გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  636 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

E. Gugava. ბიო-დეგრარირებადი პოლიმერების სინთეზი და გამოყენება გლობალური დაბინძურებისაგან გარემოს დაცვის მიზნით. უკრაინის სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი. 2017-2019წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. STCU- 2016-36. . ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახ.უნივერსიტეტი,პ.მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი.

ლ. ჩახვაშვილი, პ. კერვალიშვილი. ბირთვული რადიაციული ნანოსენსორები და ნანოსენსორული სისტემები. ნატო. 2013-2013წ. კოორდინატორის თანაშემწე. ARW984596. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტი.

ნ. მახვილაძე, ო.შატბერაშვილი. ბრიტანული წიგნები მენეჯერთათვის (BBM), თარგმნის პროგრამა. DFID. 2000-2002წ. ხელმძღვანელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

თ.ბუდაღაშვილი, გ.კუჭავა, ჯ.ქარჩავა. გაეროს განვითარების პროგრამის, გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდისა და საქართველოს მთავრობის პროექტი GEO 96/G31 . ევროკავშირის კომისია - GEF. 1997-1999წ. ეროვნული ექსპერტი. GEO 96/G31. გარემოს დაცვის სამინისტრო.

ე. თურქია. განმეორებითი მოწვევები ყოფილი სტიპენდიანტებისთვის ”ბიზნეს-პროცესების მოდელირების სისტემების სრულყოფა”. გერმანიის აკადემიური გაცვლის ფონდი. 2011-2011წ. მიწვეული მეცნიერი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. კუჭავა, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე. გარემოს ეროვნული სააგენტოში გამოყენებული ანალიტიკური მეთოდების ჰარმონიზაცია წყლის ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნებთან . სლოვაკეთის რესპუბლიკა. 2017-2018წ. ეროვნული ექსპერტი. 2013/39 / EU. გარემოს ეროვნული სააგენტო.

რ. თაბუკაშვილი. გენდერის კატეგორია გერმანული ენის ლექსიკურ და გრამატიკულ სისტემებში. DAADორთვიანი სამეცნიერო გრანტი გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის / სტიპენდიის ფარგლებში. (ბერლინის უნივერსიტეტი. გერმანია) . -2004წ. მიწვეული პროფესორი. . .

თ. ურუშაძე. გერმანულ-ქართული პროექტის მიწის კადასტრი და რეგისტრაცია მიწათმოწყობის კომპონენტი – სასწავლო კურსები. KfW. 2004-2004წ. სასწავლო კურსების მონაწილე (საველე და თეორიულ . . .

ნ. ჩხაიძე, ნ.მახვილაძე. თ.ჩებინიშვილი, ნ.მახვილაძე.თ.ჩუბინიშვილი. გრანტი სამეცნიერო კვლევისათვის ”სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამების შედარებითი ანალიზი დემოკრატიისა და ადამიანის უფებების დაცვის სფეროში” ( პოლიტიკური პარტიების კამპანიები სამხრეთ კავკასიაში). ევრაზიის ფონდისა და ნიუ-იორკის კარნეგის კორპორაციის ერთობლივი პროექტი CRRC (კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი).. 2005-2006წ. პროექტის ხელმძღვანელი. C04-4115, 2005წ. ტექინფორმი.

ნ. ბუაჩიძე. დავასუფთავოთ საქართველო - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში. შვედეთის მათავრობა. 2013-2018წ. ექსპერტი გარემოსდაცვით საკითხებში. . .

ე. მიმინოშვილი. დანაფარების წარმოება ნახშირის ახალი ეფექტური და სუფთა ელექტროსადგურის მასალებისათვის (POEMA) . ევროკავშირის FP7–ის პროექტი . 2011-2016წ. ძირითადი შემსრულებელი. #310436. .

რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი ენები და დარგობრივი კომუნიკაცია. ორთვიანი სამეცნიერო გრანტიგერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის / სტიპენდიის ფარგლებში. (ბოხუმის-რურ-უნივერსიტეტი. გერმანია). 2008-2009წ. მიწვეული პროფესორი. . .

Z. Buachidze, ა.ჭირაქაძე,ლ.სახვაძე,ი.ჭელიძე,მ.რაფავა,რ.სახვაძე და სხვ.. დარიშხანის ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიების გამოკვლევა და გარემოზე ზემოქმედების რისკების დადგენა. სოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, უკრაინის სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი. 2010-2011წ. ჯგუფის ლიდერი. 5246. წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქარტული უნივერსიტეტი.

მ. მელაძე. დედოფლისწყაროს რაიონის ლანდშაფტურ-დარგობრივი დაგეგმარება. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) . 2010-2010წ. აგროკლიმატოლოგი. . მდგრადი განვითარების კავშირი ``ეკოვიჯენ.

ნ. მაჭარაშვილი. დოცეტის წოდება და გრანტი. სოროსის საერთაშორისო ორგანიზაცია. 1996-1998წ. დოცენტი. . .

თ. ჩუბინიშვილი. დსთ ქვეყნების კოოპერაციის ხელშეწყობა ტელემატიკურ გამოყენებათა სფეროში. STACCIS, UNESCO. 2000-2000წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

თ. ბაქანიძე. ევროკავშირი, ტემპუსის პროექტი - TEMPUS „LMPH 544181 – “ 544181 – „სასტუმრო მენეჯმენტის პროფესიული საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შექმნა და დანერგვა ტურიზმის განვითარებისათვის საქართველოში, აზერბაიჯანსა და მოლდოვაში“. ტემპუსი. 2014-2017წ. შემსრულებელი. 544181 – “ 544181. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. ჯიქია. ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა. ვიშეგრადის ფონდი. 2013-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 61350004. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე / T. Tsintsadze, ნ.ნ. ბეგალიშვილი / N.N. Begalishvili / , ნ.ცინცაძე, ვ. ტრაპაიძე. ევროკომისიის მე-7 ჩარჩო პროექტი "შავი ზღვის აუზის სამეცნიერო ქსელის გაუმჯობესება". ევროკომისიისა და "MARIS B.V."-ის(ნიდერლანდები)/European Commission and the "MARIS B.V."(the Netherlands) FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროექტის ჰმი-ის ნაწილში/Scientific Leader of the part of the project of IHM. № 226592. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის /The institute of Hydrometeorology at the Georgia Technical University .

. ევროკომისიის პროექტი Europe Aid / „ტექნიკური დახმარების გაწევა აზერბაიჯანის, მოლდოვას, საქართველოსა და სომხეთისთვის კიოტოს ოქმთან დაკავშირებულ საქმიანობის შესასრულებლად“,. . 2004-2006წ. ეროვნული კოორდინატორი . 115123. .