გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  617 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელაძე. დედოფლისწყაროს რაიონის ლანდშაფტურ-დარგობრივი დაგეგმარება. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) . 2010-2010წ. აგროკლიმატოლოგი. . მდგრადი განვითარების კავშირი ``ეკოვიჯენ.

ნ. მაჭარაშვილი. დოცეტის წოდება და გრანტი. სოროსის საერთაშორისო ორგანიზაცია. 1996-1998წ. დოცენტი. . .

თ. ჩუბინიშვილი. დსთ ქვეყნების კოოპერაციის ხელშეწყობა ტელემატიკურ გამოყენებათა სფეროში. STACCIS, UNESCO. 2000-2000წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

მ. ჯიქია. ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა. ვიშეგრადის ფონდი. 2013-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 61350004. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze, ნ.ნ. ბეგალიშვილი / N.N. Begalishvili / , ნ.ცინცაძე, ვ. ტრაპაიძე. ევროკომისიის მე-7 ჩარჩო პროექტი "შავი ზღვის აუზის სამეცნიერო ქსელის გაუმჯობესება". ევროკომისიისა და "MARIS B.V."-ის(ნიდერლანდები)/European Commission and the "MARIS B.V."(the Netherlands) FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროექტის ჰმი-ის ნაწილში/Scientific Leader of the part of the project of IHM. № 226592. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის /The institute of Hydrometeorology at the Georgia Technical University .

. ევროკომისიის პროექტი Europe Aid / „ტექნიკური დახმარების გაწევა აზერბაიჯანის, მოლდოვას, საქართველოსა და სომხეთისთვის კიოტოს ოქმთან დაკავშირებულ საქმიანობის შესასრულებლად“,. . 2004-2006წ. ეროვნული კოორდინატორი . 115123. .

ნ. ნასყიდაშვილი. ეკოლოგიურად უსაფრთხო და მაღალეფექტური ბიოდანადგარების დანერგვა-დემონსტრირება დასავლეთ საქართველოს ფერმერულ მეურნეობებში . მსოფლიო ბანკი GGS-99-01-02 Tbilisi. 2001-2002წ. ძირითადი შემსრულებელი . . გარემოს დაცვის ინსტიტუტი .

მ. ნიკოლაძე, და სხვები. ელექტრომაგნიტურად თავსებადი საანტენო სისტემების გათვლა. უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცენტრი. 2009-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. 4390. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. ყიფიანი. ელექტრომაგნიტურად თავსებადი საანტენო სისტემების გათვლა. უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცენტრი. 2009-2011წ. მკვლევარი. 4390. საქართველოს ტექნიკუტი უნივერსიტეტი.

ნ. შავლაყაძე, გ. კეკელია, გ. ქევანიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი. ელექტრომაგნიტურად თავსებადი საანტენო სისტემების მოდელირება.. უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი. 2009-2011წ. მეცნიერ მკვლევარი, ჯგუფის ხელმძღვანელი. STCU Project No.4390. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ე. მალანია. ელექტრონული დისტანციური სწავლების ქსელი ტურიზმის სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის (ბელორუსი, საქართველო და უკრაინა). ევროკავშირი. 2010-2012წ. კოორდინატორი და ძირითადი შემსრულებელი. TEMPUS Projekt 158739-TEMPUS-DE- TEMPUS JPHES-WeNeT . წნორის კოლეჯი.

ე. პავლოვიჩი, თ. ჩუბინიშვილი. ელექტრონული საინფორმაციო რესურსები მეცნიერთა და ინჟინერთათვის. აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF)/ საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (GRDF). 2004-2004წ. შემსრულებელი. ხელშეკრულება 14 ოქტომბრის 2004 წ. . ტექინფორმი.

ვ. ადამია. ელექტრონული სასწავლო კურსის შემუშავება „საინფორმაციო ტექნოლოგიების" ზოგად მოდულში . ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო. 2016-2016წ. მენეჯერი. . სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. ბედინეიშვილი. ენერგეტიკის სექტორში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი ნორმატიული ბაზის შემუშავება. USAID. 2009-2010წ. შემსრულებელი. ECI-GA-28. .

T. Tsabadze, at all. ენერგეტიკის სექტორში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი ნორმატიული ბაზის შექმნა. USAID. 0-2009წ. ექსპერტი. გრანტი № ECJ-GA-28 . USAID.

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili. ერთგანზომილებიანი ნიტრიდული და ოქსიდური ნანომასალების მიღება გარემოსდაცვითი და ენერგეტიკის მიზნებისათვის. შვეიცარიის ეროვ¬ნუ-ლი სამეცნიერო ფონ-დი.. 2009-2012წ. . SCOPES IZ73Z0_127943 / 1. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

რ. ქაცარავა. ერთთვიანი გრანტი მივლინება ჰამბურგის უნივერისტეტში, გერმანია. DAAD, გერმანია . 1995-1995წ. . . .

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ქმედითუნარიანობის ამაღლება. UNDP. გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი. 1999-2001წ. მეცნიერ-კონსულტანტი. GEO/99/013/A/01/99. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო.

ვ. ბალამწარიშვილი. ეროზიის საწინააღმდეგო მცენარე ვეტივერის კვლევა. . 2000-2005წ. მეცნიერ - მუშაკი. TA - MOU - 01 - CA 15 - 011. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების კვლევა ვეტივერისა და სხვა ნიადაგდამჭერი ბალახოვანი ბარიერების სახით . აშშ ეროვნული აკადემია . 2002-2007წ. თანახელმძღვანელი. (TA MOU-01-CA-15011). წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.