გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  641 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Okrosashvili. Разработка радиационно-стойких структурных керамических материалов на основе карбида бора, обогащенного изотопом IIB. STCU. 2015-2016წ. შემსრულებელი. 563. სსიპ ფ. თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

. Разработка экологически чистой технологии утилизации корпусов из полимерных материалов твердотопливных ракет . Международный грант № 3963. STCU-. 2007-2009წ. . . .

მ. მათნაძე, მ. მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, სიხარულიძე მადონა, ანანიაშვილი ვაჟა, ალაპიშვილი მარინა, შოთა დგებუაძე. Скрининг антивирусной активности индол-содержавших тетрациклических конденсированных систем для уротребления в ветеринарной медицине . Science and Technology Center in Ukraine. 2012-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. # p450. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. მაისურაძე, მ.მათნაძე, ნ.გახოკიძე. Скрининг антивирусной активности индол-содержащих конденсированных систем для употребления в ветеринарной медицине”. STCU. 2012-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. NP450. სტუ.

В. Ментешашвили. Старший научный сотрудник, Швангирадзе М.Г. Менеджер. Проектирование и изготовление прессформы для колпаков полиэтиленовых баллонов. Украинский научно-технологический центр (УНТЦ). 0-0წ. . 01.02.2007-31.12.2007. .

В. Ментешашвили. Старший научный сотрудник, Швангирадзе М.Г. Менеджер. Разработка оптимальной технологии изготовления и изготовление баллонов высокого давления. Украинский научно-технологический центр (УНТЦ). 0-0წ. . 01.11.2004-01.11.2006. .

В. Ментешашвили. Старший научный сотрудник, Швангирадзе М.Г. Менеджер. Утилизация полимерных корпусов твердотопливных ракет с использованием экологической чистой технологии. Украинский научно-технологический центр (УНТЦ). 0-0წ. . 01.03.2007-28.02.2009. .

თ. ჯიშკარიანი, ო. კიღურაძე, გ. არაბიძე. ავტომაგისტრალის ღამის განათება მზის ენერგიის გამოყენებით. USAID, ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი (ECI). 2009-2009წ. უფროსი სპეციალისტი. კონტრაქტი #DOT-I-00-04-00022-00; საგრანტო ხელშეკრულება#ECI-G-1. საქართველოს ინჟინერ-ენერგეტიკოსთა ასოციაცია.

ნ. მახვილაძე. აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ბაზრის გამოკვლევა. კავკასიის რეგიონალური ეკოლოგიური ცენტრი REC CAUCASUS. 2003-2003წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

თ. ეთერაშვილი. ატომური ელექტროსადგურების ბირთვულ რეაქტორებსა და ტურბოგენერატორებში გამოყენებული მარტენსიტული ფოლადების, დაღლილობით გამოწვეული რღვევის ფიზიკა და მიკრომექანიკა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. პროექტის მენეჯერი. 18–072. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. სულაძე, ე.მატარაძე, ნ. დევიძე, თ.გაბადაძე. აუფეთქებლად დამრღვევი ნივთიერების დამზადება საქართველოს მინერალური ნედლეულის ბაზაზე. CRDF. 2007-2008წ. მეცნიერ მუშაკი. GEG2-4027-TB-07. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

თ. გაბადაძე, თ. გაბადაძე, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი.სულაძე. აუფეთქებლად დამრღვევი ნივთიერების დამზადება საქართველოს მინერალური ნედლეულის ბაზაზე. GRDF. 2007-2008წ. მეცნიერ მუშაკი. GEG2-4027-TB-07. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

თ. გითოლენდია, თეიმურაზ გვანცელაძე, გვანცა გვანცელაძე, სოფიკო ჭაავა, რევაზ კაცია. აფხაზოლოგიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (www.abkhazovedenie.com). გაეროსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამა ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი (COBERM). 2014-2015წ. მენეჯერი და შემსრულებელი. #306. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლ. ჩახვაშვილი, პ. კერვალიშვილი, ა. გიგინეიშვილი, გ. გოდერძიშვილი, კ. გორგაძე, თ. ბერბერაშვილი. აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაძლიერება ინკლუზიურსა და დაცულ საზოგადოებებს შორის მეცნიერებისა და ინოვაციების დარგში. ევროკავშირი FP7-INCO-2013-9. 2013-2016წ. კოორდინატორის თანაშემწე. 609534. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტი.

თ. გითოლენდია. აჭარაში მცხოვრებ აფხაზთა ზეპირი ისტორიები. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი. 2011-0წ. ავტორი და შემსრულებელი. #1/st.. თამარ გითოლენდია.

თ. გითოლენდია, თეიმურაზ გვანცელაძე, მანანა ტაბიძე, სოფიკო ჭაავა. აჭარაში მცხოვრებ აფხაზთა იდენტობის კვლევა. 1. გაეროსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამა ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი (COBERM). 2011-0წ. შემსრულებელი და მენეჯერი.. #112. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Z. Shiolashvili, D. Jishiashvili. ახალი დიელექტრიკული მასალების შექმნა რადიაციამედეგი ინტეგრალური სქემებისათვის. . 1997-1999წ. შემსრულებელი. #059. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ს. ფაღავა. ახალი თაობია რადიომეტრების შექმნა და საქართველოს მოსახლეობის რადიოეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება ბუნებისდაცვით საქმიანობაში მათი აქტიურად ჩართვის მიზნით. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო.. 1999-1999წ. პროექტის ხელმძღვანელი. შიფრი- PHE 04/99. თსუ, C-14-ის და დაბალი რადიოაქტივობის ლაბორატორია.

მ. მაისურაძე, ხოშტარია, დგებუაძე, ანანიაშვილი, გახოკიძე. ახალი ინდოლშემცველი კონდენსირებული სისტემები ბენზოთიოფენის ბაზაზე პოტენციური ანტიტუბერკულოზური აქტივობით: სინთეზი და სკრინინგი.. STCU-. 2008-2010წ. მკვლევარი. 4170. სტუ.

მ. მაისურაძე, ხოშტარია, დგებუაძე, ანანიაშვილი, მათნაძე. ახალი ინდოლშემცველი კონდენსირებული სისტემები პოტენციური ანტიტუბერ-კულოზური აქტივობით: სინთეზი და სკრინინგი... ISTC . 2003-2005წ. მკვლევარი. G-825. სტუ.