-2007წ. ответственный исполнитель. INTAS Nr 04-77-7067. международная комиссия.

ტ. მეგრელიშვილი. Многоречие в социокультурном пространстве России (მრავალმეტყველება რუსეთის სოციოკულტურულ გარემოში). ურალის ფედერალური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ხელოვნების ინსტიტუტის პროექტი (შეთანხმება № 14 ფ18.21.0273). 2012-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი. . .

Ш. Андгуладзе, null, В. Гаприндашвили, Г. Цинцадзе, Д. Эристви, А. Цинцадзе, Р. Чагелишвили, Т. Бутулашвили, Т. Гулдедава, Г. Джимшелеишвили, М. Чанкотадзе, Т. Ломия, М. Тунгия, Л. Чанкветадзе, Г. Кордзадзе, Б. Амбросашвили, З. Джангулашвили, Т. Камхадзе, Д. Надирадзе, Х. Цер. Новая технология переработки баритового сырья, для очистки кислых карьерных вод от ионов тяжелых меаллов. Международный научно-технический центр. 2005-2008წ. Ректор Р.Хуродзе менеджер проекта- Ш. Андгуладзе. №. G-698.2. Грузинский Технический Университет.

Ш. Андгуладзе, В. Гприндашвили, Г. Цинцадзе, В. Эристави, Г. Джимшелеишвили, А. Цинцадзе, Р. Чагелишвили, Т. Гулдедава. Новая технология переработки баритового сырья, для очистки кислых карьерных вод от ионов тяжелых меаллов. Международный научно-технический центр. 2004-2005წ. Ректор Р.Хуродзе менеджер проекта- Ш. Андгуладзе. №. G-698 (PDG). Грузинский Технический Университет.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, Курцхалия Ц, Чхеидзе Н, Бибилури Н, Енукидзе Н. Разработка и изготовление опытного образца комплексной высокоэффективной опреснительной установки. УНТЦ. 2004-2006წ. ведущий специалист. NGr-70. ГТУ.

Н. Фокина, K.O. Khutsishvili. Разработка и исследование физической модели спинового резонатора. Московский научно-исследовательский институт приборостроения. 1986-1988წ. научный сотрудник. Договор № 153 . Тбилисский государственный университет.

Б. Килосанидзе, Г. Какауридзе, В. Шавердова, В. Тарасашвили, Ш.Какичашвили, З.Вардосанидзе, Я.Швайцер, И.Шаталин, М.Абдаладзе. Разработка и создание устройства записи и восстановления поляризационных голограмм для распознавания неподвижных объектов. Военно-промышленный комплекс СССР. 1987-1988წ. Основной исполнитель. Астрофизика . Институт кибернетики.

Ш. Андгуладзе, от ТФХЭ - Б.Г. Ершов, А.Ф. Селиверстов, А.В. Гордеев, С.В. Трифонова. Ю.В. Воронин. А.Г. Басиев, В.В. Иванов. п.А. Морозов, В.О. Трифонова,Ю.О. Лигунова, С.П. Раздоркина, Г.Е. Коник, от ГТУ - М.Г. Цинцадзе, Г.С. Мчедлишвили, Л.Л. Кашакашвили, В.Г. Горде. Разработка комбинированного физико-химических методов очистки питьевой, загрязненной в результате техногенных аварий или террористических актов, от токсичных соединений и патогенной микрофлоры. Международный научно-технический центр. 2008-2011წ. от ИФХЭ - директор А.Ю. Цивадзе, от ГТУ - ректор А. Моцонелидзе руководитель проекта: Андгуладзе Шалва Николаевич . №. G-1581. Грузинский Технический Университет (ГТУ) и Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ).